Value8 Cum Pref « Terug naar discussie overzicht

Value8 Cum Prefs in 2020

32 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
twinkletown
0
VEB

Investeringsmaatschappij Value8 heeft een belang van bijna 5 procent genomen in Neways. Dat bedrijf had met tegenvallers te kampen in 2019, maar staat er volgens topman De Vries van Value8 goed voor.

Peter Paul de Vries noemt in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak het afgelopen jaar “een geweldig beursjaar”.

De voormalig VEB-directeur wijst erop dat beleggers een jaar geleden nog in zak en as zaten uit angst voor recessie en een escalerende handelsoorlog. Daarnaast waren er zorgen over het beleid van de Federal Reserve en over de Brexit. Er werd gevreesd voor het einde van de bullmarkt die sinds 2009 gaande is, maar die denderde toch nog vrolijk door. Nu is er de situatie dat de Westerse economieën amper groeien en de rente nog altijd kunstmatig laag wordt gehouden.

De Vries: “Je zou dus kunnen stellen dat beleggers vorig jaar té pessimistisch waren en nu té optimistisch zijn. Maar dat lost het beleggingsvraagstuk niet op. Waar moeten we ons geld investeren om een goed rendement op lange termijn te maken? Niet in obligaties en niet door te sparen.”

De enige topman van beursgenoteerde bedrijven in Nederland die regelmatig met concrete beleggingstips naar buiten komt, geeft zelf het antwoord op deze vraag: hij koopt met zijn Value8 een belang van bijna 5 procent in Neways uit het Brabantse Son, dat vlakbij Eindhoven ligt.

Volgens De vries zijn aandelen voor 2020 de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Sparen levert letterlijk niets meer op en er zijn “tal van groeiende bedrijven die – bij een aanvaardbaar risicoprofiel - 3 tot 4 procent dividend geven”. Op basis van het door analisten verwachte dividend (bron: Bloomberg) ligt het dividendrendement van Neways daar nog ruim boven.

Value8 heeft tussen medio 2018 en het eerste kwartaal van 2019 het leeuwendeel van de beleggingsportefeuille verkocht. Dat bracht zo’n 72 miljoen euro op en die opbrengst lag boven de boekwaarde. Als gevolg steeg de intrinsieke waarde per aandeel Value8 naar bijna 7 euro.

Een deel van die verkoopopbrengsten wordt nu geïnvesteerd in Neways. Op basis van de actuele beurskoers is het belang een kleine 5 miljoen euro waard, het is de vraag wat Value8 precies heeft betaald. De Vries noemt Neways een groeiende, winstgevende speler in de EMS-markt (electronic manufacturing services). Het bedrijf heeft een omzet van ruim 500 miljoen euro en meer dan 2900 mensen in dienst. Neways is onder andere toeleverancier van ASML en Philips.

Investeringsmaatschappij Teslin uit Maarsbergen maakte vorige week bekend het belang van 4,61 procent in Neways te hebben afgestoten omdat zij weinig vertrouwen heeft in een snel herstel. Het lijkt er dus op dat dit belang linea recta naar Value8 is gegaan.

De VEB wees in september vorig jaar op haar website al op de kansen die dit aandeel biedt, waarna het bedrijf in oktober overigens prompt met een winstwaarschuwing kwam.

Wellicht is de timing van Value8 beter dan die van de VEB, maar Neways heeft ontegenzeggelijk kansen. Het bedrijf is betrokken bij technologische oplossingen voor elektrisch en autonoom rijden en dat zijn snelgroeiende markten. De kersverse CEO Eric Stodel staat voor de opdracht om aan de indrukwekkende omzetgroei ook betere marges te koppelen, zei De Vries in zijn nieuwjaarstoespraak. Voor beleggers is het te hopen dat Neways in Value8 een nieuwe grootaandeelhouder heeft gevonden die het bedrijf daarbij op constructieve wijze kan bijstaan.
twinkletown
0
Value8 heeft een iets groter belang in Neways gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 24 januari 2020.

Value8 meldde een kapitaalbelang van 5,00 procent met een stemrecht van eveneens 5,00 procent. Op 17 januari meldde Value8 nog een eerste kapitaalbelang van 4,94 procent.
HighNoon
0
ca 10 dagen geleden een mailtje gestuurd naar Value8 met een vraag over de cumpref aandelen C. Tot op heden geen reactie. Dan maar gebeld. Telefoon wordt niet opgenomen. Wel een bandje dat je een mailtje kan sturen .....
Slechte beurt, PPdV. Wellicht meld ik me aan voor de virtuele aandeelhoudersvergadering.
keffertje
0
quote:

HighNoon schreef op 4 mei 2020 16:08:

ca 10 dagen geleden een mailtje gestuurd naar Value8 met een vraag over de cumpref aandelen C. Tot op heden geen reactie. Dan maar gebeld. Telefoon wordt niet opgenomen. Wel een bandje dat je een mailtje kan sturen .....
Slechte beurt, PPdV. Wellicht meld ik me aan voor de virtuele aandeelhoudersvergadering.
Wat was je vraag?
HighNoon
0
@keffertje:
" Reeds enige tijd ligt er het voorstel om de vergoeding op de CUMPREF aandelen C (PREVA) van 7% te verlagen naar 5%,onder uitkering van een éénmalige vergoeding.
Mijn vraag is: Blijft in dit nieuwe voorstel de terugkoopmogelijkheid ( " Er bestaat een terugkoopmogelijkheid met extra premie van 1% per jaar." ) van kracht? En vanaf welk jaar geldt dan die 1%?"

keffertje
0
Ja, dat is een goede vraag waarop wel een antwoord gegeven zou moeten worden. Ik ben dat ook nergens tegengekomen.

Eigenlijk zou het schandalig zijn indien deze terugkooppremie je ook nog eens door je neus wordt geboord
HighNoon
0
Antwoord van Value8:

"Geachte heer XXXXXXX,

Het voorstel voorziet in een eenmalige betaling van 2,10 euro, waarbij de premie bij intrekking van de preferente aandelen (terugkoopmogelijkheid) komt te vervallen. Wel is aangegeven dat Value8 in geval het voorstel wordt aangenomen de komende vijf jaar de aandelen niet zal intrekken. Zie tevens de bijgevoegde agenda voor de preferente aandeelhoudersvergadering..

Met vriendelijke groet
Gerben Hettinga"

Feitelijk is dit dus een intrekking van de aandelen C, de terugkooppremie sinds 2012 zou dus EUR 2 zijn, wordt vertaald in een premie van EUR 2,10. Verschil is dat er omgeruild wordt en niet teruggekocht. Nieuwe percentage 5%. Verder een1op 4 splitsing.
Even over nadenken......
twinkletown
0
AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die op 4 juni 2020 is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Van de elf geagendeerde voorstellen werden er vijf met 100,00 procent voorstemmen aangenomen en zes met een meerderheid van meer dan 99 procent. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com).

Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Vergadering van Preferente aandeelhouders heeft ingestemd met de aanpassing van de voorwaarden van de Preferente Aandelen. De belangrijkste aanpassingen zijn (a) een aanpassing van het dividendpercentage naar 5 procent (b) een eenmalige uitkering aan de prefhouders van 2,10 euro per preferent aandeel en (c) een splitsing van de preferente aandelen in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen.

Voorts zal er op de gewone aandelen een (interim) dividend in contanten uitgekeerd worden van 0,15 euro en het reguliere dividend op de preferente aandelen van 1,75 euro per aandeel. Nadere informatie over de splitsing en de dividenddata volgt binnen enkele dagen. Ook werd de voorgenomen kapitaalvermindering met terugbetaling in aandelen MKB Nedsense en/of IEX Group geaccordeerd. De huidige leden van de Raad van Bestuur – de heren Hettinga en De Vries - zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar.
twinkletown
1
PERSBERICHT

Bussum, 9 juni 2020

Value8 betaalt contant dividend en splitst preferente aandelen

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C zullen worden uitgekeerd, en de splitsing van de preferente aandelen zal worden geëffectueerd.

Op de gewone aandelen B zal een (interim) dividend worden uitgekeerd van 0,15 euro per aandeel in contanten. Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd, alsmede een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel.

Zowel de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) als de gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) zullen op donderdag 11 juni 2020 ex-dividend noteren, de record date is vrijdag 12 juni 2020. Het dividend zal betaalbaar zijn per woensdag 17 juni 2020. Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Na de dividendbetaling zullen de cumulatief preferente aandelen C gesplitst worden in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen. De cumulatief preferente aandelen C zullen voor het laatst in ongesplitste vorm noteren op dinsdag 16 juni 2020. Vanaf 17 juni 2020 zullen de cumulatief preferente aandelen C voor het eerst in de nieuwe coupure noteren. De nieuwe preferente aandelen C hebben een basiswaarde van 6,25 euro, kennen een dividendpercentage van 5 procent en keren derhalve per aandeel een dividend van 0,3125 euro per jaar uit. Value8 heeft toegezegd de preferente aandelen tenminste 5 jaar niet in te trekken.

Value8 NV
HighNoon
1
" Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd, alsmede een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel. "

Weet iemand of op die 2,10 ook dividendbelasting moet worden ingehouden? Volgens mij is dit geen dividend maar een "extra compenstatie".

NB Binck heeft wel ingehouden.....
twinkletown
1
quote:

HighNoon schreef op 17 juni 2020 10:44:

" Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd, alsmede een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel. "

Weet iemand of op die 2,10 ook dividendbelasting moet worden ingehouden? Volgens mij is dit geen dividend maar een "extra compenstatie".

NB Binck heeft wel ingehouden.....
Die 'extra' 2,10 euro lijkt mij een gewone dividenduitkering dus de inhouding van de dividendbelasting van 15% is juist. Het is geen kapitaalsuitkering; dan zou het een netto uitkering zijn geweest. Voor de zekerheid even aan Value8 zelf voorleggen?
Leefloon
0
quote:

HighNoon schreef op 17 juni 2020 10:44:

Volgens mij is dit geen dividend maar een "extra compenstatie".
NB Binck heeft wel ingehouden.....
Dan stel ik voortaan voor om alle dividenden "extra compensatie" te noemen, tenminste tot aan de invoering van een extra-compensatiebelasting.

De al gegeven uitleg is ongetwijfeld correct. Binck houdt niet zelf 15% in om die 15% vervolgens af te dragen aan de fiscus, maar Binck belast een al ingehouden 15% door en ontvangt dat geld ook nooit. De kans op een foutje bij Binck is nihil, en anders valt het heus wel op dat ze opeens een enorm bedrag (die 15%) zouden overhouden.
twinkletown
2
Halfjaarcijfers Value8

In mei/juni 2020 heeft Value8 goud- en zilvermijnaandelen gekocht als hedge tegen geldontwaarding. Op 22 juni heeft Value8 meegedeeld een positie te hebben opgebouwd in beursgenoteerde goud-en zilvermijnaandelen, ter grootte van ruim 5 procent van het eigen vermogen. Deze investering dient als hedge (bescherming) tegen de massale geldschepping die impliciet leidt tot de ontwaarding van geld. De geldschepping is het gevolg van het ruime beleid van centrale banken en de enorme steunpakketten van overheden om de effecten van COVID-19 te beteugelen.

Helaas is niet bekendgemaakt in welke goud- en zilvermijnaandelen is geinvesteerd.

www.value8.com/wp-content/uploads/202...
Leefloon
0
quote:

twinkletown schreef op 23 juli 2020 10:39:

Op 22 juni heeft Value8 meegedeeld een positie te hebben opgebouwd in beursgenoteerde goud-en zilvermijnaandelen, ter grootte van ruim 5 procent van het eigen vermogen. Deze investering dient als hedge (bescherming) tegen de massale geldschepping die impliciet leidt tot de ontwaarding van geld.
Na een maand, bij Euronext: Gold Mining +2,73%, en daarin zit dan ook het EU onderhandelingsresultaat van het afgelopen weekeinde. Maar goed, dat zijn ongetwijfeld de verkeerde voorbeelden met de verkeerde hefbomen en met de verkeerde mijnen.

De hedge lijkt dan een leugentje om een speeltje te verbergen. Want een beetje winstgevend bedrijf rekent inflatie door aan klanten, en langlopende schulden dalen in waarde. Zou Value8 vrezen voor een dreun door irrationeel hoge koersen door een toestroom van geld naar beurzen, wat kan, dan ga je met 5% in goud en zilver de meubelen ook niet optimaal redden en kun je beter je 95% verkopen. Het lijkt mij meer een beetje een (ongebruikelijke) spreiding of een interessant lijkend RTL Z-beleggingsspeeltje dan een serieuze hedge.
Leefloon
0
quote:

twinkletown schreef op 23 juli 2020 10:39:

Helaas is niet bekendgemaakt in welke goud- en zilvermijnaandelen is geinvesteerd.
Ongetwijfeld de gebruikelijke, met hefboomwerking. Bij mijn weten is Value8 niet bekend van nieuwe ontdekkingen op de markten van goud- en zilveraandelen.
The Duck Master
0
Die hele 1 op 4 stock split heeft weinig zoden aan de dijk gezet helaas.
De koers staat zelfs lager dan voor de split (gecorrigeerd voor die 3,85 uitkering).

Als Value8 echt de interesse in deze cumprefs wil verhogen kunnen ze naar mijn idee maar 2 dingen doen.

-De 'rente' mee laten kopen en elk jaar vanaf 1-1 op laten bouwen en op 31-12 daadwerkelijk betaalbaar stellen. Nu zijn de cumprefs 'dirty' gepriced.

-Indien dit te ingewikkeld is, de rente elk kwartaal uitkeren a la RDSA. Dan zien beleggers een constante inkomstenstroom, ook niet pas in juni van 2021 het resultaat over 2020 uitkeren, maar boom gelijk nu al 0,15625 over Q1 en Q2 en op 30-9 weer 0,078125 uitkeren etc.

Dan zien de pensionado's en saaie beleggers een stabiele zekere inkomstenstroom en durven ze zo'n certificaat te kopen.
Op de NPEX kopen ze ook allerlei meuk wat totaal onverantwoordelijk is qua risico, maar die keren wel 0,6% per maand uit en daar kicken ze op.
Die emissies zijn allemaal in no time onderschreven geweest.
Alleen zie je daar nu 1 voor 1 de defaults komen...
Leefloon
0
quote:

The Duck Master schreef op 14 augustus 2020 23:17:

-Indien dit te ingewikkeld is

de rente elk kwartaal uitkeren a la RDSA.

NPEX

onderschreven
Dat is inderdaad het geval.

Dat kost geld, en kost kopers met meer kennis dan de verkoper soms kansjes.

Vraag op een AVA om overheveling van de notering, wanneer je per se op zoek wilt naar een mogelijke snelle koersstijging...

Dat onderschrijf ik niet.
Happy One
1
quote:

The Duck Master schreef op 14 augustus 2020 23:17:

Op de NPEX kopen ze ook allerlei meuk wat totaal onverantwoordelijk is qua risico, maar die keren wel 0,6% per maand uit en daar kicken ze op.
Die emissies zijn allemaal in no time onderschreven geweest.
Alleen zie je daar nu 1 voor 1 de defaults komen...

Interessant wat je schrijft, ik ben erg benieuwd hoe je tegen de individuele obligaties daar aankijkt. Op het Npex forum (dat bestaat echt :-) heb ik een draadje geopend over de risicokwalificatie van de bestaande obligaties.
Vind je het leuk om daar een reactie te geven?
32 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 dec 2023 16:30
Koers 4,500
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 4,500
Laag 4,500
Volume 198
Volume gemiddeld 557
Volume gisteren 2

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront