Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD334, NL0011794037
24,890 10:10
+0,190 ( +0,77% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 49.695,0062.890,0062.791,0066.260,00
Operationele kosten 37.781,0047.978,0047.655,0051.048,00
Afschrijvingen 1.464,001.857,001.816,002.848,00
BedrijfsResultaat 1.335,002.225,002.405,002.293,00
Resultaat voor belastingen 1.077,001.963,002.181,002.184,00
Belastingen 247,00146,00372,00417,00
CashFlow 2.114,00827,00-1.587,00535,00
Nettowinst 830,001.817,001.793,001.766,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 10.689,0011.147,0010.519,00
Immateriële activa 11.634,0012.013,0012.060,00
Financiële activa 1.072,001.103,001.773,00
Vaste activa 23.901,0024.489,0031.920,00
Voorraden 3.077,003.196,003.347,00
Debiteuren 997,001.027,001.072,00
Overige vorderingen 154,0053,0039,00
Liquide middelen 4.581,003.122,003.717,00
Vlottende activa 9.970,008.865,009.570,00
Totaal activa 33.871,0033.331,0041.490,00
Gewoon kapitaal 15.170,0014.816,0014.083,00
Preferent kapitaal -559,47-61,84155,99
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.396,008.494,0014.818,00
Kortlopende schulden 10.305,0010.021,0012.590,00
Totaal passiva 33.871,0033.331,0041.490,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 370.000369.000372.000380.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.281.2901.246.8101.183.7201.100.730
Winst per aandeel 0,651,481,591,62
Dividend per aandeel 0,570,630,700,76
Cashflow per aandeel 2,262,963,654,95
Intrinsieke waarde per aandeel 12,1411,5611,8512,04
Koers-winstverhouding 30,8212,3913,8813,76
Dividend rendement (%) 2,853,443,173,41
Rendement eigen vermogen (%) 5,1011,9812,1012,54
Koers einde boekjaar 20,0318,3422,0822,30