Ahold Delhaize Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD334, NL0011794037
22,860 17:29
-0,380 ( -1,64% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 38.203,0049.695,0062.890,0062.791,00
Operationele kosten 28.792,0037.781,0047.978,0047.655,00
Afschrijvingen 1.032,001.464,001.857,001.816,00
BedrijfsResultaat 1.305,001.335,002.225,002.405,00
Resultaat voor belastingen 1.073,001.077,001.963,002.181,00
Belastingen 224,00247,00146,00372,00
CashFlow 73,002.114,00827,00-1.587,00
Nettowinst 851,00830,001.817,001.793,00

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 11.770,0010.689,0011.147,00
Immateriële activa 12.547,0011.634,0012.013,00
Financiële activa 1.217,001.072,001.103,00
Vaste activa 26.298,0023.901,0024.489,00
Voorraden 3.288,003.077,003.196,00
Debiteuren 952,00997,001.027,00
Overige vorderingen 36,00154,0053,00
Liquide middelen 4.032,004.581,003.122,00
Vlottende activa 9.977,009.970,008.865,00
Totaal activa 36.275,0033.871,0033.331,00
Gewoon kapitaal 16.276,0015.170,0014.816,00
Preferent kapitaal 745,79-566,24-69,24
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 9.602,008.396,008.494,00
Kortlopende schulden 10.397,0010.305,0010.021,00
Totaal passiva 36.275,0033.871,0033.331,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 236.000370.000369.000372.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.171.0001.921.0001.923.5201.923.520
Winst per aandeel 0,740,430,950,96
Dividend per aandeel 0,570,630,70
Cashflow per aandeel 1,821,511,922,25
Intrinsieke waarde per aandeel 8,107,497,29
Koers-winstverhouding 26,3646,5819,3022,99
Dividend rendement (%) 2,853,443,17
Rendement eigen vermogen (%) 14,935,1011,9812,10
Koers einde boekjaar 19,5020,0318,3422,08