RELX

AEX:REN, GB00B2B0DG97
19,435 17:29
-0,005 ( -0,03% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014201520162017
Omzet 5.560,405.971,006.895,007.355,00
Operationele kosten 3.845,444.597,005.201,005.489,00
Afschrijvingen 500,19717,00599,00585,00
BedrijfsResultaat 1.339,031.461,001.642,001.893,00
Resultaat voor belastingen 1.182,911.312,001.473,001.734,00
Belastingen 258,64298,00304,0067,00
CashFlow 136,70-139,009,00-45,00
Nettowinst 919,611.008,001.161,001.659,00

Balans (x 1.000.000)

  2014201520162017
Materiële activa 227,57229,00242,00209,00
Immateriële activa 8.160,798.387,009.996,009.159,00
Financiële activa 236,89293,00288,00329,00
Vaste activa 9.168,949.258,0010.970,0010.124,00
Voorraden 142,14158,00209,00197,00
Debiteuren 1.489,711.601,001.956,001.822,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 276,51122,00162,00111,00
Vlottende activa 1.939,421.927,002.347,002.159,00
Totaal activa 11.108,3611.185,0013.323,0012.283,00
Gewoon kapitaal 2.110,292.144,002.320,002.353,00
Preferent kapitaal 219,73619,20622,79717,74
Aandeel van derden 31,0734,0038,0021,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen 122,72121,00112,0081,00
Langlopende schulden 5.021,374.822,005.656,005.383,00
Kortlopende schulden 3.945,644.185,005.309,004.526,00
Totaal passiva 11.108,3611.185,0013.323,0012.283,00

Overige Data

  2014201520162017
Aantal werknemers 28.20029.30030.60031.200
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.205.4001.175.9101.144.1201.123.680
Winst per aandeel 0,820,911,071,56
Dividend per aandeel 0,260,300,360,39
Cashflow per aandeel 1,101,201,471,64
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 12,2512,5312,7910,90
Dividend rendement (%) 2,592,632,632,29
Rendement eigen vermogen (%) 43,5847,0150,0470,51
Koers einde boekjaar 10,0511,4013,6917,00