ASM International » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ASM International

AEX:ASM, NL0000334118
55,280 12:20
-0,160 ( -0,29% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 669,62 597,93 737,4 818,08
Operationele kosten 574,23 535,86 654,4 727,63
Afschrijvingen 54,29 51,69 52,1 55,35
BedrijfsResultaat 152,44 135,76 457,15 173,98
Resultaat voor belastingen 151,93 137,76 457,04 172,57
Belastingen -5,35 2,29 4,64 15,44
CashFlow 41,32 -72,4 490,96 -550,68
Nettowinst 157,28 135,47 452,4 157,13

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 91,79 95 110,68 148,75
Immateriële activa 92,8 111,45 124,56 161,2
Financiële activa 1180,84 1235,74 730,55 789,59
Vaste activa 1406 1497,53 1018,46 1167,35
Voorraden 113,5 112,34 142,85 171,83
Debiteuren 90,19 137,02 163,14 173,45
Overige vorderingen 0,52 0,37 1,27 4,44
Liquide middelen 446,92 378,16 836,46 285,91
Vlottende activa 669,98 650,74 1158,74 680,62
Totaal activa 2075,98 2148,26 2177,2 1847,97
Gewoon kapitaal 1948,38 2015,86 1998,14 1641,55
Preferent kapitaal 192,08 231,47 40,38 99,61
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 12,5 14,54 14,25 12,17
Kortlopende schulden 115,1 117,87 151,44 194,25
Totaal passiva 2075,98 2148,26 2177,2 1847,97

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1597 1670 1900 2181
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63800 63800 62300 56300
Winst per aandeel 2,55 2,26 8,06 3,19
Dividend per aandeel 0,7 0,7 0,8 1
Cashflow per aandeel 2,74 1,43 1,93 2,43
Intrinsieke waarde per aandeel 29,86176 30,94013 31,35201 28,28117
Koers-winstverhouding 14,18039 18,86504 6,9938 0
Dividend rendement (%) 1,93584 1,64184 1,41919 0
Rendement eigen vermogen (%) 8,07 6,72 22,64 9,57
Koers einde boekjaar 36,16 42,635 56,37 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding