ASM International » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ASM International

AEX:ASM, NL0000334118
74,640 19:06
+1,860 ( +2,56% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 597,93 737,4 818,08 0
Operationele kosten 535,86 654,4 727,63 0
Afschrijvingen 51,69 52,1 55,35 0
BedrijfsResultaat 135,76 457,15 173,98 0
Resultaat voor belastingen 137,76 457,04 172,57 0
Belastingen 2,29 4,64 15,44 0
CashFlow -72,4 490,96 -550,68 0
Nettowinst 135,47 452,4 157,13 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 95 110,68 148,75 0
Immateriële activa 111,45 124,56 161,2 0
Financiële activa 1235,74 730,55 789,59 0
Vaste activa 1497,53 1018,46 1167,35 0
Voorraden 112,34 142,85 171,83 0
Debiteuren 137,02 163,14 173,45 0
Overige vorderingen 0,37 1,27 4,44 0
Liquide middelen 378,16 836,46 285,91 0
Vlottende activa 650,74 1158,74 680,62 0
Totaal activa 2148,26 2177,2 1847,97 0
Gewoon kapitaal 2015,86 1998,14 1641,55 0
Preferent kapitaal 231,47 40,38 99,61 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 14,54 14,25 12,17 0
Kortlopende schulden 117,87 151,44 194,25 0
Totaal passiva 2148,26 2177,2 1847,97 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 1670 1900 2181 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 63800 62300 56300 0
Winst per aandeel 2,26 8,06 3,19 0
Dividend per aandeel 0,7 0,8 1 0
Cashflow per aandeel 1,43 1,93 2,43 0
Intrinsieke waarde per aandeel 30,94013 31,35201 28,28117 0
Koers-winstverhouding 18,86504 6,9938 0 0
Dividend rendement (%) 1,64184 1,41919 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 6,72 22,64 9,57 0
Koers einde boekjaar 42,635 56,37 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding