ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
20,330 11:00
+0,480 (+2,42%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 56.791,0068.679,0076.033,0070.615,00
Operationele kosten 53.354,0063.850,0070.634,0073.881,00
Afschrijvingen 2.926,002.974,003.609,004.994,00
BedrijfsResultaat 3.834,005.830,005.596,00-1.325,00
Resultaat voor belastingen 2.720,005.007,004.981,00-1.932,00
Belastingen 986,00432,00-349,00459,00
CashFlow -1.361,002,00-252,002.707,00
Nettowinst 1.779,004.568,005.149,00-2.454,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 34.831,0036.971,0035.638,0036.231,00
Immateriële activa 5.651,005.737,005.728,005.432,00
Financiële activa 5.223,005.555,004.906,006.529,00
Vaste activa 52.895,0058.552,0058.774,0059.292,00
Voorraden 14.734,0017.986,0020.744,0017.296,00
Debiteuren 2.974,003.863,004.432,003.569,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 2.615,002.786,002.354,004.995,00
Vlottende activa 22.247,0026.745,0032.475,0028.616,00
Totaal activa 75.142,0085.297,0091.249,0087.908,00
Gewoon kapitaal 30.135,0038.789,0042.086,0038.521,00
Preferent kapitaal -20.675,57-16.638,57-18.156,57-18.892,57
Aandeel van derden 2.190,002.066,002.022,001.962,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 24.702,0023.032,0023.686,0026.138,00
Kortlopende schulden 18.115,0021.410,0023.455,0021.287,00
Totaal passiva 75.142,0085.297,0091.249,0087.908,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 199.000197.000199.000191.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.065.7101.021.9001.021.9001.021.900
Winst per aandeel 0,584,485,08-2,42
Dividend per aandeel 0,000,100,200,30
Cashflow per aandeel 0,884,474,115,89
Intrinsieke waarde per aandeel 9,8337,8640,9937,37
Koers-winstverhouding 38,257,263,57-6,46
Dividend rendement (%) 0,000,311,101,92
Rendement eigen vermogen (%) 5,9011,7812,23-6,37
Koers einde boekjaar 22,1932,5218,1415,64