ArcelorMittal » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
14,962 10:18
-0,414 ( -2,69% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 63578 56791 68679 76033
Operationele kosten 73152 53354 63850 70634
Afschrijvingen 7956 2926 2974 3609
BedrijfsResultaat -6243 3834 5830 5596
Resultaat voor belastingen -7521 2720 5007 4981
Belastingen 902 986 432 -349
CashFlow 376 -1361 2 -252
Nettowinst -7946 1779 4568 5149

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 35700 34831 36971 35638
Immateriële activa 5592 5651 5737 5728
Financiële activa 5603 5223 5555 4906
Vaste activa 54520 52895 58552 58774
Voorraden 13424 14734 17986 20744
Debiteuren 2679 2974 3863 4432
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 4102 2615 2786 2354
Vlottende activa 22326 22247 26745 32475
Totaal activa 76846 75142 85297 91249
Gewoon kapitaal 25272 30135 38789 42086
Preferent kapitaal -15430,21 -20675,57 -16638,57 -18156,57
Aandeel van derden 2298 2190 2066 2022
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 31235 24702 23032 23686
Kortlopende schulden 18041 18115 21410 23455
Totaal passiva 76846 75142 85297 91249

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 209000 199000 197000 199000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1665390 3065710 1021900 1021900
Winst per aandeel -4,8 0,58 4,48 5,08
Dividend per aandeel 0 0 0,1 0,2
Cashflow per aandeel 1,29 0,88 4,47 4,11
Intrinsieke waarde per aandeel 15,17482 9,8297 37,85792 40,9857
Koers-winstverhouding -2,05623 38,25331 7,25871 0
Dividend rendement (%) 0 0 0,30751 0
Rendement eigen vermogen (%) -31,44 5,9 11,78 12,23
Koers einde boekjaar 9,8699 22,18692 32,51902 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding