ArcelorMittal » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
15,206 17:29
-0,404 ( -2,59% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 63578 56791 68679 76033
Operationele kosten 73152 53354 63850 70634
Afschrijvingen 7956 2926 2974 3609
BedrijfsResultaat -6243 3834 5830 5596
Resultaat voor belastingen -7521 2720 5007 4981
Belastingen 902 986 432 -349
CashFlow 376 -1361 2 -252
Nettowinst -7946 1779 4568 5149

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 34831 36971 35638 0
Immateriële activa 5651 5737 5728 0
Financiële activa 5223 5555 4906 0
Vaste activa 52895 58552 58774 0
Voorraden 14734 17986 20744 0
Debiteuren 2974 3863 4432 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 2615 2786 2354 0
Vlottende activa 22247 26745 32475 0
Totaal activa 75142 85297 91249 0
Gewoon kapitaal 30135 38789 42086 0
Preferent kapitaal -20675,57 -16638,57 -18156,57 0
Aandeel van derden 2190 2066 2022 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 24702 23032 23686 0
Kortlopende schulden 18115 21410 23455 0
Totaal passiva 75142 85297 91249 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 209000 199000 197000 199000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1665390 3065710 1021900 1021900
Winst per aandeel -4,8 0,58 4,48 5,08
Dividend per aandeel 0 0 0,1 0,2
Cashflow per aandeel 1,29 0,88 4,47 4,11
Intrinsieke waarde per aandeel 15,17482 9,8297 37,85792 40,9857
Koers-winstverhouding -2,05623 38,25331 7,25871 3,57087
Dividend rendement (%) 0 0 0,30751 1,10254
Rendement eigen vermogen (%) -31,44 5,9 11,78 12,23
Koers einde boekjaar 9,8699 22,18692 32,51902 18,14

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding