ArcelorMittal » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
14,232 17:29
-0,342 ( -2,35% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 63.578,0056.791,0068.679,0076.033,00
Operationele kosten 73.152,0053.354,0063.850,0070.634,00
Afschrijvingen 7.956,002.926,002.974,003.609,00
BedrijfsResultaat -6.243,003.834,005.830,005.596,00
Resultaat voor belastingen -7.521,002.720,005.007,004.981,00
Belastingen 902,00986,00432,00-349,00
CashFlow 376,00-1.361,002,00-252,00
Nettowinst -7.946,001.779,004.568,005.149,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Materiële activa 35.700,0034.831,0036.971,0035.638,00
Immateriële activa 5.592,005.651,005.737,005.728,00
Financiële activa 5.603,005.223,005.555,004.906,00
Vaste activa 54.520,0052.895,0058.552,0058.774,00
Voorraden 13.424,0014.734,0017.986,0020.744,00
Debiteuren 2.679,002.974,003.863,004.432,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 4.102,002.615,002.786,002.354,00
Vlottende activa 22.326,0022.247,0026.745,0032.475,00
Totaal activa 76.846,0075.142,0085.297,0091.249,00
Gewoon kapitaal 25.272,0030.135,0038.789,0042.086,00
Preferent kapitaal -15.430,21-20.675,57-16.638,57-18.156,57
Aandeel van derden 2.298,002.190,002.066,002.022,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 31.235,0024.702,0023.032,0023.686,00
Kortlopende schulden 18.041,0018.115,0021.410,0023.455,00
Totaal passiva 76.846,0075.142,0085.297,0091.249,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 209.000199.000197.000199.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.665.3903.065.7101.021.9001.021.900
Winst per aandeel -4,800,584,485,08
Dividend per aandeel 0,000,000,100,20
Cashflow per aandeel 1,290,884,474,11
Intrinsieke waarde per aandeel 15,179,8337,8640,99
Koers-winstverhouding -2,0638,257,263,57
Dividend rendement (%) 0,000,000,311,10
Rendement eigen vermogen (%) -31,445,9011,7812,23
Koers einde boekjaar 9,8722,1932,5218,14