TKH Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

TKH Group

AEX:TWEKA, NL0000852523
43,600 17:29
-0,420 ( -0,95% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1340,99 1484,46 1630,83 0
Operationele kosten 1229,35 1391,89 1488,09 0
Afschrijvingen 54,89 62,99 69,76 0
BedrijfsResultaat 114,48 116,16 144,83 0
Resultaat voor belastingen 107,01 109,3 138,4 0
Belastingen 19,7 20,74 29,66 0
CashFlow -6,63 -11,92 18,75 0
Nettowinst 85,71 87,32 108,55 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 213,1 229,21 245,39 0
Immateriële activa 395,52 392,15 544,1 0
Financiële activa 26,66 13,78 14,3 0
Vaste activa 656,05 656,98 820,9 0
Voorraden 206,95 233,63 254,96 0
Debiteuren 266,32 266,03 225,48 0
Overige vorderingen 1,43 2,8 1,08 0
Liquide middelen 88,5 87,72 83,18 0
Vlottende activa 590,41 628,33 706,39 0
Totaal activa 1246,47 1285,31 1527,29 0
Gewoon kapitaal 574 594,07 646,46 0
Preferent kapitaal 153,39 154,34 177,74 0
Aandeel van derden 8,52 8,44 1,19 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 290,1 253,83 312,72 0
Kortlopende schulden 373,85 428,96 566,91 0
Totaal passiva 1246,47 1285,31 1527,29 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 5509 5900 6533 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42830 42830 42830 0
Winst per aandeel 2 2,04 2,53 0
Dividend per aandeel 1,1 1,2 1,4 0
Cashflow per aandeel 2,41 3,73 2,96 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 18,795 25,94608 0 0
Dividend rendement (%) 2,92631 2,26715 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 14,93 14,7 16,79 0
Koers einde boekjaar 37,59 52,93 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding