TKH Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

TKH Group

AEX:TWEKA, NL0000852523
47,340 17:26
+0,480 ( +1,02% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.375,151.340,991.484,461.630,83
Operationele kosten 1.246,441.229,351.391,891.488,09
Afschrijvingen 54,4854,8962,9969,76
BedrijfsResultaat 119,08114,48116,16144,83
Resultaat voor belastingen 111,29107,01109,30138,40
Belastingen 22,9519,7020,7429,66
CashFlow -23,88-6,63-11,9218,75
Nettowinst 86,1585,7187,32108,55

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 213,10229,21245,39
Immateriële activa 395,52392,15544,10
Financiële activa 26,6613,7814,30
Vaste activa 656,05656,98820,90
Voorraden 206,95233,63254,96
Debiteuren 266,32266,03225,48
Overige vorderingen 1,432,801,08
Liquide middelen 88,5087,7283,18
Vlottende activa 590,41628,33706,39
Totaal activa 1.246,471.285,311.527,29
Gewoon kapitaal 574,00594,07646,46
Preferent kapitaal 153,39154,34177,74
Aandeel van derden 8,528,441,19
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 290,10253,83312,72
Kortlopende schulden 373,85428,96566,91
Totaal passiva 1.246,471.285,311.527,29

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 5.3875.5095.9006.533
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42.42042.83042.83042.830
Winst per aandeel 2,032,002,042,53
Dividend per aandeel 1,101,101,201,40
Cashflow per aandeel 4,282,413,732,96
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,4418,8025,9516,09
Dividend rendement (%) 2,942,932,273,44
Rendement eigen vermogen (%) 16,5414,9314,7016,79
Koers einde boekjaar 37,4437,5952,9340,70