TKH Group

AEX:TWEKA, NL0000852523
31,720 17:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 1.340,991.484,461.630,831.489,64
Operationele kosten 1.229,351.391,891.488,091.390,45
Afschrijvingen 54,8962,9969,76100,39
BedrijfsResultaat 114,48116,16144,83143,80
Resultaat voor belastingen 107,01109,30138,4089,35
Belastingen 19,7020,7429,6620,62
CashFlow -6,63-11,9218,7515,18
Nettowinst 85,7187,32108,55114,05

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 229,21245,39230,94
Immateriële activa 392,15544,10596,40
Financiële activa 13,7814,3028,64
Vaste activa 656,98820,90959,66
Voorraden 233,63254,96238,80
Debiteuren 266,03225,48176,54
Overige vorderingen 2,801,081,59
Liquide middelen 87,7283,1878,98
Vlottende activa 628,33706,39652,26
Totaal activa 1.285,311.527,291.611,92
Gewoon kapitaal 594,07646,46704,52
Preferent kapitaal 154,34177,74205,13
Aandeel van derden 8,441,190,30
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 253,83312,72498,36
Kortlopende schulden 428,96566,91408,74
Totaal passiva 1.285,311.527,291.611,92

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5.5095.9006.5335.980
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42.83042.83042.83042.830
Winst per aandeel 2,002,042,532,66
Dividend per aandeel 1,101,201,401,50
Cashflow per aandeel 2,413,732,964,25
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,8025,9516,0918,76
Dividend rendement (%) 2,932,273,443,01
Rendement eigen vermogen (%) 14,9314,7016,7916,19
Koers einde boekjaar 37,5952,9340,7049,90