TKH Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

TKH Group

AEX:TWEKA, NL0000852523
42,960 14:39
+0,300 ( +0,70% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1375,15 1340,99 1484,46 1630,83
Operationele kosten 1246,44 1229,35 1391,89 1488,09
Afschrijvingen 54,48 54,89 62,99 69,76
BedrijfsResultaat 119,08 114,48 116,16 144,83
Resultaat voor belastingen 111,29 107,01 109,3 138,4
Belastingen 22,95 19,7 20,74 29,66
CashFlow -23,88 -6,63 -11,92 18,75
Nettowinst 86,15 85,71 87,32 108,55

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 192,19 213,1 229,21 245,39
Immateriële activa 400,26 395,52 392,15 544,1
Financiële activa 26,41 26,66 13,78 14,3
Vaste activa 630,43 656,05 656,98 820,9
Voorraden 194,24 206,95 233,63 254,96
Debiteuren 219,98 266,32 266,03 225,48
Overige vorderingen 2,56 1,43 2,8 1,08
Liquide middelen 178,96 88,5 87,72 83,18
Vlottende activa 620,29 590,41 628,33 706,39
Totaal activa 1250,72 1246,47 1285,31 1527,29
Gewoon kapitaal 520,85 574 594,07 646,46
Preferent kapitaal 143,39 153,39 154,34 177,74
Aandeel van derden 8,57 8,52 8,44 1,19
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 311,19 290,1 253,83 312,72
Kortlopende schulden 410,11 373,85 428,96 566,91
Totaal passiva 1250,72 1246,47 1285,31 1527,29

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 5387 5509 5900 6533
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42420 42830 42830 42830
Winst per aandeel 2,03 2 2,04 2,53
Dividend per aandeel 1,1 1,1 1,2 1,4
Cashflow per aandeel 4,28 2,41 3,73 2,96
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 18,44335 18,795 25,94608 0
Dividend rendement (%) 2,93803 2,92631 2,26715 0
Rendement eigen vermogen (%) 16,54 14,93 14,7 16,79
Koers einde boekjaar 37,44 37,59 52,93 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding