Wereldhave » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Wereldhave

AEX:WHA, NL0000289213
17,670 17:29
+0,050 ( +0,28% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 261,52 262,04 230,56 0
Operationele kosten 66,61 69,17 65,67 0
Afschrijvingen 0 0 0 0
BedrijfsResultaat 153,02 114,68 -22,28 0
Resultaat voor belastingen 121,45 84,45 16,84 0
Belastingen 0,68 0,12 0,4 0
CashFlow 2,95 -27,08 112,34 0
Nettowinst 100,62 67,69 -68,01 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3805,07 3775,82 3282,33 0
Immateriële activa 1,47 1,16 0,9 0
Financiële activa 51,92 20,9 27,96 0
Vaste activa 3858,46 3800,11 3311,18 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 42,09 55,1 52,7 0
Overige vorderingen 6,88 13,65 13,69 0
Liquide middelen 40,67 13,58 125,92 0
Vlottende activa 89,63 123,94 199,25 0
Totaal activa 3948,09 3924,06 3510,44 0
Gewoon kapitaal 1978,81 1928,64 1744,49 0
Preferent kapitaal 227,51 177,33 -6,81 0
Aandeel van derden 182,4 188,4 231,35 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1657,01 1632,25 1076,99 0
Kortlopende schulden 129,86 174,78 457,61 0
Totaal passiva 3948,09 3924,06 3510,44 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 218 189 181 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40270 40270 40270 0
Winst per aandeel 2,5 1,68 -1,69 0
Dividend per aandeel 3,08 3,08 2,52 0
Cashflow per aandeel 3,38 3,45 3,78 0
Intrinsieke waarde per aandeel 46,05935 44,8145 40,80159 0
Koers-winstverhouding 17,104 23,80952 0 0
Dividend rendement (%) 7,20299 7,7 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 5,08 3,51 -3,9 0
Koers einde boekjaar 42,76 40 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding