Wereldhave

AEX:WHA, NL0000289213
15,490 17:25
-0,360 ( -2,27% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 242,09261,52262,04230,56
Operationele kosten 59,9266,6169,1765,67
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 139,86153,02114,68-22,28
Resultaat voor belastingen 122,10121,4584,4516,84
Belastingen 2,810,680,120,40
CashFlow -81,502,95-27,08112,34
Nettowinst 88,64100,6267,69-68,01

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 3.728,383.805,073.775,823.282,33
Immateriële activa 1,451,471,160,90
Financiële activa 67,4151,9220,9027,96
Vaste activa 3.797,243.858,463.800,113.311,18
Voorraden
Debiteuren 46,4042,0955,1052,70
Overige vorderingen 16,806,8813,6513,69
Liquide middelen 37,7140,6713,58125,92
Vlottende activa 122,5289,63123,94199,25
Totaal activa 3.919,763.948,093.924,063.510,44
Gewoon kapitaal 2.015,071.978,811.928,641.744,49
Preferent kapitaal 263,77227,51177,33-6,81
Aandeel van derden 172,75182,40188,40231,35
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.393,071.657,011.632,251.076,99
Kortlopende schulden 338,87129,86174,78457,61
Totaal passiva 3.919,763.948,093.924,063.510,44

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 172218189181
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.27040.27040.27040.270
Winst per aandeel 2,202,501,68-1,69
Dividend per aandeel 3,013,083,082,52
Cashflow per aandeel 3,293,383,453,78
Intrinsieke waarde per aandeel 47,0346,0644,8140,80
Koers-winstverhouding 23,5017,1023,81-16,09
Dividend rendement (%) 5,827,207,709,27
Rendement eigen vermogen (%) 4,405,083,51-3,90
Koers einde boekjaar 51,7042,7640,0027,19