KPN Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

KPN Koninklijke

AEX:KPN, NL0000009082
2,804 19:28
-0,003 ( -0,11% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 7008 6806 6499 5638
Operationele kosten 3728 5922 5616 4851
Afschrijvingen 1616 1545 1424 1397
BedrijfsResultaat 1083 1203 909 767
Resultaat voor belastingen 605 466 642 513
Belastingen 81 96 157 233
CashFlow -371 -397 -325 -240
Nettowinst 638 793 483 270

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 5969 5811 5641 0
Immateriële activa 3250 3341 3169 0
Financiële activa 2231 209 228 0
Vaste activa 12602 10449 9970 0
Voorraden 47 61 58 0
Debiteuren 373 379 343 0
Overige vorderingen 0 1 0 0
Liquide middelen 1179 856 594 0
Vlottende activa 2134 3081 2207 0
Totaal activa 14736 13530 12177 0
Gewoon kapitaal 3848 3358 1945 0
Preferent kapitaal 1000,19 798,89 -315,11 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 8507 8290 7835 0
Kortlopende schulden 2628 1882 2396 0
Totaal passiva 14736 13530 12177 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 14856 13530 13275 12669
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4270250 4270250 4202840 4202840
Winst per aandeel 0,15 0,19 0,12 0,06
Dividend per aandeel 0,08 0,1 0,11 0,12
Cashflow per aandeel 0,52 0,45 0,46 0,47
Intrinsieke waarde per aandeel 1,1168 0,77654 0,67226 0,34299
Koers-winstverhouding 23,28 14,81053 24,23333 42,66667
Dividend rendement (%) 2,29095 3,55366 3,78267 4,6875
Rendement eigen vermogen (%) 12,14 20,61 14,38 13,88
Koers einde boekjaar 3,492 2,814 2,908 2,56

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding