KPN Koninklijke

AEX:KPN, NL0000009082
2,379 17:29
-0,003 ( -0,13% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 6.806,006.499,005.638,005.702,00
Operationele kosten 5.922,005.616,004.851,004.660,00
Afschrijvingen 1.545,001.424,001.397,001.536,00
BedrijfsResultaat 1.203,00909,00767,00958,00
Resultaat voor belastingen 466,00642,00513,00663,00
Belastingen 96,00157,00233,0049,00
CashFlow -397,00-325,00-240,00154,00
Nettowinst 793,00483,00270,00626,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 5.811,005.641,005.432,00
Immateriële activa 3.341,003.169,002.995,00
Financiële activa 209,00228,00
Vaste activa 10.449,009.970,0010.351,00
Voorraden 61,0058,00
Debiteuren 379,00343,00
Overige vorderingen 1,000,00
Liquide middelen 856,00594,00766,00
Vlottende activa 3.081,002.207,001.953,00
Totaal activa 13.530,0012.177,0012.304,00
Gewoon kapitaal 3.358,001.945,002.507,00
Preferent kapitaal 798,89-315,112.338,89
Aandeel van derden 0,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.290,007.835,007.132,00
Kortlopende schulden 1.882,002.396,002.634,00
Totaal passiva 13.530,0012.177,0012.304,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 13.53013.27512.66912.600
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.270.2504.202.8404.202.8404.202.840
Winst per aandeel 0,190,120,060,15
Dividend per aandeel 0,100,110,120,12
Cashflow per aandeel 0,450,460,470,48
Intrinsieke waarde per aandeel 0,780,670,34
Koers-winstverhouding 14,8124,2342,6717,54
Dividend rendement (%) 3,553,784,694,56
Rendement eigen vermogen (%) 20,6114,3813,8824,97
Koers einde boekjaar 2,812,912,562,63