Air France-KLM

PSE:AF, FR0000031122
3,227 17:29
-0,150 ( -4,44% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 24.844,0025.781,0026.512,0027.188,00
Operationele kosten 22.892,0023.361,0024.149,0025.990,00
Afschrijvingen 1.665,001.776,002.885,002.987,00
BedrijfsResultaat 1.346,00-290,001.064,00762,00
Resultaat voor belastingen 816,00-496,00638,00369,00
Belastingen 294,00229,00227,0076,00
CashFlow 845,00767,00-1.094,00130,00
Nettowinst 792,00-274,00409,00290,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 10.599,0011.413,0011.670,0012.914,00
Immateriële activa 1.284,001.338,001.411,001.522,00
Financiële activa 1.356,001.543,001.798,001.403,00
Vaste activa 15.325,0015.357,0021.261,0022.196,00
Voorraden 566,00557,00633,00737,00
Debiteuren 1.868,002.136,002.191,002.164,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 3.938,004.673,003.585,003.715,00
Vlottende activa 7.607,009.051,007.796,008.539,00
Totaal activa 22.932,0024.408,0029.057,0030.735,00
Gewoon kapitaal 1.284,003.002,001.853,002.284,00
Preferent kapitaal 599,78600,37403,37-2.216,63
Aandeel van derden 12,0013,0012,0015,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 11.495,0010.348,0014.875,0015.787,00
Kortlopende schulden 10.141,0011.045,0012.317,0012.649,00
Totaal passiva 22.932,0024.408,0029.057,0030.735,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 84.60283.52284.71485.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 300.220428.630428.630428.630
Winst per aandeel 2,65-0,640,960,68
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 7,466,768,669,09
Intrinsieke waarde per aandeel 4,287,004,32
Koers-winstverhouding 1,95-21,229,8814,59
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 61,68-9,1322,0712,70
Koers einde boekjaar 5,1713,589,489,92