PROSUS

AEX:PRX, NL0013654783
94,290 17:38
-1,900 (-1,98%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 1.835,002.303,002.654,003.330,00
Operationele kosten 1.161,001.411,001.636,002.161,00
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 2.594,0011.555,004.444,003.812,00
Resultaat voor belastingen 349,0011.394,004.509,003.790,00
Belastingen 11,0037,00258,0075,00
CashFlow 2.257,007.536,00-8.628,002.078,00
Nettowinst 2.606,0011.485,004.307,003.824,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 55,0096,00143,00377,00
Immateriële activa 3.185,003.139,002.829,003.013,00
Financiële activa 10.806,0016.806,0019.889,0023.110,00
Vaste activa 14.102,0020.087,0022.881,0026.655,00
Voorraden 94,00139,00148,00213,00
Debiteuren 138,00169,00135,00111,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 3.209,0010.809,009.168,008.054,00
Vlottende activa 3.780,0011.493,009.982,009.109,00
Totaal activa 17.882,0031.580,0032.863,0035.764,00
Gewoon kapitaal 11.254,0024.082,0027.117,0029.100,00
Preferent kapitaal 11.194,5824.022,5827.057,5829.018,59
Aandeel van derden 319,00274,00132,00214,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.176,004.460,004.034,004.303,00
Kortlopende schulden 2.133,002.764,001.580,002.147,00
Totaal passiva 17.882,0031.580,0032.863,0035.764,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 14.43515.67720.524
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.188.4501.188.4501.628.160
Winst per aandeel 9,663,622,35
Dividend per aandeel 0,11
Cashflow per aandeel -0,23-0,02-0,13
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,3826,87
Dividend rendement (%) 0,17
Rendement eigen vermogen (%) 47,6915,8813,14
Koers einde boekjaar 66,5363,1594,80