PROSUS

AEX:PRX.NL, NL0013654783
73,260 16:02
-0,860 (-1,16%)

Kerncijfers (USD)

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.303,002.654,003.330,005.116,00
EBITDA (mln.) -400,00-741,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 11.555,004.444,00-593,00-1.040,00
Resultaat voor belasting (mln.) 11.394,004.509,003.790,007.332,00
Netto winst (mln.) 11.485,004.307,003.824,007.449,00
Winst per aandeel 9,663,622,354,59
Koers winst verhouding 18,3826,8720,65
Dividend per aandeel 0,110,110,14
Dividend rendement 0,17%0,17%0,15%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 55,0096,00143,00377,00
Immateriële activa 3.185,003.139,002.829,003.013,00
Financiële activa 10.806,0016.806,0019.889,0023.191,00
Vaste activa 14.102,0020.087,0022.881,0026.655,00
Voorraden 94,00139,00148,00213,00
Debiteuren 138,00169,00135,00111,00
Liquide middelen 3.209,0010.809,009.168,008.054,00
Vlottende activa 3.780,0011.493,009.982,008.907,00
Totaal activa 17.882,0031.580,0032.863,0035.764,00
Gewoon kapitaal 11.254,0024.082,0027.117,0029.100,00
Preferent kapitaal 11.194,5824.022,5827.057,58-1.922,00
Aandeel van derden 319,00274,00132,00214,00
Langlopende schulden 4.176,004.460,004.034,004.303,00
Kortlopende schulden 2.133,002.764,001.580,002.121,00
Totaal passiva 17.882,0031.580,0032.863,0035.764,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 14.43515.67720.52423.874
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.188.4501.188.4501.625.3501.623.160
Cashflow per aandeel -0,23-0,02-0,130,10
Intrinsieke waarde per aandeel 17,7926,39
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,553,59
Rendement eigen vermogen (%) 47,6915,8813,1417,30
Koers einde boekjaar 66,5363,1594,80