GBL

BRU:GBLB.BL, BE0003797140
96,700 17:35
-0,240 (-0,25%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 4.925,705.201,305.037,905.915,90
EBITDA (mln.) 1.432,201.407,801.349,20763,10
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.137,801.094,50916,60224,90
Resultaat voor belasting (mln.) 1.039,80210,80834,00510,10
Netto winst (mln.) 705,40658,90704,70391,00
Winst per aandeel 4,534,154,372,53
Koers winst verhouding 19,8718,3321,5032,62
Dividend per aandeel 3,003,073,152,50
Dividend rendement 3,33%4,04%3,35%3,03%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 2.621,602.336,702.516,10
Immateriële activa 2.881,703.249,504.975,90
Financiële activa 15.390,3014.717,8018.314,80
Vaste activa 21.098,5020.529,3026.087,80
Voorraden 852,70901,90704,00
Debiteuren 728,00739,70912,30
Liquide middelen 491,901.013,601.273,90
Vlottende activa 2.960,103.360,904.270,20
Totaal activa 24.058,6023.890,2030.358,00
Gewoon kapitaal 16.505,0015.918,7018.975,50
Preferent kapitaal 5.570,564.278,866.875,00
Aandeel van derden 1.431,401.710,901.492,50
Langlopende schulden 3.773,904.832,607.520,50
Kortlopende schulden 2.348,301.428,002.369,40
Totaal passiva 24.058,6023.890,2030.358,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 41383847
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 161.360161.360161.360154.360
Cashflow per aandeel 9,205,677,97
Intrinsieke waarde per aandeel 99,2995,59120,46
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,910,800,69
Rendement eigen vermogen (%) 4,274,142,06
Koers einde boekjaar 89,9976,0893,9682,52