Nedap « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: betere omzetontwikkeling Nedap

34 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
voda
0
Beursblik: betere omzetontwikkeling Nedap

Resultaten kunnen verder aansterken volgens NIBC Markets.

Nedap heeft in het eerste halfjaar de omzet zien aansterken, mede door het afsluiten van enkele grote contracten in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit stelde analist Johan van den Hooven van NIBC Markets vrijdag in reactie op de halfjaarcijfers van het technologiebedrijf.

Het in Groenlo gevestigde Nederlandsche Apparatenfabriek rapporteerde donderdag nabeurs een omzetstijging van 6 procent op jaarbasis, van 86,5 miljoen naar 92,0 miljoen euro.

De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg van 6,0 miljoen naar 7,3 miljoen euro, een toename van 22 procent. De winst per aandeel dikte aan van 0,83 naar 0,87 euro.

Nedap waarschuwde wel dat de resultaten zowel afgelopen halfjaar als vorig jaar sterk werden beïnvloed door eenmalige posten.

Volgens Van den Hooven resulteerde de omzetgroei in een "goede verbetering" van de marges.

De analist handhaafde het Accumuleren advies op Nedap, vanwege het zicht op verdere verbetering van de resultaten in de tweede helft van het jaar en kostenbesparingen door uitbesteding van productieactiviteiten. De analist mikt voor heel 2016 op een omzetgroei van 5 procent en een verbetering van de EBIT-marge van 120 basispunten. Evenwel stelde de marktvorser dat het uitbesteden van de productieactiviteiten iets langer duurt dan verwacht, in verband met de omvang van het project.

Van den Hooven houdt een koersdoel van 34,00 euro aan en verwacht een dividendrendement van vier tot vijf procent.

Op een groen Damrak koerste het aandeel vrijdagochtend 1,9 procent hoger op 29,50 euro.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
[verwijderd]
0
Ja, TKH heeft een mooie deelneming in Nedap en hopelijk wordt Nedap niet snel overgenomen. Maar om nu alleen te kijken naar de relatie tussen TKH en Nedap is onwijs.
Nedap bouwt verder aan zijn mooie bedrijf. Door de produktie voor de diverse bedrijfsonderdelen uit te besteden, bereikt Nedap een belangrijke efficiencyvergroting. De vruchten hiervan worden binnenkort ten volle geplukt.
Het laatste nieuws over de vinding van Nedap, voor toepassing in varkensfokkerijen, is weer een interessant bericht.
.
1 september 2016
GROENLO (AFN) - Nedap levert zijn varkenstestsysteem aan Hypor Genetics. De testcabine meet tijdens het voeden hoeveel een varken eet en hoeveel het dier weegt. Die data wordt realtime gedeeld met de gebruiker. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.
De leverancier van varkensgenetica gaat de teststations gebruiken om varkens te onderzoeken in zijn Canadese centrum in Abernathy, waar jaarlijks duizenden varkens worden verwerkt om de snelstgroeiende dieren te fokken. Met het systeem van Nedap kan de evaluatiecapaciteit met 25 procent worden verhoogd.
.
Nedap wil: Markten in beweging brengen met technologie die ertoe doet. Dit bereikt Nedap door internationaal te opereren via 9 business units.
[verwijderd]
0
Uit het halfjaarbericht van juli 2016:
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en verwacht – onvoorziene omstandigheden daargelaten – dat de opbrengsten in de tweede helft van 2016 zullen groeien ten opzichte van 2015. De omvang van de groei is afhankelijk van het economische klimaat, de ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten.
De verwachtingen zijn positief, de markten werken mee.
Met recht kan gesproken worden van een achterblijvende belangstelling voor het aandeel Nedap.
voda
0
Nedap rekent op flinke stijging aangepaste winst

Omzet ook omhoog in prognose.

(ABM FN-Dow Jones) Nedap verwacht dit jaar een flinke stijging van de aangepaste winst op een hogere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit het tussentijdse handelsbericht van het technologiebedrijf.

Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten zal volgens Nedap dit jaar met 20 tot 25 procent stijgen ten opzichte van de 11,2 miljoen euro die in 2015 werd behaald. Nedap heeft dit jaar te maken met eenmalige kosten vanwege de herinrichting van de supply chain. Er wordt uitgegaan dat deze posten tussen de 4 en 5 miljoen euro zullen bedragen dit jaar.

De omzet stijgt volgens de verwachting van het in Groenlo gevestigde Nederlandsche Apparatenfabriek dit jaar met 3 procent. In 2015 bedroeg de omzet 180,9 miljoen euro.

De herinrichting van de supply chain loopt volgens het management voorspoedig. Voor het einde van het jaar zullen de geselecteerde strategische leveranciers de eerste producten gaan leveren. In de eerste helft van 2017 wordt de vervaardiging van een groot aantal producten uitbesteed en aan het einde van volgend jaar wordt dochteronderneming Inventi gesloten.

Op een rood Damrak sloot het aandeel Nedap 1,0 procent lager op 31,18 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
[verwijderd]
0
Het voledige Persbericht van 10-11-2016

Opbrengsten Nedap stijgen in 2016

Herinrichting supply chain verloopt volgens plan
De opbrengsten van Nedap over 2016 groeien naar verwachting met ongeveer 3% (opbrengsten 2015: € 180,9 miljoen). Exclusief de marktgroep Energy Systems, waarvan de activiteiten dit jaar conform plan worden afgebouwd, bedraagt de opbrengstengroei over 2016 ongeveer 5%. De winst voor belastingen exclusief eenmalige posten stijgt naar verwachting met 20-25% ten opzichte van de in 2015 gerealiseerde € 11,2 miljoen.

Voor de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Library Solutions, Security Management en Staffing Solutions wordt een opbrengstengroei verwacht in 2016. De opbrengstengroei in het tweede halfjaar wordt gedrukt door de geplande afbouw van activiteiten bij Energy Systems en Light Controls. De marktgroep Livestock Management heeft last van de lage melkprijs, die langer aanhoudt dan verwacht. Zoals eerder gemeld, worden de resultaten van 2016 sterk beïnvloed door eenmalige posten die gepaard gaan met de herinrichting van de supply chain. Deze posten bedragen naar verwachting € 4-5 miljoen.

Herinrichting supply chain verloopt volgens plan

De afbouw van de productie- en logistieke activiteiten ligt op schema. Dit betekent dat de geselecteerde strategische leveranciers voor het eind van 2016 de eerste producten gaan leveren en dat in de eerste helft van 2017 de vervaardiging van een groot aantal producten wordt uitbesteed. Dochterbedrijf Inventi wordt naar verwachting eind 2017 gesloten.

Naast eenmalige operationele kosten zorgt de herinrichting van de supply chain voor waardeverlies bij een deel van de voorraden. De eenmalige operationele kosten bedragen naar verwachting ongeveer € 1,0 miljoen en het waardeverlies – in de vorm van een non-cash afboeking op de boekwaarde – € 2-4 miljoen. Verder is besloten om dochterbedrijf Nedap Iberia te reorganiseren en in het wereldwijde verkoop- en logistieke model van de marktgroepen te integreren. Dit leidt in 2016 tot additionele eenmalige kosten van ongeveer € 0,5 miljoen. Hiertoe heeft Nedap N.V. de 10% van de aandelen in Nedap Iberia verworven die zij nog niet in haar bezit had.

Wat de omvang en het tijdspad van de positieve financiële effecten van de uitbesteding betreft, zijn de in het halfjaarbericht van 28 juli jl. gecommuniceerde verwachtingen onveranderd van toepassing.

Afbouw Energy Systems op schema
De afbouw van de marktgroep Energy Systems verloopt naar wens. Sinds de zomerperiode worden geen PowerRouters meer verkocht en is het aantal medewerkers verder verminderd. De resterende medewerkers richten zich op service- en garantiewerkzaamheden.

Ontwikkelingen per marktgroep

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) zet haar groei in 2016 voort. Het marktaandeel in de ouderenzorg neemt verder toe. Ook heeft de marktgroep goede progressie gemaakt in zowel de geestelijke gezondheidszorg als de verstandelijke gehandicaptenzorg.

De marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector) ziet groei in opbrengsten bij al haar proposities. De komende jaren ligt de nadruk op het creëren van een schaalbare organisatie en op focus op de meest aantrekkelijke producten.

Ook in 2016 slaagt de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) erin om de opbrengsten te vergroten met haar assortiment technologische kerncomponenten voor ‘slimme’ bibliotheken.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) dalen in 2016. Het in 2015 genomen besluit om de QL- en HID-activiteiten af te bouwen leidt conform verwachting tot fors lagere opbrengsten uit deze activiteiten in het tweede halfjaar. In 2017 zullen de opbrengsten uit QL en HID nagenoeg nihil zijn.
Goed nieuws is dat de International Maritime Organization recent het Ballastwaterverdrag ratificeerde. Daardoor dienen schepen per september 2017 te voldoen aan nieuwe regelgeving. Waar het uitstellen van orders in 2016 tot een daling van de opbrengsten uit uv-producten leidde, bieden de benodigde investeringen in behandelsystemen voor ballastwater voor de middellange termijn goede groeimogelijkheden voor de marktgroep.
De Luxon-softwarepropositie ontwikkelt zich commercieel goed. Gezien de dynamiek op de markt voor ‘connected lighting’ blijft de marktgroep haar marktmogelijkheden en concurrentiepositie regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) komen uit rond het niveau van 2015. Door de langdurig lage melkprijs zijn de opbrengsten uit de verkoop aan melkveehouders gedaald, terwijl de afzet aan varkenshouderijen in 2016 een goede opbrengstengroei vertoont.

De opbrengsten van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) komen eveneens rond het niveau van 2015 uit, wat te wijten is aan de beperkte investeringsbereidheid in de sector. De activiteiten op de Noord-Amerikaanse markt beginnen bij te dragen aan de opbrengsten. Verder heeft de marktgroep met haar op RFID-technologie gebaseerde !D Cloud®-voorraadbeheersystemen een aansprekende en commercieel belangrijke opdracht gewonnen bij de Engelse retailer River Island.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) realiseert in 2016 verdere opbrengstengroei. De beslissing van het Ministerie van Defensie om bij al haar locaties te standaardiseren op het AEOS security management-platform vormt een mooi bewijs van het concurrerend vermogen van de marktgroep.

De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) ziet de opbrengsten in 2016 groeien. De PEP®-propositie wordt de komende jaren verbreed zodat intercedenten bij uitzendorganisaties steeds meer administratieve werkzaamheden uit handen kan worden genomen.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiliging) verwacht dat de opbrengsten in 2016 rond het niveau van 2015 liggen. De security-markt kenmerkt zich door lange beslissingstrajecten en toenemende concurrentie. Door het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen en services wil Nsecure voorop blijven lopen in deze markt.

Vooruitzichten

De bovenstaande verwachtingen voor 2016 zijn gebaseerd op de op het moment van schrijven van dit persbericht bekende feiten. Door ontwikkelingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten kunnen in de laatste maanden van dit jaar nog wezenlijke afwijkingen optreden.

De jaarcijfers over 2016 worden donderdag 16 februari 2017 (nabeurs) gepubliceerd.

Voor nadere informatie:
Eric Urff
Financieel directeur
+31 544 47 11 11
www.nedap.com
briljantje
1
Mooi bedrijf toch dat Nedap. Had 10 jaar geleden meer aandeeltjes moeten inslaan. Maar ja dat is wijsheid achteraf. Steady rendement over alle jaren.
[verwijderd]
0
op 8 december publiceert NEDAP het volgende op haar website:
.
"Tijdens de 16e Briques d’Or prijsuitreiking, georganiseerd door de Franse Enseigne & Innovation club, heeft Nedap met de !D Top de Brique d’Or prijs gewonnen voor het meest innovatieve product."
....Wat een mooi bedrijf!
>>>Voor het hele bericht zie de NedapWebsite
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Nedap

Accumuleren advies gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 34,00 naar 36,00 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport.

Volgens analist Johan van den Hooven van NIBC zit Nedap dicht bij een herstel van de omzet en marge. "Hoewel de omzetontwikkeling in 2016 nog onder de eerdere verwachtingen zal liggen, zullen diverse negatieve factoren in de loop van 2017 verdwijnen, waardoor de totale omzetgroei weer kan oplopen tot 6 procent in 2017", aldus de marktvorser. In 2018 kan de omzetgroei volgens de analist verder toenemen tot 7 procent.

Van den Hooven verwacht verder dat de EBIT-marge tegen 2018 met 500 basispunten zal verbeteren, onder meer vanwege kostenbesparingen door het uitbesteden van de productie. Dit reflecteert een stijging van de EBIT van 27 procent, volgens de analist.

Op een groen Damrak noteerde het aandeel Nedap vrijdag net na de openingsbel 2,1 procent hoger op 32,41 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
harvester
0
quote:

voda schreef op 16 december 2016 15:03:

Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Nedap

Accumuleren advies gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 34,00 naar 36,00 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport.

Volgens analist Johan van den Hooven van NIBC zit Nedap dicht bij een herstel van de omzet en marge. "Hoewel de omzetontwikkeling in 2016 nog onder de eerdere verwachtingen zal liggen, zullen diverse negatieve factoren in de loop van 2017 verdwijnen, waardoor de totale omzetgroei weer kan oplopen tot 6 procent in 2017", aldus de marktvorser. In 2018 kan de omzetgroei volgens de analist verder toenemen tot 7 procent.

Van den Hooven verwacht verder dat de EBIT-marge tegen 2018 met 500 basispunten zal verbeteren, onder meer vanwege kostenbesparingen door het uitbesteden van de productie. Dit reflecteert een stijging van de EBIT van 27 procent, volgens de analist.

Op een groen Damrak noteerde het aandeel Nedap vrijdag net na de openingsbel 2,1 procent hoger op 32,41 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
donderdag nabeurs 16 feb gaan wij het zien hoe Nedap gedraaid heeft.
Hans_U
0
voda
0
Resultaten Nedap in de lift

Resultaat beter dan verwacht dankzij lagere reorganisatiekosten.

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in 2016 dankzij meer opdrachten een sterk hogere winst op een gestegen omzet gerealiseerd. Dit maakte de technologieleverancier uit Groenlo donderdag nabeurs bekend.

De omzet was conform verwachting van het bedrijf, maar de winst kwam hoger uit dan verwacht dankzij lager dan geraamde eenmalige herstructureringslasten en lagere afschrijvingen op voorraden.

De omzet nam afgelopen jaar ten opzichte van 2015 met 3 procent van 180,9 miljoen tot 186,0 miljoen euro, dankzij gestegen verkopen in de meeste kerndivisies. De vergelijkbare omzet uit voortgezette activiteiten steeg zelfs met 5 procent.

Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten steeg met 29 procent van 11,1 miljoen naar 14,3 miljoen euro. De nettowinst na eenmalige posten kwam uiteindelijk 18 procent hoger uit op 10,8 miljoen euro.

De omzetgroei werd in het tweede halfjaar gedrukt door de afbouw van activiteiten bij Energy Systems en Light Controls. De opbrengsten van de marktgroep Light Controls en Nedap-dochter Nsecure bleven achter ten opzichte van het voorgaande jaar.

De eindresultaten van 2016 werden verder beïnvloed door eenmalige posten die gepaard gingen met de herinrichting en uitbesteden van de voorraadketen. Deze posten bedroegen 1,8 miljoen euro.

Nedap maakte op 10 november in een tussentijds bericht bekend voor 2016 een circa 3 procent hogere omzet ten opzichte van de 180,9 miljoen euro in 2015 te verwachten en een 20 tot 25 procent hogere winst voor belastingen en exclusief eenmalige posten ten opzichte van de van 2015.

Outlook

Het concern verwacht in 2017 dat "de de positieve effecten van de herinrichting geleidelijk zichtbaar zullen zijn, maar er nog sprake is van eenmalige operationele kosten". Nedap rekent voor het lopende jaar wel op verder stijgende opbrengsten.

In 2018 worden "de beoogde jaarlijkse kostenbesparing van minimaal 4 miljoen euro en de balansverkorting van minimaal 10 miljoen volledig gerealiseerd", denken ze in Groenlo.

Het dividend over het afgelopen boekjaar is vastgesteld op 1,40 euro per aandeel Nedap, tegen 1,28 euro in 2015.

Het aandeel Nedap sloot donderdag op een rood Damrak 0,2 procent lager op 37,10 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
harvester
0
Mooie cijfers en goede vooruitzichten zo te lezen.
Ik ben benieuwd of het versnellings plan de komende jaren door gaat werken bovenop de effecten van de reorganisaties.
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Nedap

Koersdoel naar 40,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft vrijdag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 36,00 naar 40,00 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies.

Analist Johan van den Hooven zag de winstgevendheid van het bedrijf iets hoger uitkomen dan verwacht, terwijl de marges een herstel hebben ingezet na verscheidende jaren van een vlakke of zelfs dalende trend.

Van den Hooven verwacht dat diverse negatieve effecten in de loop van 2017 naar de achtergrond verdwijnen, wat zich zal vertalen in een omzetgroei van circa zes procent.

De analist wees verder op de onderwaardering van 5 tot 10 procent op basis van de historische waardering, nu het bedrijf aan het begin staat van herstel.

Het aandeel Nedap noteerde vrijdag op rood Damrak 3,2 procent hoger op 38,30 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Bemoedigende start van het jaar voor Nedap

Gepubliceerd op 4 apr 2017 om 17:59 | Views: 286

Nedap 17:35
39,90 +0,05 (+0,13%)

GROENLO (AFN) - Nedap heeft de omzet in de eerste maanden van het jaar met ongeveer 7 procent zien groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De Nederlandsche Apparatenfabriek zoals het bedrijf voluit heet gaf daarbij dinsdag geen concrete cijfers.

Nedap maakte bekend dat de onderdelen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Nsecure bijdroegen aan de groeiende opbrengsten. Marktgroepen Liberty Solutions en Light Controls zagen de omzet in deze periode dalen. De afgebouwde divisie Energy Systems genereerde als verwacht geen opbrengsten.

Nedap is naar eigen zeggen ,,positief gestemd over de ontwikkelingen in 2017''. Het is volgens de directie echter nog te vroeg om een uitspraak te doen over de omvang van de groei van de omzet in heel het jaar. Dat hangt, naast het economisch klimaat, ook af van ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten.
voda
0
Beursblik: Nedap start het jaar goed

Negatieve factoren zijn weggevallen volgens NIBC.

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft een goede start van 2017 doorgemaakt. Dit concludeerde analist Johan van den Hooven van NIBC naar aanleiding van de trading update van het bedrijf over de eerste maanden van het lopende boekjaar.

Van den Hooven zag de autonome groei van de omzet met 7 procent beter uitkomen dan de ingeschatte 5 procent. De analist denkt dat een aantal factoren die in 2016 de groei negatief beïnvloedden nu niet meer actueel zijn.

De analist voorziet voor 2018 een positieve impact voor het bedrijfsresultaat (EBIT) van 350 basispunten op basis van het verwachte operationele hefboomeffect en de uitbesteding van productie. Daarnaast is het dividendrendement met 4 tot 5 procent in de visie van de analist "aantrekkelijk".

NIBC hanteert een Accumuleren advies op het aandeel Nedap met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 39,90 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Nedap slaat handen ineen met Huawei

Gepubliceerd op 13 apr 2017 om 12:58 | Views: 777

Nedap 16:39
37,95 +0,44 (+1,17%)

GROENLO (AFN) - Nedap gaat met het Chinese technologieconcern Huawei werken aan de ontwikkeling van een slim parkeermanagementsysteem. Dat maakte de Nederlandsche Apparatenfabriek donderdag bekend.

De bedrijven gaan onderzoeken welke toepassingen er zijn voor slimme, met internet verbonden parkeersensoren en hoe deze wereldwijd kunnen worden uitgerold. Nedap is expert op het gebied van draadloze voertuigdetectie en heeft een systeem dat met draadloze sensoren meet of, en hoe lang, parkeerplaatsen bezet zijn.
harvester
0
quote:

voda schreef op 13 april 2017 17:00:

Nedap slaat handen ineen met Huawei

Gepubliceerd op 13 apr 2017 om 12:58 | Views: 777

Nedap 16:39
37,95 +0,44 (+1,17%)

GROENLO (AFN) - Nedap gaat met het Chinese technologieconcern Huawei werken aan de ontwikkeling van een slim parkeermanagementsysteem. Dat maakte de Nederlandsche Apparatenfabriek donderdag bekend.

De bedrijven gaan onderzoeken welke toepassingen er zijn voor slimme, met internet verbonden parkeersensoren en hoe deze wereldwijd kunnen worden uitgerold. Nedap is expert op het gebied van draadloze voertuigdetectie en heeft een systeem dat met draadloze sensoren meet of, en hoe lang, parkeerplaatsen bezet zijn.
Heel bijzonder deze samenwerking. Is toch iets van zeer groot met zeer klein. Vermoedelijk wel gunstig voor Nedap.
voda
0
Nedap levert parkeersysteem in Tsjechië

Gepubliceerd op 20 apr 2017 om 12:56 | Views: 364

Nedap 16:01
37,90 -0,10 (-0,26%)

GROENLO (AFN) - Nedap heeft een parkeersysteem geleverd aan een ziekenhuis in Tsjechië. Dat meldt Nedap donderdag, zonder financiële details te verstrekken.
Het systeem voor het ziekenhuis in Jihlava, in de regio Vysocina, is geleverd door De Tsjechische Nedap-partner Green Center. De parkeeroplossing maakt gebruik van Nedaps uPASS-technologie.
voda
0
Opdracht Nedap van modemerk Acne Studios

Gepubliceerd op 9 mei 2017 om 10:01 | Views: 580

Nedap 14:57
39,00 +0,30 (+0,78%)

GROENLO (AFN) - Nedap levert haar voorraadbeheerplatform !D Cloud aan het Zweedse modemerk Acne Studios. Dat maakte het Groenlose bedrijf dinsdag bekend. Het cloudplatform werkt met RFID-tags en maakt het mogelijk de nauwkeurigheid van het voorraadbeheer te vergroten. Hoeveel geld er met de overeenkomst gemoeid is, houden de bedrijven voor zich.
harvester
0
13 juli 2017 - Nedap heeft in Italië 170 winkels van het merk Fiorella Rubino uitgerust met zijn iD Top Radio Frequency Identification (RFID)-overheadantenne. Fiorella Rubino maakt deel uit van de Miroglio Group, een toonaangevende modeketen met 1.100 eigen filialen en franchisevestigingen. Het RFID-systeem is in de Fiorella Rubino-winkels geïnstalleerd als onderdeel van Miroglio's ‘Retail 4.0 strategie’, een initiatief waarmee het bedrijf zijn algehele retail-efficiency, artikelbeveiliging en serviceniveau wil verbeteren.

Hans Hoegstedt, CEO van Miroglio Fashion: “Wij zijn altijd op zoek naar manieren om de winkelervaring van onze klanten nog waardevoller en completer te maken. Ook willen we zorgen voor meer efficiëntie en een betere artikelbeveiliging in onze filialen. De toepassing van Nedaps RFID-technologie kan op al deze onderdelen echt het verschil maken.”

Van fabriek tot kassa

Voor de plaatsing van de RFID-antennes in de 170 Fiorella Rubino-winkels ging Nedap een samenwerking aan met techbedrijf Temera. Het modulaire softwareplatform TMR Core van Temera maakt het mogelijk producten in de hele toeleveringsketen te volgen, van fabriek tot kassa. Dankzij deze techniek kunnen retailers hun voorraadnauwkeurigheid vergroten en bovendien verschillende omnichannel-services aanbieden.

Betrouwbare detectie

De iD Top van Nedap is bij alle winkeluitgangen aan het plafond bevestigd. Het apparaat identificeert artikelen die de winkel verlaten zonder dat ervoor betaald is. Wanneer de iD Top een RFID-label registreert, worden de gegevens direct met het TMR Core-platform gedeeld. Arcangelo D’Onofrio, CEO van Temera: “We hebben RFID-overheadantennes van verschillende leveranciers getest in de proof-of-conceptfase. Onze conclusie was dat de iD Top van Nedap de beste prestaties levert van alle overheadantennes op de markt. De geavanceerde filtertechnologie zorgt voor betrouwbare detectie van labels en dat maakt de iD Top zeer geschikt voor artikelbeveiliging.”

Over de Miroglio Group

De Miroglio Group is actief in 34 landen, heeft vier productievestigingen en realiseerde in 2015 een omzet van 645 miljoen euro. De groep is onderverdeeld in twee bedrijven: Miroglio Fashion is gericht op de kledingindustrie en Miroglio Textile is gespecialiseerd in bedrukte stoffen, transferpapier en technische folies voor de versiering van diverse soorten materialen. Miroglio Fashion produceert en verkoopt 11 merken, waaronder Motivi, Oltre, Elena Mirò en Fiorella Rubino, en telt ruim 1100 eigen filialen en franchisevestigingen.

Over Temera

Temera werd in 2009 opgericht. Het bedrijf heeft zijn hoofdvestiging in Florence met kantoren in Milaan, Londen en New York. Temera ondersteunt bedrijven met nieuwe, hoogstaande RFID-toepassingen en innovatieve technologieën. Temera richt zich op de modemarkt en de markt voor luxegoederen. Het bedrijf bedenkt oplossingen voor problemen op diverse gebieden: de optimalisatie van logistiek en productieprocessen, de bestrijding van namaakproducten, de customer experience en winkelprocessen.
34 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 64,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 64,400
Laag 63,600
Volume 1.882
Volume gemiddeld 4.613
Volume gisteren 2.329

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront