Quest For Growth « Terug naar discussie overzicht

Forum Quest For Gr-Pricaf geopend

612 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » | Laatste
Cardoman
0
Ik ben wel benieuwd wanneer we de modaliteiten van het keuzedividend (aandelen) gaan kennen, dus aan welke prijs ze deze zullen zetten. Wanneer zou dit gekend zijn?
Grobert
0
Voor Cardoman...

Gebaseerd op het verleden, denk ik dat QFGr slechts een minieme korting geeft van enkele centiemen op de beurskoers...

Indien dit nu weer het geval zou zijn, is dit voor mij geen interessante optie (2 x negatief) :
a) keuze dividend in aandelen aan iets minder dan de beurskoers en onmiddelijk erna 1 euro minder waard
b) toekomstige winsten verdeeld over groter aantal aandelen

Verkies zodus uitbetaling dividend. = bumper voor de minwaarde onmiddelijk na de uitbetaling... en laat de aandelen rustig liggen op de plank voor herstel...

Bedankt ook voor de analyse van Gert de Mesure, niks nieuws maar toch bevestiging van verschillende infos.
Cardoman
0
quote:

Grobert schreef op 7 februari 2022 22:28:

Voor Cardoman...

Gebaseerd op het verleden, denk ik dat QFGr slechts een minieme korting geeft van enkele centiemen op de beurskoers...

Indien dit nu weer het geval zou zijn, is dit voor mij geen interessante optie (2 x negatief) :
a) keuze dividend in aandelen aan iets minder dan de beurskoers en onmiddelijk erna 1 euro minder waard
b) toekomstige winsten verdeeld over groter aantal aandelen

Verkies zodus uitbetaling dividend. = bumper voor de minwaarde onmiddelijk na de uitbetaling... en laat de aandelen rustig liggen op de plank voor herstel...

Bedankt ook voor de analyse van Gert de Mesure, niks nieuws maar toch bevestiging van verschillende infos.
tx idd ik denk er ook zo over en ga kiezen voor de centen denk ik (in verleden al paar keer voor de aandelen gekozen en het is tijd wat te oogsten want zit er al sinds 1999 in...)
Rode Duivel
0
quote:

Grobert schreef op 7 februari 2022 22:28:

Voor Cardoman...

Gebaseerd op het verleden, denk ik dat QFGr slechts een minieme korting geeft van enkele centiemen op de beurskoers...

Indien dit nu weer het geval zou zijn, is dit voor mij geen interessante optie (2 x negatief) :
a) keuze dividend in aandelen aan iets minder dan de beurskoers en onmiddelijk erna 1 euro minder waard
b) toekomstige winsten verdeeld over groter aantal aandelen

Verkies zodus uitbetaling dividend. = bumper voor de minwaarde onmiddelijk na de uitbetaling... en laat de aandelen rustig liggen op de plank voor herstel...

Bedankt ook voor de analyse van Gert de Mesure, niks nieuws maar toch bevestiging van verschillende infos.
Ik denk dat je hier toch even moet terugkijken naar 2018 toen QfG ook een keuze-dividend aanbood. De koers voor het dividend eraf ging stond toen ergens boven de 9€ terwijl de nieuwe aandelen voor het keuze-dividend werden uitgegeven aan 7€. De beurskoers na het dividend en na de inschrijving van de nieuwe aandelen kwam toen uit op 7,7€
Het is dus niet zo dat na de inschrijving van de nieuwe aandelen nog eens het dividend moet afgetrokken worden. Dat gebeurt ervoor.
Verwatering is een feit, de NAV zal moeten herberekend worden over meer aandelen.

De modaliteiten voor het keuze-dividend van dit jaar zullen besproken worden tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 31 maart en daarna bekend gemaakt voor het grote publiek.
Grobert
0
Voor Rode Duivel

U heeft natuurlijk gelijk... alhoewel het niet "dat" was waarvoor ik wou waarschuwen (het is moeilijk om tergelijkertijd volledig te zijn en toch nog klaar en duidelijk te zijn)

Hieronder mijn info :

31/12/2017 : beurswaarde = 8,81 / N.I.V. = 10,71
28/02/2018 : beurswaarde = 9,92 / N.I.V. = 10,87
31/03/2018 : beurswaarde = 9,32 / N.I.V. = 10,61
30/04/2018 : beurswaarde = 7,54 / N.I.V. = 8,79

Keuze tussen :
a) Cash-dividend (coupon 13) : Brut = 1,54 / Net = 1,52
of
b) Dividend in nieuwe aandelen = omruiling van 5 bestaande rechten op dividend (coupon 13) voor 1 nieuw aandeel met een waarde van 7 eur + cash saldo uitbetaling van 0,60 voor 1 nieuw aandeel

Vergelijking (dit was wat ik wou aantonen) :
a) optie cash : 5 x 1,52 = 7,60 Eur Net
b) optie nieuw aandeel : waarde 7 Eur + cash 0,60 = 7,60 Eur Net = verschil met (a) = 0 Eur

Natuurlijk, daar waar Rode Duivel wel gelijk heeft,is dat de waarde-bepaling van die 7 Eur voor 1 nieuw aandeel berekend werd op de gemiddelde beurskoers tijdens de referentieperiode minus het coupon per aandeel... dit geeft een voordeel van ongeveer 10% (terug te vinden in de medeling van QFGr)... ok, niet te verwaarlozen...

Op 3/04/2018 = cotering QFGr ex-coupon (Nr. 13) = is de N.I.V. met 1,79 Eur gedaald... en, met de uitbetaling van het dividend op17/04/2018 is de beurswaarde gedaald tot 7,68 Eur / N.I.V. = 8,82 Eur... te vergelijken met hogervermelde gegevens op 30/04/2018...

Bedankt voor Uw constructieve medewerking.

Rode Duivel
0
quote:

Grobert schreef op 8 februari 2022 10:52:

Voor Rode Duivel

U heeft natuurlijk gelijk... alhoewel het niet "dat" was waarvoor ik wou waarschuwen (het is moeilijk om tergelijkertijd volledig te zijn en toch nog klaar en duidelijk te zijn)

Hieronder mijn info :

31/12/2017 : beurswaarde = 8,81 / N.I.V. = 10,71
28/02/2018 : beurswaarde = 9,92 / N.I.V. = 10,87
31/03/2018 : beurswaarde = 9,32 / N.I.V. = 10,61
30/04/2018 : beurswaarde = 7,54 / N.I.V. = 8,79

Keuze tussen :
a) Cash-dividend (coupon 13) : Brut = 1,54 / Net = 1,52
of
b) Dividend in nieuwe aandelen = omruiling van 5 bestaande rechten op dividend (coupon 13) voor 1 nieuw aandeel met een waarde van 7 eur + cash saldo uitbetaling van 0,60 voor 1 nieuw aandeel

Vergelijking (dit was wat ik wou aantonen) :
a) optie cash : 5 x 1,52 = 7,60 Eur Net
b) optie nieuw aandeel : waarde 7 Eur + cash 0,60 = 7,60 Eur Net = verschil met (a) = 0 Eur

Natuurlijk, daar waar Rode Duivel wel gelijk heeft,is dat de waarde-bepaling van die 7 Eur voor 1 nieuw aandeel berekend werd op de gemiddelde beurskoers tijdens de referentieperiode minus het coupon per aandeel... dit geeft een voordeel van ongeveer 10% (terug te vinden in de medeling van QFGr)... ok, niet te verwaarlozen...

Op 3/04/2018 = cotering QFGr ex-coupon (Nr. 13) = is de N.I.V. met 1,79 Eur gedaald... en, met de uitbetaling van het dividend op17/04/2018 is de beurswaarde gedaald tot 7,68 Eur / N.I.V. = 8,82 Eur... te vergelijken met hogervermelde gegevens op 30/04/2018...

Bedankt voor Uw constructieve medewerking.

Wat in 2018 ook in het nadeel was, was natuurlijk dat het een bar slecht jaar was, waardoor de koers in de loop van het jaar zakte tot onder die 7€ en er uiteindelijk een monsterverlies werd geboekt waardoor er de 2 opvolgende jaren geen dividend kon uitbetaald worden.
Ik hoop dat we hetzelfde niet moeten gaan meemaken dit jaar en dat de opgelopen verliezen langzaamaan gerecupereerd gaan worden.
Grobert
0
Hopelijk... maar voor het ogenblik zijn de vouruitzichten voor 2022 minder gunstig... tenzij het einde van de pandemie zorgt voor een sterke heropleving van het economisch leven... en dat de inflatie binnen de perken blijft... en dat er geen oorlog komt waar dan ook...
Grobert
0
Hetgeen ook regelmatig te voorschijn komt in de analyses, is de algemene trend dat het grootste deel van de gerealiseerde winst komt uit de genoteeerde ondernemingen.... en dat de fondsen, behoudens een eventuele overname of een beursintroductie, heel weinig bijdragen tot de gerealiseerde winst = basis voor en eventueel dividend.

Dus indien QFGr en Capricorn Patners SA, zoals reeds medegedeeld, hun participaties willen herschikken volgens het model 50% gecoteerde ondernemingen en 50% niet-gecoteerde ondernemingen, co-investeringen en fondsen... is de kans groot dat de gerealiseerde winsten, in de toekomst, lager zullen zijn dan nu...

Wat is Uw mening, Rode Duivel en Cardoman ?
Rode Duivel
0
Het verschil tussen genoteerde en niet-genoteerde participaties is dat je enkel een direct zicht hebt op de toestand van de genoteerde bedrijven. Daarom is het ene niet lucratiever dan het andere. QfG heeft al bewezen om goede investeringen te hebben gedaan in beide categorieën.
Grobert
0
Voor Rode Duivel

Niet akkoord met Uw mening... het is geen kwestie van al dan niet zicht hebben op de toestand van de ondernemingen... maar wel dat :
a) voor de gecoteerde ondernemingen QFGr effektief actief kan inspelen op de beurs, kopen en verkopen... zonodig jaarlijks 10 x hetzelfde aandeel... en ook de winst kan realiseren...
b) voor de niet-gecoteerde ondernemingen, co-investeringen en fondsen... is QFGr, eenmaal de investering verricht werd, niet meer actief.... de investeringen zijn op lange termijn (minimum 6 à 7 jaar)... er worden wel bijkomende investeringen verricht, maar praktisch nooit verkopen (dus geen gerealiseerde winsten)... behalve overnames of beursintroducties... maar deze vallen gewoonlijk maar éénmaal voor in het bestaan van een onderneming... dus zeldzaam (2021 = overname HalioDx door Veracyte ; 2022 = overnamebod op Accell Group).... maar het kan goed zijn dat er jaren na mekaar geen overnames of beursintroducties zijn in verband met de portefeuille van QFGr = geen gerealiseerde winst...

Er is geen twijfel mogelijk... traditioneel is de grootste bijdrage gerealiseerde winsten afkomstig van de genoteerde portefeuille (actief beheer van gecoteerde ondernemingen).... bij wijziging ervan (nu 64%... terugvallen op 50%) zullen de gerealiseerde winsten van de gecoteerde ondernemingen, in de toekomst, minder zijn dan nu...

De verhoging ( tot 50%) van de niet-gecoteerde ondernemingen, co-investeringen en fondsen in de portefeuille zal, volgens mij, niet leiden tot een verhoging van de kansen op gerealiseerde winsten ingevolge overnames of beursintroducties...

Het is goed om daar bewust van te zijn..

Wat de investeringen zelf betreft (kwaliteit van de ondernemingen, co-investeringen en fondsen) heb ik geen opmerkingen te maken... de toekomst zal een afdoend antwoord geven...
Grobert
0
Weet iemand wat van toepassing is voor het keuzedividend in aandelen ????

In de statuten staat dat kapitaalverhogingen door inbreng in natura moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden :

enerzijds... de uitgifteprijs (per aandeel) mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van :

a) de netto-inventariswaarde die dateert van ten hoogste 4 maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst... of... naar keuze van QFGr, vóór de datum van akte van kapitaalverhoging

en

b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum

Voor toepassing van punt "b" hierboven is het toestaan om van deze gemiddelde slotkoers een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven (te verantwoorden door QFGr)

.... en anderzijds... de inbreng in natura kan ook een inbreng zijn van een dividendenvordering in het kader van de uitkering van een keuzedividend.... de voormelde voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Bij elke kapitaalverhoging zal de raad van bestuur de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vaststellen, tenzij de algemene vergadering die zelf zou bepalen. Onder voorbehoud van de toepasselijke regelgeving en de overige bepalingen opgenomen in deze statuten, kunnen de algemene vergadering en/of raad van bestuur beslissen om de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen vast te stellen op een bedrag dat " lager " is dan de beurskoers van de aandelen op de datum van vaststelling van de uitgifteprijs.

Wat is juist toepasselijk op onze toekomstige optie keuzedividend in aandelen? iemand meer ervaring ?... anders stel ik de vraag rechtstreeksaan QFGr...
voda
1
Quest stapt met winst uit c-LEcta

De Ierse voedingsgroep Kerry neemt het biotechbedrijf c-LEcta over. De groep betaalt 137 miljoen euro voor een belang van 92 procent, de rest blijft in handen van het management.

De privak Quest for Growth QFG 0,00% stapte in 2018 in c-LEcta. De overname door Kerry zorgt bij Quest voor een boekhoudkundige meerwaarde van 5,6 miljoen euro of 0,34 euro per aandeel. Quest bezit aandelen c-LEcta zowel rechtstreeks als via de deelneming in Capricorn Sustainable Chemistry Fund.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/te...
voda
0
Advies van KBC Securities over Quest for Growth
Beurshuis KBC Securities
Aandeel Quest for Growth
Datum 15 februari 2022
Advies Houden
Koersdoel 8,50 EUR

Detail advies
BRUSSEL (Trivano.com) - Op 15 februari 2022 hebben de analisten van KBC Securities hun beleggingsadvies voor Quest for Growth (QFG; ISIN: BE0003730448) herhaald. Het advies van KBC Securities voor Quest for Growth blijft "houden".

De analisten behouden hun koersdoel van 8,50 EUR.

Op 28 oktober 2021 publiceerde Quest for Growth kwartaalcijfers.
Jan Frans B
0
quote:

voda schreef op 15 februari 2022 10:08:

Advies van KBC Securities over Quest for Growth
Beurshuis KBC Securities
Aandeel Quest for Growth
Datum 15 februari 2022
Advies Houden
Koersdoel 8,50 EUR

Detail advies
BRUSSEL (Trivano.com) - Op 15 februari 2022 hebben de analisten van KBC Securities hun beleggingsadvies voor Quest for Growth (QFG; ISIN: BE0003730448) herhaald. Het advies van KBC Securities voor Quest for Growth blijft "houden".

De analisten behouden hun koersdoel van 8,50 EUR.

Op 28 oktober 2021 publiceerde Quest for Growth kwartaalcijfers.
Dat advies is enkel gebaseerd op de verwachte beurskoers, houdt helemaal geen rekening met het rendement van het aandeel, en daar zit nu juist de waarde. Qfg moet je niet kopen voor zijn beurswaarde, Qfg moet je kopen voor zijn rendement. Want door de nieuwe wetgeving ziet dat er vooral stabieler maar ook nog steeds behoorlijk hoog uit.
Excel
0
quote:

Jan Frans B schreef op 15 februari 2022 10:28:

[...]

Dat advies is enkel gebaseerd op de verwachte beurskoers, houdt helemaal geen rekening met het rendement van het aandeel, en daar zit nu juist de waarde. Qfg moet je niet kopen voor zijn beurswaarde, Qfg moet je kopen voor zijn rendement. Want door de nieuwe wetgeving ziet dat er vooral stabieler maar ook nog steeds behoorlijk hoog uit.
Niet akkoord Jan Frans. De beurskoers is de verdiscontering van de verwachte toekomstige cashflows.Als deze cashflows niet voorspelbaar en structureel groeien is het uitkeren van een dividend niets meer dan een zero sum game: wat uitgekeerd wordt gaat ook meteen weer van de koers af (met enige vertraging/overdrijving zoals dat gaat met micocaps). Dat betekent niet dat QfG het slecht doet of dat met QfG geen geld te verdienen valt: het volstaat een aankoop limietorder in te voeren wanneer de korting groter is dan 25% en een verkooporder wanneer de korting kleiner is dan 15%. Ik heb intussen de helft van jouw positie opgebouwd en deze wordt weer geliquideerd wanneer de korting daalt in de aanloop naar het dividend. Met de meerwaardes van C-lecta en Accell is er weer een behoorlijke deel van het divi 2022 gerealiseerd. Maar blijkbaar is dat voor de gemiddelde belegger allemaal wat te moeilijk (de koers reflecteert dat immers niet). Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan zou ik zeggen.
Cardoman
0
quote:

Excel schreef op 16 februari 2022 12:16:

[...]

Niet akkoord Jan Frans. De beurskoers is de verdiscontering van de verwachte toekomstige cashflows.Als deze cashflows niet voorspelbaar en structureel groeien is het uitkeren van een dividend niets meer dan een zero sum game: wat uitgekeerd wordt gaat ook meteen weer van de koers af (met enige vertraging/overdrijving zoals dat gaat met micocaps). Dat betekent niet dat QfG het slecht doet of dat met QfG geen geld te verdienen valt: het volstaat een aankoop limietorder in te voeren wanneer de korting groter is dan 25% en een verkooporder wanneer de korting kleiner is dan 15%. Ik heb intussen de helft van jouw positie opgebouwd en deze wordt weer geliquideerd wanneer de korting daalt in de aanloop naar het dividend. Met de meerwaardes van C-lecta en Accell is er weer een behoorlijke deel van het divi 2022 gerealiseerd. Maar blijkbaar is dat voor de gemiddelde belegger allemaal wat te moeilijk (de koers reflecteert dat immers niet). Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan zou ik zeggen.
Begrijp ik nu goed dat je aangeeft dat de 2 reeds verworven meerwaarden dus al een deel van het div 2022 zullen vormen en dus niet gebruikt hoeven te worden om eventuele verliezen op te vangen?
Rode Duivel
0
quote:

Cardoman schreef op 16 februari 2022 21:11:

[...]Begrijp ik nu goed dat je aangeeft dat de 2 reeds verworven meerwaarden dus al een deel van het div 2022 zullen vormen en dus niet gebruikt hoeven te worden om eventuele verliezen op te vangen?
In het beste geval zullen die verworven meerwaarden de tot nu toe opgelopen verliezen compenseren. Het belooft een moeilijk jaar te worden.
Excel
0
quote:

Rode Duivel schreef op 17 februari 2022 08:00:

[...]
In het beste geval zullen die verworven meerwaarden de tot nu toe opgelopen verliezen compenseren. Het belooft een moeilijk jaar te worden.
Fair point Cardoman: ik bedoel gerealiseerd in de zin van effectieve meerwaarden in tegenstelling tot papieren meerwaarden (en veronderstellend dat de acquisitie van Accel doorgaat). Als 2022 negatief wordt worden deze meerwaarden niet uitgekeerd.
Jan Frans B
0
Ga er niet van wakker liggen als 2022 en zelfs 2023 geen dividend opleveren. Ik hoop vooral dat dit het aandeel zal doen zakken zodat ik er nog 30.000 kan bijkopen. Mijn doel is nog steeds 100.000 aandelen, en wanneer dat zal gebeuren zal van de koers afhangen, dus laat 2022/2023 maar lekker slecht zijn, goed voor mijn portfolio. QfG blijft hier in België op termijn één van de beste beleggingen, al was het maar omdat er quasi geen RV af gaat. 30% is veel geld bij deze volumes.
Tarbo
0
Verklaar mij gek maar ik ga vanaf nu maandelijks wat opzij zetten om 1x/jaar QfG te kopen.
Normaal beleg ik in twee ETF's van de kernselectie van Degiro. Dit blijf ik doen. Maar ik leg een extra potje aan voor QfG. Ik heb hun website uitgeplozen en ik ben wel onder de indruk van hun portfolio. Ik vind het een leuke/veilige manier om toch te investeren in duurzame technologie.

Ik hoop op die manier een meer 'defensief' gedeelte op te bouwen. Want blijkbaar blijft de koers van QfG over de jaren heen toch redelijk stabiel. En ze betalen daarbij nog eens een mooi dividend uit behalve de jaren dat de inkomsten tegenvielen (de grillen van de beurs).
612 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 okt 2022 09:17
Koers 5,620
Verschil -0,080 (-1,40%)
Hoog 5,620
Laag 5,400
Volume 3.932
Volume gemiddeld 4.956
Volume gisteren 5.528

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront