arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

Argenx stoomt richting eerste medicijn op de markt

1.877 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 90 91 92 93 94 » | Laatste
TP66
1
quote:

Qoss schreef op 7 juni 2021 09:40:

Argenx krijgt de rechten op cusatuzumab in myeloïde leukemie (AML) terug van J&J, na tussentijdse data van de fase 1b ELEVATE-studie. Argenx bekijkt daarom zijn opties. De samenwerking tussen beide partijen dateert van 2018. Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontving argenx vooraf 300 miljoen dollar en investeerde Johnson en Johnson 200 miljoen dollar in argenx-aandelen (4n7% belang). Voor KBCS is dit een (zeldzame) tegenvaller dat het sentiment over de perfecte staat van dienst van Argenx op het vlak van uitvoering kan doen kantelen, ondanks het feit dat cusa slechts 2% (5 euro) van het som-der-delen model uitmaakt.

Onze analist stelt dat het 4,7%-belang van J&J in argenx onzeker is, aangezien J&J Momenta heeft overgenomen, één van de directe concurrenten van Argenx op het gebied van efgartigimod. Geen impact op 240 euro koersdoel en “Houden”-advies.

Wordt verwacht: een update van de BLA filing voor efgartigimod en FDA feedback met betrekking tot diens subcutane formulering, een vijfde indicatie voor efgartigimod, …
Het lijkt erop dat er op de achtergrond er wat andere belangen spelen want de tussentijdse resultaten van Cusa waren gewoon goed wat ik eruit kan op maken.
2610
0
trab33
0
kan uiteraard veel verder zakken , kijk naar Galapagos waar aandeel ferm onder cash waarde staat ,,,,,,medicijn ,pijplijn ........allemaal gratis aan deze koers.Dat kan hier ook gebeuren ,als vertrouwen wegzakt kan alles
Galop
0
quote:

TP66 schreef op 7 juni 2021 09:55:

[...]

Het lijkt erop dat er op de achtergrond er wat andere belangen spelen want de tussentijdse resultaten van Cusa waren gewoon goed wat ik eruit kan op maken.
Speelt hier hetzelfde als indertijd toen Abvvie afhaakte bij Galapagos omdat ze een eigen medicijn hadden. J en J heeft Momenta overgenomen.
Qoss
4
“Argenx: Janssen bedankt voor cusatuzumab”

Uit het departement: “Zeg niet ‘zeldzame ziekte’, maar wel ‘zeldzame tegenvaller’”

De tussentijdse resultaten van de ELEVATE-studie konden Janssen er niet van overtuigen om de ontwikkeling van Cusatuzumab voort te zetten. De farmareus gaf de wereldwijde rechten daarom terug aan argenx (-7,1%), dat het actief gaat evalueren. De 300 miljoen dollar die op voorhand werd ontvangen blijft wel netjes in Gent, terwijl ook het koersdoel van KBC Securities ongewijzigd blijft op 240 euro. Immers, “cusa” maakte ‘slechts’ 2% van het som-der-delen model uit, oftewel zo’n 5 euro.

Studieresultaten ELEVATE

Argenx kreeg zonet de wereldwijde rechten op de ontwikkeling en commercialisatie van cusatuzumab terug. “Cusa”, voor de vrienden, is het CD70-gerichte antilichaam gepositioneerd in acute myeloïde leukemie (AML). Dat was al sinds 2018 in testfase in een partnerschap met Janssen (onderdeel van Johnson & Johnson).
De ELEVATE-studie beoordeelde een toevoeging van cusatizumab aan het gevestigde combinatieregime van venetoclax en azacitidine. De tussentijdse gegevens omvatten vroege werkzaamheidsanalyses van 42 patiënten na ten minste twee ziektebeoordelingen. De complete remissie bedraagt 48% (in 20 van de 42 gevallen) met samengestelde complete remissies (inclusief onvolledig hematologisch herstel) waargenomen bij 81% van de patiënten (34 van de 42 gevallen). De “Overall Response Rate” (ORR) bedraagt 93% (39 van de 42 gevallen) voor het drievoudige combo-regime. Het veiligheidsprofiel is naar verluidt consistent met eerdere studies. De studie loopt nog en de volledige resultaten zullen later volgen. Verder toont lopend onderzoek op beenmergmonsters van patiënten uit de CULMINATE-studie (aza + cusa) een afname aan van monocytachtige blasten en leukemische stamcellen en een toename van normale myeloïde cellen.

De mening van KBC Securities

Het lot van cusatuzumab had een wending genomen nadat de resultaten van de CULMINATE-studie in januari 2021 werden bekendgemaakt. Die vertoonden een steile verslechtering van de samengestelde percentages in vergelijking met de initiële fase I-dosisescalatiegegevens die in december 2018 werden gedeeld. De mate van complete remissie (CRc, dus inclusief die met onvolledig hematologisch herstel) daalde van 83% (in 10 van de 12 gevallen) naar 40% (21 van de 52 gevallen), waardoor twijfel ontstond over de relevantie van een behandeling met Cusatuzumab én azacitidine in vergelijking met het opkomende “standard of care” (SOC) die bestaat uit azacitidine en venetoclax. Die combinatie had de lat hoog gelegd met resultaten van de VIALE-A-studie die een complete remissie van 36,7% en een CRc van 66,4% opleverden in een fase 3-studie met 431 patiënten.
De eerste resultaten van ELEVATE laten een iets gunstiger beeld zien dan de laatste CULMINATE gegevens, maar het valt wel nog te bezien of cusatuzumab een significant voordeel toevoegt aan de bestaande behandeling met azacitidine en venetoclax. Hoewel de vandaag gedeelde gegevens erop lijken te wijzen dat de drievoudige combo een toegevoegde waarde kan hebben (zij het gering), heeft de omvang van het effect Janssen er duidelijk niet van overtuigd dat het zinvol is om de ontwikkeling voort te zetten. De toekomst van cusatuzumab is nu dan wel in handen van argenx, maar het is onduidelijk wat het verdere traject zou kunnen zijn.
Nu argenx de wereldwijde rechten op het product heeft herwonnen, is het van plan de relevantie van de resultaten te evalueren, aangezien het bedrijf gelooft dat de gegevens aantonen dat cusatuzumab wel degelijk zinvol zou kunnen zijn voor AML-patiënten. Bovendien kan argenx nog altijd kiezen voor Janssen voor wat betreft de operationele ondersteuning van de behandeling en/of opvolging van patiënten die zijn ingeschreven in cusatuzumab-studies.

Koersdoel en advies

Voorlopig handhaaft KBCS het koersdoel van 240 euro en het “Houden”’-advies, in afwachting van aanvullende Cusatuzumab-gegevens. Wel te noteren is dat de tegenslag van vandaag het sentiment over het aandeel wat kan aantasten. argenx kon tot dusver immers terugbuigen op een perfecte staat van dienst op het gebied van uitvoering. Een kleine opsteker is dat cusatuzumab slechts 2% van het som-der-delen model uitmaakt (5 euro per aandeel). Wat de beurskoers zelf betreft is het interessant om te kijken naar het aandelenbelang van Johnson & Johnson in argenx (4,7%), dat tot stand kwam bij de afronding van het cusatuzumab-partnerschap. Dat belang werd verworven tegen 100 euro per aandeel, maar intussen is de waarde van het aandeel meer dan verdubbeld én heeft Johnson & Johnson ondertussen Momenta. En dat is één van de directe concurrenten van argenx op het gebied van efgartigimod in de FcRn-sector.

Recent groen licht voor ADHERE

Begin februari 2021 drukte argenx op de “GO”-knop om de ADHERE-studie verder te zetten, op basis van een tussentijdse veiligheids- en doeltreffendheidsanalyse. De ADHERE-studie werd ontworpen om de veiligheid en doeltreffendheid te beoordelen van een wekelijkse subcutane (onderhuidse) toediening van efgartipimod bij CIDP-patiënten. CIDP, of voluit chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie, is een ziekte waarbij het isolerende omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd geraakt. Hierdoor kunnen de zenuwen de signalen van de hersenen naar de spieren en vanuit de huid naar de hersenen niet meer goed doorgeven. De gevolgen zijn verlammingsverschijnselen in armen en benen. Na een mogelijke behandeling voor spierziekte myasthenia gravis (MG), een aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren, vormt CIDP een belangrijke tweede neuromusculaire indicatie voor efgartigimod. Hoewel de totale patiëntenpopulatie bij CIDP kleiner is dan bij MG, wordt efgartigimod beschouwd als een eerstelijnsbehandeling voor CIDP-patiënten, aangezien de behandeling met intraveneus immuunglobuline momenteel een onvolmaakte standaardbehandeling is. Daarom schat KBCS de totale commerciële opportuniteit in CIDP (15 000 patiënten) slechts lichtjes kleiner dan in dan die in gMG (20 000 patiënten).

Door de bredere herlancering van de ADHERE studie verwacht KBCS momenteel een marktintroductie van efgartipimodin CIDP tegen eind 2024. Veel zal echter afhangen van het tempo waarin patiënten kunnen worden ingeschreven in de proef, aangezien Covid-19 pandemie een duidelijke impact heeft op de werving voor klinische proeven in de sector van de ernstige zeldzame ziekten. Maar het is wel een feit dat de tussentijdse analyse voor de behandeling van CIDP de weg effent voor andere indicaties met een vergelijkbaar biologisch risico. De slaagkans voor het middel, de vierde indicatie met efgartipimod, steeg van 35% naar 65%. Later dit jaar wordt een vijfde en zesde indicatie verwacht.

Te verwachte nieuwsstroom

De verwachte korte termijn nieuwsstroom voor argenx omvat een update van de BLA-dossiers voor efgartigimod en FDA-feedback over de benodigde gegevens en het ontwikkelingstraject voor de subcutane formulering van de verbinding. Later in het semester verwacht KBCS de onthulling van de 5de indicatie voor efgartigimod (ruwe schatting reeds opgenomen in de huidige waardering) en de doelstelling en indicatie van het pijplijnactief ARGX-119.
TP66
0
Wedbush geeft een kopen advies af van 282euro was 292euro.

Ik zat het verhaal over het stopzetten van de studie nog even door te lezen wat ik eruit kan opmaken is dat de studie wel wordt voortgezet dat schijnt contractueel te zijn vastgelegd!
De resultaten worden medio 2022 bekend gemaakt ik vind het dan ook vreemd dat J&J nu al besluit om de stekker er uit te trekken.

TP66
0
Misschien een hersenspinsel maar nu J&J zoals het nu lijkt het contract met Argenx heeft opgezegd is een overname niet meer uitgesloten op termijn door een andere partij.

Ik kan mij de discussie op de diverse forums nog wel herinneren dat J&J met een aandelen bezit van 4,5% en het alleen recht op Cusa de angel uit een overname had gehaald. Dit is nu van tafel!!!
TP66
0
Als je het verhaal mag geloven dan is Argenx opgelucht dat J&J het contract heeft opgezegd.
Je krijgt het idee dat dat de verstandhouding niet optimaal was.
TP66
0
quote:

Tuut schreef op 9 juni 2021 13:59:

Nieuws of opluchting maar goed maandag op 204.20 en nu 228,8
Op het Gala forum werd geopperd dat misschien de FDA iets soepeler gaat worden voor de introductie van nieuwe medicijnen waarvoor nu niet of nauwelijks behandeling mogelijk is zie het Alzheimer medicijn!!

Wat niet uitgesloten is dat Joe Biden probeert de concurrentie tussen de big Farma te vergroten om de medicijn prijzen te verlagen.
aossa
1
'Argenx klinkt vertrouwensvol in de VS'

Christophe De Rijcke Vandaag om 16:29 (De Tijd)
www.tijd.be/markten-live/nieuws/aande...

Terwijl het management van Argenx op roadshow is in de VS, stijgt het aandeel in twee dagen met 13 procent.

Het aandeel van Argenx steeg woensdag met 10 procent en donderdag komt daar nog eens 3 procent bij tot 243 euro.

CEO Tim van Hauwermeiren, COO Keith Woods en CFO Karl Gubitz zijn in de VS voor de Goldman Sachs Global Healthcare Conference. Goldman Sachs-analist Graig Suvannavejh zegt dat het management er een zelfzekere toon aansloeg over de Amerikaanse commerciële lancering van het middel efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte MG. 'Argenx verwacht dat al het noodzakelijke commerciële personeel klaar zal zijn tegen augustus. De onderhandelingen met de ziekteverzekeraars - 'payers' - zijn volgens Argenx bemoedigend.'

Argenx weidde ook uit over de beslissing van Johnson & Johnson de samenwerking in kankeronderzoek op te blazen. 'Op basis van de data zijn ze optimistisch over het potentieel van cusatuzumab. Maar elke toekomstige ontwikkeling gebeurt via partnerdeals of licenties. Argenx maakte duidelijk dat de focus op efgartigimod ligt.' Efgartigimod wordt ingezet bij auto-immuunziekten.

'Kans op overname 15 à 30 procent'

Suvannavejh hanteert een koopadvies en een koersdoel van 235 euro. Opvallend: als de analist van Goldman Sachs de toekomstige kasstromen verdisconteert naar de huidige waarde, komt hij aan een waardering van 214 euro per aandeel. Maar die waarderingsmethode geeft hij een gewicht van 85 procent. Daarnaast geeft hij in zijn model een gewicht van 15 procent aan een overnamescenario. Bij een overname houdt hij rekening met een prijs van 353 euro per aandeel. 'Ik schat de kans op een overname van Argenx op 15 à 30 procent.'

Van Hauwermeiren heeft op de conferentie van Goldman Sachs duidelijk gemaakt dat hij voor een stand-alonescenario kiest. Suvannavejh: 'Argenx wil een van de zeldzame onafhankelijke biofarmaspelers, die excelleert in innovatie en in de creatie van aandeelhouderswaarde en dat ten voordele van de patiënt.'

Volgens Argenx stoelt het succes voor de komende vijf jaar af op drie pijlers: het potentieel van efgartigimod, een groeiende pijplijn rond efgartigimod en het commerciële talent dat de groep momenteel aantrekt.
Qoss
0
Richting de 255 euro momenteel. Voor mij toch een onverwachte meevaller na het J&J nieuws. Het sentiment kon volledig de andere kant uitgaan na de bekendmaking van het nieuws maar blijkbaar levert onze CEO goed werk in de VS om de animo rond het aandeel hoog te houden.
TP66
0
quote:

aossa schreef op 10 juni 2021 17:13:

'Argenx klinkt vertrouwensvol in de VS'

Christophe De Rijcke Vandaag om 16:29 (De Tijd)
www.tijd.be/markten-live/nieuws/aande...

Terwijl het management van Argenx op roadshow is in de VS, stijgt het aandeel in twee dagen met 13 procent.

Het aandeel van Argenx steeg woensdag met 10 procent en donderdag komt daar nog eens 3 procent bij tot 243 euro.

CEO Tim van Hauwermeiren, COO Keith Woods en CFO Karl Gubitz zijn in de VS voor de Goldman Sachs Global Healthcare Conference. Goldman Sachs-analist Graig Suvannavejh zegt dat het management er een zelfzekere toon aansloeg over de Amerikaanse commerciële lancering van het middel efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte MG. 'Argenx verwacht dat al het noodzakelijke commerciële personeel klaar zal zijn tegen augustus. De onderhandelingen met de ziekteverzekeraars - 'payers' - zijn volgens Argenx bemoedigend.'

Argenx weidde ook uit over de beslissing van Johnson & Johnson de samenwerking in kankeronderzoek op te blazen. 'Op basis van de data zijn ze optimistisch over het potentieel van cusatuzumab. Maar elke toekomstige ontwikkeling gebeurt via partnerdeals of licenties. Argenx maakte duidelijk dat de focus op efgartigimod ligt.' Efgartigimod wordt ingezet bij auto-immuunziekten.

'Kans op overname 15 à 30 procent'

Suvannavejh hanteert een koopadvies en een koersdoel van 235 euro. Opvallend: als de analist van Goldman Sachs de toekomstige kasstromen verdisconteert naar de huidige waarde, komt hij aan een waardering van 214 euro per aandeel. Maar die waarderingsmethode geeft hij een gewicht van 85 procent. Daarnaast geeft hij in zijn model een gewicht van 15 procent aan een overnamescenario. Bij een overname houdt hij rekening met een prijs van 353 euro per aandeel. 'Ik schat de kans op een overname van Argenx op 15 à 30 procent.'

Van Hauwermeiren heeft op de conferentie van Goldman Sachs duidelijk gemaakt dat hij voor een stand-alonescenario kiest. Suvannavejh: 'Argenx wil een van de zeldzame onafhankelijke biofarmaspelers, die excelleert in innovatie en in de creatie van aandeelhouderswaarde en dat ten voordele van de patiënt.'

Volgens Argenx stoelt het succes voor de komende vijf jaar af op drie pijlers: het potentieel van efgartigimod, een groeiende pijplijn rond efgartigimod en het commerciële talent dat de groep momenteel aantrekt.

Bedankt voor het plaatsen, ik krijg nogmaals de bevestiging dat Argenx er niet rouwig erom is dat J&J de deal heeft opgezegd.
Ik sluit niet uit dat Argenx al met andere partijen aan het praten is.

Zoals ik het artikel lees sluit de CEO een knock out bod niet (langer) uit!!
TP66
0
quote:

Nice guy schreef op 11 juni 2021 11:58:

Stevig vasthouden die stukjes!
De koers is door de weerstand van 246,30euro gebroken zowel voor de korte als de middellange termijn.(bron Binck)
De volgende weerstand ligt op 309,80euro!!!

Tuut
0
Koers is behoorlijk hersteld al maar wat vinden jullie nou realistisch als er pas in december goedkeuring aangevraagd gaat worden?
Qoss
0
quote:

Tuut schreef op 15 juni 2021 10:19:

Koers is behoorlijk hersteld al maar wat vinden jullie nou realistisch als er pas in december goedkeuring aangevraagd gaat worden?
Ik ben momenteel aan het kijken voor de positie af te bouwen, toch al een fameuze stijging de laatste dagen/2 weken. Ik sluit een tussentijdse pauze niet uit.
1.877 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 90 91 92 93 94 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 aug 2022 17:35
Koers 375,300
Verschil +9,200 (+2,51%)
Hoog 379,900
Laag 367,600
Volume 59.965
Volume gemiddeld 79.864
Volume gisteren 111.671

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront