arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

Argenx stoomt richting eerste medicijn op de markt

1.996 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 96 97 98 99 100 » | Laatste
NSBB
2
www.argenx.com/news/argenx-highlights...

Strategische prioriteiten
De volgende strategische prioriteiten voor 2022 ondersteunen de 'argenx 2025'-visie om een wereldwijde, geïntegreerde immunologieorganisatie te worden:

Op weg naar wereldwijde commerciële lancering van VYVGART voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) op drie continenten

Amerikaanse commerciële lancering aan de gang na goedkeuring in december 2021 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van VYVGART voor de behandeling van gMG bij volwassen patiënten die anti-acetylcholinereceptorantilichaampositief zijn
Goedkeuring door het Japanse Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Marketing Authorization Application (MAA) verwacht in het eerste kwartaal van 2022
Goedkeuring door Europees Geneesmiddelenbureau van MAA verwacht in tweede helft van 2022
argenx Canada wordt opgericht in het eerste kwartaal van 2022 ter voorbereiding op mogelijke goedkeuring en commerciële lancering van Health Canada
Medison vraagt goedkeuring aan in Israël in het tweede kwartaal van 2022
Zai Lab vraagt medio 2022 goedkeuring aan in Groot-China
Aanvullende partnerschapsovereenkomsten die naar verwachting in 2022 zullen worden aangekondigd en die het wereldwijde patiëntenbereik zouden vergroten

Topline-gegevens verwacht van vijf registratieproeven van efgartigimod tegen het eerste kwartaal van 2023, die argenx positioneren voor meerdere potentiële lanceringen binnen commerciële franchises tegen eind 2024

Neuromusculaire franchise:
ADAPT-SC: Topline gegevens van subcutane (SC) efgartigimod voor gMG verwacht in eerste kwartaal van 2022
ADHERE: Topline gegevens van SC efgartigimod voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie verwacht in het eerste kwartaal van 2023
Hematologie franchise:
ADVANCE: Topline gegevens van intraveneuze efgartigimod voor primaire immuuntrombocytopenie (ITP) verwacht in het tweede kwartaal van 2022
ADVANCE-SC: Topline gegevens van SC efgartigimod voor primaire ITP verwacht in het eerste kwartaal van 2023
Dermatologie franchise:
ADRES: Topline gegevens van SC efgartigimod voor pemphigus foliaceous en vulgaris verwacht in het vierde kwartaal van 2022

Efgartigimod-ontwikkelingsportfolio om tegen eind 2022 uit te breiden naar tien auto-immuunziekten met hoge nood, waardoor de leidende positie van Argenx in de FcRn-blokkade wordt versterkt

Proefontwerpen afgerond in vijfde en zesde potentiële indicaties na raadpleging van de regelgeving
BALLAD: Registratiestudie gestart aan het einde van 2021 van SC efgartigimod voor bulleus pemfigoïd; tussentijdse analyse gepland van de eerste 30 patiënten
ALKIVIA: Registratiestudie van SC efgartigimod voor idiopathische inflammatoire myopathie (myositis) die in het eerste kwartaal van 2022 van start gaat; tussentijdse analyse gepland van de eerste 30 patiënten van elk subtype (immuungemedieerde necrotiserende myopathie, antisynthetasesyndroom en dermatomyositis)
Via een samenwerkingsovereenkomst start Zai Lab in 2022 proof-of-concept-proeven bij twee nieuwe nieraandoeningen: lupus nefritis en vliezige nefropathie
argenx om elk wereldwijd registratieprogramma voor elke potentiële indicatie te leiden
argenx is een strategisch partnerschap aangegaan met IQVIA om zijn wereldwijde klinische ontwikkelingscapaciteiten te benutten en de uitbreiding van efgartigimod naar aanvullende potentiële indicaties te versnellen
Proof-of-concept studies om te starten bij twee auto-immuunziekten:
Primair syndroom van Sjögren in de tweede helft van 2022
COVID-19-gemedieerd posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) medio 2022, dat in toenemende mate wordt gemeld bij patiënten die langdurige symptomen blijven hebben na volledig herstel van COVID-19-infectie

ARGX-117, een nieuwe C2-remmer, heeft potentieel om de tweede pijplijn-in-een-product te worden voor meerdere auto-immuunindicaties

Proof-of-concept studie gestart eind 2021 in multifocale motorische neuropathie
Tweede proof-of-concept studie start in tweede helft van 2022 voor preventie van vertraagde transplantaatfunctie en/of allograftfalen na niertransplantatie

Voortdurende investeringen in immunologie-innovatieprogramma om auto-immuunpijplijn te verbreden voor duurzame mogelijkheden voor waardecreatie

Fase 1 dosisescalatiestudie van ARGX-119, een agonist SIMPLE Antibody™ tegen de spierspecifieke kinasereceptor (MuSK), om te starten na het indienen van een aanvraag voor klinische proef in het vierde kwartaal van 2022
Studie zal veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek bij gezonde vrijwilligers evalueren, en ook vroege signaaldetectie bij patiënten

Financiële begeleiding

Op 31 december 2021 had argenx ongeveer $ 2,3 miljard in contanten, kasequivalenten en vlottende financiële activa. Op basis van de huidige plannen om de verwachte bedrijfskosten en kapitaaluitgaven te financieren, verwacht argenx in 2022 ongeveer de helft van de beschikbare cash te gebruiken. De verhoogde uitgaven zullen de wereldwijde VYVGART-lanceringen, klinische ontwikkeling van efgartigimod en ARGX-117 in 12 totale indicaties, investeringen in de wereldwijde toeleveringsketen en voortdurende focus op pijplijnuitbreiding via het Immunology Innovation Program ondersteunen.

40e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference Presentatie en Webcast

De heer Van Hauwermeiren zal deze updates belichten in een bedrijfspresentatie op de virtuele 40e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference op maandag 10 januari 2022 om 7:30 uur ET.m. De live webcast van de presentatie is toegankelijk onder Investeerders op de website van Argenx. Een herhaling is beschikbaar gedurende 30 dagen na de presentatie.

Er zit nog zeer veel in de pijplijn en het gaat er nog uit komen ook :)

Lang
0
quote:

NSBB schreef op 7 januari 2022 08:55:

www.argenx.com/news/argenx-highlights...

Strategische prioriteiten
De volgende strategische prioriteiten voor 2022 ondersteunen de 'argenx 2025'-visie om een wereldwijde, geïntegreerde immunologieorganisatie te worden:

Op weg naar wereldwijde commerciële lancering van VYVGART voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) op drie continenten

Amerikaanse commerciële lancering aan de gang na goedkeuring in december 2021 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van VYVGART voor de behandeling van gMG bij volwassen patiënten die anti-acetylcholinereceptorantilichaampositief zijn
Goedkeuring door het Japanse Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Marketing Authorization Application (MAA) verwacht in het eerste kwartaal van 2022
Goedkeuring door Europees Geneesmiddelenbureau van MAA verwacht in tweede helft van 2022
argenx Canada wordt opgericht in het eerste kwartaal van 2022 ter voorbereiding op mogelijke goedkeuring en commerciële lancering van Health Canada
Medison vraagt goedkeuring aan in Israël in het tweede kwartaal van 2022
Zai Lab vraagt medio 2022 goedkeuring aan in Groot-China
Aanvullende partnerschapsovereenkomsten die naar verwachting in 2022 zullen worden aangekondigd en die het wereldwijde patiëntenbereik zouden vergroten

Topline-gegevens verwacht van vijf registratieproeven van efgartigimod tegen het eerste kwartaal van 2023, die argenx positioneren voor meerdere potentiële lanceringen binnen commerciële franchises tegen eind 2024

Neuromusculaire franchise:
ADAPT-SC: Topline gegevens van subcutane (SC) efgartigimod voor gMG verwacht in eerste kwartaal van 2022
ADHERE: Topline gegevens van SC efgartigimod voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie verwacht in het eerste kwartaal van 2023
Hematologie franchise:
ADVANCE: Topline gegevens van intraveneuze efgartigimod voor primaire immuuntrombocytopenie (ITP) verwacht in het tweede kwartaal van 2022
ADVANCE-SC: Topline gegevens van SC efgartigimod voor primaire ITP verwacht in het eerste kwartaal van 2023
Dermatologie franchise:
ADRES: Topline gegevens van SC efgartigimod voor pemphigus foliaceous en vulgaris verwacht in het vierde kwartaal van 2022

Efgartigimod-ontwikkelingsportfolio om tegen eind 2022 uit te breiden naar tien auto-immuunziekten met hoge nood, waardoor de leidende positie van Argenx in de FcRn-blokkade wordt versterkt

Proefontwerpen afgerond in vijfde en zesde potentiële indicaties na raadpleging van de regelgeving
BALLAD: Registratiestudie gestart aan het einde van 2021 van SC efgartigimod voor bulleus pemfigoïd; tussentijdse analyse gepland van de eerste 30 patiënten
ALKIVIA: Registratiestudie van SC efgartigimod voor idiopathische inflammatoire myopathie (myositis) die in het eerste kwartaal van 2022 van start gaat; tussentijdse analyse gepland van de eerste 30 patiënten van elk subtype (immuungemedieerde necrotiserende myopathie, antisynthetasesyndroom en dermatomyositis)
Via een samenwerkingsovereenkomst start Zai Lab in 2022 proof-of-concept-proeven bij twee nieuwe nieraandoeningen: lupus nefritis en vliezige nefropathie
argenx om elk wereldwijd registratieprogramma voor elke potentiële indicatie te leiden
argenx is een strategisch partnerschap aangegaan met IQVIA om zijn wereldwijde klinische ontwikkelingscapaciteiten te benutten en de uitbreiding van efgartigimod naar aanvullende potentiële indicaties te versnellen
Proof-of-concept studies om te starten bij twee auto-immuunziekten:
Primair syndroom van Sjögren in de tweede helft van 2022
COVID-19-gemedieerd posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) medio 2022, dat in toenemende mate wordt gemeld bij patiënten die langdurige symptomen blijven hebben na volledig herstel van COVID-19-infectie

ARGX-117, een nieuwe C2-remmer, heeft potentieel om de tweede pijplijn-in-een-product te worden voor meerdere auto-immuunindicaties

Proof-of-concept studie gestart eind 2021 in multifocale motorische neuropathie
Tweede proof-of-concept studie start in tweede helft van 2022 voor preventie van vertraagde transplantaatfunctie en/of allograftfalen na niertransplantatie

Voortdurende investeringen in immunologie-innovatieprogramma om auto-immuunpijplijn te verbreden voor duurzame mogelijkheden voor waardecreatie

Fase 1 dosisescalatiestudie van ARGX-119, een agonist SIMPLE Antibody™ tegen de spierspecifieke kinasereceptor (MuSK), om te starten na het indienen van een aanvraag voor klinische proef in het vierde kwartaal van 2022
Studie zal veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek bij gezonde vrijwilligers evalueren, en ook vroege signaaldetectie bij patiënten

Financiële begeleiding

Op 31 december 2021 had argenx ongeveer $ 2,3 miljard in contanten, kasequivalenten en vlottende financiële activa. Op basis van de huidige plannen om de verwachte bedrijfskosten en kapitaaluitgaven te financieren, verwacht argenx in 2022 ongeveer de helft van de beschikbare cash te gebruiken. De verhoogde uitgaven zullen de wereldwijde VYVGART-lanceringen, klinische ontwikkeling van efgartigimod en ARGX-117 in 12 totale indicaties, investeringen in de wereldwijde toeleveringsketen en voortdurende focus op pijplijnuitbreiding via het Immunology Innovation Program ondersteunen.

40e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference Presentatie en Webcast

De heer Van Hauwermeiren zal deze updates belichten in een bedrijfspresentatie op de virtuele 40e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference op maandag 10 januari 2022 om 7:30 uur ET.m. De live webcast van de presentatie is toegankelijk onder Investeerders op de website van Argenx. Een herhaling is beschikbaar gedurende 30 dagen na de presentatie.

Er zit nog zeer veel in de pijplijn en het gaat er nog uit komen ook :)

Kan me bijna niet voorstellen dat ze het zelfstandig gaan redden....
TP66
0
de tuinman
0
quote:

Aquila84 schreef op 7 januari 2022 08:27:

(ABM FN) Argenx heeft eind 2021 2,3 miljard dollar in kas en verwacht de helft daarvan dit jaar te verbruiken. Dit liet het Gentse biotechbedrijf vrijdagochtend weten in een strategische update.

De kaspositie zal deels gebruikt worden om Vyvgart op de markten wereldwijd te lanceren, maar ook voor de klinische ontwikkeling van efgartigimod en ARGX-117.

De commerciële lancering van Vyvgart in de Verenigde Staten staat ook in de steigers, aldus Argenx. Het biotechbedrijf verwacht dat de Japanse en Canadese toezichthouders het middel in het eerste kwartaal goedkeuren, terwijl groen licht vanuit Europa in de tweede helft van 2022 verwacht wordt.

Partners verzorgen bovendien aanvragen in Israël en China dit jaar , aldus Argenx. Ook wil het biotechbedrijf nieuwe partnerschappen aankondigen dit jaar.
Pfff, de helft.... das best veel.

Wordt er helemaal niks vermeldt over 118? Astma?
Galadiner
0
De Amerikanen herhalen wat ze al maanden doen namelijk de koers naar beneden halen.Telkens er goed nieuws is laten ze de koers eventjes los en daarna beginnen ze opnieuw te dumpen.
De koers zal blijven dalen tot volgende nieuws
Parelzoekert
0
Wellicht dat 10 Januari de Healthcare conference van JP Morgan het aandeel uit de dalende trend kan halen. Ik heb tijdelijk afscheid genomen na de FDA goedkeuring. Puur om het feit dat de koers erg opgelopen was en ze nu alles in werking moeten gaan zetten voor de verkoop. Het is te hopen dat de CEO bemoedigende uitspraken zal doen wat betreft de status en het verloop van dit proces op 10 Januari. Als hij hiermee een beetje concrete positieve outlook kan geven wat betreft het proces kan dit grote jongens wellicht bewegen weer aan boord te gaan.
Lang
1
quote:

Galadiner schreef op 7 januari 2022 15:45:

De Amerikanen herhalen wat ze al maanden doen namelijk de koers naar beneden halen.Telkens er goed nieuws is laten ze de koers eventjes los en daarna beginnen ze opnieuw te dumpen.
De koers zal blijven dalen tot volgende nieuws
Wat dacht je van een miljard cashburn, dat helpt ook niet echt mee.
Tuut
0
NielsjeB
0
Op de NASDAQ schaven ze er nog even $7 af. Biotech sentiment is al tijden verschrikkelijk, maar dit is toch wel straf. Wie weet wat JPM ons gaat brengen.
NSBB
0
die yank(er)s kennen er wat van. nu op ± 313 $ , men zou gaan denken dat dit al de prijs is van de kapitaalsverhoging ? dan kan ik deze daling wel begrijpen. Natuurlijk , hoe meer we dalen hoe interessanter om overgenomen te worden :)

Lang
0
Ik vraag me serieus af, hoe ze dit gaan financieren, uit de opbrengsten gaat het waarschijnlijk niet lukken en een emissie lijkt me wat veel van een miljard. Dat zou dan een grote partner moeten worden, maar de verkoop in de USA doen ze weer zelf. Ik ga er maar vanuit dat ze een goed plan hebben, daarom houd ik alles nog maar ( inclusief de dip)
DeZwarteRidder
0
quote:

Lang schreef op 8 januari 2022 09:14:

Ik vraag me serieus af, hoe ze dit gaan financieren, uit de opbrengsten gaat het waarschijnlijk niet lukken en een emissie lijkt me wat veel van een miljard. Dat zou dan een grote partner moeten worden, maar de verkoop in de USA doen ze weer zelf. Ik ga er maar vanuit dat ze een goed plan hebben, daarom houd ik alles nog maar ( inclusief de dip)
Als ArgenX nu een bod doet op Galapagos, dan hebben ze in een klap meer dan genoeg geld.
Zo gaat dat
0
quote:

Lang schreef op 8 januari 2022 09:14:

Ik vraag me serieus af, hoe ze dit gaan financieren, uit de opbrengsten gaat het waarschijnlijk niet lukken en een emissie lijkt me wat veel van een miljard. Dat zou dan een grote partner moeten worden, maar de verkoop in de USA doen ze weer zelf. Ik ga er maar vanuit dat ze een goed plan hebben, daarom houd ik alles nog maar ( inclusief de dip)
Onder het motto, van winst nemen is nog nooit iemand anders geworden, heb ik een kwart van mijn positie verkocht. Als de koers flink gaat dippen bijvoorbeeld door emissie, koop ik dit deel weer terug. Sowieso leent het aandeel zich best goed voor ritten. Wel houd ik een ijzeren voorraad aan.
Lang
0
quote:

Zo gaat dat schreef op 8 januari 2022 11:18:

[...]
Onder het motto, van winst nemen is nog nooit iemand anders geworden, heb ik een kwart van mijn positie verkocht. Als de koers flink gaat dippen bijvoorbeeld door emissie, koop ik dit deel weer terug. Sowieso leent het aandeel zich best goed voor ritten. Wel houd ik een ijzeren voorraad aan.
Gelijk heb je, ik wacht nog even. Heb het idee dat er binnenkort een verkapt eindspel komt, wordt het overgenomen of komt er een grote partner met veel geld binnen. Ik heb ze vanaf 45 euro, die paar maanden kunnen er nog wel bij...
DeZwarteRidder
0
quote:

Mnie schreef op 9 januari 2022 10:22:

Ziet iemand dit aandeel nog onder 260 dippen?
Met gemak.
TP66
0
quote:

Lang schreef op 8 januari 2022 11:55:

[...]
Gelijk heb je, ik wacht nog even. Heb het idee dat er binnenkort een verkapt eindspel komt, wordt het overgenomen of komt er een grote partner met veel geld binnen. Ik heb ze vanaf 45 euro, die paar maanden kunnen er nog wel bij...
Misschien dat er deze week een tipje van de sluier wordt opgelicht tijdens de conferentie en daar zullen ongetwijfeld in de coulissen deals worden gesloten.

Argenx heeft in de update al verkapt aangegeven dan men op zoek is naar 1 of meerdere partners om alle onderzoeken voortvarend ter hand te nemen.
Er zitten wat ik uit de nieuwsbrief nog veel indicaties in de wachtkamer.

Ik vind overigens 1miljard wel erg veel geld wat Argenx nodig denkt te hebben dit jaar tenzij dat ze dit jaar 30 a 40 studies/onderzoeken extra gaan opstarten!!

Maar we gaan het zien de komende tijd.
Lang
0
quote:

TP66 schreef op 9 januari 2022 10:59:

[...]

Misschien dat er deze week een tipje van de sluier wordt opgelicht tijdens de conferentie en daar zullen ongetwijfeld in de coulissen deals worden gesloten.

Argenx heeft in de update al verkapt aangegeven dan men op zoek is naar 1 of meerdere partners om alle onderzoeken voortvarend ter hand te nemen.
Er zitten wat ik uit de nieuwsbrief nog veel indicaties in de wachtkamer.

Ik vind overigens 1miljard wel erg veel geld wat Argenx nodig denkt te hebben dit jaar tenzij dat ze dit jaar 30 a 40 studies/onderzoeken extra gaan opstarten!!

Maar we gaan het zien de komende tijd.
1 Miljard is inderdaad een bak met geld, ik heb dat bedrag ook nog nooit gehoord van ze. Dus kan me niet voorstellen dat daar geen gedegen plan achter zit, anders zijn ze binnen een paar jaar door het geld..
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 december 2021 09:08:

Als de goedkeuring doorgaat is de kans groot dat de koers eerst even omhoog gaat en daarna in de afgrond stort.
Ik heb weer helemaal gelijk gekregen en het dieptepunt is nog lang niet in zicht.
1.996 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 96 97 98 99 100 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 feb 2023 17:35
Koers 342,900
Verschil +3,600 (+1,06%)
Hoog 344,400
Laag 339,000
Volume 26.687
Volume gemiddeld 63.589
Volume gisteren 44.292

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront