ageas « Terug naar discussie overzicht

Fortis gedupeerden

60 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Demir
0
Maar, Vreemd Eisers en gedaagden zochten nog steeds elkaar!!!! Om deze reden FORTIS Slotuitkering duurt het langer!!!!!
Demir
0
quote:

Demir schreef op 8 april 2022 23:02:

Maar, Vreemd Eisers en gedaagden zochten nog steeds elkaar!!!! Om deze reden FORTIS Slotuitkering duurt het langer!!!!!
Ik vind dat de aandeelhouders van FORTIS het volste recht hebben om te weten wat er aan de hand is en waarom Vordering van FORTIS claim Slotuitkering zolang heeft geduurd.
Demir
1
Wij vinden dat de aandeelhouders van FORTIS het volste recht hebben om te weten wat er aan de hand is en waarom Vordering van FORTIS claim Slotuitkering zolang heeft geduurd...... Informeren........!!!
Demir
0
Dames en Heren Waarom heb je nog steeds geen volledig Fortis Claim Compensatie Gekregen?
(REDEN) heeft bekendgemaakt in dit bericht!!! (Geschil) d.d. 03-02-2020.....
Uit het Media!!!

Tussentijds bindend advies in Geschil d.d. 03-02-2020 Schadeprocedure Fortis stilgelegd voor Schikkingspoging.
Uiteindelijk is het niet tot een uitspraak gekomen, want de Eisers en gedaagden hebben elkaar alsnog gevonden!!!

Maar, Vreemd Eisers en gedaagden zochten nog steeds elkaar!!!! Om deze reden Einduitkering, Slotuitkering van FORTIS Claim duurt het langer!!!!!
FORT1944
0
TOT op heden nog geen nieuws over de voorlopige uitkering , door het veranderen van bank werd ook mijn uitkering naar beneden gebracht door FORTIS CLAIM en ook mijn compensatie . toch bizar :) Dat kan nog lang aanslepen die schikkingprocedure als men zich blijft verschuilen , ze blijven maar onderzoeken en zo behouden ze ook hun job bij deze dienst .
Demir
0
quote:

FORT1944 schreef op 21 april 2022 10:07:

TOT op heden nog geen nieuws over de voorlopige uitkering , door het veranderen van bank werd ook mijn uitkering naar beneden gebracht door FORTIS CLAIM en ook mijn compensatie . toch bizar :) Dat kan nog lang aanslepen die schikkingprocedure als men zich blijft verschuilen
Opgevraagde informatie verwijzen wij U naar VEB.
Want, Eisers hebben tot op heden Nog steeds niets ontvangen en Eisers weten niets over Fortis Claim--Schikkingsvoorstel. Tevens, Bekend alleen maar Uit Media
Demir
0
Opgevraagde informatie verwijzen wij U naar VEB en advocaat van Ageas rechtsopvolger van Fortis,
Want, Eisers hebben tot op heden Nog steeds Niets ontvangen.
Eisers wisten/weten Nog steeds Niets over Schikkingsvoorstel van Fortis Claim--Fortis Compensatie.
Tevens, Bekend Alleen maar Uit Media!!!!
Demir
0
quote:

Demir schreef op 11 mei 2022 20:49:

Opgevraagde informatie verwijzen wij U naar VEB en advocaat van Ageas rechtsopvolger van Fortis,
Want, Eisers hebben tot op heden Nog steeds Niets ontvangen.
Eisers wisten/weten Nog steeds Niets over Schikkingsvoorstel van Fortis Claim--Fortis Compensatie.
Tevens, Bekend Alleen maar Uit Media!!!!
www.veb.net/acties-menu/actieoverzich...
JdeFL
0
Fortis-schikking gaat eindfase in: 279.000 beleggers krijgen eind augustus laatste compensatieschijf
Verzekeraar Ageas gaat de Fortis-schikking afsluiten. De zowat 279.000 beleggers die recht hebben op een compensatie, zullen eind augustus de laatste schijf betaald krijgen, zo heeft Ageas, de erfgenaam van de teloorgegane Fortis bank, donderdag bekendgemaakt.
Bron: BELGA
Vandaag om 18:07
“We gaan de Fortis-schikking vervroegd afsluiten”, zo zei Filip Coremans van Ageas tijdens een online persconferentie. Al gaf hij toe dat die term “vervroegd” relatief is, omdat de rechter in Amsterdam intussen vier jaar geleden, in juli 2018, het licht op groen zette voor de schikking. Het hele dossier heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht, zo zei hij.

Normaal gezien kon de schikking ook nog niet afgesloten worden. Ze omvat immers een vaste enveloppe van 1,3 miljard euro, die eigenlijk pas volledig kan worden uitbetaald wanneer alle geschillen over de zaak beslecht zijn. En er lopen nog enkele tientallen geschillen - “minder dan tachtig”, klonk het.

Vergoeding

Maar Ageas heeft nu aanvaard om het risico van die nog onopgeloste claims op zich te nemen, bovenop het budget van 1,3 miljard euro. Dat betekent dat de uitbetaling van alle andere beleggers afgerond kan worden. De laatste schijf zal rond 25 augustus uitbetaald worden.

De beleggers krijgen een vergoeding omdat ze destijds misleid werden door het Fortis-management. In 2008 ging de bank over de kop tijdens de financiële crisis. Achteraf bleek de overname van ABN Amro, in de periode voor het losbarsten van de bankencrisis, een grote factor bij de ondergang. (Belga)
A21 gobelijn
0
bron: De Tijd

Net geen vier jaar nadat de verzekeraar Ageas een miljardenschikking had getroffen rond het Fortis-debacle, weten de 279.000 gedupeerde beleggers die een claim indienden waar ze aan toe zijn.

De verzekeringsgroep Ageas kondigde donderdag aan dat ze de schikking rond de geïmplodeerde financiële groep vervroegd zal afsluiten. Alle gedupeerde beleggers die recht hebben op een compensatie worden rond 25 augustus uitbetaald.

Als wettelijke erfgenaam van de uit elkaar gespatte Fortis-groep trof Ageas al in juni 2018 een regeling waarbij gedupeerde Fortis-aandeelhouders onder voorwaarden aanspraak konden maken op een schadevergoeding. Die beleggers eisten een compensatie omdat ze vonden dat het toenmalige management hen misleid heeft in de aanloop naar het Fortis-debacle.

Ageas trok voor de Schikking 1,3 miljard euro uit, waardoor het een van de grootste ooit is in Europa. Maar de verzekeringsgroep kon die vergoedingen niet in een keer uitkeren. De omvang van de compensatie hangt bijvoorbeeld mee af van het tijdstip waarop de gedupeerde beleggers de Fortis-aandelen hadden gekocht.

Ieder dossier moest individueel worden behandeld, en Ageas kreeg veel meer claims binnen dan verwacht. Het rekende op 200.000 dossiers, maar klokte af op 279.000 claims.

Tsunami aan claims
De 'early filers', de mensen die al voor eind 2018 een claim hadden ingediend, kregen al een eerste schijf van 70 procent van hun schadevergoeding uitbetaald. Maar voor iedereen volledig kon worden uitbetaald moesten eerst alle dossiers afgehandeld zijn. 'Door het hoge aantal claims en de complexiteit van de dossiers duurde dat langer dan verwacht', zei Ageas-directielid Filip Coremans.

1,3 miljard

COMPENSATIE
Ageas heeft 1,3 miljard euro uitgetrokken om gedupeerde Fortis-beleggers te compenseren.

Om het geduld van de gedupeerde beleggers niet langer op de proef te stellen en de belangrijke Fortis-pagina om te draaien, neemt Ageas de vlucht vooruit. De verzekeraar heeft beslist om de schikking vervroegd af te sluiten zodat iedere belegger die daar recht op heeft zijn laatste schijf uitbetaald krijgt.

'Er zijn momenteel nog minder dan tachtig dossiers onder behandeling, ofwel bij de dienstverlener die die verwerkt voor ons, ofwel bij de geschillencommissie', zegt Coremans. 'We willen niet dat de rest nog moet wachten voor die allemaal afgehandeld zijn.' Ageas neemt daarom de potentiële kosten van de nog hangende dossiers op zich. Dat zou geen impact mogen hebben op de resultaten van de groep.

Verwatering
Door het enorme succes van de schikking dreigt niet iedere gedupeerde de vergoeding te zullen ontvangen waar hij op rekende. De pot moet over een groter aantal beleggers worden verdeeld. Al hangt de vergoeding uiteindelijk af van wanneer iemand exact Fortis-aandelen in portefeuille had.

Coremans waarschuwde ook dat er nog altijd een kans bestaat dat gedupeerde beleggers eind augustus een iets ander bedrag zullen ontvangen dan wat hen in de loop van de komende dagen per brief of mail wordt meegedeeld. 'Als bepaalde dossiers de komende weken toch worden betwist, kan dat ertoe leiden dat we de definitieve vergoeding moeten herberekenen. Maar we hebben alle risicocontroles gedaan om dat te vermijden.'

Door het enorme succes van de schikking dreigt niet iedere gedupeerde belegger de vergoeding te zullen ontvangen waar hij op rekende.

De versnelde afsluiting van de schikking laat Ageas toe te focussen op de verzekeringsactiviteiten en de strategie, besloot topman Hans De Cuyper. Toch is Ageas nog niet helemaal verlost van alle Fortis-zaken. Sinds 2016 heeft de AB InBev-miljardair Alexandre Van Damme een zaak tegen Ageas lopen voor het Brusselse hof van beroep. En in april vorig jaar was een Nederlandse investeerder nog een zaak tegen Ageas begonnen voor de rechtbank van Utrecht. Ook die investeerder eist een schadevergoeding voor de verliezen die hij leed als gevolg van het Fortis-drama.

Pieter Suy
A21 gobelijn
0
PERSBERICHT
Brussel, 23 juni 2022 – 17u00 (CET)
Ageas kondigt de betaling van de laatste schijven in de Fortisschikking aan
Vandaag kondigt Ageas aan dat het in overleg met de claimantenorganisaties heeft beslist om de Fortisschikking af te sluiten om zo de claims administrator toe te laten om over te gaan tot de betaling van de laatste schijven.
Oorspronkelijk zouden de definitieve berekeningen voor alle claimanten en de betaling van de laatste schijven plaatsvinden nadat het allerlaatste geschil was beslecht. Aangezien er nog maar een heel beperkt aantal claims hangende zijn voor Computershare (de onafhankelijke claims administrator) of de Geschillencommissie wil Ageas niet dat dit beperkt aantal onopgeloste claims zo’n 279.000 andere claimanten nog langer zou doen wachten. Ageas heeft daarom beslist om het restrisico van deze onopgeloste claims op zich te nemen boven op het in de Schikkingsovereenkomst voorziene budget van EUR 1,3 miljard. Dit laat de claims administrator toe om over te gaan tot de betaling van de laatste schijven en om op die manier de Fortisschikking voor zo goed als alle claimanten af te sluiten.
Aangezien er aanzienlijk meer claims werden ingediend dan verwacht, zullen bepaalde componenten van de Voorlopige Vergoeding van een claimant onderhevig zijn aan verwatering.
Voor het bepalen van de hierna vermelde definitieve uitbetalingspercentages worden de onopgeloste claims geacht te zijn verworpen, hetgeen voor alle andere claimanten de uitbetaalde bedragen binnen de grenzen van het voorziene budget van EUR 1,3 miljard maximaliseert. Om de Definitieve Vergoeding van een claimant te berekenen worden de aldus bepaalde uitbetalingspercentages toegepast op de daarmee overeenstemmende vergoedingscomponent van diens Voorlopige Vergoeding:
• Buyer Shares: 100%
• Holder Shares: 77,48%
• Compensation Add-On: 61,62%
• Cost Addition voor Active Claimants: 120%
Omdat er minder claims voor Buyer Shares werden ingediend dan verwacht, zullen kopers van Fortis Aandelen 100% van de Buyer Shares- component van hun Voorlopige Vergoeding ontvangen.
Zelfs na toevoeging van het overschot van EUR 198,3 miljoen dat van de pot van de Buyer Shares naar de pot van de Holder Shares werd overgedragen, is het uitbetalingspercentage voor Holder Shares verwaterd tot 77,48%.
Voor Active Claimants wordt de Cost Addition-component verhoogd tot het maximum van 120% zoals voorzien in het goedgekeurde verdelingsplan.
De Compensation Add-On, met een uitbetalingspercentage van 61,62%, ondervindt de meeste invloed van het hoge aantal ingediende claims.
MEDIA CONTACT
+32 (0)2 557 57 36
INVESTOR RELATIONS
+32 (0)2 557 57 32
AGEAS
Rue du Marquis 1
1000 Brussels – Belgium www.ageas.com
@AgeasGroup
EURONEXT BRUSSELS
Ticker: AGS
ISIN: BE0974264930
QUICK LINKS
Over Ageas Impact24 (EN) Duurzaamheid (EN) Jaarverslag (EN)
Persbericht 043 | 01

PRESS RELEASE
De laatste schijf van een claimant zal het positieve verschil zijn tussen diens Definitieve Vergoeding en de schijf/schijven die de claimant al heeft ontvangen. Voor claimanten die geen Active Claimants zijn en wiens vergoeding hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit Compensation Add-On- en/of Holder Shares-vergoeding kan de laatste schijf beperkt of nul zijn. “Early filers” genoten van een gegarandeerde betaling van 70% van hun Voorlopige Vergoeding en mogen het eventueel te veel ontvangen houden indien hun Definitieve Vergoeding minder bedraagt dan de 70% van hun Voorlopige Vergoeding die ze als eerste schijf hebben ontvangen.
In de dagen na 23 juni 2022 zal elke claimant wiens claim werd aanvaard per email of per gewone post een brief ontvangen met diens Definitieve Vergoeding en het bedrag van diens eventuele laatste schijf. De laatste betaling volgt dan normaal op of rond 25 augustus 2022.
Ageas verzoekt de claimanten vriendelijk om geduld uit te oefenen en om niet naar het call center te bellen of te mailen om over hun specifieke, individuele claim informatie te krijgen alvorens ze hun brief hebben ontvangen. Eerder beschikt het call center nog niet over de details van hun Definitieve Vergoeding. Het call center is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 18u00 CET. Ageas raadt claimanten aan om eerst de FORsettlement-website (www.forsettlement.com) te consulteren mochten ze over deze communicatie vragen hebben.
“Ik wil graag mijn dankbaarheid betuigen aan de vele claimanten die zo geduldig op de afsluiting hebben gewacht, alsook alle organisaties en personen bedanken die betrokken waren in het proces dat ons heeft gebracht tot waar we ons vandaag bevinden. Met deze beslissing zet Ageas opnieuw een belangrijke stap, die de Groep toelaat om zich volledig toe te leggen op zijn activiteiten en de uitvoering van zijn strategisch plan Impact24.”
Hans De Cuyper, CEO Ageas
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet- Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).
www.ageas.com
JdeFL
0
Ha, er zijn 2 identieke draadjes Fortis gedupeerden. Eentje hier bij AGE, het andere rechtstreeks in de KK. Vond een geposte tekst niet terug, vreemd. In de KK staan wat uitkeringen. Dat voorspelt weinig.... tot niets.
bootrham
0
ik kreeg geen uitleg of aankondiging en ontving zowat een kwartje van wat bij de tweede uitbetaling werd beloofd... Nu ja, ook niet de beloofde aankondigingsmail en claims@fortiseffect nu buiten dienst...
arconati
0
Nog niks gekregen.
Heb de 3 claims.
Een bij de Ghier, een van toonderaandelen en een van gewone particuliere claim met gedematerialiseerde aandelen.
Met de toonderaandelen behoorlijk gechareld.
Met de Ghier het meest gekrgen, had ze daar dus beter allemaal gezet, was dus beter geweest voor mij en slechter voor fortis.
Demir
0
Het vaste FORTIS Schikkingsbedrag van € 1.308.500.000 moet worden gedeeld tussen alle geldige claims, kan de uitkomst van een Geschil met bepaalde Eiser van invloed zijn op de berekening van het uiteindelijke claimbedrag van alle andere eisers.

LET OP: Ageas heeft ermee ingestemd om de extra kosten te dragen. AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.
objectief
0
quote:

Demir schreef op 25 november 2022 15:07:

Het vaste FORTIS Schikkingsbedrag van € 1.308.500.000 moet worden gedeeld tussen alle geldige claims, kan de uitkomst van een Geschil met bepaalde Eiser van invloed zijn op de berekening van het uiteindelijke claimbedrag van alle andere eisers.

LET OP: Ageas heeft ermee ingestemd om de extra kosten te dragen. AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.
Demir: waarom zet je hetzelfde bericht op verschillende draadjes????
Demir
0
LET OP: AGEAS is een Beursgenoteerde Internationale Verzekeringsgroep met bijna 200 jaar Vakkennis en Ervaring!!!
Demir
0
AGEAS: Wij luisteren naar onze klanten, creëren een hechte band en leveren eenvoudige oplossingen die een antwoord bieden op hun veranderende behoeften om risico's te voorkomen, te beheren, en te verzekeren.
FORT1944
0
quote:

Demir schreef op 28 november 2022 14:42:

AGEAS: Wij luisteren naar onze klanten, creëren een hechte band en leveren eenvoudige oplossingen die een antwoord bieden op hun veranderende behoeften om risico's te voorkomen, te beheren, en te verzekeren.
Ik wacht nog altijd op mijn betaling van de schadeclaim , Het is geen reclame :)
60 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 nov 2022 17:35
Koers 37,290
Verschil -0,590 (-1,56%)
Hoog 37,810
Laag 37,220
Volume 545.910
Volume gemiddeld 485.565
Volume gisteren 332.023

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront