Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming oktober

4.986 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 246 247 248 249 250 » | Laatste
Concrete
8
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 18:04:

[...]

Op de Nasdaq gaat Pharming onderuit. Zelfs de 9 dollar weer aangetikt. Nog even en die houdt het óók al niet.
Heb jou toch echt heel vaak horen zeggen dat de koers op Nasdaq voor Pharming niet relevant is... Waarom nu bij een paar procentjes in de min dan opeens wel ?
[verwijderd]
9
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 18:30:

[...]

Ik heb het over de Nasdaq kerel.
Kerel, wij hebben het over Pharming.

Pharming up !

[verwijderd]
5
quote:

Concrete schreef op 11 oktober 2021 18:35:

[...]

Heb jou toch echt heel vaak horen zeggen dat de koers op Nasdaq voor Pharming niet relevant is... Waarom nu bij een paar procentjes in de min dan opeens wel ?
Omdat de smoezen op beginnen te geraken :-)

St13rtj3
14
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
[verwijderd]
0
quote:

Concrete schreef op 11 oktober 2021 18:35:

[...]

Heb jou toch echt heel vaak horen zeggen dat de koers op Nasdaq voor Pharming niet relevant is... Waarom nu bij een paar procentjes in de min dan opeens wel ?
De koers op de Nasdaq is niet relevant, ik deel het enkel.
[verwijderd]
9
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 18:45:

[...]

De koers op de Nasdaq is niet relevant, ik deel het enkel.
Top, niet relevantie informatie wordt alhier gedeeld.

[verwijderd]
2
Roberto
3
quote:

B33rtj3 schreef op 11 oktober 2021 18:41:

Het is ook de laatste keer dat ik op die kerel ga reageren hypocryt is het wel.

Eindelijk verstandig.
charlieb
1
quote:

PGV schreef op 11 oktober 2021 17:44:

[...]

Pff inderdaad en dat allemaal op een doodgewone maandag. Champagne is al open getrokken.
Nou t stelt toch niks voor...die schamelige stijging voor vandaag...pff....als er nu 20% in de plus stond...dan was ik mss blij.....en morgen weer dik in t rood openen..en is alles weer verdwenen, zo wordt t spelletje gespeeld bij Pharming, of er moet wereldnieuws vanuit Pharming hoek komen...tja ....
Charlie
Pro Memorie
11
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 11:07:

Tostrams:

Korte termijn analyse Pharming

Pharming beweegt neerwaaarts.

Pharming ontwikkelt zich binnen een dalende trend. Er ligt steun rond 0,72 (bodem van 26 juni 2019). Op de grafiek is een patroon zichtbaar van lagere toppen wat wijst op verkopers die op steeds lagere niveaus uitstappen. Pharming heeft weerstand rond 0,86 (top van 23 september).
Monitor, dit is al de tweede keer in korte tijd dat je deze onzinnige info van Tosti hier deelt.
Iedereen ziet dat Pharming in een dalende trend zit. Daar hoef je geen tosti voor te zijn.
En dan die steun- en weerstand koersen. Die zou ik ook kunnen verzinnen.
Je weet dat dit kant noch wal raakt en je plaatst het voor de 2e keer....
Wilbar
8
quote:

Pro Memorie schreef op 11 oktober 2021 19:14:

[...]
Monitor, dit is al de tweede keer in korte tijd dat je deze onzinnige info van Tosti hier deelt.
Iedereen ziet dat Pharming in een dalende trend zit. Daar hoef je geen tosti voor te zijn.
En dan die steun- en weerstand koersen. Die zou ik ook kunnen verzinnen.
Je weet dat dit kant noch wal raakt en je plaatst het voor de 2e keer....
Hij is jaloers op de kwatsch van tosti :)
[verwijderd]
0
quote:

Proturon schreef op 11 oktober 2021 18:56:

Ben benieuwd wat er nog meer wordt gedeeld hier, iets met laatste avondmaal ?
iets met laatste avondmaal ?

Vind je dat van toepassing op Pharming?
Janssen&Janssen
3
Erkenning en behandeling van erfelijk angio-oedeem: beste praktijken voor dermatologen

link.springer.com/article/10.1007%2Fs...

Het doel van dit artikel is om het belang te bespreken van het onderscheiden van erfelijk angio-oedeem (HAE) van andere vormen van angio-oedeem, de vooruitgang in de behandeling van HAE te beschrijven, met name langetermijnprofylaxe (LTP), en praktische aanbevelingen te doen voor dermatologen.

Langdurige profylaxe
De meest recente Amerikaanse richtlijnen benadrukken dat de beslissing om LTP te gebruiken “de behoeften van de individuele patiënt moet weerspiegelen” [ 5 ]. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn onder meer de frequentie en ernst van HAE-aanvallen, voorgeschiedenis van larynxaanvallen, overmatig verlies van werk of school gerelateerd aan HAE, aanzienlijke angst, verminderde kwaliteit van leven en/of slechte ziektecontrole met therapie op aanvraag. Idealiter moeten patiënten routinematig en ten minste jaarlijks worden geëvalueerd op LTP [ 1 , 20 ]. In de VS worden momenteel de volgende opties aanbevolen als eerstelijnsoptie voor LTP: C1INH-vervanging met ofwel IV C1INH (CINRYZE) of SC C1INH (HAEGARDA), of kallikreïneremming met het SC monoklonale antilichaam lanadelumab-flyo (TAKHZYRO) [ 5 ] .

Van plasma afgeleid C1INH(IV) (CINRYZE) was het eerste HAE-pathway-specifieke product dat werd goedgekeurd voor routinematige profylaxe van HAE en is geïndiceerd bij patiënten van 6 jaar en ouder [ 21 ]. In het centrale C1INH(IV)-profylaxeonderzoek, dat een crossover-ontwerp was, waren de gemiddelde genormaliseerde aanvalspercentages van 12 weken 6,26 aanvallen tijdens behandeling met C1INH(IV) 1000 eenheden elke 3-4 dagen en 12,73 aanvallen tijdens placebobehandeling. De ernst en duur van de aanvallen waren beide lager tijdens behandeling met C1INH(IV) in vergelijking met behandeling met placebo [ 22 ]. Hoewel het effectief is in het verminderen van de aanvalsfrequentie, omvatten de beperkingen van C1INH(IV) doorbraakaanvallen, IV-toegangsproblemen, inwonende havengerelateerde risico's van trombose en infectie, en ongemak [ 23 , 24 ,25 ].

C1INH(SC) (HAEGARDA) is geïndiceerd voor de routinematige preventie van HAE-aanvallen bij patiënten van 6 jaar en ouder [ 26 ]. In tegenstelling tot de C1INH(IV)-formulering, die resulteerde in pieken en dalen van functionele C1INH-activiteit onder de drempel van 40% die als beschermend tegen aanvallen wordt beschouwd, vertoonde het farmacokinetische profiel van de SC-formulering gladdere steady-state-niveaus van C1INH-activiteit boven de drempel van 40% [ 27 , 28 ]. Het cruciale fase 3-onderzoek met C1INH(SC) (COMPACT; NCT01912456) [ 29] omvatten patiënten = 12 jaar oud die HAE type 1 of 2 en = 4 aanvallen hadden in 2 opeenvolgende maanden gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan de screening. In de cross-over-opgezette studie hadden patiënten een significant lager aantal gemiddelde (95% BI) tijdgenormaliseerde aanvallen per maand bij gebruik van de door de FDA goedgekeurde dosis van 60 IE/kg tweemaal per week (0,52 [0,00, 1,04] aanvallen/maand ) dan bij gebruik van placebo (4,03 [3,51, 4,55] aanvallen/maand) (verschil binnen de patiënt, -3,51 [-4,21, -2,81]; P?< 0,001). Aanvalverminderingen van = 50%, = 70% en = 90% versus placebo werden aangetoond bij respectievelijk 90%, 83% en 58% van de patiënten, waarbij geen larynxaanvallen werden gemeld tijdens het gebruik van C1INH (25 larynxaanvallen traden op tijdens placebogebruik). ). De afname van HAE-aanvallen met C1INH(SC) hield stand in de 1-jarige open-label extensiestudie (COMPACT OLE; NCT02316353) met een gemiddelde jaarlijkse aanvalsfrequentie van 1 aanval/jaar en geen onverwachte veiligheids- of verdraagbaarheidsproblemen [ 30 ]. In een post-hoc analyse werd aangetoond dat het overschakelen op C1INH(SC) voor LTP HAE-aanvallen met ongeveer 50% verminderde bij patiënten die eerder C1INH(IV) hadden gebruikt [ 31 ].

Een SC recombinant, humaan monoklonaal antilichaam langwerkende remmer van kallikreïne, lanadelumab-flyo (TAKHZYRO), is geïndiceerd voor profylaxe om HAE-aanvallen te voorkomen [ 32 , 33 ]. De fase 3-studie (HELP; NCT02586805) omvatte patiënten = 12 jaar oud die HAE type 1 of 2 hadden en = 1 aanvallen/maand hadden tijdens de run-in [ 34]. Lanadelumab 300 mg elke 2 weken (door de FDA goedgekeurde dosis) verminderde het maandelijkse HAE-aanvalspercentage met 87% vergeleken met placebo. Het op een model gebaseerde gemiddelde aantal aanvallen per maand (95% BI) was 1,97 (1,64-2,36) met placebo vergeleken met 0,26 (0,14-0,46) met lanadelumab. In deze dosisgroep werden bij respectievelijk 100,00%, 88,89% en 66,67% van de patiënten aanvalsverminderingen van = 50%, = 70% en = 90% ten opzichte van baseline aangetoond. De meest gemelde bijwerkingen bij patiënten die lanadelumab kregen en die als behandelingsgerelateerd werden beschouwd, waren pijn op de injectieplaats (42,86%), infectie van de bovenste luchtwegen (23,81%) en hoofdpijn (20,24%). In een open-label verlenging van het HELP-onderzoek op lange termijn (gemiddelde behandelingsduur 29,6 maanden) was de gemiddelde verlaging van het aantal HAE-aanvallen vanaf baseline bij patiënten die lanadelumab gebruikten in totaal 87,4% [ 35]]. Pijn op de injectieplaats werd gemeld bij 47,17% van de patiënten en infectie van de bovenste luchtwegen bij 41,98%.

Een orale plasma-kallikreïneremmer, berotralstat (ORLADEYO), werd in 2020 goedgekeurd als profylaxe om aanvallen van HAE te voorkomen bij volwassenen en pediatrische patiënten van = 12 jaar [ 36 ]. In het fase 3-hoofdonderzoek (APeX-2; NCT03485911) met 120 patiënten uit de VS en Canada (= 12 jaar) of Europa (= 18 jaar) met HAE type 1 of 2 en die twee of meer klinische relevante aanvallen tijdens run-in [ 37 ], verminderde berotralstat 150 mg eenmaal daags (door de FDA goedgekeurde dosis) het aantal aanvallen significant vergeleken met placebo gedurende een behandelingsperiode van 24 weken (1,31 versus 2,35 aanvallen/maand [ P?< 0,001]). In deze dosisgroep werden bij respectievelijk 58%, 50% en 23% van de patiënten afnames van de aanval van = 50%, = 70% en = 90% ten opzichte van baseline aangetoond. De meest gemelde bijwerkingen bij patiënten die 150 mg berotralstat eenmaal daags innamen, waren infectie van de bovenste luchtwegen (30,0%), buikpijn (22,50%), diarree (15,00%), misselijkheid (15,0%) en braken (15,0%). en in het algemeen werden gastro-intestinale voorvallen gemeld bij 50% van de patiënten in deze dosisgroep.

Sommige bijwerkingen zijn niet misselijk als je dit elke keer krijgt/tegemoet moet zien bij inname en of toediening.

QoL is belangrijk maar ik vermoed dat er voor veel patiënten wel een max aan zit.....
[verwijderd]
0
quote:

Eric de Rus schreef op 11 oktober 2021 20:02:

[...]

iets met laatste avondmaal ?

Vind je dat van toepassing op Pharming?
Nee, duidde meer op de actie van het delen van het brood.

Ga je het benaderen vanuit de betekenis, ja dan wordt het een geheel ander verhaal.

Mag je zelf invullen wie Jezus is en wie zijn discipelen.

Maar pas op, Jezus herrijst na de dood
bull in't noorden
1
[Modbreak IEX: Gelieve op de inhoud van uw berichten te letten, bericht is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
[verwijderd]
0
quote:

Janssen&Janssen schreef op 11 oktober 2021 20:08:

Sommige bijwerkingen zijn niet misselijk als je dit elke keer krijgt/tegemoet moet zien bij inname en of toediening.

QoL is belangrijk maar ik vermoed dat er voor veel patiënten wel een max aan zit.....
En dan hebben we het nog niet over de opbouw van afnemende werkzaamheid die bij MAB kan optreden.

De toekomst zal dit overigens moeten uitwijzen, kan best meevallen en dat is dan weer een plus voor de gebruikers
[verwijderd]
11
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 19:39:

[...]

Voor je persoonlijke insinuaties heb ik je een nok gegeven.
Welk een eer, top actie

Pharming up
[verwijderd]
0
quote:

Proturon schreef op 11 oktober 2021 20:11:

[...]

En dan hebben we het nog niet over de opbouw van afnemende werkzaamheid die bij MAB kan optreden.

De toekomst zal dit overigens moeten uitwijzen, kan best meevallen en dat is dan weer een plus voor de gebruikers
Uit de laatste onderzoeken is juist gebleken dat na langer gebruik de werking van Takhzyro juist beter is geworden.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02586805

Daar zaten zelfs rollovers bij.
Janssen&Janssen
2
quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 11 oktober 2021 20:25:

[...]

Uit de laatste onderzoeken is juist gebleken dat na langer gebruik de werking van Takhzyro juist beter is geworden.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02586805

Daar zaten zelfs rollovers bij.
Rol lovers? houden ze dan ook allemaal van loempia's?

youtu.be/fc2VjyjXCqU
[verwijderd]
1
quote:

Janssen&Janssen schreef op 11 oktober 2021 20:08:

Erkenning en behandeling van erfelijk angio-oedeem: beste praktijken voor dermatologen

link.springer.com/article/10.1007%2Fs...

Het doel van dit artikel is om het belang te bespreken van het onderscheiden van erfelijk angio-oedeem (HAE) van andere vormen van angio-oedeem, de vooruitgang in de behandeling van HAE te beschrijven, met name langetermijnprofylaxe (LTP), en praktische aanbevelingen te doen voor dermatologen.

Sommige bijwerkingen zijn niet misselijk als je dit elke keer krijgt/tegemoet moet zien bij inname en of toediening.

QoL is belangrijk maar ik vermoed dat er voor veel patiënten wel een max aan zit.....
Door Google translate? :))

Maar nergens zie ik Ruconest vermeld.

Geeft mij de indruk dat Ruconest end-of-lifecycle is of, misschien nog erger, niet meer in scope is bij wetenschappers.
4.986 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 246 247 248 249 250 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 feb 2024 17:35
Koers 1,038
Verschil +0,027 (+2,67%)
Hoog 1,040
Laag 1,018
Volume 3.977.611
Volume gemiddeld 6.277.879
Volume gisteren 5.255.825

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront