Aegon » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Aegon

AEX:AGN, NL0000303709
4,240 9:23
+0,119 ( +2,89% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 3.685,003.583,003.099,003.444,00
Afschrijvingen 1.405,001.296,00865,001.383,00
BedrijfsResultaat 1.166,001.152,002.828,001.289,00
Resultaat voor belastingen 754,00805,002.393,00782,00
Belastingen 134,00219,0032,0037,00
CashFlow -1.256,001.776,00-124,00-2.316,00
Nettowinst 619,00586,002.361,00744,00

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 425.935,00396.291,00393.031,00
Gewoon kapitaal 24.710,0024.366,0022.864,00
Preferent kapitaal 16.578,8514.387,8512.567,32
Aandeel van derden 23,0020,0022,00
Groepsvermogen 24.733,0024.386,0022.886,00
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 425.935,00396.291,00393.031,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 31.53029.38028.31826.543
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2.732.0602.659.5702.659.5702.680.670
Winst per aandeel 0,230,220,890,28
Dividend per aandeel 0,250,260,270,29
Cashflow per aandeel 0,331,250,210,19
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 22,7423,765,9714,57
Dividend rendement (%) 4,784,975,087,11
Rendement eigen vermogen (%) 2,232,379,693,25
Koers einde boekjaar 5,235,235,324,08