Aegon » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Aegon

AEX:AGN, NL0000303709
3,598 17:29
+0,006 ( +0,17% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 3583 3099 3444 0
Afschrijvingen 1296 865 1383 0
BedrijfsResultaat 1152 2828 1289 0
Resultaat voor belastingen 805 2393 782 0
Belastingen 219 32 37 0
CashFlow 1776 -124 -2316 0
Nettowinst 586 2361 744 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 425935 396291 393031 0
Gewoon kapitaal 24710 24366 22864 0
Preferent kapitaal 16578,85 14387,85 12567,32 0
Aandeel van derden 23 20 22 0
Groepsvermogen 24733 24386 22886 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 425935 396291 393031 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 29380 28318 26543 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2659570 2659570 2680670 0
Winst per aandeel 0,22 0,89 0,28 0
Dividend per aandeel 0,26 0,27 0,29 0
Cashflow per aandeel 1,25 0,21 0,19 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 23,76364 5,97191 0 0
Dividend rendement (%) 4,97322 5,07996 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 2,37 9,69 3,25 0
Koers einde boekjaar 5,228 5,315 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding