Aegon

AEX:AGN, NL0000303709
4,074 17:36
-0,054 (-1,31%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 3.583,003.099,003.444,003.494,00
Afschrijvingen 1.296,00865,001.383,001.345,00
BedrijfsResultaat 1.152,002.828,001.289,002.345,00
Resultaat voor belastingen 805,002.393,00782,001.832,00
Belastingen 219,0032,0037,00304,00
CashFlow 1.776,00-124,00-2.316,003.486,00
Nettowinst 586,002.361,00744,001.528,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 425.935,00396.291,00393.031,00441.106,00
Gewoon kapitaal 24.710,0024.366,0022.864,0025.028,00
Preferent kapitaal 8.705,856.656,855.080,326.498,18
Aandeel van derden 23,0020,0022,0020,00
Groepsvermogen 24.733,0024.386,0022.886,0025.048,00
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 425.935,00396.291,00393.031,00441.106,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 29.38028.31826.54323.757
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2.659.5702.659.5702.680.6702.690.160
Winst per aandeel 0,230,920,290,59
Dividend per aandeel 0,260,270,290,31
Cashflow per aandeel 1,250,210,192,71
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 22,735,7814,076,89
Dividend rendement (%) 4,975,087,117,62
Rendement eigen vermogen (%) 2,379,693,256,11
Koers einde boekjaar 5,235,324,084,07