ING Groep » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
10,446 17:29
-0,106 ( -1,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 9960 11150 10349 10427
Afschrijvingen 634 536 520 520
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 6315 5903 7147 6839
Belastingen 1780 1618 2160 2028
CashFlow 3608 -4477 2553 28349
Nettowinst 4010 4651 4905 4703

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 845081 846216 887030 0
Gewoon kapitaal 49793 50406 50932 0
Preferent kapitaal 5905,22 4377,14 3597,08 0
Aandeel van derden 606 715 803 0
Groepsvermogen 50399 51121 51735 0
Achtergestelde schulden 17223 15968 13724 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 845081 846216 887030 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 57553 51943 51815 52855
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3870180 3878480 3885790 3891730
Winst per aandeel 1,04 1,2 1,26 1,21
Dividend per aandeel 0,65 0,66 0,67 0,68
Cashflow per aandeel 2,73 2,21 -1,35 1,78
Intrinsieke waarde per aandeel 11,70927 12,17828 11,63293 12,40744
Koers-winstverhouding 11,97115 11,14167 12,1627 7,77686
Dividend rendement (%) 5,22088 4,93642 4,37194 7,22635
Rendement eigen vermogen (%) 8,38 9,34 9,73 9,23
Koers einde boekjaar 12,45 13,37 15,325 9,41

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding