ING Groep » Research (Aandeel) | Belegger.nl

ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
9,770 17:29
+0,084 ( +0,87% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 9960 11150 10349 10427
Afschrijvingen 634 536 520 520
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 6315 5903 7147 6839
Belastingen 1780 1618 2160 2028
CashFlow 3608 -4477 2553 28349
Nettowinst 4010 4651 4905 4703

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 841769 845081 846216 887030
Gewoon kapitaal 47832 49793 50406 50932
Preferent kapitaal 5776,16 5905,22 4377,14 3597,08
Aandeel van derden 638 606 715 803
Groepsvermogen 48470 50399 51121 51735
Achtergestelde schulden 7265 17223 15968 13724
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 841769 845081 846216 887030

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 57553 51943 51815 52855
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3870180 3878480 3885790 3891730
Winst per aandeel 1,04 1,2 1,26 1,21
Dividend per aandeel 0,65 0,66 0,67 0,68
Cashflow per aandeel 2,73 2,21 -1,35 1,78
Intrinsieke waarde per aandeel 11,70927 12,17828 11,63293 12,40744
Koers-winstverhouding 11,97115 11,14167 12,1627 0
Dividend rendement (%) 5,22088 4,93642 4,37194 0
Rendement eigen vermogen (%) 8,38 9,34 9,73 9,23
Koers einde boekjaar 12,45 13,37 15,325 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding