Philips Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
39,055 10:07
+0,160 ( +0,41% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 24381 24584 17932 18209
Operationele kosten 15719 15212 10701 10690
Afschrijvingen 1281 1267 1025 1089
BedrijfsResultaat 1187 2079 2401 1447
Resultaat voor belastingen 712 1402 1376 1503
Belastingen 298 327 349 193
CashFlow -266 317 -1274 -898
Nettowinst 645 1448 1657 1090

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2155 1591 1712 0
Immateriële activa 12450 11053 10215 0
Financiële activa 525 729 604 0
Vaste activa 18228 15198 16447 0
Voorraden 3392 2353 2674 0
Debiteuren 4992 3609 3805 0
Overige vorderingen 154 109 147 0
Liquide middelen 2334 1939 1688 0
Vlottende activa 14075 10117 9572 0
Totaal activa 30976 25315 26019 0
Gewoon kapitaal 12601 11999 12088 0
Preferent kapitaal 1280,07 384,82 548,76 0
Aandeel van derden 907 24 29 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 8322 6426 5959 0
Kortlopende schulden 10473 6866 7943 0
Totaal passiva 30976 25315 26019 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 112959 114731 73951 77400
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 931130 929640 940910 926200
Winst per aandeel 0,7 1,57 1,78 1,19
Dividend per aandeel 0,8 0,8 0,8 0,85
Cashflow per aandeel 1,25 2,05 1,99 1,92
Intrinsieke waarde per aandeel 11,73662 12,75963 11,96113 12,2122
Koers-winstverhouding 33,65714 18,47134 17,7191 25,9916
Dividend rendement (%) 3,39559 2,75862 2,53646 2,74814
Rendement eigen vermogen (%) 5,53 11,49 13,81 9,02
Koers einde boekjaar 23,56 29 31,54 30,93

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding