Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
44,485 17:29
-0,168 ( -0,38% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 24.584,0017.932,0018.209,0019.637,00
Operationele kosten 15.212,0010.701,0010.690,0012.197,00
Afschrijvingen 1.267,001.025,001.089,001.402,00
BedrijfsResultaat 2.079,002.401,001.447,001.679,00
Resultaat voor belastingen 1.402,001.376,001.503,001.529,00
Belastingen 327,00349,00193,00337,00
CashFlow 317,00-1.274,00-898,00-237,00
Nettowinst 1.448,001.657,001.090,001.167,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 1.591,001.712,002.866,00
Immateriële activa 11.053,0010.215,0012.120,00
Financiële activa 729,00604,00481,00
Vaste activa 15.198,0016.447,0017.557,00
Voorraden 2.353,002.674,002.773,00
Debiteuren 3.609,003.805,004.280,00
Overige vorderingen 109,00147,00177,00
Liquide middelen 1.939,001.688,001.425,00
Vlottende activa 10.117,009.572,009.459,00
Totaal activa 25.315,0026.019,0027.016,00
Gewoon kapitaal 11.999,0012.088,0012.625,00
Preferent kapitaal 384,82548,76679,65
Aandeel van derden 24,0029,0028,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.426,005.959,007.413,00
Kortlopende schulden 6.866,007.943,006.978,00
Totaal passiva 25.315,0026.019,0027.016,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 114.73173.95177.40080.495
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 929.640940.910926.200896.730
Winst per aandeel 1,571,781,191,31
Dividend per aandeel 0,800,800,850,85
Cashflow per aandeel 2,051,991,922,26
Intrinsieke waarde per aandeel 12,7611,9612,2113,23
Koers-winstverhouding 18,4717,7225,9933,22
Dividend rendement (%) 2,762,542,751,95
Rendement eigen vermogen (%) 11,4913,819,029,24
Koers einde boekjaar 29,0031,5430,9343,52