RANDSTAD NV

AEX:RAND.NL, NL0000379121
56,780 17:36
-2,980 (-4,99%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 23.272,8023.812,0023.676,0020.718,00
EBITDA (mln.) 989,401.048,001.278,00898,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 855,40829,00859,00384,00
Resultaat voor belasting (mln.) 838,40811,00819,00364,00
Netto winst (mln.) 618,80691,00606,00304,00
Winst per aandeel 2,402,673,241,62
Koers winst verhouding 21,3515,0116,8032,86
Dividend per aandeel 2,763,383,24
Dividend rendement 5,39%8,43%6,09%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 154,30159,00688,00650,00
Immateriële activa 3.555,603.381,003.347,003.082,00
Financiële activa 529,60563,00478,00202,00
Vaste activa 4.677,404.684,005.092,004.608,00
Debiteuren 3.965,304.020,003.872,003.647,00
Overige vorderingen 79,20106,00130,0098,00
Liquide middelen 326,30273,00225,00474,00
Vlottende activa 5.085,505.254,005.066,004.979,00
Totaal activa 9.762,909.938,0010.158,009.587,00
Gewoon kapitaal 4.251,004.478,004.472,004.668,00
Preferent kapitaal 631,44704,14734,00310,00
Aandeel van derden 0,701,001,001,00
Langlopende schulden 880,30739,00691,00673,00
Kortlopende schulden 4.630,904.720,004.994,004.245,00
Totaal passiva 9.762,909.938,0010.158,009.587,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 37.93038.82038.28034.680
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 258.590258.630183.200183.200
Cashflow per aandeel 2,662,896,937,98
Intrinsieke waarde per aandeel 14,4814,9224,4122,24
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,542,692,232,39
Rendement eigen vermogen (%) 14,5615,4313,556,51
Koers einde boekjaar 51,2440,0954,4453,24