NN Group

AEX:NN12, NL0010773842
36,340 17:35
-0,230 (-0,63%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 1.218,001.674,001.716,001.710,00
Afschrijvingen 44,00157,00195,00146,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 1.463,002.524,001.657,002.429,00
Belastingen 273,00392,00524,00444,00
CashFlow 1.307,00883,00-611,00-2.487,00
Nettowinst 1.189,002.110,001.117,001.962,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 22.706,0022.718,0022.850,0030.768,00
Preferent kapitaal 10.512,8210.105,1110.237,0718.154,77
Aandeel van derden 12,00317,00234,00260,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 168.505,00227.062,00224.246,00248.597,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 11.46314.50514.31214.343
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 334.850340.750341.060343.560
Winst per aandeel 3,676,313,346,14
Dividend per aandeel 1,551,661,900,76
Cashflow per aandeel -6,36-15,62-7,308,02
Intrinsieke waarde per aandeel 66,3165,0465,1388,83
Koers-winstverhouding 8,775,7210,425,51
Dividend rendement (%) 4,814,605,462,25
Rendement eigen vermogen (%) 5,249,294,896,38
Koers einde boekjaar 32,2036,1234,8033,82