ADYEN NV

AEX:ADYEN, NL0012969182
1.996,200 17:38
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 1.012,511.490,812.293,863.641,57
Operationele kosten 919,051.327,122.052,123.267,66
Afschrijvingen 5,947,2914,7328,57
BedrijfsResultaat 92,46163,52260,87373,91
Resultaat voor belastingen 92,22162,28256,88323,18
Belastingen 20,9231,1352,8462,16
CashFlow 183,64310,36455,75997,88
Nettowinst 71,31131,15204,04261,02

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 19,9918,1423,48160,07
Immateriële activa 3,985,067,649,97
Financiële activa 25,08195,07282,2420,88
Vaste activa 54,92223,15356,74421,38
Voorraden 4,026,665,6119,55
Debiteuren 25,5742,3346,9375,08
Overige vorderingen 2,060,000,008,79
Liquide middelen 869,921.146,921.603,582.737,49
Vlottende activa 1.082,281.503,262.025,113.737,08
Totaal activa 1.137,201.726,412.381,864.158,46
Gewoon kapitaal 389,78582,40868,321.218,13
Preferent kapitaal 27,9387,45163,75149,93
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 5,1347,4292,81210,38
Kortlopende schulden 742,291.096,591.420,732.729,95
Totaal passiva 1.137,201.726,412.381,864.158,46

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7168731.1821.747
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.44029.55030.06030.250
Winst per aandeel 2,424,446,798,63
Dividend per aandeel 0,000,000,00
Cashflow per aandeel 6,8110,7715,3733,61
Intrinsieke waarde per aandeel 40,27
Koers-winstverhouding 106,99107,66220,74
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 18,2922,5223,5021,43
Koers einde boekjaar 475,05731,001.905,00