KBC Groep « Terug naar discussie overzicht

Forum KBC Groep geopend

249 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
FORT1944
1
Hopelijk zijn de banken zo vindingrijk om eigen aandelen te kopen en te vernietigen , dit is ook een vorm om zich van het overbodige kapitaal te ontdoen , op dividenden moet er toch veel taksen betaald worden waar de aandeelhouder niets aan heeft !
Rode Duivel
0
quote:

FORT1944 schreef op 11 januari 2021 10:17:

Hopelijk zijn de banken zo vindingrijk om eigen aandelen te kopen en te vernietigen , dit is ook een vorm om zich van het overbodige kapitaal te ontdoen , op dividenden moet er toch veel taksen betaald worden waar de aandeelhouder niets aan heeft !
De ECB heeft niet alleen dividend-uitkeringen aan banden gelegd, maar ook inkoopprogramma's van eigen aandelen. We zijn dus ge-jossed tot deze beperkingen worden opgeheven.
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 538 miljoen euro

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
KBC Group
61,66 0,00 0,00 % Euronext Brussel
Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 februari 2021 (07u00 CET)

Resultaat vierde kwartaal van 538 miljoen euro

In 2020 werden we geconfronteerd met de uitbraak en de uitdagingen van
de pandemie, die over de hele wereld menselijk leed veroorzaakt en leidt
tot een ongeziene economische onrust. Onlangs is een aantal landen
begonnen met de uitrol van een vaccinatieprogramma dat in de toekomst
enige verlichting zou kunnen brengen. Ook wij hebben onze
verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze
klanten te vrijwaren en tegelijk hebben we ervoor gezorgd dat de
dienstverlening gegarandeerd bleef. We hebben nauw samengewerkt met
overheidsinstellingen om alle klanten te ondersteunen die door het
coronavirus zijn getroffen, door op efficiënte wijze diverse
steunmaatregelen aan te bieden, waaronder uitstel van kredietbetalingen.
In onze zes kernlanden samen hadden we eind december 2020 in totaal voor
13,4 miljard euro uitstel van kredietbetalingen verleend (volgens de
EBA-definitie) en hadden we ook 0,8 miljard euro aan leningen toegekend
in het kader van de overheidsgarantieregelingen die als reactie op de
pandemie zijn ingevoerd. Als gevolg van de lockdowns, die tot een
verregaande digitale boost hebben geleid, is onze digitale verkoop
aanzienlijk gestegen. In dat opzicht werpen de aanzienlijke
investeringen die we de afgelopen jaren deden in digitale transformatie
duidelijk vruchten af. Met onze vernieuwde strategie 'Differently, the
next level' - waarin Kate, onze nieuwe persoonlijke digitale assistent
op basis van AI een belangrijke rol speelt - gaan we nu nog een stap
verder en maken we de interactie met onze klanten nog proactiever en
toekomstbestendiger door gebruik te maken van data en artificiële
intelligentie. We zijn van plan in de periode 2021-2023 nog eens 1,4
miljard euro te investeren in digitalisering.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste
kwartaal van 2020 een nettowinst van 538 miljoen euro gerealiseerd. In
dat laatste kwartaal daalden onze nettorente-inkomsten, terwijl ons
trading- en reëlewaarderesultaat het goed deed. In het huidige
klimaat van rentevoeten die langere tijd laag zullen blijven, heeft dit
kwartaalresultaat ook duidelijk geprofiteerd van de diversificatie die
het gevolg is van het geïntegreerde bankverzekeringsmodel van KBC.
Dat was te zien in de hogere nettoprovisie-inkomsten en een mooi
resultaat in schadeverzekeringen (knappe premiegroei en een uitstekende
gecombineerde ratio van 85% voor het hele jaar). De kosten werden strak
in de hand gehouden. Op jaarbasis zijn de exploitatiekosten exclusief
bankenheffing met 4,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk
dankzij de aangekondigde kostenbesparingen naar aanleiding van de
pandemie. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de
eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel
2020 uit op 1 440 miljoen euro.

Onze solvabiliteit bleef heel sterk, met een common equity ratio van
17,6%. In overeenstemming met de aanbeveling van de ECB van 15 december
2020 die de dividenduitkeringen beperkt, zullen we op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders in mei van dit jaar een (bruto)dividend
van 0,44 euro per aandeel voorstellen voor het boekjaar 2020, betaalbaar
in mei 2021. Daarnaast is de Raad van Bestuur van plan om in het vierde
kwartaal van 2021 een extra brutodividend van 2 euro per aandeel uit te
keren over het boekjaar 2020. Wat dat laatste betreft, is de
uiteindelijke beslissing van de Raad van Bestuur afhankelijk van de
opheffing van dividendrestricties door de ECB.

Daarenboven, vanaf 2021 houdt ons dividendbeleid een uitkeringsratio in
van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar,
waarvan een interim-dividend van 1 euro per aandeel dat in november
wordt uitgekeerd. Bovenop de uitkeringsratio van ten minste 50% van de
geconsolideerde winst zal al het kapitaal dat de
referentiekapitaalpositie (een pre-Basel IV fully loaded common equity
ratio van 14,5%) plus de managementbuffer van 1% overschrijdt, in
aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders. Elk jaar zal de
Raad van Bestuur die beslissing naar eigen goeddunken nemen bij de
bekendmaking van de resultaten over het hele jaar.

Tenslotte hebben we ook onze verwachtingen op lange termijn bijgewerkt.
Tussen 2020 en 2023 streven we naar een samengestelde jaarlijkse
groeivoet van ongeveer 2% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1% voor
de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we
tegen 2023 ook een gecombineerde ratio van 92% of lager bereiken.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven
schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn grootste waardering
uitspreken voor al onze medewerkers, die van thuis uit en op andere
locaties onze klanten zijn blijven bedienen en de goede werking van onze
groep zijn blijven ondersteunen.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Lees het volledige persbericht in de bijlage

Bijlage


-- 4q2020-pb-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van NN over

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
KBC Group
61,66 0,00 0,00 % Euronext Brussel
Persbericht

Buiten beurstijd -- Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 februari 2021 (07u05 CET)

KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van
NN over

Gisteren hebben KBC Groep en de in Nederland gevestigde NN Group een
akkoord bereikt over de overname door KBC's Bulgaarse dochteronderneming,
DZI - Life Insurance EAD, van:

- alle aandelen van NN Pension Insurance Company EAD (Bulgarije)

- alle activa en passiva van NN Insurance Co. Ltd. - Sofia Branch
(Bulgarije)

De deal ter waarde van 77,7 miljoen euro zal slechts een
immateriële impact hebben op de solide kapitaalpositie van KBC. Na
afronding zal de Solvency II-ratio van KBC Verzekeringen - die eind 2020
een uitstekende 222% bedroeg - met ongeveer 6 procentpunten worden
verlaagd, maar ruim boven de wettelijke vereisten blijven, terwijl de
CET1-ratio van KBC Groep op een uitstekend niveau zal worden gehandhaafd
(17,6% in 4Q2020, Basel III, fully loaded - Deense compromismethode).

De deal moet nog door de toezichthouder worden goedgekeurd en zal naar
verwachting in de loop van 2021 worden afgerond.

Dankzij de overname van NN Pension Insurance Company EAD ("NN PIC") kan
KBC's Bulgaarse franchise - in de vorm van UBB en DZI - haar uitgebreide
bankverzekeringsaanbod uitbreiden met hoogwaardige
pensioenfondsproducten, en tegelijk extra cross-sellingmogelijkheden
bieden voor bank- en schadeverzekeringsproducten in een
one-stop-shopbenadering.

De overname van NN Insurance Co. Ltd - Sofia Branch ('NN Life') zal DZI
- KBC's Bulgaarse verzekeringsfranchise - in staat stellen zijn aandeel
op de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te vergroten via een
aanbod van traditionele levensverzekeringen en Tak
23-verzekeringsproducten, en zo zijn leidende positie te herbevestigen.
De overname zal ook de distributiekracht van DZI versterken dankzij het
netwerk van 300 gebonden verzekeringsagenten van NN Life in de
belangrijkste steden van Bulgarije.

NN Bulgaria heeft zijn pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten
ontwikkeld sinds het in 2001 de markt betrad. Het telt 138 werknemers en
kan bogen op een klantenbestand van meer dan 400.000 particulieren en
400 ondernemingen, en ongeveer 1 miljard euro in AUM.

In afwachting van de afronding van de transactie en de daaropvolgende
integratie van de entiteiten in de Bulgaarse activiteiten van KBC,
zullen NN PIC en NN Life hun verbintenissen ten aanzien van de markt
blijven nakomen en hun klanten een professionele dienstverlening van de
hoogste kwaliteit blijven bieden.

De transactie ligt volledig in lijn met de strategie van de KBC-groep,
die zich richt op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en
midcaps in haar kernmarkten België, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Bulgarije en Ierland.

KBC is sinds 2007 aanwezig in de Bulgaarse financiële sector. In
2009 herdefinieerde KBC haar strategie en erkende het Bulgarije als een
van haar kernmarkten. Dankzij de overname kunnen UBB en DZI het
cross-selling potentieel via hun reeds stevig gevestigde
bankverzekeringsaanwezigheid op de Bulgaarse markt verder vergroten,
meer klanten bedienen en profiteren van schaalvoordelen en een grotere
zichtbaarheid.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, lichtte de transactie als volgt toe: "Ik
ben zeer verheugd met deze overname in Bulgarije. We zijn een sterke
speler geworden op deze kernmarkt en onderscheiden ons er op het vlak
van bankieren, verzekeren, vermogensbeheer en leasing. Sinds de intrede
van onze groep in Bulgarije in 2007 hebben we ons engagement op de
Bulgaarse markt al meermaals duidelijk gemaakt. Vandaag zetten we een
volgende stap en voegen we pensioenverzekeringen toe aan onze reeds
wijdverspreide aanwezigheid in Bulgarije. Dit betekent dat wij in staat
zullen zijn om onze Bulgaarse klanten alle vormen van hoogwaardige
geïntegreerde bankverzekeringsproducten aan te bieden. We zijn
bijzonder blij met de overname van een onderneming met een uitstekende
reputatie en een uitstekend managementteam, en we kijken ernaar uit om
haar samen met onze andere Bulgaarse entiteiten op een professionele
manier verder te ontwikkelen en zo onze leidende positie op de Bulgaarse
financiële markt te bevestigen."

Luc Popelier, CEO van KBC Group's International Markets Business Unit
voegde daaraan toe: "Deze deal versterkt onze reeds sterke positie in
Bulgarije verder en is een mooi voorbeeld van onze strategische
benadering van onze kernmarkten. We zijn ervan overtuigd dat de klanten
van NN en de stakeholders van KBC voordeel zullen halen uit de
samensmelting van onze merken."

Peter Andronov, landenmanager voor KBC in Bulgarije, merkt op: "Deze
deal geeft 1,8 miljoen klanten toegang tot pensioenverzekeringen en
extra mogelijkheden voor levensverzekeringen, naast ons brede aanbod van
stabiele, veilige en volledig geïntegreerde financiële
oplossingen. Door onze activiteiten in Bulgarije uit te breiden, voort
te bouwen op de deskundigheid en het dynamisme van UBB en DZI, en door
gebruik te maken van ons gezamenlijke aanbod van producten en diensten,
kunnen wij onze doelstellingen bereiken, onze inkomsten
diversifiëren en ons toekomstig succes verzekeren. Ik kijk uit naar
de samenwerking met onze nieuwe medewerkers en management en ben ervan
overtuigd dat we samen onze leidende positie voor al onze klanten en
andere belanghebbenden zullen bevestigen."


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

Tel +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster
KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45 - E-Mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven
van toepassing is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com/
KBC Groep NV Persdienst www.kbc.com
Havenlaan 2 -- 1080 Brussel Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens Volg ons op www.twitter.com/kbc_group www.twitter.com/kbc_group
Viviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Blijf op de hoogte van www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/inn...
Directeur Corporate communicatie/ Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé alle innovatieve oplossingen
Woordvoerster Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens
Tel. 02 429 85 45 E-mail: mailto:pressofficekbc@kbc.be pressofficekbc@kbc.be
----------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage


-- 20210211-pb-nn-bg-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
Rode Duivel
0
quote:

markus01 schreef op 11 februari 2021 10:04:

daling vandaag (bij)koopkans of afblijven?
Dat hangt een beetje af van je eigen doelstellingen en gemiddelde aankoopkoers.

Gisteren 2 totaal verschillende adviezen: Kepler zegt afbouwen, terwijl Morgan Stanley het bij opbouwen hield.
KBC is traditioneel heel voorzichtig wat de outlook betreft in het begin van het jaar, maar overtreft meestal haar eigen doelstellingen naar het einde van het jaar toe. 2021 zal nog een overgangsjaar worden tot men weer tot de normale gang van zaken kan overgaan wat betreft winstuitkeringen.
Ik hou mijn aandelen vast.
markus01
0
ik kocht KBC Ancora voor het dividend, maar helaas.....
zit erin van 6 maart 2020 aan 38,42 eur
dus een verlies van 12.44% momenteel , twijfel om bij te kopen om gemiddelde te verlagen
het was de bedoeling bij te houden voor de lange termijn

KBC nog niet vrijuit in zwartgeldzaak in De Tijd vandaag :
KBC belandt opnieuw op de beklaagdenbank voor de miljoenen euro's zwart geld die de familie Engels op haar KBC-rekeningen plaatste. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak van de bank in de zaak, vernam De Tijd.
Rode Duivel
0
quote:

markus01 schreef op 12 februari 2021 10:08:

ik kocht KBC Ancora voor het dividend, maar helaas.....
zit erin van 6 maart 2020 aan 38,42 eur
dus een verlies van 12.44% momenteel , twijfel om bij te kopen om gemiddelde te verlagen
het was de bedoeling bij te houden voor de lange termijn

KBC nog niet vrijuit in zwartgeldzaak in De Tijd vandaag :
KBC belandt opnieuw op de beklaagdenbank voor de miljoenen euro's zwart geld die de familie Engels op haar KBC-rekeningen plaatste. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak van de bank in de zaak, vernam De Tijd.

Het komt ooit wel goed, mits het nodige geduld.
Dit jaar alvast terug dividend, al is het niet veel, het is beter dan niets.In mei betaalt KBC een dividend van 0,44€ uit, wat toch zou moeten doorstromen naar KBC Ancora.
FORT1944
0
quote:

markus01 schreef op 12 februari 2021 10:08:

ik kocht KBC Ancora voor het dividend, maar helaas.....
zit erin van 6 maart 2020 aan 38,42 eur
dus een verlies van 12.44% momenteel , twijfel om bij te kopen om gemiddelde te verlagen
het was de bedoeling bij te houden voor de lange termijn

KBC nog niet vrijuit in zwartgeldzaak in De Tijd vandaag :
KBC belandt opnieuw op de beklaagdenbank voor de miljoenen euro's zwart geld die de familie Engels op haar KBC-rekeningen plaatste. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak van de bank in de zaak, vernam De Tijd.

KBC en ING hebben last van vele beleggers die uitstappen , KBC CORONA ook omdat ze afhangen van het dividend van KBC . KBC is vrijgesproken in die zaak van de familie ENGELS .
Als de rechter geen zwart geld zag in het dossier hoe kan een bankbediende dat dan vaststellen ???

SAMENGEVAT , in banken beleggen is een groter risico dan andere aandelen
markus01
0
KBC, de anti-ING
Het contrast is groot: terwijl ING na het kwartaalrapport in lovende rapporten grossiert (vandaag Jefferies, gisteren Deutsche Bank, Credit Suisse en Morgan Stanley), zinder het minder overtuigende kwartaalrapport van KBC in negatieve zin na bij analisten.

Kepler Cheuvreux 'promoveert' KBC nu tot zijn 'minst geliefde Europees bankaandeel', ter opvolging van het Franse Natixis. Het beurshuis verwijst naar de weinig begeesterende winstvooruitzichten voor 2021 en de relatief stevige waardering (14 keer de verwachte winst over 2022) vergeleken met ING (8 keer de verwachte winst voor 2022).
FORT1944
0
quote:

markus01 schreef op 16 februari 2021 16:42:

KBC, de anti-ING
Het contrast is groot: terwijl ING na het kwartaalrapport in lovende rapporten grossiert (vandaag Jefferies, gisteren Deutsche Bank, Credit Suisse en Morgan Stanley), zinder het minder overtuigende kwartaalrapport van KBC in negatieve zin na bij analisten.

Kepler Cheuvreux 'promoveert' KBC nu tot zijn 'minst geliefde Europees bankaandeel', ter opvolging van het Franse Natixis. Het beurshuis verwijst naar de weinig begeesterende winstvooruitzichten voor 2021 en de relatief stevige waardering (14 keer de verwachte winst over 2022) vergeleken met ING (8 keer de verwachte winst voor 2022).
Dan moet mr Thijs wat beter zijn best doen , al wat niet voldoende rendeert eruit gooien
zoals ING bezig is met een nieuwe ronde ontslagen en sluitingen .
PERSONEEL en locaties DIE NIET OPBRENGEN VRETEN AAN DE WINST ;
markus01
0
hier zijn ze weer:
Exane haalt KBC van kooplijst
Analist Guillaume Tiberghien verlaagt het advies voor KBC van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel ligt op 67 euro.
markus01
0
Slot Brussel: KBC lijdt, ING leidt
De Bel20 sloot met 0,23 procent verlies op 3.829 punten. De banken prijken aan de extremen. ING is de grootste stijger met een winst van 1,99 procent. KBC moet 2,07 procent inleveren

Rode Duivel
0
jgb1984
0
Ik vandaag ook uitgestapt rond de 63,5 euro. Met slechts één maandloon winst, maar allicht ook een kleinere instap ;)
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep en obligatiehouders van KBC Bank Gereglementeerde informatie

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
KBC Group
62,00 0,00 0,00 % Euronext Brussel
Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep en
obligatiehouders van KBC Bank

Gereglementeerde informatie -- 1 april 2021, 8hu00

Volgende documenten worden vandaag beschikbaar op www.kbc.com:

- Jaarverslag 2020 van KBC Groep
(www.kbc.com/nl/investor-relations/rapporten/jaarverslagen
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zf...
)

- Jaarverslag 2020 van KBC Bank, een 100%-dochtermaatschappij van KBC
Groep (www.kbc.com/
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zf...
nl/investor-relations/informatie-over-kbc-bank/jaar--en-interimverslagen
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zf...
)

- Agenda/oproeping voor de Jaarvergadering(en) van KBC Groep van 6 mei
2021 (ook aangehecht in PDF)

- Alle andere informatie met betrekking tot de Jaarvergadering (en)van
KBC Groep van 6 mei 2021
(www.kbc.com/nl/corporate-governance/algemene-vergadering-kbc-groep/6-mei-2021)


- Alle informatie met betrekking tot de Jaarvergadering(en) van KBC Bank
van 28 april 2021 (www.kbc.com/
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zf...
nl/investor-relations/informatie-over-kbc-bank/algemene-vergaderingen
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zf...
)

Bijlage

-- 20210401-grp-agenda-oproeping-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Bericht aan de obligatiehouders van KBC IFIMA

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
KBC Group
62,10 0,00 0,00 % Euronext Brussel
Bericht aan de obligatiehouders van KBC IFIMA

Gereglementeerde informatie - 9 April 2021, 07u00 CEST

Volgend document is beschikbaar op
www.globenewswire.com/Tracker?data=Zq...
www.kbc.com:

-- 2020 financial report of KBC IFIMA (www.kbc.com > Andere KBC sites > Rest
Europa -- deel 1 > onder "KBC IFIMA in Luxemburg")
249 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 nov 2022 17:35
Koers 52,740
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 53,080
Laag 52,260
Volume 1.845.696
Volume gemiddeld 693.697
Volume gisteren 1.845.696

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront