KBC Groep « Terug naar discussie overzicht

Forum KBC Groep geopend

237 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
markus01
1
• Jefferies verhoogt het koersdoel voor KBC van 75,4 naar 76,3 euro, goed voor 20% opwaarts potentieel.
• Citigroup verhoogt het koersdoel voor KBC van 67,5 naar 72,5 euro, wat een opwaarts potentieel van 15% oplevert.
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: dividendaankondiging
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC GROEP

Naamloze vennootschap

Havenlaan 2 - 1080 Brussel

BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

www.kbc.com

DIVIDENDAANKONDIGING

Mededeling van 6 mei 2021 om 18.00 uur

De Jaarvergadering van 6 mei 2021 heeft beslist over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2020 een bruto dividend uit te keren van 0,44
euro per aandeel (0,31 euro na aftrek van de roerende voorheffing van
30%).

De relevante data zijn:

-- ex-coupondatum: 17 mei 2021

-- recorddatum: 18 mei 2021

-- betaaldatum: 19 mei 2021
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 557 miljoen euro
Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 mei 2021 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 557 miljoen euro

Er begint licht te komen aan het einde van de tunnel dankzij de
grootschalige vaccinatiecampagnes die in het eerste kwartaal van 2021
van start zijn gegaan. De coronapandemie is echter nog lang niet voorbij
en blijft over de hele wereld menselijk leed en ongekende economische
beroering veroorzaken. Vanaf het begin van de crisis, meer dan een jaar
geleden, hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van
ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te
zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. Wij hebben ook nauw
samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het
coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen,
zoals betalingsuitstel voor leningen. Zo hebben we voor 13,1 miljard
euro uitstel van betaling verleend in het kader van corona-gerelateerde
moratoria (volgens de definitie van de EBA). Voor 91% van dat bedrag
zijn de moratoria al verstreken, en voor 98% daarvan werden de normale
betalingen hervat. Daarnaast hebben we voor bijna 1 miljard euro aan
leningen verstrekt die vallen onder de verschillende corona-gerelateerde
overheidsgarantieregelingen.

Ondertussen werkten we onvermoeibaar door aan de implementatie van onze
strategie, met inbegrip van de verdere optimalisering van onze
geografische aanwezigheid. In het eerste kwartaal van 2021 bereikten we
overeenstemming over de overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings-
en levensverzekeringsactiviteiten van NN. Dat zal ons in staat stellen
ons aandeel in de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te
vergroten en ons bank-verzekeringsaanbod aan klanten te verbreden met de
toevoeging van hoogwaardige pensioenfondsproducten, terwijl het ook
extra mogelijkheden biedt voor cross-selling van bank- en
verzekeringsproducten in een one-stop shop-benadering. De overeenkomst
moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal naar
verwachting worden afgerond in de loop van 2021. Meer recent hebben we,
in de context van de competitieve marktomstandigheden in Ierland, met
Bank of Ireland een princiepsovereenkomst (Memorandum of Understanding)
gesloten, die mogelijk kan leiden tot een transactie waarbij Bank of
Ireland zich ertoe verbindt om vrijwel alle performing kredieten en
passiva van KBC Bank Ireland over te nemen. Daarnaast bekijken we onze
opties om de portefeuille non-performing hypothecaire leningen van KBC
Bank Ireland te desinvesteren. De succesvolle uitvoering van deze twee
transacties kan uiteindelijk resulteren in onze terugtrekking uit de
Ierse markt. Terwijl deze besprekingen aan de gang zijn, blijft KBC Bank
Ierland zich inzetten om zijn retail bank- en verzekeringsdiensten van
het hoogste niveau aan te bieden via zijn digitale kanalen en hubs, voor
zijn bestaande en nieuwe klanten. De transactie is nog afhankelijk van
de gebruikelijke due diligence, verdere onderhandelingen en
overeenstemming over definitieve voorwaarden en bindende documentatie,
alsmede het verkrijgen van alle gebruikelijke interne en externe
regulatoire goedkeuringen.

Wat onze financiële resultaten betreft, is het jaar sterk van start
gegaan met een nettowinst van 557 miljoen euro in het eerste kwartaal.
Dat is een zeer goede prestatie, zeker gezien het grootste deel van de
bankenheffing voor het gehele jaar - zoals altijd - vooraf in het eerste
kwartaal van het jaar wordt geboekt. In het eerste kwartaal zijn bijna
alle inkomstenposten gestegen, met uitzondering van de
dividendinkomsten. De kosten - exclusief bankenheffing - bleven streng
onder controle, wat resulteerde in een daling van 5% ten opzichte van
het vorige kwartaal. We konden ook een deel van de eerder geboekte
waardeverminderingen op kredieten terugnemen, wat een positief effect
had op ons nettoresultaat. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een
common equity ratio van 17,6% op fully loaded basis.

Zoals eerder aangekondigd, zullen wij op 19 mei 2021 een brutodividend
van 0,44 euro per aandeel uitkeren voor het boekjaar 2020. Het is ook de
bedoeling van onze Raad van Bestuur om in het vierde kwartaal van 2021
een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het
boekjaar 2020. De uiteindelijke beslissing van de Raad in dit verband is
afhankelijk van de opheffing van de dividendbeperkingen door de ECB.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven
schenken bedanken. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor al onze
medewerkers die niet alleen onze klanten zijn blijven bedienen, maar er
ook voor hebben gezorgd dat onze groep solide en efficiënt heeft
kunnen opereren in deze uitdagende tijden.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages

-- 1q2021-pb-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- 1q2021-quarterly-report-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
markus01
0
HSBC verhoogt het koersdoel voor KBC van 78 naar 83 euro, goed voor 23% opwaarts potentieel.
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro
Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 5 augustus 2021 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro

In veel landen draait de grootschalige uitrol van vaccins, die in het eerste kwartaal van 2021 van start is gegaan, nu op volle toeren. Hoewel voorzichtigheid nog steeds geboden is, is het algemene gevoel er een van anticipatie op een langverwachte, volledige hervatting van de sociale activiteiten, en optimisme voor een wereldwijd economisch herstel. Vanaf het begin van deze crisis, bijna anderhalf jaar geleden, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen. Bovenop de onrust door de coronacrisis werden verschillende gebieden in Europa recent getroffen door extreme weersomstandigheden. Delen van Tsjechië werden in juni getroffen door een tornado, terwijl een aantal Belgische provincies onlangs te lijden hadden onder de verwoestende gevolgen van zware overstromingen. Onze gedachten gaan uit naar de duizenden mensen die door deze rampen werden getroffen.

Meer dan ooit geloven we dat de wereld na deze crisissen duurzamer moet zijn. We werken onverminderd voort om bij te dragen aan dat scenario en zetten ons volledig in om klimaatverandering bovenaan onze agenda te plaatsen. In dat opzicht zijn we er, na de geleidelijke vermindering van onze directe blootstelling aan de steenkoolsector sinds 2016, uiteindelijk in geslaagd om onze resterende directe blootstelling aan steenkool in juni 2021 helemaal af te bouwen, ruim zes maanden eerder dan ons eigen tijdschema. Tegelijkertijd blijven we ons inspannen om investeringen in groene energie-infrastructuur te ondersteunen. In het afgelopen kwartaal hebben we bijvoorbeeld een belangrijke, nieuwe projectfinancieringstransactie gesloten voor het eerste Belgische subsidievrije windmolenpark in Gent. Dat past in onze algemene doelstelling om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in onze kredietportefeuille aan de energiesector tegen 2030 op te voeren naar 65%.

Met een nettoresultaat van 793 miljoen euro hebben we het afgelopen kwartaal een uitstekend financieel resultaat geboekt. De totale opbrengsten daalden lichtjes ten opzichte van het vorige kwartaal, vooral door een lager trading- en reëlewaarderesultaat. De nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten zijn echter gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, evenals de verdiende schadeverzekeringspremies en de verkoop van levensverzekeringen. De kosten lagen beduidend lager, aangezien het grootste deel van de bankenheffingen voor het volledige jaar in het vorige kwartaal geboekt werd. Bovendien konden we een aanzienlijk bedrag van eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten terugnemen. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een common equity ratio van 17,5% op fully loaded basis. Het is de intentie van onze Raad van Bestuur om in november 2021 een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2020 en -- in lijn met ons algemene dividendbeleid - een interimdividend van 1 euro uit te keren als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken bedanken. Ik wil in het bijzonder mijn waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die er voor hebben gezorgd dat onze groep in deze uitdagende tijden solide en efficiënt kon blijven werken en onze klanten kwalitatief hoogwaardige diensten kon blijven verlenen. We brengen die waardering tot uiting door een uitzonderlijke covid-bonus toe te kennen aan alle medewerkers als erkenning voor hun niet aflatende inspanningen om ervoor te zorgen dat onze groep de referentie in bankverzekeren blijft in al onze thuismarkten.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages

-- 2q2021-pb-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- 2q2021-quarterly-report-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Advies van Barclays over KBC
Beurshuis Barclays
Aandeel KBC Groep
Datum 05 augustus 2021
Advies Equalweight
Koersdoel 59,90 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 5 augustus 2021 hebben de analisten van Barclays hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Barclays voor KBC Groep blijft "equalweight".

De analisten behouden hun koersdoel van 59,90 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Advies van Jefferies over KBC
Beurshuis Jefferies
Aandeel KBC Groep
Datum 05 augustus 2021
Advies Kopen
Koersdoel 80,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 5 augustus 2021 hebben de analisten van Jefferies hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Jefferies voor KBC Groep blijft "kopen".

De analisten behouden hun koersdoel van 80,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Sheriff
0
KBC is ondertussen al fors opgelopen wat de koers betreft. KBC Ancora noteert nog steeds met serieuze korting en zal wellicht forser stijgen wanneer de dividenden worden uitbetaald want de voornaamste bron van inkomsten voor de monoholding. Mooie bij / koopkans dus voor KBC Ancora vooral
voda
0
Advies van Berenberg over KBC
Beurshuis Berenberg
Aandeel KBC Groep
Datum 06 augustus 2021
Advies Houden
Koersdoel 68,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 6 augustus 2021 hebben de analisten van Berenberg hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Berenberg voor KBC Groep blijft "houden".

De analisten behouden hun koersdoel van 68,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Advies van J.P. Morgan over KBC
Beurshuis J.P. Morgan
Aandeel KBC Groep
Datum 05 augustus 2021
Advies Overweight
Koersdoel 79,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 5 augustus 2021 hebben de analisten van J.P. Morgan hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van J.P. Morgan voor KBC Groep blijft "overweight".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 72,00 EUR naar 79,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Advies van Jefferies over KBC
Beurshuis Jefferies
Aandeel KBC Groep
Datum 09 augustus 2021
Advies Kopen
Koersdoel 83,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 9 augustus 2021 hebben de analisten van Jefferies hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Jefferies voor KBC Groep blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 80,00 EUR naar 83,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
PERSBERICHT: KBC Groep: KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten
Persbericht

Buiten beurstijd -- Gereglementeerde informatie*

Brussel, Dublin, 30 augustus 2021 (8.00 uur CEST, vóór beurstijd)

KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

Geen onmiddellijke veranderingen of repercussies voor klanten.

Na de bekendmaking op 16 april 2021 door KBC Groep en KBC Bank Ireland dat zij de mogelijkheden onderzochten om de resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland af te stoten, kan KBC Bank Ireland nu bevestigen dat het een akkoord heeft bereikt over de afstoting van een portefeuille non-performing hypothecaire kredieten (woonkredieten, kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden en een klein aantal niet-hypothecaire non-performing kredieten) van ruwweg 1,1 miljard euro in een transactie die wordt gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors ("CarVal").

Na afronding zal Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten zullen na de verkoop dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten, bijvoorbeeld op grond van de CPC (wetgeving ter bescherming van de consument) en de CCMA (gedragscode inzake betalingsachterstanden bij hypotheken).

Dit brengt voor de klanten geen onmiddellijke verandering met zich mee. Klanten van KBC Bank Ireland hoeven naar aanleiding van de mededeling van vandaag niets te doen. Vóór de afronding van de transactie zal KBC Bank Ierland klanten van wie kredieten het voorwerp uitmaken van de verkoop ervan op de hoogte te stellen dat hun kredieten worden overgedragen.

De transactie leidt tot een marginale kapitaalaangroei met een gecombineerde impact (P&L en RWA) op de pro forma CET1-ratio van het tweede kwartaal van 2021 van KBC Groep NV van ca. 2 basispunten. Ze zal een invloed hebben op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep NV van

ca. -0,1 miljard euro. Dat bedrag zal vrijwel volledig worden geboekt in het derde kwartaal van 2021. De risicogewogen activa dalen met 0,8 miljard euro.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt de transactie van vandaag: "De voorbije jaren heeft KBC Bank Ireland zijn oude portefeuille van non-performing bedrijfskredieten en hypothecaire kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden in Ierland al geleidelijk afgebouwd. Die verkopen zijn nu aangevuld met de verkoop van vrijwel de gehele resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten. Door deze transactie kan KBC Bank Ireland zijn 'legacy' opschonen en zijn NPL-ratio verder verlagen."

Ales Blazek, CEO van KBC Bank Ierland: "Ik heb er alle vertrouwen in dat de overeenkomst die we hebben ondertekend voor de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille van non-performing hypothecaire kredieten, waarbij Pepper die kredieten na afronding zal beheren, een goede en duurzame oplossing biedt voor onze klanten met non-performing hypothecaire kredieten. We kunnen verzekeren dat alle klanten waarvan de kredieten onder de transactie vallen dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming zullen blijven genieten, aangezien Pepper een gevestigde speler is op de Ierse markt. De betrokken klanten worden binnenkort ingelicht over concrete stappen die hen betreffen."

Noot voor de redactie

CarVal Investors is een gevestigde wereldwijde alternatieve beleggingsbeheerder die zich richt op noodlijdende en kredietintensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 grijpt het team van CarVal opportuniteiten aan in de steeds veranderende kredietmarktcycli, waarbij het 130 miljard USD heeft geïnvesteerd in 5 550 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer 10 miljard USD aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, kredietportefeuilles, gestructureerde kredieten en harde activa.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ("Pepper") zal na voltooiing van de transactie de kredieten beheren als de wettelijke houder van de eigendomstitel en de geregistreerde kredietverlener. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank, dus alle klanten zullen alle wettelijke bescherming blijven genieten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KBC Groep

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: www.globenewswire.com/Tracker?data=9L... , www.globenewswire.com/Tracker?data=2g...

Website: www.globenewswire.com/Tracker?data=Qy...

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel. +32 2 429 35 73 - e-mail: www.globenewswire.com/Tracker?data=ZG...

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO -- Tel. + 353 86 805 87 64 www.globenewswire.com/Tracker?data=xT...

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven
van toepassing is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com/
KBC Groep NV Persdienst www.kbc.com
Havenlaan 2 -- 1080 Brussel Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens Volg ons op www.twitter.com/kbc_groupwww.twitter....
Viviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Blijf op de hoogte van www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/inn...
Directeur Corporate communicatie/ Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé alle innovatieve oplossingen
Woordvoerster Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens
Tel. 02 429 85 45 E-mail: mailto:pressofficekbc@kbc.bepressofficekbc@kbc.be
---------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage

-- 20210830-pb-kbcie-npl-portfolio-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
FORT1944
0
quote:

voda schreef op 30 augustus 2021 08:01:

PERSBERICHT: KBC Groep: KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten
Persbericht

Buiten beurstijd -- Gereglementeerde informatie*

Brussel, Dublin, 30 augustus 2021 (8.00 uur CEST, vóór beurstijd)

KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

Geen onmiddellijke veranderingen of repercussies voor klanten.

Na de bekendmaking op 16 april 2021 door KBC Groep en KBC Bank Ireland dat zij de mogelijkheden onderzochten om de resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland af te stoten, kan KBC Bank Ireland nu bevestigen dat het een akkoord heeft bereikt over de afstoting van een portefeuille non-performing hypothecaire kredieten (woonkredieten, kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden en een klein aantal niet-hypothecaire non-performing kredieten) van ruwweg 1,1 miljard euro in een transactie die wordt gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors ("CarVal").

Na afronding zal Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten zullen na de verkoop dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten, bijvoorbeeld op grond van de CPC (wetgeving ter bescherming van de consument) en de CCMA (gedragscode inzake betalingsachterstanden bij hypotheken).

Dit brengt voor de klanten geen onmiddellijke verandering met zich mee. Klanten van KBC Bank Ireland hoeven naar aanleiding van de mededeling van vandaag niets te doen. Vóór de afronding van de transactie zal KBC Bank Ierland klanten van wie kredieten het voorwerp uitmaken van de verkoop ervan op de hoogte te stellen dat hun kredieten worden overgedragen.

De transactie leidt tot een marginale kapitaalaangroei met een gecombineerde impact (P&L en RWA) op de pro forma CET1-ratio van het tweede kwartaal van 2021 van KBC Groep NV van ca. 2 basispunten. Ze zal een invloed hebben op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep NV van

ca. -0,1 miljard euro. Dat bedrag zal vrijwel volledig worden geboekt in het derde kwartaal van 2021. De risicogewogen activa dalen met 0,8 miljard euro.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt de transactie van vandaag: "De voorbije jaren heeft KBC Bank Ireland zijn oude portefeuille van non-performing bedrijfskredieten en hypothecaire kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden in Ierland al geleidelijk afgebouwd. Die verkopen zijn nu aangevuld met de verkoop van vrijwel de gehele resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten. Door deze transactie kan KBC Bank Ireland zijn 'legacy' opschonen en zijn NPL-ratio verder verlagen."

Ales Blazek, CEO van KBC Bank Ierland: "Ik heb er alle vertrouwen in dat de overeenkomst die we hebben ondertekend voor de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille van non-performing hypothecaire kredieten, waarbij Pepper die kredieten na afronding zal beheren, een goede en duurzame oplossing biedt voor onze klanten met non-performing hypothecaire kredieten. We kunnen verzekeren dat alle klanten waarvan de kredieten onder de transactie vallen dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming zullen blijven genieten, aangezien Pepper een gevestigde speler is op de Ierse markt. De betrokken klanten worden binnenkort ingelicht over concrete stappen die hen betreffen."

Noot voor de redactie

CarVal Investors is een gevestigde wereldwijde alternatieve beleggingsbeheerder die zich richt op noodlijdende en kredietintensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 grijpt het team van CarVal opportuniteiten aan in de steeds veranderende kredietmarktcycli, waarbij het 130 miljard USD heeft geïnvesteerd in 5 550 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer 10 miljard USD aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, kredietportefeuilles, gestructureerde kredieten en harde activa.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ("Pepper") zal na voltooiing van de transactie de kredieten beheren als de wettelijke houder van de eigendomstitel en de geregistreerde kredietverlener. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank, dus alle klanten zullen alle wettelijke bescherming blijven genieten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KBC Groep

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: www.globenewswire.com/Tracker?data=9L... , www.globenewswire.com/Tracker?data=2g...

Website: www.globenewswire.com/Tracker?data=Qy...

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel. +32 2 429 35 73 - e-mail: www.globenewswire.com/Tracker?data=ZG...

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO -- Tel. + 353 86 805 87 64 www.globenewswire.com/Tracker?data=xT...

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven
van toepassing is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com/
KBC Groep NV Persdienst www.kbc.com
Havenlaan 2 -- 1080 Brussel Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens Volg ons op www.twitter.com/kbc_groupwww.twitter....
Viviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Blijf op de hoogte van www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/inn...
Directeur Corporate communicatie/ Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé alle innovatieve oplossingen
Woordvoerster Tel. 02 429 85 44 Sofie Spiessens
Tel. 02 429 85 45 E-mail: mailto:pressofficekbc@kbc.bepressofficekbc@kbc.be
---------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage

-- 20210830-pb-kbcie-npl-portfolio-nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
FORT1944
0
Het kost KBC 100 MILJIOEN € maar ze zijn van het risico af van die slechte kredieten , afwachten wat dit uiteindelijk nog zal kosten na afschrijving in het derde kwartaal op de wnst en verlies rekening .
voda
0
Advies van HSBC over KBC
Beurshuis HSBC
Aandeel KBC Groep
Datum 15 september 2021
Advies Kopen
Koersdoel 90,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 15 september 2021 hebben de analisten van HSBC hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van HSBC voor KBC Groep blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 83,00 EUR naar 90,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
voda
0
Advies van Kepler Cheuvreux over KBC
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel KBC Groep
Datum 27 september 2021
Advies Kopen
Koersdoel 81,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 27 september 2021 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) verhoogd van "houden" naar "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 65,90 EUR naar 81,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Sheriff
0
quote:

voda schreef op 27 september 2021 09:22:

Advies van Kepler Cheuvreux over KBC
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel KBC Groep
Datum 27 september 2021
Advies Kopen
Koersdoel 81,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 27 september 2021 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) verhoogd van "houden" naar "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 65,90 EUR naar 81,00 EUR.

Op 11 februari 2021 publiceerde KBC Groep zijn jaarresultaten.
Beurshuizen en hun adviezen = zoals de wind... die keren om de vijf minuten. kijk naar de fundamentals, maak een keuze en blijf zitten
voda
0
Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoelen banken Benelux
Hoger koersdoel voor ING, ABN en KBC.

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft de koersdoelen voor ING, ABN AMRO en KBC verhoogd. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank.

Voor ING ging het koersdoel van 12,70 naar 14,80 euro bij handhaving van het Overwogen advies, terwijl het koersdoel voor ABN AMRO ging van 11,30 naar 13,00 euro met een Neutraal advies. Tot slot werd het koersdoel voor KBC opwaarts bijgesteld van 79,00 naar 85,00 euro. En net als bij ING blijft het advies voor KBC Overwogen.

De ramingen voor de aangepaste winst per aandeel van ING werden met 5 en 11 procent verhoogd voor respectievelijk 2022 en 2023, mede dankzij het inkoopprogramma van eigen aandelen. JPMorgan verwacht tussen 2021 en 2023 een jaarlijkse inkoop van eigen aandelen van circa 2 miljard euro, exclusief het recent aangekondigde inkoopprogramma van 1,7 miljard euro voor dit jaar, dat gerelateerd is aan de aandeelhoudersbeloning voor 2019. Zodoende kan ING dit jaar voor 3,7 miljard euro aan aandelen inkopen, aldus JPMorgan.

Ook voor ABN AMRO verhoogde JPMorgan de ramingen voor de aangepaste winst per aandeel met 4 en 10 procent voor 2022 en 2023 in het licht van een omvangrijker inkoopprogramma. Voor ABN AMRO wordt dit jaar een inkoopprogramma van 1 miljard euro voorzien en van 0,2 miljard euro voor de jaren erna.

Tot slot verhoogde JPMorgan voor KBC de ramingen voor de aangepaste winst per aandeel met 3 en 5 procent, als gevolg van hogere netto rentebaten. Ook wordt er rekening gehouden met hogere rentes in Tsjechië. Na een renteverhoging van 75 basispunten eind september, verwacht JPMorgan een verhoging van nog eens 75 basispunten tegen het einde van het jaar. Eind 2022 kan de rente met nog eens 50 basispunten worden verhoogd.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
237 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 okt 2022 12:01
Koers 48,780
Verschil -0,980 (-1,97%)
Hoog 50,320
Laag 48,720
Volume 153.475
Volume gemiddeld 767.058
Volume gisteren 585.601

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront