Galapagos » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
171,900 17:29
+2,400 ( +1,42% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 60,58 173,7 155,92 317,85
Operationele kosten 50,43 57,71 78,68 108,07
Afschrijvingen 3,4 4,18 4,28 5,08
BedrijfsResultaat 0 52,68 -117,62 -33,65
Resultaat voor belastingen -119,63 54,25 -115,51 -29,21
Belastingen -1,22 0,24 0,2 0,05
CashFlow 152,48 628,11 205,78 129,5
Nettowinst -118,41 54,01 -115,7 -29,26

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 14,96 16,69 23,14 0
Immateriële activa 1,02 2,5 3,63 0
Financiële activa 1,1 1,16 1,28 0
Vaste activa 76,11 88,63 110,64 0
Voorraden 0,3 0,28 0,28 0
Debiteuren 9,73 27,97 18,61 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 979,81 1151,21 1290,8 0
Vlottende activa 1007,23 1197,65 1328,85 0
Totaal activa 1083,34 1286,27 1439,5 0
Gewoon kapitaal 758,7 1011,98 1214,25 0
Preferent kapitaal -28,35 -45,11 -60,35 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 220,85 102,59 5,34 0
Kortlopende schulden 103,79 171,7 219,9 0
Totaal passiva 1083,34 1286,27 1439,5 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 435 508 600 725
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 39080 46260 50940 54470
Winst per aandeel -3,03 1,17 -2,27 -0,54
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -2,93 5,18 -2,89 -2,62
Intrinsieke waarde per aandeel 0 16,40078 19,86612 22,29209
Koers-winstverhouding -18,73267 52,08547 -34,79295 -149,18519
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -32,44 7,12 -11,43 -2,41
Koers einde boekjaar 56,76 60,94 78,98 80,56

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding