Galapagos

AEX:GLPG.NL, BE0003818359
47,185 15:09
-1,165 (-2,41%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 155,92317,85895,88530,26
EBITDA (mln.) -113,34-28,57-159,95
Bedrijfs resultaat (mln.) -117,62-33,65-178,63
Resultaat voor belasting (mln.) -115,51-29,21150,06-315,35
Netto winst (mln.) -115,70-29,26149,84-305,44
Winst per aandeel -2,27-0,542,32-4,69
Koers winst verhouding -34,79-149,1980,39-17,16

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 16,6923,14103,38
Immateriële activa 2,503,6367,57
Financiële activa 1,161,28
Vaste activa 88,63110,64348,38
Voorraden 0,280,280,36
Debiteuren 27,9718,61134,63
Liquide middelen 1.151,211.290,805.780,835.161,47
Vlottende activa 1.197,651.328,855.369,35
Totaal activa 1.286,271.439,506.068,615.717,73
Gewoon kapitaal 1.011,981.214,252.875,662.670,36
Preferent kapitaal -45,11-60,352.525,88-14,10
Langlopende schulden 102,595,342.412,10
Kortlopende schulden 171,70219,90635,27
Totaal passiva 1.286,271.439,506.068,615.717,73

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6007251.0031.304
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 50.94054.47064.67065.080
Cashflow per aandeel -2,89-2,6249,62-6,57
Intrinsieke waarde per aandeel 19,8722,2944,4741,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,983,614,191,96
Rendement eigen vermogen (%) -11,43-2,415,21-11,44
Koers einde boekjaar 78,9880,56186,5080,48