Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
65,310 14:09
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Year 2017201820192020
Omzet 155,92317,85895,88530,26
EBITDA -113,34-28,57-159,95
BedrijfsResultaat -117,62-33,65-178,63
ResultaatVoorBelasting -115,51-29,21150,06-315,35
NettoWinst -115,70-29,26149,84-305,44
WinstPerAandeel -2,27-0,542,32-4,69
KoersWinstVerhouding -34,79-149,1980,39-17,16
DividendPerAandeel 0,000,000,000,00
DividendRendement 0,000,000,000,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 16,6923,14103,38
Immateriële activa 2,503,6367,57
Financiële activa 1,161,28
Vaste activa 88,63110,64348,38
Voorraden 0,280,280,36
Debiteuren 27,9718,61134,63
Overige vorderingen 0,000,00
Liquide middelen 1.151,211.290,805.780,835.161,47
Vlottende activa 1.197,651.328,855.369,35
Totaal activa 1.286,271.439,506.068,615.717,73
Gewoon kapitaal 1.011,981.214,252.875,662.670,36
Preferent kapitaal -45,11-60,352.525,88-14,10
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 102,595,342.412,10
Kortlopende schulden 171,70219,90635,27
Totaal passiva 1.286,271.439,506.068,615.717,73

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6007251.0031.304
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 50.94054.47064.67065.080
Cashflow per aandeel -2,89-2,6249,62-6,57
Intrinsieke waarde per aandeel 19,8722,2944,4741,03
Rendement eigen vermogen (%) -11,43-2,415,21-11,44
Koers einde boekjaar 78,9880,56186,5080,48