Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
69,200 17:38
-2,180 (-3,05%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 173,70155,92317,85895,88
Operationele kosten 57,7178,68108,07
Afschrijvingen 4,184,285,08
BedrijfsResultaat 52,68-117,62-33,65
Resultaat voor belastingen 54,25-115,51-29,21150,06
Belastingen 0,240,200,050,21
CashFlow 628,11205,78129,50779,71
Nettowinst 54,01-115,70-29,26149,84

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 14,9616,6923,14
Immateriële activa 1,022,503,63
Financiële activa 1,101,161,28
Vaste activa 76,1188,63110,64
Voorraden 0,300,280,28
Debiteuren 9,7327,9718,61
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 979,811.151,211.290,805.780,83
Vlottende activa 1.007,231.197,651.328,85
Totaal activa 1.083,341.286,271.439,506.068,61
Gewoon kapitaal 758,701.011,981.214,252.875,66
Preferent kapitaal -28,35-45,11-60,352.525,88
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 220,85102,595,34
Kortlopende schulden 103,79171,70219,90
Totaal passiva 1.083,341.286,271.439,506.068,61

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5086007251.003
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46.26050.94054.47064.670
Winst per aandeel 1,17-2,27-0,542,32
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 5,18-2,89-2,6249,62
Intrinsieke waarde per aandeel 16,4019,8722,2944,47
Koers-winstverhouding 52,09-34,79-149,1980,39
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 7,12-11,43-2,415,21
Koers einde boekjaar 60,9478,9880,56186,50