Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
165,500 17:29
-7,100 ( -4,11% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 173,70155,92317,85895,88
Operationele kosten 57,7178,68108,07
Afschrijvingen 4,184,285,08
BedrijfsResultaat 52,68-117,62-33,65
Resultaat voor belastingen 54,25-115,51-29,21150,06
Belastingen 0,240,200,050,21
CashFlow 628,11205,78129,50779,71
Nettowinst 54,01-115,70-29,26149,84

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 16,6923,14
Immateriële activa 2,503,63
Financiële activa 1,161,28
Vaste activa 88,63110,64
Voorraden 0,280,28
Debiteuren 27,9718,61
Overige vorderingen 0,000,00
Liquide middelen 1.151,211.290,805.780,83
Vlottende activa 1.197,651.328,85
Totaal activa 1.286,271.439,506.068,61
Gewoon kapitaal 1.011,981.214,252.875,66
Preferent kapitaal -45,11-60,352.525,88
Aandeel van derden 0,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 102,595,34
Kortlopende schulden 171,70219,90
Totaal passiva 1.286,271.439,506.068,61

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5086007251.003
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46.26050.94054.47064.670
Winst per aandeel 1,17-2,27-0,542,32
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 5,18-2,89-2,6249,62
Intrinsieke waarde per aandeel 16,4019,8722,2944,47
Koers-winstverhouding 52,09-34,79-149,1980,39
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 7,12-11,43-2,415,21
Koers einde boekjaar 60,9478,9880,56186,50