goede zaken. Een bedrijfsvoering richt zich op het meerjarenplan en niet van kwartaal op kwartaal. Paniek zorgt niet voor duurzame waardecreatie