Galapagos » Opties (Aandeel) | Belegger.nl

Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
248,200 17:29
+4,400 ( +1,80% )

Direct naar: 

55,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
187,300
09:53
mrt 20
0,070
03 dec
Put
GLS

60,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
155,650
21 jan
mrt 20
0,150
02 okt
Put
GLS

70,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
178,670
17:05
mrt 20
0,030
15 jan
Put
GLS

75,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
115,600
24 dec
mrt 20
0,060
22 jan
Put
GLS

80,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
123,730
31 jan
mrt 20
0,040
18 feb
Put
GLS

85,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
162,950
13:42
mrt 20
0,170
20 dec
Put
GLS

90,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
160,300
20 feb
mrt 20
0,060
18 feb
Put
GLS
Call
GLS
135,000
06 feb
sep 20
0,420
13:17
Put
GLS

95,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
152,450
11:14
mrt 20
0,170
08 jan
Put
GLS

100,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
141,800
10:43
mrt 20
0,060
28 jan
Put
GLS
Call
GLS
148,000
15:47
sep 20
0,710
20 feb
Put
GLS

105,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
142,950
13:42
mrt 20
0,130
03 feb
Put
GLS

110,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
137,950
13:42
mrt 20
0,090
05 feb
Put
GLS
Call
GLS
63,000
22 nov
sep 20
0,900
18 feb
Put
GLS

115,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
134,900
20 feb
mrt 20
0,100
11 feb
Put
GLS

120,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
129,900
20 feb
mrt 20
0,080
18 feb
Put
GLS
Call
GLS
132,000
20 feb
sep 20
1,180
12 feb
Put
GLS
Call
GLS
130,520
17:05
dec 20
1,570
13:25
Put
GLS

125,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
116,800
10:43
mrt 20
0,180
06 feb
Put
GLS

130,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
118,000
30
76,250
30 jan
118,650
30
feb 20
0,100
22 jan
0,150
15
Put
GLS
Call
GLS
118,100
13:52
mrt 20
0,140
20 feb
Put
GLS
Call
GLS
118,600
17:11
jun 20
0,720
19 feb
Put
GLS
Call
GLS
117,490
20 feb
sep 20
1,500
10:55
Put
GLS

140,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
108,000
30
66,500
30 jan
108,650
30
feb 20
0,050
18 feb
0,050
19
Put
GLS
Call
GLS
109,800
11:33
mrt 20
0,170
20 feb
Put
GLS
Call
GLS
110,000
11:21
sep 20
1,820
11:21
Put
GLS
Call
GLS
112,000
15:07
dec 20
3,150
18 feb
Put
GLS

150,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
98,000
30
89,600
18 feb
98,650
30
feb 20
0,050
14 feb
0,100
1
Put
GLS
Call
GLS
91,750
10:08
mrt 20 0,050
2
0,170
17:03
Put
GLS
Call
GLS
100,070
11:30
jun 20
1,190
16:43
Put
GLS
Call
GLS
99,850
13:22
sep 20
2,400
13:28
Put
GLS

160,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
88,000
30
88,000
20 feb
88,650
30
feb 20
0,050
14 feb
0,150
20
Put
GLS
Call
GLS
83,500
10:02
mrt 20
0,180
15:27
Put
GLS
Call
GLS
91,250
17:20
sep 20
3,350
20 feb
4,810
1
Put
GLS
Call
GLS
93,000
16:48
dec 20
4,850
14:26
Put
GLS

165,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
83,000
30
59,400
05 feb
83,650
30
feb 20
0,260
05 feb
0,150
17
Put
GLS

170,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
78,000
30
69,690
18 feb
78,650
30
feb 20
0,010
13 feb
0,030
1
Put
GLS
Call
GLS
72,100
10:43
mrt 20
0,310
17:02
Put
GLS
Call
GLS
74,140
10:49
apr 20
0,710
11:43
Put
GLS
Call
GLS
78,000
16:03
82,000
20
jun 20 1,700
2
2,000
12:55
Put
GLS

175,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
73,000
30
73,650
12:04
73,650
30
feb 20
0,060
14 feb
0,150
30
Put
GLS
Call
GLS
67,150
10:43
mrt 20
0,310
14:42
Put
GLS

180,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
68,000
30
64,000
20 feb
68,650
30
feb 20
0,020
19 feb
0,150
30
Put
GLS
Call
GLS
69,190
15:04
72,500
3
mrt 20
0,460
12:55
Put
GLS
apr 20
0,920
16:37
Put
GLS
Call
GLS
10,100
2
73,600
16:43
112,000
1
sep 20
5,350
17:06
7,800
1
Put
GLS

185,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
63,000
30
63,370
13:51
63,650
30
feb 20
0,100
14:15
0,070
3
Put
GLS
Call
GLS
64,000
12:04
mrt 20
0,760
20 feb
Put
GLS

190,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
58,000
30
52,600
10:01
58,650
30
feb 20
0,050
19 feb
0,070
3
Put
GLS
Call
GLS
55,500
10:56
mrt 20
0,700
09:44
Put
GLS
Call
GLS
22,300
30 jan
apr 20
1,400
16:11
Put
GLS
Call
GLS
60,800
20 feb
jun 20
3,700
17:05
Put
GLS

195,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
53,000
30
53,070
13:52
53,650
30
feb 20
0,100
20 feb
0,070
3
Put
GLS
Call
GLS
53,600
20 feb
mrt 20
0,710
17:05
Put
GLS

200,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
48,000
30
48,600
17:08
48,650
30
feb 20
0,030
20 feb
0,030
7
Put
GLS
Call
GLS
47,850
16:08
50,000
600
mrt 20 0,620
1
0,870
17:06
2,030
1
Put
GLS
Call
GLS
44,500
18 feb
70,000
1
apr 20
2,290
20 feb
Put
GLS
Call
GLS
53,000
16:47
60,000
25
jun 20
5,100
16:31
Put
GLS

205,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
43,000
30
42,860
15:10
43,650
30
feb 20
0,020
10:54
0,150
26
Put
GLS
Call
GLS
44,700
16:51
mrt 20
1,050
17:19
Put
GLS
Call
GLS
36,500
14 feb
apr 20
2,500
17:24
Put
GLS

210,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
38,050
30
38,000
17:19
38,650
30
feb 20
0,050
20 feb
0,150
30
Put
GLS
Call
GLS
39,250
13:52
mrt 20
1,310
16:54
Put
GLS
Call
GLS
42,500
11:32
apr 20
2,950
14:20
Put
GLS
Call
GLS
45,300
17:03
jun 20
7,050
17:25
25,000
1
Put
GLS

215,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
33,050
30
34,000
16:27
33,650
30
feb 20
0,010
09:10
0,150
26
Put
GLS
Call
GLS
36,490
11:42
mrt 20
1,800
15:59
Put
GLS
Call
GLS
35,150
16:00
apr 20
3,420
11:45
Put
GLS

218,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
30,050
30
31,430
19 feb
30,600
30
feb 20
0,160
19 feb
0,150
30
Put
GLS

220,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
28,050
30
28,550
17:16
28,600
30
feb 20
0,010
13:33
0,020
5
Put
GLS
Call
GLS
30,750
15:07
mrt 20
2,190
16:54
Put
GLS
Call
GLS
32,500
16:21
apr 20
4,560
12:32
Put
GLS
Call
GLS
38,000
16:35
jun 20
9,500
17:25
Put
GLS

222,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
26,050
30
27,400
20 feb
26,600
30
feb 20
0,170
20 feb
0,150
30
Put
GLS

224,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
24,050
30
23,100
20 feb
24,600
30
feb 20
0,170
19 feb
0,150
30
Put
GLS

225,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
23,050
30
23,000
17:11
23,600
30
feb 20
0,050
16:25
0,010
3
Put
GLS
Call
GLS
26,600
17:03
mrt 20
3,000
14:12
3,350
1
Put
GLS
Call
GLS
28,850
15:14
apr 20
5,800
16:20
Put
GLS

226,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
22,050
30
22,050
13:41
22,600
30
feb 20
0,010
13:35
0,150
30
Put
GLS

228,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
20,050
30
17,170
09:31
20,600
30
feb 20
0,100
10:45
0,150
30
Put
GLS

230,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
18,050
30
18,500
17:28
18,600
30
feb 20
0,050
11:18
0,010
1
Put
GLS
Call
GLS
22,550
17:03
mrt 20
4,220
15:52
10,500
1
Put
GLS
Call
GLS
7,550
5
25,650
11:45
apr 20
8,900
10:12
Put
GLS
Call
GLS
31,700
15:38
jun 20
12,850
17:13
13,600
1
Put
GLS

232,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
16,050
30
14,850
15:51
16,600
30
feb 20
0,030
11:26
0,150
30
Put
GLS

234,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
14,050
30
15,300
15:36
14,600
30
feb 20
0,080
14:10
0,150
30
Put
GLS

235,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
13,050
30
13,550
17:15
13,600
30
feb 20
0,030
15:40
0,010
4
Put
GLS
Call
GLS
18,250
17:11
mrt 20
5,200
16:41
Put
GLS
Call
GLS
20,500
1
20,500
12:53
apr 20
8,150
15:36
Put
GLS

236,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
12,050
30
6,900
09:53
12,600
30
feb 20
0,030
16:19
0,150
20
Put
GLS

238,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
10,050
30
7,150
09:34
10,600
30
feb 20
0,100
14:30
0,150
20
Put
GLS

240,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
8,050
30
8,500
17:24
8,600
30
feb 20
0,030
16:54
0,150
20
Put
GLS
Call
GLS
15,100
17:17
mrt 20
6,850
17:07
Put
GLS
Call
GLS
18,700
16:45
apr 20
10,850
15:46
Put
GLS
Call
GLS
24,750
17:16
jun 20 16,000
1
16,400
15:14
Put
GLS

245,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
3,100
30
3,590
17:27
3,510
30
feb 20 0,010
10
0,040
17:19
0,100
30
Put
GLS
Call
GLS
12,300
17:21
mrt 20
9,150
17:29
Put
GLS
Call
GLS
16,000
17:00
apr 20
12,300
14:54
Put
GLS

250,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,050
10
0,100
17:27
0,110
30
feb 20 1,580
30
1,580
17:27
1,950
30
Put
GLS
Call
GLS
9,800
17:28
mrt 20
11,450
17:27
Put
GLS
Call
GLS
10,800
1
13,900
16:31
apr 20
15,150
17:25
Put
GLS

255,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,010
16:35
0,050
10
feb 20 6,450
20
7,500
16:16
7,000
20
Put
GLS
Call
GLS
7,700
17:08
mrt 20
14,250
17:24
Put
GLS
Call
GLS
11,300
16:53
apr 20
17,900
16:41
Put
GLS

260,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,030
16:04
0,160
20
feb 20 11,450
30
11,500
16:24
12,050
30
Put
GLS
Call
GLS
2,800
1
6,200
17:07
mrt 20
18,900
15:48
Put
GLS
Call
GLS
8,700
15:49
apr 20
20,450
16:34
Put
GLS
Call
GLS
15,850
17:28
jun 20
27,830
19 feb
Put
GLS

265,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,380
20 feb
0,150
20
feb 20

270,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,300
20 feb
0,150
20
feb 20
Call
GLS
3,600
17:02
4,000
1
mrt 20
25,500
17:27
Put
GLS
Call
GLS
4,780
10:10
apr 20

280,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,050
11:58
0,190
40
feb 20 31,450
30
33,500
11:12
32,050
30
Put
GLS
Call
GLS
2,250
17:21
mrt 20
33,500
20 feb
Put
GLS
Call
GLS
4,400
16:58
apr 20
Call
GLS
9,550
16:55
jun 20
46,000
10:43
Put
GLS

300,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
feb 20 51,450
30
49,250
20 feb
52,100
30
Put
GLS
Call
GLS
0,890
17:26
0,940
10
mrt 20
54,500
09:13
Put
GLS
Call
GLS
2,100
17:22
apr 20
52,780
15:38
Put
GLS
Call
GLS
5,900
17:24
jun 20
58,200
15:27
Put
GLS

320,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,410
13:27
mrt 20
Call
GLS
1,110
15:35
apr 20

350,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
2,000
15:38
jun 20
111,520
18 feb
Put
GLS
Call
GLS
4,770
16:21
sep 20
114,240
17 feb
Put
GLS
Call
GLS
6,800
1
8,100
17:26
15,000
33
dec 20
112,750
20 feb
Put
GLS

400,00 (BFX / GLS ) meer

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Call
GLS
0,840
16:14
jun 20
Call
GLS
2,450
14:02
sep 20
163,300
14 feb
Put
GLS
Call
GLS
4,500
15:43
dec 20
162,850
10:07
Put
GLS