Het tekort aan it personeel ligt ook een groot gedeelte aan de bedrijven zelf. Heel weinig stageplaatsen en er word verwacht van de stagelopers dat ze alles al kunnen. Je moet als sector natuurlijk wel de mensen gelegenheid geven om ervaring op te doen