Cijfers en overname Neways.

94 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
pardon
0

PERSBERICHT: Neways Electronics International N.V. Press release/ persbericht: Neways overweegt acquisitie BuS Group
Donderdag 10 april 2014 08:01
P E R S B E R I C H T
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.
Neways overweegt acquisitie BuS Group
Overname versterkt aanwezigheid in belangrijke Duitse EMS-markt
SON, 10 APRIL 2014 -- NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (NYSE Euronext: NEWAY) maakt vandaag bekend dat het een intentieverklaring heeft getekend voor de overname van 100% van de uitstaande aandelen van BuS Holding GmbH (BuS Group). BuS Group, gevestigd in Riesa (Duitsland), is een provider van elektronische oplossingen voor de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt, met toonaangevende deskundigheid op het gebied van technologie en de ontwikkeling daarvan, met een sterke servicegerichtheid. BuS Group heeft in totaal zo'n 900 medewerkers, waaronder 50 ontwikkelaars en heeft een jaaromzet van circa EUR 106 miljoen. De voorgenomen overname past perfect in de strategie van Neways en zal haar aanwezigheid in de Duitse EMS-markt aanzienlijk versterken. Neways is voornemens de overname te financieren met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. De overname zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond en zal vanaf het moment dat de transactie is voltooid bijdragen aan de winst per aandeel.
Rationale
Neways en BuS Group passen strategisch gezien uitstekend bij elkaar. De voorgenomen overname van BuS Group zal de algehele positie van het bedrijf in de EMS-markt aanzienlijk versterken en in het bijzonder in de belangrijke Duitse markt. Er zal nauwelijks overlap zijn met de bestaande activiteiten van Neways in Neunkirchen (Duitsland) en de huidige Duitse klanten die door de groep worden bediend. De klantenportefeuille van BuS Group is goed in balans, zowel wat betreft de omvang van het klantenbestand als de marktsectoren. Het klantenbestand is gebaseerd op langdurige relaties en vult het klantenbestand van Neways uitstekend aan, wat veel mogelijkheden biedt voor cross-selling.
BuS Group voegt nieuwe technologische capaciteit en deskundigheid toe, alsmede de mogelijkheid om binnen de gecombineerde groep 'best practices' te delen op gebieden als component- en systeemontwikkeling, procesinnovatie en productie- en supply-chain-management. Daarnaast zal de combinatie naar verwachting de koopkracht verhogen en de mogelijkheid van inkoopsynergie bieden. De combinatie kan ook steunen op de aanwezigheid en de bestaande (lage-kosten) productiecapaciteit van Neways in Azi , waardoor klanten van BuS Group in hogere mate concurrerende en maatwerk oplossingen tot hun beschikking krijgen.
Over BuS Group
BuS Group is een besloten vennootschap (familiebedrijf) die elektronische oplossingen levert in de EMS-markt en actief is in heel Duitsland. BuS Group bestaat uit twee werkmaatschappijen in Duitsland (Riesa en Erfurt) en n werkmaatschappij in Tsjechi (Decin). Het bedrijf heeft in totaal 900 medewerkers, waaronder 50 ontwikkelaars. Op basis van de voorlopige jaarrekening genereerde het bedrijf een omzet van circa EUR 106 miljoen.
Klanten van BuS Group komen voornamelijk uit de automotive industrie, maar ook uit de industri le elektronica, medische technologie, spoorwegen en luchtvaart. Een speciale werkmaatschappij in Erfurt biedt (ondersteunende) diensten op het gebied van engineering en productontwikkeling binnen de groep en rechtstreeks aan klanten. Het dienstenportfolio van BuS Group omvat de gehele waardeketen van ontwikkeling tot productie en logistiek.
Neways is voornemens om 100% van de aandelen in BuS Group te verkrijgen. Met de verkopende aandeelhouders van BUS Group is overeengekomen dat een deel van de koopsom wordt betaald in aandelen Neways. Het managementteam van BuS Group zal ongewijzigd blijven.
Financiering
Neways is voornemens de overname te financieren met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. Neways is van plan om een groot deel van de overname te financieren uit bestaande kredietfaciliteiten en liquide middelen op de balans. Neways kan indien nodig een beroep doen op aanvullende nieuwe kredietmiddelen voor de financiering van de overname. Daarnaast verwacht Neways gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid die is geboden door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om nieuwe gewone aandelen uit te geven tot een maximum van 20% van het gewone uitstaande aandelenkapitaal. De details van de financiering van de overname worden in de komende maanden uitgewerkt. De financieringsstructuur van de overname dient na de transactie te zorgen voor financi le kracht en flexibiliteit van de gecombineerde groep.
BuS Group is winstgevend en financieel robuust en Neways is van mening dat substanti le winsten haalbaar zijn door de sterke strategische fit en de zeer complementaire activiteiten. Daarnaast heeft Neways aanzienlijke compensabele verliezen fiscaal te verrekenen in Duitsland, die als gevolg van de overname van BuS Group mogelijk sneller kunnen worden aangewend. De verwatering van de aandelen van de huidige aandeelhouders van Neways als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen, zal naar verwachting worden gecompenseerd door de onmiddellijke positieve bijdrage van de overname aan de winst per aandeel, vanaf het moment dat de overname rond is.
Voorwaarden en volgende stappen
De transactie is onder voorbehoud van de uitkomsten van het boekenonderzoek (due diligence), financiering en toestemming van de mededingingsautoriteiten. De transactie zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond. Tot de transactie is voltooid, zullen beide bedrijven zelfstandig blijven opereren.
De ondernemingsraden van beide bedrijven zullen worden geraadpleegd over de voorgenomen overname en te zijner tijd zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden bijeengeroepen
pardon
1

PERSBERICHT: Neways Electronics International N.V. Press release/ persbericht: Neways realiseert hogere omzet en sterk verbeterd resultaat in eerste kwartaal
Donderdag 10 april 2014 08:00
P E R S B E R I C H T
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.
Neways realiseert hogere omzet en sterk verbeterd resultaat in eerste kwartaal
SON, 10 APRIL 2014 -- NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (Euronext: NEWAY) heeft in de eerste drie maanden van 2014 een netto-omzet gerealiseerd van EUR 68,1 miljoen, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (EUR 63,8 miljoen) en een stijging met 4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013 (EUR 65,7 miljoen). De resultaten lieten een significante verbetering zien. Waar het eerste kwartaal van 2013 nog verlieslatend was, was het eerste kwartaal van dit jaar duidelijk winstgevend en in lijn met de resultaten in de tweede helft van 2013. De omzetgroei en resultaatverbetering werden daarbij nog wel enigszins gedrukt door de afwikkeling van de sluiting van Neways Electronics Production (NEK) in Kassel, volgend op de grote brand in september 2013 en de daarmee samenhangende transfer van de productieactiviteiten naar andere Neways-werkmaatschappijen. De orderportefeuille per ultimo maart kwam uit op EUR 68,5 miljoen (ultimo 2013: EUR 68,5 miljoen; Q1 2013: EUR 64,5 miljoen) en bevindt zich daarmee op een goed niveau.
De capaciteitbezetting door de groep heen is in het eerste kwartaal van 2014 sterk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afwikkeling van de sluiting van NEK en met name het inregelen en optimaliseren van de productieactiviteiten voor NEK klanten bij andere Neways-werkmaatschappijen hebben het afgelopen kwartaal de nodige aandacht gevraagd
De financi le positie van Neways is sterk. De solvabiliteit per ultimo maart 2014 kwam boven de 45% uit (ultimo 2013: 41,5%; ultimo maart 2013: 41,6%). Een belangrijk deel van de in december 2013 verkregen (eenmalige) schade-uitkering van de verzekeraar inzake de brand bij NEK is inmiddels aangewend.
Verwachtingen
Neways verwacht voor de komende maanden dat de vraag vanuit de EMS-markt op peil blijft. De hoge volatiliteit, kenmerkend voor de EMS-markt, maakt dat de horizon relatief kort blijft.
Mede op basis van de huidige orderinstroom verwacht Neways -- onvoorziene omstandigheden voorbehouden -- over de eerste jaarhelft een substantieel hoger operationeel resultaat te behalen in vergelijking met de eerste helft van 2013.
Noot:
In een separaat persbericht dat eveneens vandaag voorbeurs is gepubliceerd heeft Neways de voorgenomen overname van BuS Group in Duitsland aangekondigd.
Agenda:
10 april 2014 (vandaag) Algemene Vergadering van Aandeelhouders
27 augustus 2014 Publicatie halfjaarcijfers 2014
Nel
0
Neways zet opwaartse trend door in eerste kwartaal

Redactie ABM Financial News - 10 april 2014, 08:36 Voor eerste jaarhelft substantieel hoger operationeel resultaat voorzien. Neways heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Dit meldde Neways donderdag voorbeurs.

“De resultaten lieten een significante verbetering zien”, zo stelde

verlieslatend was, was het eerste kwartaal van dit jaar "duidelijk winstgevend en in lijn met de resultaten in de tweede helft van 2013".

De netto omzet steeg in de eerste drie maanden van 2014 met 7 procent op jaarbasis tot 68,1 miljoen euro. Op kwartaalbasis was er sprake van een omzettoename van 4 procent. De orderportefeuille bedroeg eind maart 68,5 miljoen euro, gelijk aan de portefeuille per eind 2013.

Neways merkte op dat de omzetgroei en resultaatverbetering nog wel "enigszins" werden gedrukt door de afwikkeling van de sluiting van Neways Electronics Production in Kassel als gevolg van de grote brand in september 2013 en het daarop volgende verplaatsen van de productieactiviteiten naar andere werkmaatschappijen van Neways.

Vooruitblikkend verwacht Neways voor de komende maanden dat de vraag vanuit de EMS-markt op peil blijft. Mede op basis van de huidige orderinstroom mikt Neways voor de eerste jaarhelft op een “substantieel hoger” operationeel resultaat in vergelijking met de eerste helft van 2013.

Naast de trading update liet Neways weten dichtbij een overname van het Duitse BuS Group te zijn. "De voorgenomen overname past perfect in de strategie van Neways en zal haar aanwezigheid in de Duitse EMS-markt aanzienlijk versterken", aldus Neways.
pardon
0
Geen wonder dat SNS failliet is gegaan,als er allemaal van die lichtpunten werken als Johan van den Hooven is dat niet gek.
Koersdoel 5,75.
pardon
0
Mooi bedrijf dat winst maakt sterke balans en goede order instroom.
Dat bedrijf heeft nu een beurswaarde van 74 miljoen euro 0,30% van de omzet.
outofthebox
0
quote:

pardon schreef op 10 april 2014 13:02:


Mooi bedrijf dat winst maakt sterke balans en goede order instroom.
Dat bedrijf heeft nu een beurswaarde van 74 miljoen euro 0,30% van de omzet.


Zo, dat is dan een flinke omzet van 24,5 miljard ;)
bedoel je misschien 30%?
aextracker
1
M.b.t. de waardering van aandelen Neways enkele feiten die relevant zijn;

- Aantal uitstaande aandelen 9.985.706 stuks (dd. 15 april 2014).
- Gemelde meerderheidsbelangen (5) ; totaal 73,2% = 7.3 Mln stuks.
- Hiervan 51.4% in handen van Neways (VDL & St.Adm. Kantoor Thymen).
- Free float daarmee slechts 26,8% = 2.676.169 aandelen.
- Koers dd. 05 mei 2014 ; Euro 7.25
- Bruto omzet 2013 ; Euro 293 Mln.
- Dividend 2013 ; Euro 0.06\aandeel.
- Pay out div.\aandeel op slechts 31.5% (beleid = >30% wpa als dividend uitkeren.).
- Wpa 2013 ; Euro 0.19\aandeel (H1 2013 -/- 0.19\aandeel).
- Sterk 2e halfjaar 2013, zowel qua YoY omzetgroei als ook de resultaatsverbetering c.q. pipeline aan nieuwe orders.
- Waardering koers aandeel i.r.t. omzetwaarde = Euro 72.4 Mln.
- Waardering omzet o.b.v. koerswaarde = 24,7%.
- Bedrijfsresultaat 2013 ; euro 3.8 Mln (incl. -/- 1.9 Mln H1 2013).
- Operationele marge H2 2013 ; 3.7 % (hoogste sinds 2010), verbeterd snel door minder kosten en groeiende omzet.
Doelstelling operationele marge ligt op 7%.
- Kasstroom 2013 ; euro 28.4 Mln (incl. schade-uitkering euro 23.5 Mln schade NEK).
- 2013 tevens jaar van eenmalige kosten sluiting\afvloeiing NEK.
- Solvabiliteit 2013 op 41.5% (2012 ; 48%) , veel eenmalige effecten drukken solvabiliteit met 5%.

- Wpa kan bij gelijkblijvend aantal aandelen snel naar > euro 0.13\aandeel.
- Via AvA, kan i.v.m. overname 20% nieuwe aandelen geplaatst gaan worden. benieuwd welke vorm Neways hiertoe kiest (claim vs. non-claim). Gezien hoge aandeel ïn vaste neways handen en de historisch lage waardering, zou een claim-emissie me niet verbazen.
- Overname BusGroep, voegt euro 106 Mln omzet toe.
- na overname Busgroep, Neways op de 4e plaats in de EMS market.

M.b.t. de financiering van de Bus groep stelt neways het volgende;
1.) Financiering vanuit eigen en vreemd vermogen.
2.) Groot deel vanuit bestaande kredietfaciliteiten en liquide middelen op de balans.
3.) Indien nodig kan beroep gedaan worden op nieuwe aanvullende kredietmiddelen.
4.) Uitgifte nieuwe aandelen (max. 20% toevoegen), max. 1.991.741 .
5.) Busgroep is winstgevend en robuust (Deutsche grundlichkeit).
6.) na overname aldus max. 11.9 Mln aandelen.
7.) Verwatering wordt direct gecompenseerd , door bijdrage in de winst per aandeel. D.w.z. de gem. winst per aandeel Bus Group GmbH ligt boven het gemiddelde van Neways in 2013.

Een reltief lage waardering van een bedrijf , wat zich snel naar de top 3 leading companies in de EMS market dirigeert na de overname . Focus op groei segmenten \ Azie beloofd een positieve outlook, na een lastige periode van 3 jaar.

- Koersdoelen vanuit historie (10 jaar) lijken vanuit TA richting euro 10,- te kunnen.
Daarmee nog ruim 30% stijgingspotentieel aanwezig. Beperkende factor is de erg lage free float en daarmee geringe verhandelbaarheid (VDL heeft daarbinnen een stevige positie van 29,3% !).

Tracker
outofthebox
0
Dat is een mooie stijging de laatste dagen en een hoog volume.
Wat staat er te gebeuren?
outofthebox
0
www.afm.nl/nl/professionals/registers...

van de website van de AFM, enigszins ingekort.

Datum meldingsplicht:
26 mei 2014

Meldingsplichtige:
V.B.M. de Bok

Voorposities
Personeelsoptie Neways Electronics International N.V. 75.000,00
Optie Neways Electronics International N.V. 0,00
Gewoon aandeel Neways Electronics International N.V. 10.000,00

Wijzigingen
Gewoon aandeel Neways Electronics International N.V. -10.000,00 EUR 8,55

Naposities

Personeelsoptie Neways Electronics International N.V. 75.000,00
Gewoon aandeel Neways Electronics International N.V. 0,00
Datum laatste update 27 mei 2014
Nel
0
Nel
0
wacht ook al jaren dat Neways Connect Group gaat overnemen maarja geduld en verder uitbouwen van Neways gaat in een mooi tempo.
cijfers zullen goed zijn en bekijken hoe het order boek ervoor staat
Nel
0
Global EMS market signals growth in 2014
The electronics industry is one characterized by constant technological, end-user and regulatory changes which drives growth for new applications and new markets.


As a result, the electronics industry and more importantly the EMS industry has to embrace these changes and adapt accordingly to remain competitive amongst its peers.In a evermore technologically advanced society businesses within the EMS sphere need to understand the fundamental challenges of coping with the continuous necessities for products to grow smaller, more compact and lightweight. In the past such issues were minor red flags, however, with today’s competitive market this calls for immense persistence in design and construction know-how in order to establish and implement innovative working processes, which in the long- run will reduce production time and rationalize expenditures.Due to a strong creative evolution where new concepts and schematics are constantly introduced into the market, creates for the establishment of brand new core and peripheral product families. Therefore, thinking out of the box in terms of manufacturing processes and going beyond the standard EMS service offerings are key pillars towards differentiating ones business outside of price and volume benchmarks.Another method of sustaining market dominance is through partnerships. Based on industry observations, a partnership both with competitors (geographic purpose) or through forward integration such as Flextronics and Jeep Cherokee or Electric Imp and Murata is a beneficial approach.Such partnerships allow for leveraging and realizing manufacturing benefits while simultaneously developing strong relationships with vendors and a grasp for market sentiments and industry production standards. Once again this can result in further improvement in overall product efficiency and quality while reducing costs for EMS players. Naturally this can also lead to an increase in orders from the partner organisation as well as competitors from the respective industry as they will typically seek competent EMS providers dealing with specific capabilities and references.The first quarter of 2014 reveals that growth within the EMS industry shall be evidently possible which will be driven by natural market forces. Nevertheless, the methods mentioned above can be added-value approaches that can create abnormal growth by certain EMS players. Market consolidation is a current topic that will be touched upon in next quarters newsletter as a fragmentation within the EMS value chain consisting of engineering, assembly and box build exists. An example of this can be noticed in the prospective acquisition of BuS Elektronik by Neways Electronics.

outofthebox
0

www.dutchspace.nl/pages/press/content...


Dutch Space werkt voor de productie van de Galileo zonnepanelen nauw samen met het Nederlandse MKB; bijna de helft van de projectomzet gaat naar partners. Zo levert Airborne Composites de composiet panelen, zorgen PM Aerotec en Brandt FMI voor de onderdelen van de mechanismes, Futura voor de carbon extensie-arm, Leuveco voor de flexprints, levert Microtechniek de precisie verspaning van de panelen en Neways de onderdelen van het ‘hold down and release’ systeem waarmee de zonnepanelen – eenmaal in de ruimte – zich kunnen ontvouwen.
Nel
0
outofthebox
0
uit het FD van vandaag:
fd.nl/beurs/columns/mr-small-cap/6878...

Het onder de rook van Eindhoven gevestigde Neways Electronics International was jarenlang het lelijke eendje van Euronext Amsterdam.

Als toeleverancier aan de elektronica-industrie is de onderneming per definitie hypergevoelig voor de gevolgen van economische fluctuaties. Zo kunnen eindafnemers, zoals Philips of ASML, plotsklaps besluiten eerder bestelde ¬leveringen pas in een later stadium daadwerkelijk af te nemen, met renteverlies en onderbezetting van de ¬capaciteit als nadelig gevolg.
In het rood
In tijden van scherp economisch herstel doemt het risico van een tekort aan componenten op, waardoor niet altijd aan vooraf gemaakte leveringsafspraken kan worden voldaan. Daarnaast had Neways te kampen met een notoir verlieslatende vestiging in het Duitse Kassel. Onvoldoende klanten, ontoereikend management en veel te hoge vaste lasten leidden jaar in jaar uit tot substantiële operationele verliezen, die de groep in 2012 zelfs in het rood drukten.
Een drastische reorganisatie bracht enige verlichting, maar een florissante toekomst bleef ver uit zicht. Tot september 2013. Een felle brand legde de Duitse probleemfabriek in de as. Na ampel beraad besloot het management niet tot herbouw van de voormalige molensteen. Nee, het hevelde de productie over naar andere Neways-vestigingen, met als gevolg een spectaculaire verbetering van de bezettingsgraad op groepsniveau.
Overnamejacht
Voor de werknemers in Kassel werd een sociaal plan overeengekomen. De verzekering betaalde een schadevergoeding van €?23,5 mln. Daarmee beschikte Neways eind 2013 over een netto kaspositie van €?21,4 mln, tegen een netto schuld van €?6,8 mln een jaar eerder.
Vanuit deze krachtige financiële positie is het aannemelijk dat Neways dit jaar op overnamejacht gaat in Duitsland. Een winstgevende acquisitie lonkt. Vervolgens kan Neways eindelijk gebruikmaken van de in Duitsland opgebouwde compensabele verliezen.
Groepsniveau
Hiermee komt de komende jaren een forse hefboomwerking op de nettowinst binnen bereik. Het maakt nogal verschil of je op groepsniveau met een belastingdruk van meer dan 40% wordt geconfronteerd, zoals Neways in 2011 overkwam, of dat dit percentage op 25% of lager uitkomt.
Als efficiënter gestructureerde organisatie ziet Neways trouwens reële kansen om de intern gedefinieerde doelstelling van een operationele marge van 7% weer te realiseren. In 2007 werd dit streefcijfer voor het laatst gehaald. De beurskoers piekte destijds op €?15,50. Het uit de as herrezen Neways-aandeel heeft bij een huidige notering van nog geen €?7 zeker de potentie om dit jaar eens flink te vlammen.

Willem Burgers is beheerder bij het Add Value Fund.
outofthebox
0
het bovenstaande is een geupdate tekst van een eerder stukje van Willem, maar hij heeft maar een deel aangepast. De overname van de BuS group is hij vergeten?? En de huidige notering heeft hij ook maar laten staan op het niveau van april. Slordig zo geplaatst in het FD.
OOTB
94 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 nov 2020 17:08
Koers 8,200
Verschil +0,100 (+1,23%)
Hoog 8,360
Laag 7,920
Volume 23.550
Volume gemiddeld 8.577
Volume gisteren 10.004