De algemene rekenkamer

2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 » | Laatste
Knife Catcher
0
Er is kennelijk een tekening van een kleuter tussen de schetsen van Picasso geraakt. De deskundigen proberen uit alle macht de juiste conclusies te trekken uit de lijnen in de 'fake Picasso'

Jammer van de rekendraad
NewKidInTown
0
Wat een leuke beeldspraak. Picasso, alom gewaardeerde kunstenaar, origineel ook. Mijn voorkeur ligt trouwens bij anderen.

Probeer geen vallende messen te vangen en zeker geen scheermessen......
boem!
0
quote:

boem! schreef op 14 maart 2020 03:02:


Andere benadering meer leunend op deferred revenue.


Veel duidelijker worden de effecten van deferred indien we inzoomen op Automotive.
Dit onderdeel verzameld nl de bulk van de deferred revenue.
In 2019 liep deze "voorziening" op 172 mio naar 278 mio terwijl er ook dit jaar een aanwas wordt voorspeld van 105 mio.

Deferred revenue werkt als volgt:
Bij uitfacturering wordt 25% geboekt als deferred met een vrijval naar gelang de contractsduur.
Simpel vertaald bij een omzet van 400 wordt 100 geboekt als deferred en deze 100 valt vrij naar gelang de contractsduur bij 4 jaar 25 per jaar bij 5 jaar 20.
Dit heeft grote negatieve konsekwenties voor de gerapporteerde omzet indien het contracten betreft die aan het einde van hun termijn worden verlengd zonder dat het de gefactureerde bedragen ook maar enigszins raakt.
Uit mijn voorbeeld het contract met een totaalwaarde van 1600 heft bij het beeindigen van de termijn een deferred opgebouwd van 25% uit 1ste jaar 50% uit tweede jaar en daarna 75% en 100% van het gedeferrde bedrag. Uitkomst deferred revenue van dat contract bedraagt bij beeindiging 2,5 x 25% van 1600= 1000.
Bij contractverlenging met 1 jaar met een geschat volume van 200 mio(50% van het oorspronkelijk gemiddelde) zien we het volgende gebeuren.
Contract 1800 mio. Tijdsevenredige toedeling geeft 360 mio(was 400 mio) en 25% van die 360 mio wordt als voorziening opgenomen met een vrijval in 5 jaar ipv 4 jaar.
In deze berekening komt de deferred voorziening uit op 20% , 40%, 60% .. van het gedefferde bedrag ofwel 3 X 20% x 80% van 1800= 865 mio met daarnaast een verschuiving van 360 mio( 1.800 / 5jaar) naar nog te factureren voor het naloopjaar van het contract.
In dit gegeven voorbeeld zal men de gerapporteerde omzet met 360 mio minus 135 mio corrigeren ten faveure van nett-movement in unbilled en deferred revenue.

Dit is het effect dat is opgetreden in 2de helft van 2019.
Ten einde lopende contracten die volledig waren uitgefactureerd krijgen door een verlenging ineens te maken met de tijdsevenredige toedeling waardoor de gerapporteerde omzet wordt geraakt ten faveure van nett movement unbilled en deferred revenue.

Het is dit positieve effect(nl extra omzet in een beeindigd contract) die leidt tot lagere IFRS omzetten.
De tijdelijke aanpassing naar 10% CAGR duidt enkel op dit effect en heeft niets te maken met de werkelijke (gefactureerde) CAGR die TT nog steeds op de (voorzichtige) 15% heeft laten staan.

Kijk in dat verband ook eens naar de hoogte van de deferred bij Automotive.
Met een stand van 278 mio ligt er uitgaande van 25% een gefactureerde omzet onder van 1,100 mio.
Dat bedrag geeft aan, dat de opgebouwde voorziening een dekking heeft uit de volledig gefactureerde omzet uit 2019 (380 mio), 2018 ( 320 mio) en 2017 (245 mio).
Een collapse van de omzet Automotive door een terugval in vraag bij OEM's van 25% gedurende 2 kwartalen zal de te factureren omzet bij Automotive niet kunnen raken.
25% daling gedurende 2 kwartalen in het totaalvolume bij een 4 jarig contract heeft slechts een effect 25% x2/16 = 3%.

Het sterkt mij in de overtuiging dat je alleen moet kijken naar de gefactureerde omzet en dat IFRS omzetten volstrekt nutteloos zijn om een oordeel te vellen over de ontwikkleing bij TT.

IK hou daarom vast aan mijn 15% groei voor A&E uitgaande van gefactureerde en ontvangen omzet waardoor de omzet van A&E groeit van 540 mio in 2019 naar resp 620 mio en 710 mio in 2020 en 2021.

Het verschil in benadering tussen de kritische TT volgers vanuit het IFRS denken en de positief ingestelde volgers vanuit het harde knaken principe komt hier meer dan duidelijk naar voren.
Waar @Vanillasky een omzet van 625 mio voor TT in zijn geheel voorziet in 2021 kom ik voor het onderdeel A&E alleen uit op 710 mio.

De eerste check wie er van beide partijen het dichtst bij de waarheid zit wordt geleverd bij de 1q cijfers die volgende maand bekend worden gemaakt.

NB de huidige cijfers reflecteren de voorgang in SD-maps.
De toekomst van A&E ligt in het exploiteren van de met hoge investeringen geproduceerde HD-maps.(ASP 3-8 maal hoger en stapelend)
Het is met name het marktaandeel dat TT weet te veroveren op dat gebied die uit zal wijzen of TT een 6 euro dan wel een 600 euro aandeel is met alle waarden daar tussenin.Mea culpa, mea culpa mea maxima culpa.

In de door mij aangegeven effecten door toepassing van IFRS in het geval er sprake is van een verlenging van het contract is een enorme fout geslopen.

Het principe blijft gehandhaaft.
4 jarig contract met een totale waarde van 1,600 wordt jaarlijks als volgt verantwoordt 75% van 400 vindt zijn weg maar de IFRS omzet terwijl de resterend 100 geboekt wordt naar deferred met een vrijval in 4 jaar in jaar+1 t/m jaar+4.
Contract verlengd met 1 jaar waarin men voor dat naloopjaar een omzet van 200 inschat 75% van 360 vindt jaarlijks zijn weg naar de IFRS omzet terwijl de overige 90 geboekt wordt naar deferred met een vrijval in 5 jaar in jaar+1 t/m jaar+5.
In de berekening die daarop volgde heb ik de verkeerde omzetten verwerkt.
Abusievelijk ben ik uitgegaan van de totaal te verantwoorden omzet van 400 en 360 ipv de omzet geboekt naar deferred 100 resp 90.
De juiste bedragen geven aan dat de deferred aan het einde van het 4 jarig contract 2,5 X 100 bedraagt = 250 mio terwijl dat bij een 5 jarig contract na afloop van het vierde jaar 2,5 x 90 = 225 mio.

De 4 jaar verantwoording van 360 mio ipv 400 mio brengt de nett-movement of unbilled en deferred revenue op 160( 4X400-360)-25 = 135

Dit is de uitkomst van de toepassing van IFRS wanneer men besluit een aflopend contract te verlengen.
Alleen indien de inschatting is dat het naloopjaar hetzelfde omzetvolume heeft treedt er GEEN verschuiving op.
Een contractverlenging al is het maar op 50% van het normale volume is normaal gesproken een positieve gebeurtenis.
In de stringente toepassing van IFRS wordt je op het verkeerde been gezet indien je slechts oog hebt voor de gerapporteerde omzet.
NewKidInTown
0
Met alle respect voor diegenen die een boekhoudkundige benadering kiezen, denk ik toch dat een meer fundamentele, beter gezegd een rigoreuze benadering de voorkeur verdient deze spannende tijden.
Doe ik, in schril contrast met rekenen op de vierkante millimeter, grote stappen, snel thuis.
Forse teruggang wereldwijde aandelen-beurzen onder invloed van reeds nu al te hoge waarderingen op basis van eeuwig durende GROEI. Die groei valt drastisch terug in de meeste landen, o.a. als gevolg van een geheel of gedeeltelijke lock-down in Azie, Europa en het wachten is op Noord- en Zuid-Amerika door de pandemie van het corona-virus.
Er zou grof gezegd "gemakkelijk" 50% of meer af kunnen van de koersen, of je nou rekent vanaf de koersen op ATH of de huidige koersen, ik denk het laatste.
Kunnen we voor TT invullen een koers nu AMPER ZEVEN, zou theoretisch naar BENEDEN de 3,50 kunnen worden.
Dan houd ik rekening met het feit dat het voor de huidige grote aandeelhouders van een onderneming die bezig is, aandelen in te kopen, alleen maar gunstig is voor de korte termijn. Reken je op een langere termijn, > 5 jaar, dan is het geheel niet interessant, deze lage en dalende koers. Een KNOCK-OUT bod waar velen al jarenlang op hoopten en die ik in een ander draadje weer genoemd zag worden, lijkt me op dit moment en de rest van het jaar wel het allerslechtste wat er kan gebeuren. In dit rekendraadje doe ik na uitvoerig "rekenwerk" het volgende: 3,25 plus een overnamepremie (25% tot 100%), kom ik op 4,40 tot 6,50 euro uit. Laat een MSFT of wie dan ook maar weg blijven voorlopig.
En nu maar hopen dat HG en Wakkie c.s. niets in hun schild voeren, evenals die partij die met 50 miljoen hun opdracht uitvoeren om zoveel mogelijk aandelen tegen een zo laag mogelijke prijs uit de markt willen halen. Ook nog extra neerwaartse druk, ook al had de goegemeente anders voorspeld.

Mijn focus was, is en blijft NEERWAARTS.

Vinger aan de pols, geluk en vooral veel sterkte.
VanillaSky
0
Nou nou NKIT, het is niet het einde van de wereld, tenminste daar ga ik vanuit.
Dat er nog een klap af kan ben ik zonder meer met je eens. Maar op termijn ga ik er toch maar vanuit dat men weer uit de lockdown komt en gaat consumeren, of dat een herstel in Q3-Q4 betekend of een herstel wat enkele jaren duurt laat ik in het midden.

Vergeet niet er zijn al zat goede bedrijven waar 30-40% af is, er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat die permanent minder verdiencapaciteit hebben in de toekomst.
Beperktedijkbewaking
2
Heden een reactie bij een nieuwsbericht geplaatst:
www.iex.nl/Nieuws/ANP-180320-151/Auto...

Hier maar even gekopieerd:

Een klein deel van TT's leveringen is nog 'unbilled' maar het grootste deel is van te voren gefactureerd en betaald, getuige de grote en groeiende post deferred revenue bij het segment Automotive. Dit wordt lineair in de tijd omgezet in officiële ('reported') omzet, waarbij het (geschatte) tempo afhangt van de daadwerkelijke leveringen.

We kunnen in Q1 en Q2 dus een daling van de officiële omzet verwachten, maar voorlopig nog niet of nauwelijks in de operationele omzet. Die laatste omvat namelijk de (door de huidige backlog deels al vastliggende) groei in deferred revenue.
Maar op wat langere termijn (t/m 2021?) zal TT zeker te lijden hebben onder de huidige crisis in de auto-industrie.

boem!
0
@BDB

Welcome back.

Dat ook de operationele omzet in de toekomst bij TT wordt geraakt door de huidige crisis in de auto-industrie is een gegeven.
In hoeverre dat de afgegeven CAGR van 15% zal raken zal sterk afhangen van de mate van voorzichtigheid die TT heeft betracht bij het inschatten van haar marktaandeel en de te bedingen ASP bij toepassing HD-maps.

Indien het totaal aantal verkochte auto's met 25% afneemt zullen er onherroepelijk een aantal OEM reuzen omvallen.
Dat houdt tevens in dat de toekomstige markt voor HD-maps met 25% afneemt.
Naast TT zullen ook de overige suppliers op dat gebied daarmee geconfronteerd worden en daarop moeten anticiperen.
Daar staat tegenover dat de OEM's eerder op zeker zullen spelen en bij de bepaling van hun keuze waardoor degene die het verst is in de ontwikkeling een voordeel heeft tov de concurrentie.

Ik verwacht derhalve in het doemscenario van slechts 75% marktpotentie dat HERE het onderspit zal delven. De keuze zal gemaakt moeten worden door de OEM's tussen Google(groot en zeker toekomstbestendig) of het in verhouding nietige TT dat al zijn kaarten heft gezet op de HD-maps.

Benjamin G.
0
Martin en BDB jullie gaan beide uit van een harde bodem/zachte landing voor TomTom. Daarnaast heeft TomTom zijn zaakjes goed op orde qua financiële huishouding.

De koers geeft echter een ander beeld. Ik proef zelfs frustratie bij Wies. Ter verduidelijking het lijkt wel of de vraag naar aandelen TomTom is weggevallen. Kortom wat zien we over het hoofd?

Is TomTom ook de financier geworden van automotive? Dacht toch echt dat billed ook daadwerkelijk geld ontvangen is.
boem!
0
De koers is een uitvloeisel van de paniek uitgebroken na het spierballenverhaal van Trump richting Rusland en China dat daarna sterk verergerd is door de coronavirusuitbraak .

TT houdt zich in dat geweld nog redelijk staande.
Vergelijk de YTD scores maar van de fondsen, de olie, bank, autofabrikanten en winkelvastgoedbedrijven leveren zonder uitzondering 45-70% in waarbij TT 35% inlevert.

De frustatie bij @Wies moet je veel meer zien in de hardnekkigheid waarmee HG de zelfstandige exploitatie van TT voorstaat terwijl hij naar het aandeel is getrokken door overnamehoop die zeker 12-18 euro opgebracht zou hebben 5 jaar terug.
Door niet te verzilveren tegen 11,80 euro bij een aankoopkoers van 6 euro zit hem nog steeds dwars en alhoewel begrijpelijk eigen schuld dikke bult.

Ook voor hem is de huidige koers onvoorstelbaar gezien de aanwezige kas en gaf daarom aan een koers onder de 8 euro niet als mogelijkheid te zien. In die zin verschillen wij niet zoveel van elkaar want ik zie die 8 euro nog steeds als de bodem van de afwachtingsstand die analisten aan het aandeel gaven.

De uitbraak van het coronavirus heeft alles een andere dimensie gegeven.
Het is een algehele vlucht uit aandelen.
Voor hoelang is moeilijk te zeggen maar er is waanzinnig veel behoefte aan bedrijven die cash genereren en een rijke kaspositie is daarbij een extra voordeel.

OP basis van mijn gedachte dat de impact bij TT wel meevalt zal er een duidelijke reliefrally plaatsvinden om het aandeel weer in de afwachtingstand tussen de 8 en 12 euro terug te brengen waarbij ik het verlaten noordwaarts van deze prijszone niet uitsluit bij de presentative van de 1q cijfers begin volgende maand.
boem!
0
quote:

Benjamin G. schreef op 19 maart 2020 13:14:Is TomTom ook de financier geworden van automotive? Dacht toch echt dat billed ook daadwerkelijk geld ontvangen is.


Mijn gedachten over de boekingsgangen zijn als volgt:
TT boekt periodiek het cumulatieve tijdsevenredige deel van de geschatte totaalwaarde van de lopende contracten in verdeeld naar IFRS omzet en deferred omzet met gelijktijdige tegenboeking van voorgaande boekingen met als tegenrekening Unbilled revenue.
Na afloop van een periode factureert TT de werkelijk afgenomen hoeveelheden aan de betreffende OEM met boeking Debiteur aan Unbilled.

Billed is gefactureert en behoort binnen een bepaalde periode ook ontvangen te worden.

Unbilled is het saldo van opgeboekte bedragen vanuit inschattingen van de cumulatieve totaalwaarden op basis van tijdsevenredigheid en de naderhand geboekte werkelijke afleveringen tot en met de voorlaatste periode.
Benjamin G.
0
dank, dat geeft wat meer inzicht in de financiële risico's.

Het komt dus neer op een tijdsaspect. Dat is een vreemd gegeven. Een lock down leidt tot een periode van circa 2 maanden improductiviteit en dan is hopelijk het virus in dat gebied weg. Het virus zijn vrije gang laten gaan, leidt ertoe dat in hoog tempo iedereen besmet raakt. Met alle nare gevolgen van dien.

Het grootste economische en denk ook gezondheidsrisico is dat het virus als een veenbrand weer ergens opduikt. Groepsimmuniteit kan dus leiden tot vertraging van het virus met risico's voor gezondheid (60% van de mensen krijgt het betekent x% mensen gaat dood, betekent x% op de IC, x% dat ziek wordt en x% milde klachten) en economie (opeenvolgende periode van improductiviteit).

Voor TomTom betekent bovenstaande een vrij onvoorspelbare kasstroom. Moeten we het aandeel waarderen op die kasstroom? Betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van fasering Backlog? Of op de assetwaarde?

Ik sluit een gecoördineerde lockdown in Europa niet uit met als gevolg 2 maanden improductiviteit.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 19 maart 2020 02:12:


Dat ook de operationele omzet in de toekomst bij TT wordt geraakt door de huidige crisis in de auto-industrie is een gegeven.
In hoeverre dat de afgegeven CAGR van 15% zal raken zal sterk afhangen van de mate van voorzichtigheid die TT heeft betracht bij het inschatten van haar marktaandeel en de te bedingen ASP bij toepassing HD-maps.

Indien het totaal aantal verkochte auto's met 25% afneemt zullen er onherroepelijk een aantal OEM reuzen omvallen.
Dat houdt tevens in dat de toekomstige markt voor HD-maps met 25% afneemt.
Naast TT zullen ook de overige suppliers op dat gebied daarmee geconfronteerd worden en daarop moeten anticiperen.
Daar staat tegenover dat de OEM's eerder op zeker zullen spelen en bij de bepaling van hun keuze waardoor degene die het verst is in de ontwikkeling een voordeel heeft tov de concurrentie.

Ik verwacht derhalve in het doemscenario van slechts 75% marktpotentie dat HERE het onderspit zal delven. De keuze zal gemaakt moeten worden door de OEM's tussen Google(groot en zeker toekomstbestendig) of het in verhouding nietige TT dat al zijn kaarten heeft gezet op de HD-maps.

Ik ga er nog steeds van uit dat corona zal leiden tot een stevige wereldwijde recessie, maar niet tot een jarenlang durende economische depressie. Dit betekent dat de (operationele maar vooral de 'reported') omzet van TT in 2020 en mogelijk ook nog in 2021H1 zal tegenvallen, maar dat er daarna een zekere inhaalvraag zal ontstaan, waardoor de lange-termijneffecten van de coronacrisis wel mee zullen vallen.

Toch zullen de autoverkopen in de Westerse wereld in de toekomst afnemen of althans minder groeien dan voorheen. Niet door het virus maar door toenemend gebruik van deelauto's en het OV. Sowieso is grootschalig gebruik van echte HD-maps pas na 2023 of zelfs 2025 te verwachten. Dit verklaart m.i. HG's voorzichtige uitspraken als het om de echt lange termijn gaat en het verlengen van de periode waarover een cagr van 15% (of 12,5%?) bereikt moet gaan worden, tot wel 2030 aan toe.

De omzet- en winstgroei moet dan komen van:
- hogere tarieven voor HD
- jaarlijkse abbo-fee ipv eenmalige verkoopprijs
- groter marktaandeel.

Verder met je post geheel eens.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Benjamin G. schreef op 19 maart 2020 13:14:


Martin en BDB jullie gaan beide uit van een harde bodem/zachte landing voor TomTom. Daarnaast heeft TomTom zijn zaakjes goed op orde qua financiële huishouding.

De koers geeft echter een ander beeld. Ik proef zelfs frustratie bij Wies. Ter verduidelijking het lijkt wel of de vraag naar aandelen TomTom is weggevallen. Kortom wat zien we over het hoofd?

Is TomTom ook de financier geworden van automotive? Dacht toch echt dat billed ook daadwerkelijk geld ontvangen is.

Ik ga uit van een zachte landing. Dat de koers zover (té ver) is weggezakt, ligt aan de gekte van de markt, men dumpt momenteel alles. Zie ook de post van @boem van 19 maart 14.24.

Nee, TT is niet 'de financier' van automotive geworden. Al is de balanspositie van TT prima en al zouden ze het willen, voor het steunen van noodlijdende oem's zijn veel grotere kapitalen nodig. Ten opzichte van de grote oem's is TT nietig als een virusdeeltje (maar laten we hopen even venijnig). Ook de omzet en balans van een Bosch, Continental, Faurecia (PSA) of Valeo zijn vele malen groter dan die van TT.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 19 maart 2020 14:45:


[...]
Mijn gedachten over de boekingsgangen zijn als volgt:
TT boekt periodiek het cumulatieve tijdsevenredige deel van de geschatte totaalwaarde van de lopende contracten in verdeeld naar IFRS omzet en deferred omzet met gelijktijdige tegenboeking van voorgaande boekingen met als tegenrekening Unbilled revenue.
Na afloop van een periode factureert TT de werkelijk afgenomen hoeveelheden aan de betreffende OEM met boeking Debiteur aan Unbilled.

Billed is gefactureert en behoort binnen een bepaalde periode ook ontvangen te worden.

Unbilled is het saldo van opgeboekte bedragen vanuit inschattingen van de cumulatieve totaalwaarden op basis van tijdsevenredigheid en de naderhand geboekte werkelijke afleveringen tot en met de voorlaatste periode.

Ik wil geen oude discussies herhalen en zeg niet dat je ongelijk hebt, maar ik snap er weinig van. Laat ik zeggen: je lange zinnen zijn nogal ingewikkeld.

Geef nu eens een stap-voor stap voorbeeld aan de hand van een denkbeeldig contract (al dan niet voortkomend uit de backlog) dat vanaf een gegeven startmoment (t=0) formeel gaat 'lopen'. Vanaf dat moment kunnen er leveringen gaan plaatsvinden.
Mogelijk heeft TT al eerder klant-specifieke R&D gedaan (voorheen capex, nu COS begrijp ik), en mogelijk al wat gefactureerd?

Zeg nu eens precies wanneer en waar wat geboekt wordt, zowel 'links' als 'rechts', en vat het niet samen als 'tegenboeking'. En zeker niet met geheimtaal als "gelijktijdige tegenboeking van voorgaande boekingen met als tegenrekening ....".
En zeg erbij of je het over de P&L hebt of de balans.

NB. Bij 'unbilled' nog de aanvulling dat het reported omzet betreft.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

Benjamin G. schreef op 19 maart 2020 15:23:


...
Voor TomTom betekent bovenstaande een vrij onvoorspelbare kasstroom. Moeten we het aandeel waarderen op die kasstroom? Betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van fasering Backlog? Of op de assetwaarde?

Ik sluit een gecoördineerde lockdown in Europa niet uit met als gevolg 2 maanden improductiviteit.

Valt wel mee. Ik neem aan dat TT met hun automotive-klanten gestaffelde factureringsschema's afspreekt. Tezamen met het fenomeen deferred revenue betekent dit een tamelijk voorspelbare en niet ineens sterk inzakkende kasstroom.

Natuurlijk zal ook TT last hebben of krijgen van de corona-crisis. Maar dat zal eerder blijken uit een lagere reported omzet (en evt. minder groei van de backlog) dan uit de kasstroom.

NB. Ik heb het hier over Automotive. De Consumer-omzet zal door de crisis (hoe tijdelijk ook) extra tegenvallen, vermoed ik. Bij Enterprise weet ik het niet.

boem!
0
Ik weet, dat mijn taalgebruik niet uitblinkt in helderheid.

Ik zal hier later aangeven wat ik denk dat de boekingen zijn geweest voor een contract met een looptijd van 4 jaar waarvan men inschat dat er 400 geleverd gaan worden in die 4 jaar met 110 het 1st jaar, 105 het tweede met tot slot 95 3n 90 in het 3de en vierde jaar.
Ik zal een prijs per eenheid nemen.

Daarna zal ik datzelfde contract behandelen maar dan met een uitloop van 1 jaar waarbij de schatting 50 eenheden betreft.

Nu eerst naar de Italiaan voor de lunch.
Beperktedijkbewaking
0
Ik zie er naar uit!

Eet eerst smakelijk. Is de horeca daar in T. nog niet getroffen door een lock-down?

NewKidInTown
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 20 maart 2020 06:09:


Valt wel mee. Ik neem aan dat TT met hun automotive-klanten gestaffelde factureringsschema's afspreekt. Tezamen met het fenomeen deferred revenue betekent dit een tamelijk voorspelbare en niet ineens sterk inzakkende kasstroom.

Natuurlijk zal ook TT last hebben of krijgen van de corona-crisis. Maar dat zal eerder blijken uit een lagere reported omzet (en evt. minder groei van de backlog) dan uit de kasstroom.

Daar zou ik toch nog wel kanttekeningen bij willen plaatsen.
Lagere reported omzet, eens, autoverkopen drasisch, zo niet dramatisch, terug gelopen.
De carmakers verkeren in zwaar weer, produktievestigingen worden stilgelegd of gesloten, niet alle merken zullen het overleven, verwachten vele deskundigen.
Waar op bezuinigd kan worden, daar wordt op bezuinigd. Ford schrapt dividend, dat is nog maar een gemakkelijke maatregel en een minor-problem.
Of je er vanuit mag gaan dat de afgesproken gestaffelde factureringsschema's netjes worden uitgevoerd, dat de kaststroom hiervan netjes overeind blijft, ik vraag het me af. Als er bij de carmakers zo goed als niets meer binnen komt, zullen die ook kijken waar ze overal op kunnen beknibbelen, varierend van later, niet geheel of geheel niet betalen, mede afhankelijk van hun kredietlimieten. Dus dat de kasstroom van lopende contracten voor de volle 100% "automatisch" doorgerekend kan worden zoals is afgesproken, denk het niet. Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat geldt ook voor de boekhouding/administratie waarin alles "netjes" is vastgelegd over het verleden en over de afspraken voor de afzienbare toekomst.
boem!
1
@BDB hierbij een poging eea duidelijker te maken.

De boeking van lopende contracten gebeurt ahv tijdsevenredigheid tov de totale contractswaarde en is als volgt weer te geven.

Per jaar wordt er een tijdsevenredige omzet geboekt van 400/4 die verdeeld wordt naar 75% ifrs omzet in het jaar en 25% naar deferred te vervallen in de jaren +1t/m+4.

Bij definitieve ondertekening van het contract heeft TT al inzicht hoe deze ingeschatte omzet als gerapporteerde omzet in de boeken zal worden verantwoord.

De te rapporteren omzet zal bij een gelijkblijvende totaalwaarde het volgende beeld te zien geven:
Jaar 1 : 75
Jaar 2 : 75 + 6,25= 81,25
Jaar 3 : 75 + 12,50= 87,50
Jaar 4 : 75 + 18,75= 93,75
Jaar 5 : 25
Jaar 6 : 18,75
Jaar 7 : 12,50
Jaar 8 : 6,25

Ult jaar 4 is er aan IFRS omzet t/m jaar 4 337,50 verantwoord en staat er een potje deferred te wachten van 62,50.

totale boeking;
Unbilled 400
Gerapporteerde IFRS omzet 337,50
Nog te rapporteren deferred omzet 62,50

De te factureren omzet gebeurt op basis van afgeleverde eenheden.
Jaar 110
Jaar+1 105
Jaar+2 95
Jaar=3 90

Deze boeking geeft de opboeking van debiteuren weer met als tegenrekening unbilled.

Wat gebeurt er nu als een OEM tegen het einde van het contract besluit om er nog een jaartje uitloop aan vast te plakken.
TT schat in samenspraak met de betreffende OEM de afleveringen in het naloopjaar in op 50.
Daardoor heeft het totaalcontract een waarde van 450 ipv 400 en wordt de deferred periode opgetrokken van 4 naar 5 jaar.
Jaarlijkse tijdsevenredige opboeking wordt 90 ipv 100 waarvan 75%=67,50 als ifrs omzet van het jaar wordt aangegeven en de 25% 22,50 uitgestelde omzet valt vrij in 5 jaar ipv 4 jaar.

De IFRS omzet wordt herberekend en geeft in dat geval de volgende waarden:
Jaar 1 67,50
Jaar 2 67,50 + 4,50
Jaar 3 67,50 + 9,00
Jaar 4 67,50 + 13,50
Jaar 5 67,50 + 18,00
Jaar 6 22,50
Jaar 7 18,00
Jaar 8 13,50
Jaar 9 9,00
Jaar 10 4,50.

Ult jaar 4 zijn er in beide scenario's 400 eenheden afgeleverd en ook gefactureerd.
Bij een 4 jarig contract is er 337,50 omzet gerapporteerd en staat er een vrijval open van 62,50
Bij een 5 jarig contract is er echter maar 360 geboekte omzet verdeeld over gerapporteerd 297 en vrij te vallen uit deferred 63 waarna in jaar 5 de laatste 90 als omzet wordt opgeboekt.

Dit is het effect dat we hebben waargenomen in 3q 2019.
Een verlenging van een contract levert normaal gesproken al een kleinere jaarwaarde op maar doordat de deferred termijn ook met een jaar wordt verlengd zie je een versterkend uitgestelde omzet effect.

Ieder moet zijn eigen gedachten maar bepalen of TT de (her)inschattingen voorzichtig dan wel opportunistisch heft gedaan.
De hoogte van de deferred revenue Automotive geeft aan, dat hier de volledig gefactureerde omzet over de jaren 2016 t/m 2019 in zit.

Ik ken weinig waarde meer toe aan de gerapporteerde omzet en ga nog slechts uit van de gefactureerde omzet.
De gerapporteerde omzet is niet meer en minder dan een ingeschat verhaal waarbij deferred revenue een te grote speelt.
De gefactureerde omzet is de werkelijk afgeleverde productieomzet.
Ik kan me niet voorstellen hoe de gerapporteerde omzet in het 1q een linke deuk op kan lopen gezien de tijdswaarde die al bij veel lopende contracten is verlopen.
Anders ligt dat bij de gefactureerde omzet.
Bij een tijdelijke terugval zal dat de potentie van TT niet raken.

2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 mrt 2021 17:35
Koers 7,495
Verschil -0,065 (-0,86%)
Hoog 7,600
Laag 7,430
Volume 576.068
Volume gemiddeld 448.756
Volume gisteren 437.952