Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos september 2020

6.207 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 » | Laatste
godgeklaag
0
quote:

godgeklaag schreef op 30 september 2020 13:25:

[...]
barbet 01 amaai... weggeblazen door uw uiteenzetting, men zou bijna vergeten dat het hier gaat om het fabriceren van een pil /medicijn, maar eerder om een financiële studie !!!
Endless
0
@barbet01

Ik vind jou analyse realistisch alleen door Toledo zal de cashburn op korte termijn significant toenemen met zoveel indicatie.
Begrijp me goed Toledo verwacht ik een enorm potentieel opleveren maar voor de korte termijn zal het ook een grote cashburn geven en dus te stellen we hebben 86 in cash zal waarschijnlijk onder druk komen. Aan de andere kant zullen er ook inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van filgotinib en nieuwe milestone betalingen.
H,eb jij hier enig zicht op ?
sl280
0
@Barbet01, vind het een goed & begrijpelijk verhaal mbt mogelijke waardering van Galapagos kijkend naar huidige stand van zaken mbt Filgotinib en de "pipeline": rond de 150 euro.

Ik vermoed dat Galapagos nu poogt meer exposure voor de "pipeline naast Filgotinip" te genereren in de markt. Logisch en verstandig vanwege het FDA debacle. Hierin speelt het "toledo platform" ws een centrale rol met daarbinnen de verschillende onderzoeksprogramma's met bijhorende clinical trails en hun geplande time-lines over de verschillende fases.

Kijkend naar Toledo, weet er iemand waar we nu staan qua fasering? Of kan ik dat ergens vinden? Vraag dit om een idee te hebben wanneer we klaar zouden kunnen zijn voor een uitkomst mbt phase III voor "toledo". Of met andere woorden: waar staat eind fase 3 voor gepland? Hoop dat iemand dit weet?
Bij voorbaat dank.

Note: op internet vond ik de volgende high level timeline voor clinical trails, ik ga er vanuit dat deze ook ongeveer past op Galapagos clinical trails:
phase I: several months, <1 yr
phase II: several months, up to 2 yrs
phase III: 1-3 years
New drug approval (NDA): yes/no for starting sales (commercialization)
potential phase IV: long term effects: beyond time frame earlier phases
BRON: www.antidote.me/blog/how-long-do-clin...
wiegveld
0
quote:

Endless schreef op 30 september 2020 13:37:

@barbet01

Ik vind jou analyse realistisch alleen door Toledo zal de cashburn op korte termijn significant toenemen met zoveel indicatie.
Begrijp me goed Toledo verwacht ik een enorm potentieel opleveren maar voor de korte termijn zal het ook een grote cashburn geven en dus te stellen we hebben 86 in cash zal waarschijnlijk onder druk komen. Aan de andere kant zullen er ook inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van filgotinib en nieuwe milestone betalingen.
H,eb jij hier enig zicht op ?

Bijzondere verwachting bij een product in fase 1-2. Waarop is dat gebaseerd. Heel veel producten komen nooit verder.
wiegveld
2
quote:

Barbet01 schreef op 30 september 2020 13:11:

Dat Japan en EU beide dosissen goedkeurden was essentieel en is goed nieuws.

Komende van 100 € met ‘herstel’ naar 127 € na de 2 approvals was al degelijk.
Dat we niet verder ‘doorstomen’ naar +135 € (of wat las ik hier?) vind ik op dit moment best logisch.
EU en Japan waren nodig om het blazoen op te poetsen, maar wel verwacht en noodzakelijk om twijfel weg te nemen. SSc was positief nieuws, maar vrij prematuur (ph2a), dus geen koersexplosie waard. Het sentiment rond GLPG is deels, maar zeker niet volledig, aangesterkt in de brede (particuliere) markt.

Als je ziet welke informatie al tot ons kwam afgelopen weken, volledig volgens bespreking op Catch up, dan zal oktober volgens mij een drukke (en bepalende) maand worden met 1205, 1972 en Toledo (tenminste ik denk dat beide readouts in oktober zullen volgen).

- Zoals belooft een (poging tot) som der delen:

Filgotinib:

De reden waarom diverse koersdoelen zo ver uit elkaar lopen (nog meer dan anders) is niet ver te zoeken. Alle analisten gingen uit van approval en zijn nu veel conservatiever. Zoals gewoonlijk slaagt de bal nu door naar de andere kant. Je ziet nu ook hoe moeilijk het is voor analisten om een waarde te kleven op de diverse onderdelen van de pipeline en dat ze soms (zie Degroof Petercam recent) de markt achternahollen met hun waarderingen.

Uitgaande van positieve uitkomst Manta’s kan GLPG ook die horde nemen (low bar to succeed).
De opmerking ‘risk benefit’ zal door de long term studys aangetoond worden.
Gesterkt door de recente approvals word ik terug positiever over Filgotinib in US.
Adivsory Committee moet GLPG en Gilead hierbij helpen.

Zoals reeds gesteld vind ik die ‘sum of parts’ natte vinger werk, aangezien dit (bij alle) biotech zijn oorsprong vindt in schattingen en veel ‘als’en’. Eén manier waarop je er mee om kan gaan is om diverse rapporten te vergelijken, gemiddeldes en eigen aannames te maken en daarmee verder te gaan. Om de post niet nog langer te maken en wegens tijdsgebrek, laat ik mijn eigen ‘berekeningen’ grotendeels achterwege en ga ik verder op analistenrapporten.

Als voorbeeld neem ik het rapport van JPM van 13 mei:
JP Morgan had 88€ in hun som der delen voorzien voor Filgotinib waarbij ze ook al rekening houden met R&D en Sales Force, die ik zelf zou kunnen reduceren maar dat doe ik niet, dus dat is al iets strenger.

Wat is fair om een vertraging van 1.5 jaar max door te rekenen…? Wederom een inschatting.
Laat ons dan nog ‘streng’ zijn en 25% reduceren, wat veel is naar mijn mening.
88€ - 25% = 66 €. En op deze manier reken ik de vertraging door voor alle indicaties binnen Filgotinib, wereldwijd, wat (te) streng is. Maar we zijn er nog niet.

Ze gaven 100% kans op RA en UC.

UC zal wel overeind blijven, risk benefit is daar zeker OK en we gaan nog steeds uit van positieve Manta. RA-percentage kunnen we reduceren door ‘onzekerheid’ over 200mg.
RA maakte 62€ van die 88€ uit. Ik haal alvast 25% van die 62 € omwille van de vertraging, maakt 46.5 €.

Wederom een inschatting en voor discussie vatbaar hoeveel minder zeker (200mg) de approval in RA is. Die 100mg wordt altijd goedgekeurd… daar kunnen we van uit gaan. Laat ons 30% van de 46.5€ aan de 100mg toekennen want de 200mg is het concurrentievoordeel.
Dat maakt dat 70% van de 46.5€ RA deel 200mg deel is. Dat is 32.55 €.
Uitgaande van goede Manta en Advisory Committee plus EU en Japan die wél goedkeuren; denk ik dat het realistisch is 70% kans op 200mg goedkeuring toe te kennen. Mijn mening, welteverstaan.

Dus 70% van de 32.55 € is 22.78 €. Opgeteld met de 30% van 46.5 € (= 13.95 €) van de 100mg maakt dat 36.73 €. Verschil met de 46.5€ is 9.77€ wat maakt dat je van die 66€ (gereduceerde totaliteit filgotinib) nog grofweg 10€ af moet trekken. Einduitkomst is dus 56 €.

GLPG 1690
Voor zowel IPF als SSc geven ze in totaliteit 28.6 € in de som der delen.
Wetende dat we positieve Ph2a data in SSc achter de rug hebben zouden we dit iets kunnen bij stellen. Echter, dat doe ik niet wegens nog prematuur onderzoek en zeer moeilijke ziekte.
Gemakkelijkheidshalve laat ik daarom deze som der delen staan. 28.6 €.

GLPG 1972
Krijgt 7.9 € toegekend door JPM as is.
ALS deze ph2b readout succesvol blijkt (primary outcome achievement en enkele secondary outcomes) dan spreekt je over een héél andere waardering binnen de som der delen.

Hoeveel waarde kunnen we hier aan toekennen?
We kunnen vergelijken met IPF dat ‘recent’ in PH3 zit en dus iets verder gevorderd is, maar de ph2B in 1972 is veel groter en uitgebreider. IPF krijgt alleen al 21.8 € toegekend.

Wetende dat de OA markt enkele keren groter is dan de IPF markt en er een fast track status is…
Als je dan mijn mening vraagt – nogmaals, onder voorbehoud van goede readout – dan is er bij goede resultaten MINSTENS 25 € sum of parts toegekend aan GLPG1972. En eerlijk gezegd vind ik dat dan nog aan de conservatieve kant. Alles hangt natuurlijk af van de resultaten.

GLPG 1205
Nog niet terug te vinden in sum of parts JPM.
Indien succesvolle readout kan dit wel een rol van betekenis gaan spelen maar gezien vrij vroeg stadium maak ik het me gemakkelijk en ken ik hier bij positieve readout 5 € aan toe.

Toledo
Nog niet terug te vinden in sum of parts JPM uit mijn voorbeeld.
Weten we meer over op 27/10.
Mijn vermoeden is dat dit een zeer grote rol zal kunnen spelen, maar pas mettertijd.
Ook na de disclosure van Toledo zal dit meer en meer in de som der delen gaan voorkomen, maar ik vind het voorbarig om dat zelf al te doen, dus dat laat ik achterwege voorlopig.

Samengevat (mijn verkorte oefening, ook al lijkt ze lang, maar ik wil slechts een idee geven):
Cash: 85 € (grofweg)
Filgotinib: 56 €
1690 AS IS : 28.6 €
1972 AS IS: 7.9 €
Other (minposten) ik neem gemakkelijkheidshalve over van JPM : -26.3 €
Totaal samen: 151.2 €

Conclusie AS IS:
Ik denk dat ik vrij fair ben geweest voor Filgotinib.
Koersdoel AS IS zou in totaliteit 151 € afgerond zijn en dan houden we nog geen rekening met Toledo.

VERVOLG KOMT
Het grote probleem is NIET de spermacount. Het werkelijke probleem is de 200 mg. Die zou Filgo in Amerika uniek maken tov de andere JAK's. Als die permanent wordt afgeschoten, dan komt middel daar niet eens op de markt.

Dat is des poedels kern in dit dossier.
[verwijderd]
2
quote:

Endless schreef op 30 september 2020 13:37:

@barbet01

Ik vind jou analyse realistisch alleen door Toledo zal de cashburn op korte termijn significant toenemen met zoveel indicatie.
Begrijp me goed Toledo verwacht ik een enorm potentieel opleveren maar voor de korte termijn zal het ook een grote cashburn geven en dus te stellen we hebben 86 in cash zal waarschijnlijk onder druk komen. Aan de andere kant zullen er ook inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van filgotinib en nieuwe milestone betalingen.
H,eb jij hier enig zicht op ?

Klopt, die 86€ in cash staat door de cashburn onder druk, maar er is een compensatie door milestones en eventuele licenties van Gilead (bv 1972,...). Deels koffiedik kijken, maar ik denk dat die balans wel bewaakt zal worden en dat dit ongeveer in verhouding zal blijven.

Het dalen van de cash heeft normaal / hopelijk tot gevolg dat de pipeline ook vorderingen blijft maken. Voorbeeld: als Toledo mettertijd verantwoordelijk wordt voor 10 € cashburn dan kan het goed zijn dat Toledo op dat moment al 10 € uit maakt van de som der delen. Dus ook dat kan weer in balans liggen en dan zijn we al een tijdje verder.
[verwijderd]
3
quote:

wiegveld schreef op 30 september 2020 13:45:

[...]

Het grote probleem is NIET de spermacount. Het werkelijke probleem is de 200 mg. Die zou Filgo in Amerika uniek maken tov de andere JAK's. Als die permanent wordt afgeschoten, dan komt middel daar niet eens op de markt.

Dat is des poedels kern in dit dossier.
U weet ongetwijfeld dat de testicular toxicity enkel te maken heeft met de 200mg en dat dus mijn ganse filgotinib betoog omvat. Tevens haal ik ook de risk benefit aan voor 200mg waar FDA naar verwees en waarvan ik zeg (denk) dat GLPG en Gilead die nogmaals aantonen met de LT safety dataset.

Net zoals EU en Japan meegingen in die 200mg risk benefit.
Dus mijn hele filgotinib uiteenzetting draait net om die 200mg waar de testicular zijn basis kent.
Had die manta data er al wel gelegen hadden we volgens mij nu wel een dubbele goedkeuring bij FDA.

Begrijp uw punt dus niet goed.
Endless
0
Dosing underway in Galapagos psoriasis trial

Sep. 30, 2020 6:49 AM ET|About: Galapagos NV (GLPG)|By: Mamta Mayani, SA News Editor
Galapagos NV (NASDAQ:GLPG) doses the first patient in its psoriasis trial, one of three patient trials currently recruiting to evaluate efficacy and safety of Toledo compound GLPG3970. Toledo is a code name for a novel target class discovered by Galapagos for autoimmune and fibrotic diseases.

CALOSOMA study: Phase 1 trial in psoriasis GLPG3970 will now be investigated for 6 weeks in 25 subjects with moderate to severe psoriasis. The first patient was dosed recently.

SEA TURTLE study: Phase 2 trial in ulcerative colitis GLPG3970 or a placebo will be administered orally once daily for 6 weeks in up to 30 subjects, with the primary endpoint of change from baseline in total Mayo Clinical Score.

LADYBUG study: Phase 2 trial in rheumatoid arthritis (RA)GLPG3970 will be evaluated in up to 25 participants with severely active RA and an inadequate response to methotrexate. GLPG3970 or a placebo will be administered orally once daily for 6 weeks, with the primary endpoint of change from baseline of DAS28 CRP at week 6. Recruitment will take place in Europe.

Galapagos plans to unveil the novel Toledo target class and share GLPG3970 Phase 1 data at Toledo Roundtable on October 27.

Shares are down 2% premarket.
*voetnoot
0
Ik ga zelf voor de langere termijn. Dat de koers nu tijdelijk lager staat heeft mij de kans gegeven om een heel stuk goedkoper bij te kopen en zo mijn portefeuille een stukje meer corona-proof te maken.
Corona heeft al invloed op ons dagelijkse leven en op de beurzen, en het najaar kan hier nog een extra stempel op drukken. Ik ben echter van mening dat Galapagos met zijn lopende trajecten en fases én zijn stevige cashpositie een mooie toekomstvisie biedt.
bws
0
quote:

wiegveld schreef op 30 september 2020 13:43:

[...]

Bijzondere verwachting bij een product in fase 1-2. Waarop is dat gebaseerd. Heel veel producten komen nooit verder.
Je kan op diverse plaatsen kansverdelingen vinden die bij de verschillende fases van medicijnontwikkeling horen. Er zijn ook verschillen tussen de toepassingsgebieden.
Dan wordt het eenvoudig. Je neemt de kans op succes van een toepassing en die vermenigvuldig je met de verwachte omzet/winst. Verdisconteer deze winst tegen een realistische rente (dit heeft nogal wat voeten in de aarde waar ik verder niet op inga) en daaruit rolt de waarde van een programma. Dit is kort door de bocht wat analisten doen als ze een schatting maken.
[verwijderd]
0
Conclusie: ik heb helaas te duur terug ingekocht
Jammer! Winst van vorig jaar weer weg!
HAMMER 51
0
[Modbreak IEX: Gelieve niet over de moderatie te discussiëren, dit bericht is verwijderd.]
BigMoepf
0
Wat mij opvalt is dat de phase 2 erg beperkt ingezet zijn. Zowel qua gebruikstermijn en aantal beoogde deelnemers. Wil dit zeggen dat er sowieso een Phase 2b komt die veel uitgebreider is? Of mag men vanuit deze trials doorstoten naar Phase 3? Want dat wil zeggen dat die al voorjaar 2021 kunnen starten?
Instapmoment
0
quote:

Galapapositief schreef op 30 september 2020 14:17:

Conclusie: ik heb helaas te duur terug ingekocht
Jammer! Winst van vorig jaar weer weg!
Op basis waarvan concludeer je dat? En wat is je aankoopprijs dan? The party is just getting started.
[verwijderd]
0
Complot tegen Galapagos: AbVie met zijn truccen...FDA met zijn zwammotivatie...Amerikaanse effectenhuizen die waanzinnig verlagen...manman wat valt dit op...wat een zieke wereld
[verwijderd]
0
Geen tegenvallende macro-data uit Amerika...gaan ze ons vanmiddag nou eens omhoog helpen in plaats van naar beneden?
bezinteergebelegt
0
Om 11 uur bijna 200k omzet. Bijna 4 uur later zijn er 80k bijgekomen.
Echt, die beurs moet om 9.00 uur open, dan een uurtje ingelegde orders verwerken, dan sluiten en om 15.30 weer open. Want tussentijds is het zelfs niet hilarisch meer maar meer clownesk aan het worden.
mvandek
0
Instapmoment
0
Koers kruipt gewoon weer naar de slotkoers van de USA toe... Dat was 121,00. Hopelijk weten de yanks het Toledo nieuws wel op waarde te schatten!
egeltjemetstekel
1
quote:

moneymaker_BX schreef op 30 september 2020 14:28:

Complot tegen Galapagos: AbVie met zijn truccen...FDA met zijn zwammotivatie...Amerikaanse effectenhuizen die waanzinnig verlagen...manman wat valt dit op...wat een zieke wereld
Ik ben geen complot denker maar de dat er op de weg naar de eeuwige roem en glorie wat kuilen in de weg zitten dat was me ook wel opgevallen ja.
Maar goed... De methoden van abbvie zijn niet altijd keurig dat is waar. Desalniettemin Komt Galapagos er met deze pijplijn en dit team en deze Amerikaanse partner en met ietsjes meer geduld ondanks alle tegenslag heus ook wel.
6.207 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 27,500
Verschil +0,100 (+0,36%)
Hoog 28,280
Laag 27,380
Volume 194.854
Volume gemiddeld 91.724
Volume gisteren 253.098

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront