Mithra Pharmaceuticals « Terug naar discussie overzicht

Mithra 2023. The Rise of the Phoenix.

2.408 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 » | Laatste
Marc Coucke
0
Marc Coucke
1
Ik denk dat het meer een voorzorg is voor de aandeelhoudersvergadering van deze namiddag.
Die belooft pittig te worden en zou de handel wel eens kunnen doen crashen.
Staples
1
FSMA legt handel in Mithra stil

Delen met anderen
(ABM FN) De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft maandag de handel in het aandeel Mithra Pharmaceuticals stilgelegd.

Dit gebeurde in afwachting van een persbericht dat Mithra zal uitsturen.

Vandaag vindt er een speciale en buitengewone vergadering plaats bij Mithra. Tijdens deze vergaderingen hoopt Mithra onder meer goedkeuring te krijgen voor de zogeheten Armistice warrants.

Het agendapunt over de beloning van het bestuur werd eerder al verschoven naar een volgende vergadering.

Het aandeel Mithra noteerde maandag 4,6 procent lager op 1,21 euro.
lucas D
0
Luik, België, 30 oktober 2023 – 13:40 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (de "Vennootschap" of "Mithra"), een vennootschap die zich toelegt op de gezondheid van vrouwen, kondigt aan dat zij, met het oog op haar Bijzondere Algemene Vergaderingen (AVA) en Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) die vandaag rond 14.00 uur CET zullen worden gehouden, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft verzocht om de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels tijdelijk stop te zetten voor de duur van de Algemene Vergaderingen.

De verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel werd vandaag tijdelijk stopgezet, vanaf ca. 1.30 uur CET, en zal worden hervat na de bekendmaking door de Vennootschap van de resultaten van de Algemene Vergaderingen.
Riding the Tiger
0
De Tijd Vandaag om 17:12

De aandeelhouders van Mithra hebben vier bestuurders - waaronder voorzitter Christian Homsy - weggestemd. Dat vernam De Tijd. De raad van bestuur van het Luikse farmabedrijf bestaat voorlopig uit slechts drie leden.

Er waren zo'n 25 miljoen aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering van Mithra op een totaal van 69 miljoen. De aandeelhouders van het getroebleerde Luikse farmabedrijf moesten zich onder meer buigen over het lot van vier onafhankelijke bestuurders, waarbij twee kampen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Een groep rebellerende aandeelhouders - onder wie oud-CEO François Fornieri, bouwondernemer Bart Versluys en Stijn Van Rompay (van het Luikse farmabedrijf Hyloris) - haalde zijn slag thuis.
De essentie

De rebellerende aandeelhouders van Mithra halen hun slag thuis: onder hun impuls werden vier bestuurders van de farmagroep weggestemd.
Het 'rebellerende kamp' kon ook een eigen kandidaat in de raad van bestuur plaatsen.
Die raad telt voorlopig slechts drie leden meer. Daar zouden nog enkele ervaren farma-rotten moeten bij komen.

Vier (van de zes) bestuurders die ze ‘slecht werk’ aanwrijven werden met een overgrote meerderheid de deur gewezen, vernam De Tijd. Het gaat om Christian Homsy (de ex-topman van het biotechbedrijf Celyad en sinds mei de voorzitter van Mithra), Sidney Bens (de voormalige financieel directeur van Atenor), Inge Beernaert (de oprichtster van de bedrijfsrevisor Beernaert) en Jacques Galloy (de voormalige financiële man bij de specialist in beeldtechnologie EVS).
sluitADVERTENTIE

Tegelijkertijd werd oud-bestuurder Jacques Platieau, de kandidaat van het 'rebellerende kamp' verkozen tot onafhankelijk bestuurder. Dat is eveneens een streep door de rekening van Mithra, die de aandeelhouders had geadviseerd Fornieri-poulain Platieau niet aan boord te halen omdat hij geen diepgaande kennis zou hebben van de Amerikaanse geneesmiddelenindustrie.
biobert
1
Ik kreeg net via een mail van Mithra de bevestiging van wat De Tijd hiervoor beschrijft.
Zal morgen een flinke koersdaling tot gevolg hebben, denk ik.
JdeFL
1
quote:

biobert schreef op 30 oktober 2023 18:11:

Ik kreeg net via een mail van Mithra de bevestiging van wat De Tijd hiervoor beschrijft.
Zal morgen een flinke koersdaling tot gevolg hebben, denk ik.
Niet zeker. Het luik financiering werd wel goedgekeurd.
'Tevens was er groen licht voor een belangrijk voorstel, benodigd voor de financieringsconstructie met Highbridge en Whitebox. ' (ABM)
Raad van bestuur, de postjespakkers, maakt het wat uit?
Kompas
1
quote:

JdeFL schreef op 30 oktober 2023 18:33:

[...]

Niet zeker. Het luik financiering werd wel goedgekeurd.
'Tevens was er groen licht voor een belangrijk voorstel, benodigd voor de financieringsconstructie met Highbridge en Whitebox. ' (ABM)
Raad van bestuur, de postjespakkers, maakt het wat uit?
Of het wat uitmaakt?!

Opstandige grootaandeelhouders welke tegen de wens van de CEO en Raad van Bestuur een 4-tal bestuurders wegstemmen en een eigen, door de Raad van Bestuur ongewenste, "stroman" terug naar binnen loodsen lijkt mij geen vruchtbare bodem voor een stevige koersstijging. Dit betekent voorlopig alleen maar meer onrust in de toch al weinig stabiele tent. Onrust welke men bij Mithra kan missen als kiespijn.

Ik ben dan ook reuze benieuwd hoe de markt hier morgen op reageert en of deze wenst te gaan "flirten" met de 1 Euro grens.
Kojo
1
Dat de "rebellen" en de "getrouwen" de financieringsconstructie goedkeuren hoeft niet te verbazen. Het is voortdurend een beetje water uit het bootje scheppen om niet helemaal kopje onder te gaan. Cash, cash en nog eens cash, dat is immers de grootste uitdaging voor Mithra.

Persoonlijk heb ik bij de rendementsberekening van mijn portefeuille mijn aandelen Mithra al lang afgewaardeerd tot een symbolische euro. Kwestie van geen valse hoop te koesteren dat ik ooit nog mijn verlies zal kunnen recupereren. Nochtans zag het er ooit zo veelbelovend uit. Helaas hebben zelfs grote beleggers als Coucke zich laten bedotten door een kliek samenzweerders die enkel het eigen belang dienden en daarbij vergaten dat ze de koe niet zouden kunnen blijven melken als ze enkel oog hadden voor de melk. Eigenlijk is er misbruik gemaakt van de beursnotering om de koe helemaal leeg te melken. Het jammerlijke is dat niet alleen alle analisten dat niet inzagen, maar ook dat de toezichthouder over geen middelen beschikt om de gewone belegger te beschermen tegen dergelijke wanpraktijken.
lucas D
0
Clausules voor wijziging van zeggenschap die zijn opgenomen in de gewijzigde contractuele documentatie die is aangegaan met Highbridge/Whitebox goedgekeurd
Benoeming nieuwe bestuurder goedgekeurd
Ontslag van vier onafhankelijke bestuurders goedgekeurd
Aanwezigheidsquorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) niet gehaald
Nieuwe BAVA gepland voor 23 november 2023

Luik, België, 30 oktober 2023 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (de "Vennootschap" of "Mithra"), een bedrijf dat zich toelegt op de gezondheid van vrouwen, maakt de resultaten bekend van haar Bijzondere Algemene Vergadering (AVV) en Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) die vandaag zijn gehouden. De bijeenkomsten werden op 30 oktober 2023 vanaf 14.00 uur CET gehouden in de CDMO-faciliteit van Mithra in Flémale, België.

Voor de aanvang van de vergadering werd, op verzoek van de Vennootschap, de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel stopgezet.

David Horn Solomon, Chief Executive Officer van het bedrijf, legde de volgende verklaring af: "De aandeelhoudersvergaderingen van vandaag hebben geresulteerd in de goedkeuring van een belangrijk voorstel dat Mithra nodig heeft om zijn financiële toekomst veilig te stellen door zijn overeenkomsten met de belangrijkste kredietverstrekkers Highbridge/Whitebox na te komen. Hoewel de gebeurtenissen die hebben geleid tot de wijzigingen in onze raad van bestuur voor veel van onze aandeelhouders hebben gezorgd, zijn we gefocust gebleven op de uitvoering van onze strategie. We zijn met name verheugd dat we in deze periode nieuwe inkomstengenererende overeenkomsten met onze partners hebben gesloten en zullen we ons blijven concentreren op het handhaven van operationele uitmuntendheid en het veiligstellen van onze financiën. De benoeming van Jacques Platieau, en de voortzetting van de dienst van Pr. Jean-Michel Foidart en Mevr. Valérie Gordenne, vormen een functionele raad. Mithra kan dus, net als de afgelopen weken, doorgaan met het uitvoeren van zijn strategie. Nieuwe onafhankelijke bestuurders die nieuw talent, perspectieven, ervaring en leiderschap naar Mithra zullen brengen, zullen worden voorgesteld op een algemene vergadering die in een later stadium zal worden bijeengeroepen."

Kanton BSM

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stonden: (1) de vervanging van een onafhankelijke bestuurder via de managementvennootschap van de bestuurder, (2) de wijziging van de bezoldiging van de bestuurders, (3) de herziening van het remuneratiebeleid, (4) de goedkeuring van controlewijzigingsclausules overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (5) het ontslag van de vier onafhankelijke bestuurders, en (6) de benoeming van Jacques Platieau (handelend via Castors Development SA) als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Zoals eerder aangekondigd, werden de punten (5) en (6) als extra punten toegevoegd aan de agenda van de AVA door een groep aandeelhouders die samen 6,15% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten.

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de bezoldiging van de bestuurders en de voorgestelde herziening van het bezoldigingsbeleid, zoals aangekondigd op 17 oktober 2023, heeft de raad van bestuur voorgesteld om deze punten van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te schrappen. De vergadering besloot echter over deze punten te stemmen en stemde tegen zowel de voorgestelde herziening van de bezoldiging als de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid.

Wat de vervanging en benoeming van bestuurders betreft, keurde de Algemene Vergadering het ontslag van de vier onafhankelijke bestuurders goed, evenals de benoeming van Jacques Platieau (handelend via Castors Development SA) als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Als gevolg hiervan bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap nu uit Castors Development SA (met de heer Jacques Platieau als permanente vertegenwoordiger), EVA Consulting SRL (met Pr. Jean-Michel Foidart als permanente vertegenwoordiger) en Alius Modi SRL (met mevrouw Valérie Gordenne als permanente vertegenwoordiger). Bijkomende nieuwe kandidaten om de raad van bestuur te vervolledigen zullen worden voorgesteld aan een algemene vergadering die op een later tijdstip zal worden bijeengeroepen.

Wat het vierde agendapunt betreft, keurde de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de controlewijzigingsclausules goed die waren opgenomen in de gewijzigde contractuele documentatie die werd afgesloten met Highbridge en Whitebox.

BAVA

Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de BAVA niet werd gehaald, zal een nieuwe BAVA worden gehouden op donderdag 23 november 2023 (tenzij anders beslist door de Vennootschap). Er zal geen aanwezigheidsquorum zijn voor deze tweede BAVA.
lucas D
1
Deze belangen kwestie kan wel eens een ommekeer betekenen.
Kan me nauwelijks voorstellen dat na een schrikreactie er geen koersstijging volgt, waarom?

Het rommelt al zolang bij Mithra en juist daar houden beleggers niet van.
Mithra kan nu qua bestuurlijk draagvlak rust creëren.

Daar houden beleggers wel van.
JdeFL
1
quote:

lucas D schreef op 31 oktober 2023 08:31:

Clausules voor wijziging van zeggenschap die zijn opgenomen in de gewijzigde contractuele documentatie die is aangegaan met Highbridge/Whitebox goedgekeurd
Benoeming nieuwe bestuurder goedgekeurd
Ontslag van vier onafhankelijke bestuurders goedgekeurd
...
Zie je wel, alles goedgekeurd. Mooie manier van voorstelling, en in nog correct ook.
Kleine -2% nu, maar dat stelt weinig voor bij mithra.
lucas D
1
uw4ever
0
quote:

Heb geduld schreef op 31 oktober 2023 09:17:

Schade valt mee
Mensen met geld staan zo vroeg niet op.We zijn vertrokken..
DeZwarteRidder
0
quote:

uw4ever schreef op 31 oktober 2023 10:20:

[...]
Mensen met geld staan zo vroeg niet op.We zijn vertrokken..
Naar de aandelenhel...............!!!
Brahim_av
2
Astellas starts Veozah TV push, pitching menopause drug as how to go from hot flashes to not flashes
By Nick Paul TaylorOct 9, 2023 6:00am

www.fiercepharma.com/marketing/astell...

Astellas’ mission to turn menopause drug Veozah into a major product is ratcheting up a gear,
with the drugmaker hitting go on a TV spot centered on how the recently approved therapy turns
hot flashes into not flashes.

The ad, backed by the strumming of an acoustic guitar, starts in an elevator shaft.
As the camera zooms in on a grill, we see inside the elevator, where a gray-haired Black woman,
surrounded by other people, is sweating and looking uncomfortable.
The female voice-over says “this is a hot flash” as the words “hot flash” appear on screen in all caps.

We then see a middle-aged white woman getting out of bed, pulling her hair back and sitting in front of a fan.
This, the voice-over tells us, is a hot flash. As the music shifts and a vocal comes in,
we see our first “not flash,” two women looking happy and comfortable while taking a selfie
at a marina on a sunny day.

...
Astellas has a lot resting on the campaign. The drugmaker picked up the treatment in its 2017 takeover of Ogeda, which cost it an initial 500 million euros ($550 million) with up to 300 million euros more to follow in milestones. The drugmaker spent a further 13.1 billion Japanese yen ($88 million) on a priority review voucher (PRV), only for the FDA to request an additional three months to complete its review anyway.

The PRV use reflects both Astellas’ belief that the treatment is part of a clutch of assets that can add $8.9 billion to its sales by 2025 and the presence of Bayer in the company’s rearview mirror. Bayer paid $425 million upfront to buy KaNDy Therapeutics for a potential rival to Veozah. Three phase 3 trials of Bayer’s contender are scheduled to wrap up by January, suggesting Astellas may have a short first-mover edge.
lucas D
0
Schreef vanmorgen dat de nieuw gekozene mogelijk een groter belang gaan nemen.

Dat is nu gaande in mijn beleving.
uw4ever
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 31 oktober 2023 10:23:

[...]

Naar de aandelenhel...............!!!
Wat er ook gebeurt altijd blijven lachen.Het is maar geld hoor, ook al doet het pijn.
2.408 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 feb 2024 17:35
Koers 0,539
Verschil -0,012 (-2,18%)
Hoog 0,561
Laag 0,535
Volume 152.525
Volume gemiddeld 233.191
Volume gisteren 209.058

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront