bernanke geeft terecht een nobelprijs economie gekregen voor zijn 2010 'quantative easing'.
Geld bijmaken geeft haast niets gekost, maar een groot deel van de economie gered en nieuwe economisssche investeringen mogelijk gemaakt. De inflatiekomt er niet door de geldhoeveelheid maar door covid en oorlog. Integendeel, geldbeperkingen werken op termijn de producitemiddelen tegen en zijn nu eerder inflattoir... Tegen de oude regels van fouttief toegepaste versoepeling: d besteding moet gericht zijn op waardecreatie en waardebehoud...EN IS DAN DEFLATTOIR, vergeet de oude economische onzin maar...