MAGNEGAS CORP.( MNGA)

8 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
laatookuwinstinctsturen
1
MAGNEGAS CORP.( MNGA)
Recycling & afvalbeheer- Chemicaliën en gassen- Levering en distributiediensten.
Dit is geen (bij-)koopaanbeveling.

Hoewèhel…………
Of het wat is zal spoedig blijken.

MagneGas deed maandag Jl. een beroep op de kapitaalmarkt die $ 4,5 Mn netto opbracht, zij bood
aandelen aan voor $1.
Het aantal uitstaande aandelen zal nu groeien naar +/- 42 Mn
Magnegas zal o.a. 3 Mn gebruiken voor de overname van een gasdistributiecentrum.
Naar aanleiding van deze deal daalde het aandeel van $1,30 naar $1,00 = € 0,79

Een greep uit wat er gaande is.

De Plasma Arc Flow ™( PAF™)
Een deeloplossing voor de huidige energie en milieuproblemen?
In de grondstoffen zit een hoop energie
MagneGas pretendeert met de PAF™ een watergas (HHO) te kunnen produceren dat meer energie levert dan het nodig heeft om het te produceren.
Meer weten;
kloptdatwel.nl/2012/01/30/de-fantasti...
Sinds jaren worden het PAF™ systeem en haar producten wereldwijd getest.

De potentiele mogelijkheden
Uit vele soorten vloeibare afvalstoffen wordt thans met de PAF™-installatie Magnegas geproduceerd.
Magnegas is 30% schoner en goedkoper dan fossiele brandstoffen.
Magnegas produceert een veel hetere vlam met 34% minder toevoeging van zuurstof, dan bestaande gassen. Het is reuk- en rookvrij en het is geschikt voor: verbrandingsmotoren, verwarming, het koken en voor het milieuvriendelijker en goedkoper verwekken van stroom in combinatie met kolen in kolencentrales.
Magnegas is bijzonder geschikt voor het snijbranden.
Met de PAF™ kan grond- en water worden gezuiverd en kan uit velerlei organische afvalstoffen, steriele mest worden geproduceerd.
Een PAF™ installatie kan mobiel en stationair op locatie produceren wat enorme besparingen op vervoerskosten mogelijk maakt.

Overal ter wereld worden het PAF™ systeem en haar producten beproefd.

PAF™ gesteriliseerde mest voor een schoner- en veiliger milieu.
Een mogelijke kosteneffectieve oplossing van de huidige kostbare problematische verwerking van
onveilige meststoffen?
In de VS mag momenteel de PAF™ gesteriliseerde mest nog niet gebruikt worden voor irrigatiedoeleinden. De goedkeuring lijkt een kwestie van tijd.
Een 300KW PAF™-installatie (3 x 3 x 2,7 mtr) kan voor een paar centen per gallon (= per 3,75 Ltr),
+/- 18000 ltr p/u dierlijke- en menselijke mest steriliseren die bijna reukloos is.
Een mobiele installatie van 100KW kan eenvoudig op meerdere boerderijen dienst doen.
Hiermee is MagneGas Corp. uniek in de wereld.
Nuova MagneGas de partner van MagneGas Corp. in Italië heeft reeds goedkeuring verkregen van de Europese Unie om de PAF™ gesteriliseerde mest te gebruiken voor bemesting.
Nuova bouwt ook aan een distributienet voor Magnegas in Europa zij onderhoud ook het contact met het Italiaanse ENEA het Agentschap voor nieuwe technologieën en duurzame economische ontwikkeling, zij test Magnegas in verbrandingsmotoren. De testen zouden in september j.l. al afgerond moeten zijn.
laatookuwinstinctsturen
0
In september/oktober jl. opgestarte sterilisatieproefprojecten in de VS
1. 4 September:
Op het terrein van MagneGas Corp. zal een 30 dagen durend mest-sterilisatie proefproject opgestart worden in opdracht van een van de grootste en modernste varkensfokkerijen in de midwest van de VS. Als de proef slaagt zal dit bedrijf tot aanschaf van een PAF™ installatie overgaan waarmee zij ook Magnegas wil produceren voor co-verbranding met o.a. fossiele brandstoffen voor een schoner milieu en om te besparen op energiekosten.
Dit bedrijf zal dan een distribiteur worden voor Ohio, Indiana en Michigan en ze zal dan ook gaan dienen als demonstratiecentrum, waarmee zij verwacht wereldwijd de aandacht van de agrarische sector te kunnen trekken. De resultaten verwacht ik nog voor het eind van het jaar.
Alleen al in de VS zijn 73,150 varkensfokkerijen en vele kippen- en veeboeren.

2. 30 sept
In Florida wordt/is bij een grote viskwekerij een 50KW PAF™-proefinstallatie geplaatst voor het vervaardigen van verschillende soorten meststoffen geschikt voor diverse soorten planten bomen en groenten. Aanschaf bij gebleken geschiktheid. Zij zal dan tevens dienen als demonstratiecentrum

3. 14 Oct
Pioneer Recycling Corp. doet een proef met het PAF™ systeem voor het steriliseren van medisch-en farmaceutisch afval.
Men verwacht dat de omzet in deze markt zal groeien naar $20 Miljard in 2019.
Na het testen door Pioneer zal na goedkeuring een Joint Venture worden aangegaan.
De Pioneer faciliteit zal tevens dienen als demonstratiecentrum.

Co-verbranding, verbranding van kolen in combinatie met Magnegas voor het opwekken van stroom in kolenelektriciteitscentrales.
Het resultaat
• rook wordt omgezet in energie,
• 30- tot 40% minder CO2 uitstoot
• 50- tot 90% minder uitstoot koolmonoxide en stikstof dioxide.
• 50- tot 90 % minder partikels
• 50- tot 100%. Hetere vlam
• efficiënter verbranden van kolen
• Meer dan 20 % goedkopere stroom
Ook Co-verbranding van rubber, bitumen en LPG werden soortgelijke resultaten geboekt
Een ander wordt mogelijk door een gepatenteerde vinding van het Australische FuturEnergy Pty

Okt 9 :
Een niet nader genoemde partij in de VS en LLC in Australië hebben verbrandingsproeven met Magnegas in combinatie met kolen met succes afgerond. Als ook een onafhankelijke derde partij de genoemde resultaten bevestigd, zal aan een nieuw opgericht bedrijf de nodige equipment worden verkocht.
Magnegas neemt voor 25% deel in dit nieuwe bedrijf.

Snijbranden

22 juli
Lancering Magnegas2
Thans wordt het explosieve Acetyleen gebruikt bij het snijbranden.
Magnegas is veel stabieler en ook daardoor veel veiliger dan acetyleen. De regels voor vervoer en opslag zijn daarom ook veel minder stringent.
Magnegas2 snijdt 40% schoner en snijdt 38% sneller en is veel goedkoper dan acetyleen.
Het wordt nog voordeliger geproduceerd dan magnegas1 en het heeft anders dan Magnegas1 een zichtbare vlam, waardoor de instructietijd, voor het gebruik van dit gas, bij het snijbranden, aanzienlijk korter is.
Om aan de verwachte behoefte te kunnen voldoen werkt MagneGas Corp. nog aan de opschaling van Magnegas2. Magnegas wordt reeds door meerdere distribiteurs verkocht.
Het leger en de New Yorks Fire Department (NYFD) hebben Magnegas op proef.
De hitte van de vlam is dermate geconcentreerd op één punt waardoor de stralingswarmte zeer gering is.
Door de hoge snelheid bij het snijden en de geringe stralingswarmte kan snel effectief en vaak levensreddend worden opgetreden.
Van 11- tot 13 november wordt Magnegas® gedemonstreerd op de FABTECH, de grootste metaalbewerkingstentoonstelling in de VS. Magnegas mag als enige binnen worden gedemonstreerd vanwege haar veilige-, rookvrije- en milieuvriendelijke status .

September 23
Na een jaar testen van Magnegas is de NYFD gestart met de laatste testen, met als doel Acetyleen te vervangen voor het goedkopere, schonere, hetere en veiligere Magnegas.
Er zijn contacten met meerdere brandweerafdelingen.

September 29:
Lancering MagneTote.
Voor o.a. gebruik in het leger en bij de brandweer ontwierp MagneGas Corp, i.s.m. de NYFD, 2 complete toebehoren sets genaamd MagneTote™
MagneTote™ bestaat uit 2 complete snijbrander-uitrustingen met twee aluminium cilinders. één verpakt in resp. een rugtas en een Kooikoffer te koop voor resp. $ 1799 en $2160. Het geheel is lichter en makkelijker te dragen dan de huidige bij de brandweer en leger gebruikte equipment.

www.youtube.com/watch?v=mF3t7rIEfAo&a...
Veel over Magnegas. Wel even kijken hè?

laatookuwinstinctsturen
0
Overname.
Augustus 19
Magnegas Corp, kocht een distributie centrum op een strategische locatie in Florida
De aandelen worden overgenomen voor $ 3 Mn. De deal moet voor 15 November zijn afgerond.
De overname wordt gefinancierd met de $4,5Mn de uit aandelenemissie
Op 400 mtr van het distributiecentrum kocht MagneGas Corp. een ander hoofdkantoor op 1700 m2 grond met een hal van +/-16 X 50 die MagneGas Corp. nog voor eind 2014 wil betrekken.
Van de huidige locatie van zo’n 700 M2 naar +/-1700M2.
Van de $770,000 die deze aanschaf kost zijn $250.000 betaald. De overige $ 520.000 wordt geleend tegen een lagere rente (6%) dan de rente van het huidige pand.
Het bedrijf is hier veel beter gesitueerd, aan de westkust midden in een groot industriegebeuren, bij een vliegveld en bij uitvalswegen in alle richtingen in het midden van Florida.

Staat het PAF™-systeem aan de vooravond van wereldwijde erkenning?
Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar niet fossiele brandstoffen, afvalverwerking en vermindering van CO2 met een gala aan methodes waaronder ook Plasma Arc systemen.
? A L S ?....uit wereldwijde testen blijkt dat de PAF™ technologie goedkopere en betere producten maakt dan andere systemen of methodes, zijn de mogelijkheden nog niet te overzien.

Potentieel voor de 12 maanden.
• November: afronden overname gasdistributiecentrum.
• November / december verhuizen naar een groter hoofdkantoor.
• De testresultaten van het Italiaanse ENEA.
• 2015 +/-$ 2 Mn omzet van het gasdistributiecentrum.
• Komende half jaar opschalen Magnegas 2.
• Hj2-2015 verkoop Magnegas2 met MagneTote™ aan het leger en brandweer
• ? Als ? ….de testen aan de hooggespannen verwachtingen voldoen, dan wereldwijde erkenning en orders voor het leveren van PAF™ installaties o.a. aan
1. een grote varkensfokkerij
2. een viskwekerij.
3. Pioneer Recycling Corp. voor het steriliseren van medisch- en farmaceutisch materiaal.
4. 0.a. elektriciteitscentrales voor Co-verbranding.
5. Aan gasdistribiteurs die hun eigen gas produceren.

Dan komt Magnegas volgend jaar misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Astana Tech. te Kazachstan kocht een mobiele installatie met toebehoren voor $ 518.000 voor
demonstratiedoeleinden .
“Dit PAF™ systeem zal van grote invloed zijn op het beheer en recycling van afval en de industriële
gasmarkt, in Centraal Azië”, aldus een woordvoerder van Astana Tech.

Het betrachten van enige terughoudend betreffende de resultaten van sommige testen is ook hier op zijn
plaats.
“Eerst zien dan geloven”?

Wie weet,
We wait and see.

Louis,
weten doet ie het ook nie.
laatookuwinstinctsturen
0
Van het wetenschapsforum
HHO is GEEN H2O
Magnegas zou meer energie leveren dan het nodig heeft om te produceren.

Het bestaan van HHO= Magnegas wordt sterk in twijfel getrokken.


www.wetenschapsforum.nl/index.php/top...

Quote maart 2009
}Even een samenvatting:
1. Volgens de publicaties van Santilli gaat het allemaal om de stof HHO die zich onderscheidt van H2O doordat de waterstofatomen niet door middel van een covalente binding aan het zuurstof gebonden zijn, maar door een magnetische binding. Vandaar dat HHO een 'magnecule' wordt genoemd, als tegenhanger van de gebruikelijke 'molecule'.
De magnetische binding komt volgens Santilli tot stand doordat in een sterk magnetisch veld (1 T en meer) de orbitalen vervormen tot torussen ipv de bekende bol- of peervormige orbitalen. (NB Dit is een hard, algemeen erkend quantummechanisch gegeven.) Santilli stelt nu dat in een sterk magnetisch veld deze orbitalen zich antiparallel aan het magnetisch veld zullen richten (diamagnetisme). Vervolgens kunnen waterstof en zuurstof boven elkaar komen te staan. Nu werken de gemagnetiseerde moleculen als atomaire magneetjes die elkaar aantrekken, wat net zo gaat als bij magneten in het dagelijks leven.
Santilli stelt nu dat deze binding zo sterk is dat ze energie om deze te verbreken groter is dan de thermische energie beschikbaar uit het gasmengsel bij kamertemperatuur. Dit is echter gebaseerd op een semi-klassieke berekening. Het Curie-punt ligt tamelijk laag, rond de +70oC, als ik het me goed herinner.

2. Bij de "verbranding" van HHO komt de temperatuur boven de Curie temperatuur, waardoor de magnetische binding verbroken wordt. Dit resulteert in een waterstofmolecuul en een zuurstofatoom (radicaal). Vervolgens reageren zuursotf en waterstof langs de gebruikelijke weg.

3. Bij verbranding van fossile brandstoffen, zullen de HHO moleculen zich volgens Santilli via zwakke magnetische bindingen hechten aan de brandstofmoleculen. Dit leidt tot ertoe dat zuurstofradicalen bij de ontleding van HHO vlak bij de fossiele brandstofmoleculen komen, waardoor de verbranding ervan gemakkelijker verloopt. Omdat deze gemakkelijker verloopt, is de verbranding completer en schoner, wat resulteert in een hoger rendement. Het geclaimde verbeterde rendement van aanpassingen zoals in de bovengenoemde link gegeven, zit hem dus in de volledigere verbranding van de brandstof, niet in extra energiewinst uit het gepostuleerde HHO.

4. Voor de productie van HHO is een sterk magnetisch veld nodig en een redelijk hoge dichtheid. Dat is de reden dat de productie alleen goed werkt in vloeistoffen. Verder moet de electrische stroom sterk genoeg zijn om een voldoend grote dichtheid aan waterstof- en zuurstofionen te maken. Een ander, voor de productie essentieel aspect is dat de stromen sterk genoeg moeten zijn om stroomsterktes te genereren die gepaard gaan met een magnetisch veld van ongeveer 1T. Volgens de patenthouders is dat juist de crux: je maakt het magnetisch veld in de electrolyse door de electrolysestroom. Men vermoedt dat er in de vloeistof kanaalvorming optreedt net als in gasontlading door lucht, mits de spanning hoog genoeg is. Om verdamping en oververhitting tegen te gaan wordt er gekozen voor een pulsvormige stroomtoevoer.
Dus: hoge spanningen, hoge stromen en alles gepiekt met een pulsvorm zodanig dat oververhitting wordt tegengewerkt. Wat ik tussen de regels door begrijp is dat de frequenties rond de 20kHz liggen. Met een pulsverhouding van 1:10 of hoger betekent dit stroomstoten met een duur van minder dan 5 microseconden. De benodigde spanningen zijn in de orde van hectovolts bij een poolafstand van enkele cm.
Opm. De opstellingen die het best schijnen te werken, hebben cilindrische polen in een soort multipoolopstelling. Ik stel me zo voor dat deze het beste compromis vormen tussen de hoge veldsterkte van een puntvormige pool en de goede warmteverdeling can een plaatvormige pool. Maar dat is mijn gedachte.
Opm. Bij de multipool-opstellingen die ik in werking heb gezien, zijn er geen gasontladingsverschijnselen. Ik dnek dat dit met een juiste tuning van de opstellingen te maken heeft.

Wat hiervan alleemaal waar is, weet ik niet. Het is op z'n minst vreemd te noemen dat alle (op 1 na) publikaties in min of meer privé-vaktijdschriften zijn gedaan en dat dit niet echt is doorgedrongen tot de gevestigde wetenschappelijke wereld. Maar goed, mogelijk zegt dit meer over het conservatisme in de gevestigde wetenschappelijke wereld, dan over de nieuwheid van het onderzoek.] einde quote.

Prof. Santili strijdt al meer dan 30 jaar om erkenning.
Wereldwijd wordt er geëxperimenteerd met Magnegas tot nu toe lijkt het erop dat Magnegas de hoge verwachtingen waarmaakt
De soms jarenlange proeven door derden lijken het bestaan van HHO te gaan bevestigen.
Op korte termijn verwacht men positieve resultaten van:onder meer

De New York fire department voor het snijbranden ter vervanging van het explosieve vervuilende onstabiele acetyleengas dat 35 a 40% minder heet is met meer warmte-uitstraling.
Het leger ook voor sloopwekzaamhedenj
Van relaties in Australië, de VS en Canada betreffende Co-verbranding in kolenelektriciteitscentrales

Ook de uitslagen van sterilisatie proefprojecten zullen niet lang meer op zich laten wachten
Deze betreffen sterilisatie van :

Varkensmest.
Visafval
Farmaceutisch en ziekenhuisafval.

Bij bevredigende resultaten zullen al de proeven lijden tot aanschaf van PAF(tm) installaties en demonstratiecentra

laatookuwinstinctsturen
0
Update Magnegas.

MagneGas Corp. ontwikkelde veelbelovende technieken die mogelijk bijdragen tot een schoner milieu tbv snijbranden steriliseren voor co verbranding, voor alle soorten verbrandingsmotoren .voor verwarming en koken.

Augustus 2014;
Aan Astana Tech.te Kazachstan werd een mobiele installatie met toebehoren geleverd voor $ 518.000 voor demonstratiedoeleinden in centraal Azië.
.
Juli 2014.
Het Edison Welding Institute(EWI) Report.
magnegas.com/wp-content/uploads/2012/...
EWI concludeert;.
MagneGas® 2 snijdt 5 cm dik koolstofstaal 38% sneller en verbruikt 34% minder zuurstof. MagneGas® 2 toonde betere resultaten in vergelijking met propaan..

Jan 7.
Een marine scheepswerf in Bremerton Washington kiest na 1,5 jaar testen niet voor Magnegas. Zij concludeert dat Propaan een hetere vlam produceert en sneller snijdt dan Magnegas..
Het aandeel zakte van 0,94 naar $0,44.
Magnegas Corp.(Co) mocht geen onderricht geven en zij mocht niet bij de proeven aanwezig zijn.

Jan 8.
Op èèn van de grootste marine-scheepswerven ter wereld in de VS wordt aangevangen met het testen van Magnegas2.
Een gepensioneerde marineofficier werd toegevoegd aan de adviesraad van Magnegas Corp..

Orders volgen elkaar nu in snel tempo op.
Dec 29; Afnetco Recycling kocht onlangs onder voorwaarden van een Memorandum Of Understanding (MOU) een 100KW Magnegasinstallatie voor +/- $ 650.000.
De Magnegasinstallatie is verkozen om deel te gaan uitmaken van infrastructuur-gerelateerde groenprojecten..

Jan 12.
De New Yorkse brandweer (NYFD) vervangt na 1,5 jaar testen Acetyleen voor Magnegas en plaatste een order voor Magnegas2 met de bijbehorende equipement..
De NYFD concludeert;
• MagneGas has a hotter flame temperature than other cutting methods;
• The tank can be used in various positions and does not need to be upright during operation unlike other fuels;
• It is a stable gas making it safer for deployment in harsh conditions, unlike acetylene;
• MagneGas is contained in lighter tanks making for faster deployment;
• Off gasses have less toxicity than other alternatives;
• MagneGas is made locally from renewable waste liquids.
Febr 17.
Een van de grootste top 5 energiemaatschappijen heeft Magnegas goedgekeurd en zullen acetyleen vervangen voor Magnegas tbv onderhoudswerkzaamheden. De naam van de energiemaatschappij zal worden bekend gemaakt na de overgangsperiode.

Feb 26.
Two Rivers Demolition selecteerde Magnegas voor een groot sloopwerk en plaatste de grootste order uit het bestaan van Magnegas. De order bevat minimaal 1300 flessen Magnegas2.

Mrt 10: Een grote leverancier van gas-equipment aan de brandweer in Florida heeft voor een jaar exclusiviteit verworven voor de distributie van Magnegas2-equipment tbv de brandweer in Florida.

Maart 12. Magnegas heeft een voorlopig patent ingediend voor mogelijke microbiologische toepassingen in de openbare en agrarische industrie.
Magnegas is in onderhandeling met deskundigen uit het bedrijfsleven en gelinieerde partners om deze nieuwe intellectuele eigendommen te commercialiseren.

Koersen kunnen ook de komende maanden per dag schommelen met 30% of zelfs meer.

De sterilisatieproeven met varkensmest bij een grote varkensfokkerij in Indiana waren succesvol en gaven aanleiding om de komende maanden verder te experimenteren om het Magnegassysteem, voor het steriliseren, te optimaliseren. Indien de proeven het gewenste effect realiseren zal een Magnegassysteem besteld worden en zal deze locatie dienen als demonstratiecentrum. MagneGas is met meerdere varkensfokkerijen in gesprek.

Wereldwijd zijn er proeven gaande met de door MagneGas Corp. ontwikkelde Plasma Arc systemen en haar producten, bij autofabrikanten, op universiteiten, en andere wetenschappelijke instellingen.
Dit jaar, mogelijk binnenkort, worden resultaten van meerdere proeven verwacht, onder meer van de proeven met co-verbrandingsinstallaties t,b.v. kolencentrales..

12-maands koersdoel dd 21 jan 2015 van analisten $1 tot $ 4
2 analisten gaven een korte termijn koersdoel van $2,48
Voor het hele price-target-update-verhaal ga naar.
wallstreetpulse.org/magnegas-corporat...

Een greep uit het potentieel voor de komende 12 maanden.
• Meerdere miljoenen omzet van het overgenomen gasdistributiecentrum.
• Omzet door omschakeling van Acetyleen naar Magnegas2 met bijbehorende equipment door
1. het NYFD. en ?Omzet $ 100.000?
2. door een niet nader genoemde grote elektriciteitsbedrijf. ?Omzet $ 100.000
3. Two Rivers demolition Omzet +/- $600.000
• Omzet .+/- 650.000uit levering van een Plasma Arc Flow systeem aan Zuid-Afrika
• Omzet ??? van binnen- en buitenlandse distribiteurs..

Mogelijk nog omzet in 2015 n.a.v. de resultaten van de proeven
• op èèn van de grootste marine-scheepswerven ter wereld. ?Omzet $25.000?
• bij verschillende autofabrikanten
• in kolencentrales voor co-verbranding.. Als na de geslaagde proeven in Australië, Michigan en Florida ook de proeven van een niet nader genoemd groot Nutsbedrijf in de VS aan de verwachtingen voldoen zal Magnegas een enorme verandering ondergaan..
Co-verbranding met Magnegas:
1. kan voor een groot deel van de vele soorten verontreinigingen verwerken
2. meer energie leveren.
3. 10-tallen miljoenen per jaar besparen t.o.v. bestaande methoden.
Ergens in Q2 worden de definitieve resultaten verwacht.

De definitieve resultaten van de lopende sterilisatieproeven kunnen nog maanden op zich laten wachten Finetuning en regelgeving zijn doorgaans langdurige procedures,
Lopende sterilisatieproeven;
• bij een grote varkensfokkerij (Hj2?)
• bij een viskwekerij.
• Bij Pioneer Recycling Corp. voor het steriliseren van medisch- en farmaceutisch materiaa.l
Mochten de proeven de gewenste resultaten boeken dan verkoopt MagneGas om te beginnen 3 installaties aan de hier genoemde bedrijven Omzet +/- $2 Mn

En dan nog de lang verwachte resultaten van de proeven;
• bij het Italiaanse ENEA, het Nationaal Agentschap voor Nieuwe Technologieën, Energie en Duurzame Economische Ontwikkeling.
MagneGas startte een agressieve internationale marketing campagne tbv de verkoop in strategische regio’s.in de wereld.
Onderhandelingen met joint ventures en distribiteurs voor de verkoop van MagneGas-equipment in de VS en Europa bevinden zich in een gevorderd stadium.

. ? A L S ?....uit wereldwijde testen blijkt dat de MagneGas technologie bijdraagt tot een schoner milieu en voldoende, betere producten goedkoper kan produceren dan andere systemen of methodes, krijgt deze technologie mogelijk wereldwijde support van overheden en dan zijn de mogelijkheden nog niet te overzien.

Het zal niet de door mij verwachte +/-6 Mn dollar omzet in 2015 zijn die mogelijk een koers van rond de $2,50 binnen 12 maanden gaat waarmaken als wel het enorme potentieel dat zich mogelijk de komende maanden zal openbaren.

Met in 2015 mogelijk $6 MN omzet en 7 Mn kosten en nu $ 5 Mn in kas sluit ik een aandelenemissie niet uit..
Ondanks de veelbelovende Magnegas-technologieën blijft het aandeel in dit stadium speculatief.

Van de 37 Mn aandelen zijn 43% in handen van insiders

Now we wait
We weet?

Louis
Weten doet ie het ook nie.
hosternokke
0
Chapeau voor je zeeeeeeeeeer uitgebreide samenvatting.
Heb dit aandeel de afgelopen weken op het Yahoo!-board zien buzzen maar heb afgelopen vrijdag (+59%) niet in durven stappen omdat ik mij er nog niet voldoende in verdiept had. Ben agv je uiteenzettingen een stuk wijzer geworden, bedankt hiervoor.

Indien je meer respons wil dan wil ik je adviseren de info van deze draad op te pakken en opnieuw te starten in het forum "Amerikaanse aandelen".
laatookuwinstinctsturen
0
Tijd niet op dit forum geweest.

Bedankt voor de tip
Ik zal een update maken voor het forum "Amerikaanse aandelen"

Goed dat je het volgt.
Het is een speculatief aandeel. Deze zomer (officieel verwacht in juni) worden de resultaten van Co-verbranding gepubliceerd.
Nieuwe klanten voor vervanging van Acetyleen zullen zich in versneld tempo aandienen. Hoewel dit nog niet tot winstgevendheid zal leiden.
Een aandelenemissie kan m.i. niet uitblijven.
Eventueel kan de omzetting van warrants in aandelen nog wat extra miljoenen opbrengt waardoor een aandelenemissie nog een of twee maanden uitgesteld kan worden.
Als de resultaten van de proeven met Co-verbranding voldoen aan de hooggespannen verwachtingen is dat wereldnieuws en kan de ppa veel meer waard worden dan de huidige prijs.
Een aandelenemissie zal dan veel meer opbrengen.

Deze zomer dus cruciaal.

8 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 486,50 +15,04 +3,19% 14:52
AMS25-24h 486,61 +15,15 +3,21% 14:52
AMX 664,40 +23,22 +3,62% 14:52
ASCX 688,74 +31,08 +4,73% 14:37
BEL 20 2.965,20 +108,15 +3,79% 14:52
BRX20-24h 2.964,67 +107,62 +3,77% 14:52
Germany30^ 10.005,60 +479,83 +5,04% 14:52
Dutch15-index 13.610,73 +393,66 +2,98% 14:37
Euro30-index 14.130,53 +508,19 +3,73% 14:37
Citi Dow Jones... 21.874,18 +820,51 +3,90% 14:52
Citi S&P 500 I... 2.586,65 +98,05 +3,94% 14:52
Citi NASDAQ 7.826,71 +299,88 +3,98% 14:52
Citi Nikkei In... 18.574,26 +892,68 +5,05% 14:52
WTI 27,28 -1,23 -4,31% 14:52
Brent 33,25 -1,16 -3,37% 14:52
EUR/USD 1,0788 -0,0024 -0,22% 14:52
BTC/USD 7.156,1400 +418,7500 +6,22% 14:52
Gold World Spo... 1.642,83 +24,61 +1,52% 14:52
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ING 5,115 +0,495 +10,71% 14:36
ASMI 89,860 +7,980 +9,75% 14:35
ArcelorMittal 8,540 +0,692 +8,82% 14:36
Dalers Laatst +/- % tijd
Ahold Delhaize 22,360 -0,080 -0,36% 14:36
Royal Dutch Shell A 16,914 +0,014 +0,08% 14:36
Wolters Kluwer 62,000 +0,420 +0,68% 14:35