AHOLD PRESENTEERD BETERE CIJFERS, ALS WE DACHTEN !!!!WE GAAN DIT AANDEEL VOLGEN!!!!!