Wat worden de risico-s in 2020?

Aanhoudende toename van welvaartsongelijkheid, inkomensongelijkheid en ongelijkheid op het gebied van gezondheidszorg
Amerikaans-Chinese handelsruzie: ‘Fase één’ van de overeenkomst is nog steeds niet ondertekend, en er is blijvende onzekerheid over wat er daarna gaat gebeuren
Handelsruzie blijft zwaar wegen op investeringsbeslissingen van grote bedrijven
Aanhoudende langzame groei in China, Europa en Japan. Dit zou kunnen leiden tot een significante appreciatie van de Amerikaanse dollar
Onzekerheid rond de afzettingsprocedure van President Trump en een mogelijke tijdelijke sluiting van de regering
Onzekerheid omtrent de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en de gevolgen voor belastingen, regulering en bedrijfsuitgaven
Anti-monopolie, privacy en technologie regulering
Minder interesse voor Amerikaanse schuldpapier van buitenlandse investeerders na de presidentsverkiezingen
Fiscale expansie leidt tot significante groei in de VS en/of Europa
Hoogte van de Amerikaanse staatsschuld begint de lange rente te beïnvloeden
Mismatch tussen vraag en aanbod van Amerikaanse schuldpapier, opnieuw een piek in de reporente
Federal Reserve minder bereidwillig om de rente te verlagen in een verkiezingsjaar
Kredietvoorwaarden scherpen aan met meer differentiatie tussen CCC en BBB-bedrijfskrediet
Kredietvoorwaarden scherpen aan met meer differentiatie tussen CCC en BBB consumentenkrediet
Meer bedrijven die hun kredietrating zien afnemen tot BBB niveau. En van BBB naar HY (high-yield) niveau
Hernieuwde jacht naar rendement op Amerikaanse krediet door beleggers wegens groei negatief renderende schulden
Vermindering bedrijfswinsten kan leiden tot minder aandeleninkopen
Krimpende automobielindustrie is een risico voor de wereldmarkten en economie
Crash op de huizenmarkt in Australië, Canada en Zweden
Aanhoudende onzekerheid rond Brexit