Euronav « Terug naar discussie overzicht

Forum geopend voor Euronav

19.355 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 960 961 962 963 964 965 966 967 968 » | Laatste
Wdm1959
0
Amerikanen blijven zich juridisch verzetten tegen Belgische rederij Euronav
De Amerikaanse Euronav-aandeelhouder FourWorld Capital Management (FWC) heeft bij de Antwerpse ondernemingsrechtbank een nieuwe rechtszaak aangespannen. De zaak is niet alleen gericht tegen olietankerrederij Euronav, maar ook tegen de Compagnie Maritime Belge (CMB) en de Noorse rederij Frontline.
21:08 Bron: BELGA
FourWorld had eerder dit jaar al in de VS een klacht ingediend tegen het overnamebod van de Compagnie Maritime Belge (CMB). Zo wou men het Amerikaanse luik van het verplichte overnamebod tegenhouden - Euronav heeft ook een beursnotering in de VS - en een schadevergoeding eisen. De rechtbank in de VS verwierp het kortgeding echter.
De zaak bij de Antwerpse ondernemingsrechtbank is een variatie op de eerdere vordering bij het Marktenhof. De Amerikaanse aandeelhouder wil dat een deel van de verkoop van schepen wordt stopgezet. De overname van Euronav door CMB.TECH werd namelijk deels gefinancierd door de verkoop van een deel van de VLCC-vloot aan de Noorse rederij Frontline.
Daarnaast vraagt FourWorld Capital aan de rechtbank om de overeenkomst te vernietigen die de arbitrageprocedure beëindigt zonder enige compensatie. FourWorld Capital wil tot slot de overname van Euronav door CMB.TECH terugdraaien.

Bij Euronav zeggen ze alle vorderingen integraal te betwisten. “Wij zullen ons standpunt verdedigen”, klinkt het.
Wdm1959
0
Euronav melding op website

FOURWORLD DIENT NOG EEN VERZOEK IN
ANTWERPEN, België, 8 april 2024 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” or the “Company”) heeft vernomen dat bepaalde fondsen die beheerd worden door FourWorld Capital Management LLC (“FourWorld”) nu ook een verzoek hebben ingediend bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen, België.
De klacht is gerelateerd aan de geïntegreerde oplossing voor de strategische en structurele deadlock binnen Euronav die de Vennootschap aankondigde op 9 oktober 2024, waarvan het verplicht bod van CMB NV op alle uitstaande aandelen van de Vennootschap dat werd afgesloten op 15 maart 2024 het slotstuk vormde, alsook de overname van CMB.TECH NV door Euronav. FourWorld vordert dat alle besluiten van de Raad van Toezicht en Algemene Vergadering omtrent deze transacties, alsook de transacties nietig worden verklaard. In dit opzicht heeft FourWorld alle partijen die betrokken zijn in deze transacties Euronav, CMB NV, Frontline plc, Famatown Finance Limited, Hemen Holding Limited en Geveran Trading Co. Limited gedagvaard.
Euronav is van oordeel dat de vordering ongegrond is en zal zich er ten gronde tegen verdedigen.
Dit laatste verzoek volgt op eerdere klachten en verzoeken die ingediend werden door FourWorld bij het United States District Court voor het zuidelijke district van New York en bij het Marktenhof van het Brusselse Hof van Beroep in België tegen CMB NV. In maart, hebben de rechtbanken in België en de VS alle verzoeken van FourWorld om het verplichte bod van CMB NV te schorten afgewezen
boothram
0
wat nu? wordt wellicht lange tijd een molensteen voor Euronav ;
mogelijkheden om eventuele schade aan euronav te vergoeden zoden moeten gebaseerd zijn op aandelen aangehouden bij het bod van frontline of op het bod op Cmbt. Een schadevergoeding miinnnelijke schikking is niet ondenkbaar . euronav riskeert zelf heel weinig en voor andere partijen zou het misschien gunstig zijn een deeltje van de winst te betalen aan hen die toen posities hadden op euronav, Dit is geen spoedprocedure en dient wellicht wel voor de rechtbank te komen. uitspraak onzeker dan.
maci
0
quote:

boothram schreef op 11 april 2024 10:25:

wat nu? [...]
Afwachten, niet meer en niet minder.
maci
0
ANTWERPEN, België, 15 april 2024 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN)
(“Euronav” of de “Vennootschap”) meldt dat de Vennootschap, 263.771 eigen aandelen
heeft ingekocht op de NYSE en op Euronext Brussels.
Na deze transacties bezit de Vennootschap 25.807.878 eigen aandelen, wat overeenkomt
met 11,73% van het totale aantal uitstaande aandelen.

ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
maci
0
EURONAV EN ANGLO-EASTERN BUNDELEN
KRACHTEN

Euronav NV ("Euronav") en Anglo-Eastern Univan Group ("Anglo-Eastern") hebben het
genoegen een overeenkomst aan te kondigen voor de verkoop en aankoop van Euronav
Ship Management Hellas ("ESMH"), de scheepsmanagementtak van Euronav.
Euronav en Anglo-Eastern willen door deze verkoop de krachten bundelen, waarbij de
laatstgenoemde eigenaar wordt van de scheepsmanagementverantwoordelijkheden voor
de schepen die momenteel onder ESMH vallen op een "as is" basis. Deze transactie zal
Anglo-Eastern een sterke lokale aanwezigheid op de Griekse markt bieden en tegelijkertijd
haar aanwezigheid in ruwe aardolietankers aanzienlijk vergroten.
Na de integratie zal ESMH deel gaan uitmaken van het uitgebreide wereldwijde netwerk
van Anglo-Eastern, wat de gecombineerde entiteit een breed scala aan groeimogelijkheden
biedt in verschillende regio's en scheepstypen.
Bjorn Hojgaard, CEO van Anglo-Eastern, benadrukt het wederzijdse gunstige karakter die
“beide bedrijven in staat stelt om te focussen op wat zij het best kunnen en reflecteert het
volste vertrouwen dat Euronav heeft in het vermogen van Anglo-Eastern om te presteren
als scheepsbeheerder en bredere alternatieven met betrekking tot veiligheid, kwaliteit,
digitalisatie, training van de bemanning en decarbonisatie.”
Alexander Saverys, CEO: “We zijn veheugd om de krachten te bundelen met AngloEastern. We hebben al een sterke samenwerking met Anglo-Eastern en deze combinatie
zal onze zakenrelatie nog verder versterken, wat verscheidene nieuwe opportuniteiten zal
bieden voor ons bedrijf en onze mensen.”
De HoA moet nog verder worden gedocumenteerd en definitief worden goedgekeurd door
de Raad van Toezicht.
maci
0
Keerde Eurn. ooit stockdividend uit? Dit omdat in NL daarover geen belasting wordt geheven. Als dat in BE ook zo is zou een keuzedividend welkom zijn.
Aandelen hebben ze er in overvloed voor.
aossa
0
quote:

maci schreef op 16 april 2024 08:53:

Keerde Eurn. ooit stockdividend uit? Dit omdat in NL daarover geen belasting wordt geheven. Als dat in BE ook zo is zou een keuzedividend welkom zijn.
Aandelen hebben ze er in overvloed voor.
Stockdividenden zijn in België belastbaar met roerende voorheffing van 30%
dwz dat de prijs van het stockdividend aan netto (min 30% dus) wordt berekend.

Maar er is meer, Euronav zal een groot deel van het dividend belastingsvrij kunnen uitkeren door te putten uit de reserve. Dwz dat ze een kapitaalsteruggave doen via speciaal dividend, dat niet belastbaar is met roerende voorheffing. Er is dus geen nood aan de uitgifte van stockdividend. Het staat iedereen vrij om het cash uitbetaald dividend opnieuw in EURN te investeren door aankopen op de beurs.
maci
0
Het onbelast uitkeren is me bekend. Ook van Eurn. Het komende dividend wordt grotendeels zo betaald.
Ik dat meer aan stock omdat dat weer aandelen in de markt zet. Voor Belgen levert dat dus niets op helaas.
maci
1
Aandheelhoudersinformatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 mei 2024:
www.euronav.com/nl/investeerders/wett...

Uitgelicht:

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
4.1 Voorstel van besluit:
De algemene vergadering besluit als volgt:
“Het voor het boekjaar 2023 te bestemmen resultaat bedraagt 853.521.632,88 USD. Samen met de
winst van 80.681.525,52 USD van het vorige boekjaar resulteert dit in een te bestemmen winstsaldo van
934.203.158,40 USD.
Aan alle aandeelhouders zal een brutodividend over het hele jaar ten bedrage van 2,34 USD per aandeel
worden uitgekeerd, bestaande uit reeds betaalde interimdividenden van de eerste drie kwartalen van het
jaar 2023, met name 0,70 USD per aandeel met betrekking tot het eerste kwartaal van 2023, 0,80 USD
per aandeel met betrekking tot het tweede kwartaal van 2023 en 0,57 USD per aandeel met betrekking
tot het derde kwartaal van 2023 en een finaal gewoon dividend van 0,27 USD per aandeel, uit te betalen
na de gewone algemene vergadering. Alle beslissingen met betrekking tot de betaling van het gewone
dividend, inclusief de vaststelling van de betaaldatum, alsmede alle overige formaliteiten, worden
gedelegeerd aan de Raad van Toezicht.
Per 31 maart 2024 resulteert dit in de volgende winstverdeling(*):
Reserves 0 USD
Dividenden(**) 470.764.044,93 USD
Overgedragen 463.439.113,47 USD
(*) Het totale bedrag aan dividenden kan variëren afhankelijk van het aantal eigen aandelen die de
vennootschap in haar bezit heeft op de registratiedatum voor de uitbetaling van het gewone dividend.
Indien het totaalbedrag van het gewone dividend wijzigt, zal het bedrag van de overgedragen winst
dienovereenkomstig wijzigen.
(**) Rekening houdend met de interimdividenden voor een totaalbedrag van 2,04 USD per aandeel die
reeds betaald zijn tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Stemming:
Indien geen keuze wordt aangebracht, stemt de mandataris voor het voorstel.
Voor / Tegen / Onthouding

5. Uitkering aan aandeelhouders van 4,30 USD per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie
5.1 Voorstel van besluit:
De algemene vergadering besluit als volgt:
“De algemene vergadering besluit een uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie
(die beschikbaar is gesteld na het besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 10 november 2021) van 4,30 USD per aandeel goed te keuren. Alle besluiten
betreffende de betaling van de uitkering aan de aandeelhouders uit de beschikbare uitgiftepremie,
inclusief het vaststellen van de betaaldatum en alle overige formaliteiten, worden gedelegeerd aan de
Raad van Toezicht. Om twijfel te voorkomen: eigen aandelen hebben geen recht op de dergelijke uitkering
aan aandeelhouders.”

www.euronav.com/media/67782/6-stembri...
maci
0
EURONAV MAAKT RESULTATEN EERSTE
KWARTAAL 2024 BEKEND
HOOGTEPUNTEN
• Winst van 495 miljoen USD in Q1 2024
• Overname van CMB.TECH afgerond
• Verplicht openbaar bod CMB afgerond
• Euronav & Anglo-Eastern bundelen krachten
• Verkoop van 3 oudere VLCC’s
• Nieuwbouw bestelling van 2 Newcastlemaxen, 2 Bitumentankers en 1
containerschip
• Eerste waterstofproductie en -tankstation in Afrika
• Eerste door waterstof aangedreven schip in Afrika
• Uitkering van 4,57 USD per aandeel voor het volledige jaar 2023 voorgesteld tijdens
de Algemene Vergadering in mei
• Distributie van 1,15 USD voor Q1 2024 zal voorgesteld worden tijdens een BAV in
juli
• Inkoop eigen aandelen

UITKERING AAN AANDEELHOUDERS
De Raad van Toezicht heeft besloten om het dividendbeleid te wijzigen naar een volledig
discretionair dividendbeleid.
Dividend voor volledig jaar 2023
De Raad van Toezicht heeft voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 16 mei 2024 om 4,57 USD per aandeel uit te keren aan alle aandeelhouders. Deze
uitbetaling in contanten wordt voorgesteld als een combinatie van een dividend (0,27 USD
per aandeel) en een terugbetaling uit de uitgiftepremie (4,30 per aandeel). Deze
uitkeringsbenadering zal optimaal zijn voor aandeelhouders aangezien het deel van de
uitkering dat betrekking heeft op de uitgiftepremie meer dan 90% van de uitkering zal
vertegenwoordigen.
De voorgestelde timing voor het dividend, dat onderhevig is aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering op 16 mei, is als volgt:
• Ex-dividend datum : 22/05/2024
• Registratiedatum : 23/05/2024
• Betalingsdatum: 31/05/2024
Q1 2024 Dividend
De Raad van Toezicht heeft besloten een voorstel te doen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van juli om 1,15 USD per aandeel uit te keren aan alle aandeelhouders. Deze
uitbetaling in contanten wordt voorgesteld als een combinatie van een dividend en een
terugbetaling uit de uitgiftepremie. Deze uitkeringsbenadering zal optimaal zijn voor
aandeelhouderszoals hierboven beschreven.

Het PB lees je hier: ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
Alfonz
0
quote:

maci schreef op 8 mei 2024 09:05:

Eindelijk lijkt de lang verwachte stijging te zijn ingezet :-)
Ik denk dat we nog een tijd zijdelings zullen bewegen hoor.....
maci
0
quote:

Alfonz schreef op 8 mei 2024 10:19:

[...]
Ik denk dat we nog een tijd zijdelings zullen bewegen hoor.....
Om reden van..?
maci
0
'Transformatie Euronav in volle vaart'

'De resultaten van Euronav, met of zonder boekhoudkundige meerwaarden, zijn beter dan verwacht', klinkt het bij ING-analist Quirijn Mulder. 'Als we de boekhoudkundige winst van 373 miljoen euro aftrekken van de ebitda van 550 miljoen, dan komen we op een onderliggende ebitda van 177 miljoen.
We verwachten in het tweede kwartaal nog eens 83 miljoen aan winsten op boekhoudkundige meerwaarden', vervolgt Mulder. 'Dat volgt op het feit dat Euronav doorgaat met het ontmantelen van zijn olietankervloot door verdere desinvesteringen.' Hij legt uit dat in plaats daarvan verschillende schepen worden ingezet die ook op het meer milieuvriendelijke lng kunnen varen.
Er volgen meer boekhoudkundige meerwaarden in het tweede kwartaal.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/so...

En

Ex-Euronav CEO Hugo De Stoop vertrok met stevige ontslagvergoeding
Hugo De Stoop kreeg een ontslagvergoeding van 1,7 miljoen euro bij zijn vertrek bij de olietankerrederij. Dat blijkt uit het jaarverslag van Euronav.

www.tijd.be/ondernemen/transport.html...
Alfonz
1
quote:

Alfonz schreef op 8 mei 2024 10:19:

[...]
Ik denk dat we nog een tijd zijdelings zullen bewegen hoor.....
Omdat de CEO zijn kroonjuwelen (24 v l c c s aan Frontline) heeft verkocht en bovendien de helft van de opbrengst heeft uitgegeven aan een zeer onzekere onderneming om de economie koolstofvrij te maken, die eigendom was van een grote aandeelhouder (handel met voorkennis!)......
maci
0
quote:

Alfonz schreef op 8 mei 2024 15:12:

[...]
Omdat de CEO zijn kroonjuwelen (24 v l c c s aan Frontline) heeft verkocht en bovendien de helft van de opbrengst heeft uitgegeven aan een zeer onzekere onderneming om de economie koolstofvrij te maken, die eigendom was van een grote aandeelhouder (handel met voorkennis!)......
Als je (nog) aandelen hebt snap ik je redenering niet.
Net als de meeste aandeelhouders had je de aandelen kunnen verkopen. Veel kennis had ook jij.
Alfonz
0
quote:

maci schreef op 8 mei 2024 17:17:

[...]

Als je (nog) aandelen hebt snap ik je redenering niet.
Net als de meeste aandeelhouders had je de aandelen kunnen verkopen. Veel kennis had ook jij.
Op de (middel) lange termijn kan dit een interessant aandeel zijn......Ik heb de helft van mijn positie aangehouden.
maci
0
Voor degene die ze al een tijd had: je kon zien aankomen dat er superdividend aankwam. Vooral om die reden verkocht ik niet, want het grootste deel is fiscaal vrij. Dat scheelt in NL heel veel belasting!
Mede om die reden kocht ik juist bij net na de formele overdracht(dip).
Dat blijkt voorlopig een goede zet.
boothram
0
wie pqg 7 uit kzartaalrapport
termijncontracten suezmax +vlcc +fso 3 jaar ter;ijncontracten 380 m;iljoen
-360 0m;ilj contract backlog voor che;ische tankers en containers en voor de dire jaren 9000 dagen
72500 dagen spot aan gem;iddeld 35000 zonder exploitatekosten maar met cashflow uit afschrijvingen en kapitaalvergoeding
samen goed voor 3300 miljoen bruto inkomen
dit zonder rekening te houden met meerwaarden.van een 6tal boten die nu nog niet verkocht zijn.maar in 2026 niet meer ter beschikking op basis van 350 dagen in 2026 14.5 vlcc en 23.8 suezmax
en 3 jaar is eigenlijk maar 11 kwatalen en en nog 2 dollar cash uit bootverkoop
geschatte belegginswaarde 3x de 17 dollar berekende cash te verwachten in komende 3 jaar ...???
19.355 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 960 961 962 963 964 965 966 967 968 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jun 2024 17:14
Koers 14,400
Verschil +0,170 (+1,19%)
Hoog 14,450
Laag 14,260
Volume 34.089
Volume gemiddeld 174.123
Volume gisteren 9.569

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront