Euronav « Terug naar discussie overzicht

Forum geopend voor Euronav

19.332 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 959 960 961 962 963 964 965 966 967 » | Laatste
maci
0
quote:

GiGa schreef op 28 maart 2024 13:19:

[...] Volgens hen is “de storm voorbij”. Dit kan nieuwe beleggers aantrekken en de aandacht vestigen op het bedrijf.
[...]
Laat dan maar komen die "nieuwe" beleggers!! Ook weer mooi positief nieuws.
Laat de storm maar komen! :-)
boothram
0
terug naar bel20?
...daarvoor moet 15% van de aandelen ongecontroleerd zijn.
stel dat er in totaal 30 miljoen zijn nu, dan moet het aantal aandelen dalen naar 200 miljoen..
maw euronav moet zijn eigen aandelen gewoon annuleren.
£Is men er nog niet helemaal? Euronav kan binnen zijn bestaand inkooprecht wel gaan tot zowat 14%,
Men is er dan misschien nog niet helemaal. het zou dan nog gaan om zowat 3mijjoen aandelen extra in de vrije markt te zetten... of nog 5 miljoen aandelen meer aankopen voor annulatie.
Gezien het enorme voordeel van zichtbaarheid in de markt is dat voor CMB best een klein offer: Ze behouden 85% en CMBT boekt nog winst op de geannuleerde aandelen. Ze hebben 3 maanden, en dan terug bij bel19?
maci
0
Er wordt aan gewerkt.

INKOOP EIGEN AANDELEN
ANTWERPEN, België, 29 maart 2024 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN)
(“Euronav” of de “Vennootschap”) meldt dat de Vennootschap, 2.620.931 eigen aandelen
heeft ingekocht op de NYSE en op Euronext Brussels.
Na deze transacties bezit de Vennootschap 25.131.181 eigen aandelen, wat overeenkomt
met 11,42% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Meer informatie over de transacties is als volgt:
Bijlage:
maci
0
De aandelen die nu worden gekocht vallen niet onder de periode die in bijlage worden aangegeven.
Vraag: hoeveel aandelen kunnen er binnen de huidige periode worden gekocht?

"... 10 miljoen aandelen in te kopen tegen een maximum aankoopprijs per aandeel van 17,86* USD met een
looptijd van 21 maart 2024 tot 28 juni 2024. "
aossa
0
De mening van ChatGpt over Euronav aandelen.

Vraag: zijn euronav aandelen interessant.
ChatGpt: Als AI-model geef ik geen financieel advies of beleggingstips. De aantrekkelijkheid van aandelen, zoals die van Euronav, kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de prestaties van het bedrijf, trends in de sector, marktomstandigheden en individuele beleggingsdoelen. Het kan nuttig zijn om onafhankelijk onderzoek te doen of advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je beslissingen neemt over beleggingen. Als je meer specifieke informatie wilt over Euronav of beleggen in het algemeen, laat het me weten en ik help je graag met algemene informatie.

Vraag: waarom koopt EURONAV eigen aandelen in.
ChatGPT:

Bedrijven zoals Euronav kunnen ervoor kiezen om hun eigen aandelen in te kopen om verschillende redenen, waaronder:

Kapitaalstructuur optimaliseren: Door eigen aandelen in te kopen kan een bedrijf zijn kapitaalstructuur herstructureren en het aantal uitstaande aandelen verminderen, wat kan leiden tot een hogere winst per aandeel voor bestaande aandeelhouders.

Vertrouwen tonen: Het inkopen van eigen aandelen kan ook dienen als een signaal naar de markt dat het management van mening is dat de aandelen ondergewaardeerd zijn en een goed langetermijninvestering vormen.

Belastingvoordelen: Soms kan het inkopen van eigen aandelen gunstig zijn vanuit belastingoverwegingen,
boothram
0
Ik denk dat ze 10% kunnen bijkopen, en dat ze nornaal 4% hadden... dat is zowat hetzelfde als nog 10 miljoen kunnen bijkopen; gezien ze al heel wat hadden bijgekocht een paar jaar geleden.
Ze kunnen echter altijd beslissen van opnieuw 10% bij te kopen, en traditiegetrouw als aandeel onder de waarde noteert en 50% van uitkeerbare winst (winst op schepen gaat naar kapitaalreserve, in principe, maar bij de vlcc verkoop is daar ietwat van afgeweken (met 'opbrengsten na vekoop' als courante winst te boeken, en geen verdere afschrijvingen meer , is dan courant resultaat).
Een andere optie zou kunnen zijn die eigen aandelen aan te bieden als keuzedividend...?
Het zou snel kunnen betekenen meer 'free float' als cmb niet ervoor kiest.
maci
0
Wat je denkt doet niet ter zake. Het antwoord kan worden gevonden in een besluit van een voorgaande AVA.
Ik had geen trek er naar te zoeken.
boothram
0
Saverco heeft nog altijd niet het resultaat van het bod gepubliceerd. Het is dus nog altijd onwaarschijnlijk dat die aangekochte aandelen uit de 'free float' komen. Het zou betkenen dat van de weigeraars van het bod plots 20% zo beslissen toch te verkopen (het zou kunnen als belangrijke fondsen grote participaties wegmaken).
Ik vermoed dus dat saverco een deel van de aandelen uit het bod heeft doorverkocht. Ze kunnen dit nu nog niet meedelen, omdat het resultaat van het bod nog niet officieel is vastgesteld.
Dat Saverco nu 91% controleert, wat tradewinds stelt, lijkt me dus voorbarig. (tenzij de bron Saverijs is).
Wdm1959
0
Uiteindelijk zijn de huidige winnaars van deze saga diegenen die verkocht hebben en op het bod zijn ingegaan. Als er later een dividend met of zonder roerende voorheffing wordt uitbetaald en dan opnieuw instapt in Euronav doet mijn inziens een goede zaak tegenover deze die niet verkocht hebben. Uiteindelijk moet de koers serieus stijgen wil het dezelfde prestatie neerzetten tegenover bijvoorbeeld Frontline of Scorpio Tankers. Uiteindelijk zal de koers door het uitgekeerde dividend aan een veel lagere prijs noteren . Misschien komt er een keuzedividend met de vraag met of zonder een gedeeltelijke roerende voorheffing.
maci
1
EURONAV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN
2023 AAN
HOOGTEPUNTEN 2023
? Nieuw hoofdstuk voor Euronav, nieuwe Directieraad en Raad van Toezicht sinds
november 2023
? Verdere vlootoptimalisatie met 5 VLCC’s, 2 Bitumentankers, 2 Suezmaxen en 2
Newcastlemaxen gecontracteerd in 2023 en Q1 2024
? Overname CMB.TECH afgerond in Q1 2024
? Dividend van 4,57 USD per aandeel voor te stellen aan de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering

Uitgelicht:

" Verschil tussen de tussentijdse en finale resultaten
Het finale resultaat van 406,6 miljoen USD is 4,3 miljoen USD lager dan het voorlopige
resultaat van 410.9 miljoen USD dat op 4 februari 2024 werd gerapporteerd. Dit verschil
heeft te maken met de integratie van de 2023 resultaten van onze joint ventures TI LLC
en TUKA Ltd. en enkele bijkomende boekingen in verband met overlopende rekeningen en
offhires. Verder is er een aanpassing gedaan in een uitspraak over een leaseverplichting
waardoor de activa met gebruiksrecht en de leaseverplichtingen zijn verhoogd.

UITKERING AAN AANDEELHOUDERS
De Raad van Toezicht heeft besloten om het dividendbeleid te wijzigen naar een volledig
discretionair dividendbeleid.
De Raad van Toezicht stemde ermee in om 0,57 USD per aandeel uit te keren aan
aandeelhouders voor de periode van het derde kwartaal van 2023. Dit weerspiegelde de
positieve marktomstandigheden in de grote ruwe olietankermarkt in het derde kwartaal
van 2023. In het vierde kwartaal werd geen extra dividend uitgekeerd.
De Raad van Toezicht zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei
2024 voorstellen om 4,57 USD per aandeel uit te keren aan alle aandeelhouders. . Deze
uitbetaling wordt voorgesteld als een combinatie van een dividend (0,27 USD per aandeel)
en een terugbetaling uit de uitgiftepremie (4,30 per aandeel). Deze uitkeringsbenadering
zal optimaal zijn voor aandeelhouders aangezien het deel van de uitkering dat betrekking
heeft op de uitgiftepremie meer dan 90% van de uitkering zal vertegenwoordigen.

Financiële kalender 2024
8 mei 2024
Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2024
16 mei 2024
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
01 augustus 2024
Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2024
7 augustus 2023
Halfjaarverslag 2024 beschikbaar op website
7 november 2024
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2024
06 February 2025
Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2024

Het hele bericht lees je hier: ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
boothram
0
zij die verkocht hebben doen inderdaad een goede zaak. De beste zaak blijft wellicht voor de kopers van insw, een veel intressantere vloot dan frontline, en stukken goedkoper. Frederiksen is wat mij betreft teveel gebonden aan olie, en cyprus biedt nu wel fiscale voordelen, maar dat kan precies verdwijnen door internationale regels. integendeel, voor sommige aandeelhouders is de belgische relatie effectief een voordeel, en dan heb ik het nog niet over het immorele karakter van de cypriotische belastingsontvluchter. en betwistbaar stopzetten van een bod. De TI schepen hebben niet minder opgebracht dan de vlcc van frontline. Frontline was beter gepositioneerd in de middelgrote schepen en product. 'WAS'. Het blijt olie-afhankelijk en indierect ook sschatplichtig, ttz olie, lees Frederiksen, heeft die vloot nodig.
Nu heeft door die 7 miljoen aandelen reeds bijgekocht door euronav CMBgettrouwen theoretisch de 90% overschreden, vandaar wellicht de melding bij sec.Het ziet er naar uit dat die 7 miljoen aandelen niet geleverd zijn uit de CMB voorraad. Echt uitsluitsel is er nog niet: er wordt voortgegaan uit de resultaten van het bod, en het lijkt niet onmogelijk dat het totaal daarmee wordt velaagd, maw dat euronav 7 miljoen aandelen krijgtt uit het aangeboden lot.
Overigens dient ook uitgeligt dat de opbrengsten uit verkoop van schepen nog in de rekening staan voor slechts 1,2 miljard... De vlcc alleen bracht toch 2,45 miljard $ op?
Er dient dus nog heel wat verrekend in q1. Vandaar de verwachte winst op boten van 400 miljoen in q1.
De 3 ex-leased schepen zijn nog niet verrekend. dus ook al een mooie winst op vloot in q2.
Wait-ans-see wat cmb doet: Komt er een bod om de beurs te verlaten? komt er nog een 2de groot nettodividend met de resultaten van q1?
Ik denk dat ze er alle belang bij hebben nog aandelen bij te kopen en die dan te vernietigen. 20% vernietigen, dan wordt 11,8 % vrije aandelen 11,8/80 of bijna 15%.
Helaas, als minderheidsaandeelhouders kun je niet echt de koers bepalen. Op die 7 miljoen gekochte aandelen hebben ze ook al een mooie extra-winst...en besparen ze 33 miljoen $ op aangekondigde dividenduitkeringen. q1 gaat dus wel naar >3$ winst per aandeel, (cmbt niet vergeten, en ex cpn)!
Een of andere alliantie om meer aandlelen naar de beurs te brengen kan het aandeel goed doen.
biobert
0
biobert
0
• Transaction date:
03/04/2024
• Threshold that is crossed:
90%
• Denominator:
220,024,713
• Notified details:
A) Voting rights Previous notification After the transaction
Number of voting rights Number of voting rights % of voting rights
Holder of voting rights Linked to securities Not linked to securities Linked to securities Not linked to securities
Saverco NV 24,400 24,400 0.01%
CMB NV 107,905,344 177,147,299 80.51%
Euronav NV 22,877,040 25,278,554 11.49%
Subtotal 130,806,784 202,450,253 92.01%
TOTAL 202,450,253 92.01%

Wat heeft bovenstaande voor gevolg?
maci
0
Hieronder in het NL:

OPENBAARMAKING VAN EEN
TRANSPARANTIEKENNISGEVING
(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
1. Samenvatting van de kennisgeving
ANTWERPEN, België, 4 april 2024 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN)
(“Euronav” of de “Vennootschap”) heeft op 4 april een transparantiekennisgeving
ontvangen van Saverco NV. CMB NV heeft de transparantiedrempel van 90%
overschreden.

De beschreven feiten van het geheel vind je hier: ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
aossa
0
quote:

Wdm1959 schreef op 4 april 2024 09:04:

Uiteindelijk zijn de huidige winnaars van deze saga diegenen die verkocht hebben ...
Niet aangemeld.
Verkocht in februari aan €16,65
Teruggekocht maart aan €14,25
En krijg straks €4,3 netto teruggave uit de cash.
aossa
0
Uitleg door ChatGPT:

Het discretionaire dividendbeleid verwijst naar de praktijk waarbij een bedrijf de beslissing neemt om dividend uit te keren op basis van de huidige financiële situatie en toekomstverwachtingen van het bedrijf. In tegenstelling tot een vast dividendbeleid waarbij het bedrijf een vast percentage van de winst uitkeert als dividend, heeft een discretionair dividendbeleid meer flexibiliteit. Het management van het bedrijf kan besluiten om het dividendbedrag te verhogen, te verlagen of zelfs niet uit te keren, afhankelijk van verschillende factoren zoals winstgevendheid, liquiditeitsbehoeften, groeiplannen en economische omstandigheden. Dit geeft het bedrijf meer ruimte om strategisch te plannen en zich aan te passen aan
maci
0
INKOOP EIGEN AANDELEN
ANTWERPEN, België, 8 april 2024 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN)
(“Euronav” of de “Vennootschap”) meldt dat de Vennootschap, 2.620.931 eigen aandelen
heeft ingekocht op de NYSE en op Euronext Brussels.
Na deze transacties bezit de Vennootschap 25.544.107 eigen aandelen, wat overeenkomt
met 11,61% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Meer informatie over de transacties is als volgt:

ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
19.332 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 959 960 961 962 963 964 965 966 967 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 mei 2024 17:35
Koers 15,010
Verschil -4,150 (-21,66%)
Hoog 15,950
Laag 15,010
Volume 239.412
Volume gemiddeld 209.777
Volume gisteren 67.051

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront