Galapagos « Terug naar discussie overzicht

inhoudelijk LIGHT

4.141 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 204 205 206 207 208 » | Laatste
MtBaker
0
@ MZ ik ben blij dat ik het hier geplaatst hebt, zo is het niet verdwenen , maar zelfs een super overzicht aan het worden. Bedankt voor uw inzet.
MtBaker
1
quote:

Toert schreef op 29 april 2019 12:20:

Interessant berichtje, Wall Street Trader.

Zou er echter iemand de exacte vertaling en de betekenis van deze zin kunnen geven uit het artikele:
Separately, management noted that the development spend cap on the 20% of R&D costs that GLPG co-funds is "within sight".

dank bij voorbaat !
we naderen bijna de beperking van 20% kosten blokkering op onderzoek en ontwikkeling.
epos
3
quote:

MtBaker schreef op 30 april 2019 10:34:

[...]we naderen bijna de beperking van 20% kosten blokkering op onderzoek en ontwikkeling.
En om het iets meer uit te leggen;

Er is ooit afgesproken door Galapagos dat ze 20% van de ontwikkeling van Filgotinib mee zouden gaan betalen. Gilead betaalt dus 80%, Galapagos 20%. Alleen is er een aardig risico voor Galapagos als dat onbeperkt zou zijn, want feitelijk kan Gilead ze dan failliet laten gaan door maar extra onderzoeken te gaan starten waar Galapagos mede voor op zou moeten draaien. Om dat risico te verlagen is er afgesproken dat er een maximaal bedrag is tot waar Galapagos de 20% moet bijdragen (xxx miljoen), waarna Gilead de rest zelf moet betalen. Het management heeft dus aangegeven dat ze in de buurt komen van die maximale bijdrage.
[verwijderd]
1
@holenbeer, MtBaker en epos : dank voor de uitleg, weer iets (belangrijks) bijgeleerd !
[verwijderd]
2
Ivm verbeteren van het model.
Je onderschat IPF echt wel volgens mij.
1. De markt zal groter worden dan $4.100 in 2025. Met de huidige medicatie blijven patiënten helaas maar 2-5 jaar leven. Daardoor groeit het aantal patiënten amper, omdat het aantal nieuwe patiënten niet veel hoger ligt dan die dat uiteindelijk helaas ook sterven.
Dat is echter met huidige medicatie. GLPG 1690 kan de ziekte een pak beter aanpakken en de median survival zal bv van 2-5 jaar naar 5-15 jaar kunnen gaan, wat het aantal patiënten enorm de hoogte zal injagen en dus ook de global market tegen 2025.
Ik zou rekenen op $8.000.
2. Market share zal (indien approval) een pak hoger liggen dan 30%. GLPG1690 zal dan echt een koploper worden. Reken maar minstens 50% marktaandeel. De superioriteit tov de huidige middelen is gigantisch.
3. Zoals hier is gezegd, moet die winstmarge een pak omhoog. Pharmaceutische bedrijven halen zo'n 50-70% marges. Geen 19,5%.

Het is een leuk model. Echter zou ik wel, omdat je met een multiple op de winst werkt, de R&D kosten, administratieve kosten etc. ervan aftrekken. Hiervoor kan je de ontwikkelingen van vorige jaren volgens mij doortrekken.
Pas dan is je waarderingsmodel echt volledig.
Rekyus
36
Enkele overpeinzingen volgend op de kwartaalcijfers en de webcast van vorige week.

1. ACR20 uitkomsten de FINCH -trials hebben gezorgd voor een vertekend beeld voor wat betreft de werkzaamheid van filgotinib tegenover upadacitinib. EMA heeft al eerder besloten ACR20 niet langer als eindpunt te gebruiken vanwege de tekortschietende betrouwbaarheid. De uitkomsten berusten al te zeer op subjectieve en oncontroleerbare bevindingen van de deelnemers aan de trial. Voor de FDA is het kennelijk een brug te ver om het Europese besluit te volgen (not-invented-here).

2. Met het door de FDA afgedwongen onderzoek naar de testiculaire toxiciteit van filgotinib hebben de Amerikaanse autoriteiten zichzelf en de toekomstige gebruikers geen goede dienst bewezen. Men heeft overhaast een slecht uitgewerkte richtlijn uitgevaardigd, die het onderzoekstraject van filgotinib ernstig lijkt te vertragen, terwijl de kans op 'harde' uitkomsten gering is. Het tweede Manta onderzoek is klaarblijkelijk nodig om het bureaucratische prutswerk (mijn woorden) van de FDA te camoufleren. De ironie wil dat om de Amerikaanse autoriteiten te gerieven, patiënten in Europa aan extra onderzoek worden onderworpen, wat niet door de Europese toelatingsautoriteiten wordt gevraagd.

3. Overigens is het management van Galapagos wel zo verstandig om niet te speculeren over dit gevoelige onderwerp. Dat kan alleen maar frictie opleveren met de machtige toelatingsinstantie.

Bovendien speelt de FDA een relatief belangrijke rol in de industriepolitiek van de federale overheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld EMA, die een veel neutraler positie inneemt. Het stimuleren van concurrentie tussen farma-bedrijven via regelgeving, maar ook informeel is eerstgenoemde niet vreemd. Tegen die achtergrond heeft men altijd kritisch gekeken naar het quasi-monopolie van Abbvie's Humira. Men is er bepaald niet uit om upadacitinib een voorkeursbehandeling te geven, nu een ander Amerikaans bedrijf, namelijk Gilead, een veiliger concurrerend middel naar de markt wil brengen.

Het heeft mogelijk wel als consequentie dat de FDA zich eerder gedwongen zal zien te accepteren dat de Manta-resultaten pas later in de lopende registratieprocedure mogen worden ingediend, eventueel zelfs als fase-4 trial ná registratie

4. De toekomstige filgotinib-omzet van Gilead - daarmee ook de royalty-inkomsten van Galapagos - wordt sterk bepaald door de prijsstelling van upadacitinib. Vooralsnog is er geen zicht op een door biotechnologie vervaardigde opvolger (lees: monoklonaal antilichaam) van adalumimab (Humira) en zal AbbVie verder moeten met het in eigen huis ontwikkelde 'small molecule'. Logischerwijs zal de onderneming in de Verenigde Staten de prijs van het aldaar nog door een octrooi beschermde Humira willen matchen. Die prijs zal ook het vertrekpunt zijn van overzeese prijsonderhandelingen. Dat is gunstig voor de omzet van filgotinib en daarmee ook voor Galapagos. Men moet hierbij tevens voor ogen houden dat Humira en zijn biosimilars 40% non-responders scoort en filgotinib 10 tot max. 15%. De non-response wordt bij Humira pas na 3 á 4 maanden zichtbaar, bij filgotinib aanzienlijk eerder (zo'n 2 weken, als ik me goed herinner). Voor een chronisch te gebruiken middel is de relatieve besparing gering, maar een positief, psychologisch effect is er wel degelijk

5. Interessant is ook de discussie over de opvallende placebo-scores bij het ACR20 eindpunt. Onduidelijk is en blijft waar die hoge scores aan zijn te wijten (of te danken, zo u wilt): een (over)vertegenwoordiging van patiënten uit Oost-Europese landen of uit India. De CMO van Galapagos houdt erop dat de deelnemers aan de trial het liefst wil blijven deelnemen omdat de standaardbehandeling in die landen zoveel slechter is dat men gunstiger effecten rapporteert dan men werkelijk ervaart. Het is teleurstellend dat we het van vermoedens moeten hebben, en niet van kwantitatieve zekerheden.

6. Voor diegenen die destijds Ablynx volgden, is dit overigens geen onbekend onderwerp. Het RA-medicijn vobarilizumab kende op het eindpunt ACR20 een placeboscore van meer van 75%. Mede om die reden heb ik altijd mijn twijfels gehad bij het vergelijken van 'placebo-adjusted scores' tussen twee medicijnen, die niet 'head-to-head' in één onderzoek zijn onderzocht. In de analytische chemie bijvoorbeeld is alom bekend dat verschilmetingen extra onbetrouwbaarheid met zich meebrengen vanwege de mogelijkheid dat (zowel toevallige als systematische) fouten van de afzonderlijke metingen tegen elkaar kunnen wegvallen, maar evenzeer elkaar kunnen versterken. Extra voorzichtigheid is dus geboden.

7. CEO Van de Stolpe met zijn team kan bogen op een prachtig 'track record'. Hij maakt waar wat hij belooft en wendt als kleine onderneming snel het steven als er zich betere kansen voordoen. Dat maakt het verschil met de grote 'corporate's. Geen in steen gebeitelde strategie, maar gezond opportunisme, gedreven door verse inzichten.

Misschien dat sommigen hier op het forum zich het nog herinneren. Er moest verantwoording afgelegd naar de aandeelhouders over de forse hoeveelheid cash op de balans, opgehaald via emissies. Is bedoeld om een interessant molecuul van een derde partij te inlicenseren. Nee toch maar niet, niet teveel concurrentie van de grote jongens. Dan maar gebruiken om een kleine, ondergewaardeerde biotech over te nemen, ergens in Europa. Nee bij nader inzien ook dat niet, want de eigen pipeline creëert een snel uitdijende financieringsbehoefte en cash biedt je een sterkere onderhandelingspositie. Met een licht, maar goed bedoeld cynisme: consistent in de inconsistentie!

8. Waarom ook het veelbelovende CF-program na een eerste lichte tegenvaller afgestoten aan AbbVie, die er nota bene nog geld over had ook? Was er een nieuw inzicht ontstaan over de faalkansen van de zelf ontwikkelde potentiatoren en correctoren, een inzicht waar AbbVie absoluut geen weet van had? Het afstoten van het programma kon op goedkeuring van de markt rekenen, want dan kon Galapagos investeren in minder risicovolle projecten. Een vreemde redenering naar mijn mening: waarom zou de R&D in een nieuw molecuul plotseling minder riskant zijn dan in een CF-molecuul, waarvan je weet in welke richting moet zoeken?

Gelukkig kwam even later de aap uit de mouw: het Toledoproject, waarmee mogelijk een superieure opvolger van filgotinib naar de markt wordt gebracht. Typisch een voorbeeld van strategie denken waarmee de door Van de Stolpe licht verfoeide Big Pharma ook vaak succes heeft: een lange-termijn visie gericht op het opbouwen van sterke, op continuïteit gerichte positie in een vertrouwd ziektedomein. Galapagos heeft meer en meer weg van een grote 'corporate' dan het zelf beseft! Think Big, maar vooral Act Big!
MZ
4
quote:

Topperke schreef op 30 april 2019 11:59:

Ivm verbeteren van het model.
Je onderschat IPF echt wel volgens mij.
1. De markt zal groter worden dan $4.100 in 2025. Met de huidige medicatie blijven patiënten helaas maar 2-5 jaar leven. Daardoor groeit het aantal patiënten amper, omdat het aantal nieuwe patiënten niet veel hoger ligt dan die dat uiteindelijk helaas ook sterven.
Dat is echter met huidige medicatie. GLPG 1690 kan de ziekte een pak beter aanpakken en de median survival zal bv van 2-5 jaar naar 5-15 jaar kunnen gaan, wat het aantal patiënten enorm de hoogte zal injagen en dus ook de global market tegen 2025.
Ik zou rekenen op $8.000.
2. Market share zal (indien approval) een pak hoger liggen dan 30%. GLPG1690 zal dan echt een koploper worden. Reken maar minstens 50% marktaandeel. De superioriteit tov de huidige middelen is gigantisch.
3. Zoals hier is gezegd, moet die winstmarge een pak omhoog. Pharmaceutische bedrijven halen zo'n 50-70% marges. Geen 19,5%.

Het is een leuk model. Echter zou ik wel, omdat je met een multiple op de winst werkt, de R&D kosten, administratieve kosten etc. ervan aftrekken. Hiervoor kan je de ontwikkelingen van vorige jaren volgens mij doortrekken.
Pas dan is je waarderingsmodel echt volledig.
Hoi Topperke,

Ik heb jouw opmerkingen deels in acht genomen.
1. IPF nu op 5,000m$ gezet
2. marktaandeel IPF op 50% gezet
3. Winstmarge naar 25% gezet (ik blijf graag iets conservatief)

Tot slot opgezocht wat de gemiddelde kosten zijn per phase. Ik kwam deze site tegen:https://www.researchgate.net/figure/Costs-by-therapeutic-area-and-phase-in-US-million_fig1_293640487

De PT wordt nu berekend door ((milestones in cash + expected net profit - Kosten onderzoek)*K/W)/ aantal uitstaande aandelen.

Bijlage:
Piet2010
43
Vanmiddag aanwezig geweest bij de AVA in Mechelen. Zoals te verwachten geen beursgevoelige informatie. Alle besluiten zijn wel bij meerderheid aangenomen.

De AVA begin met een presentatie van Onno t.a.v. de stand van zaken; bekende sheets die geen nieuwe inhoud bevatten. Ik heb zelf nog wel de volgende aantekeningen gemaakt:
- de recrutering van Rocella (1972-OA) verloopt voorspoedig; is waarschijnljk eind volgende maand afgerond
- het patent op het discovery platform van GLPG loopt af, maar men maakt zich daarover geen zorgen. GLPG is er van overtuigd dat het nog steeds het beste is wat te vinden is.
- het zal nog jaren duren voor Filgotinib in alle ziektes ingezet kan worden, maar het eerste pilletje komt volgend jaar op de markt (NL/Belgie)
- er zijn nog veel additionele testen nodig om filgotinib volledig te gaan benutten, maar het potentieel is dan heel groot
- in de niet-reuma aandoeningen zal Flgotinib de eerste JAK1 zijn die op de markt komt waardoor snel een positie opgebouwd kan worden
- Finch 3 viel alleen wat tegen voor de 200mg mono; die had men beter verwacht
- overall gaat het om een super veilig medicijn dat qua effectiviteit minstens vergelijkbaar is aan UPA, maar dus duidelijk minder bijwerkingen
- de term " best in class" kun je alleen gebruiken als je een vergelijkende studie gedaan hebt, maar tussen de regels door constateer ik dat het in feite gewoon best in class is (persoonlijke mening)
- Onno verwacht dat filgotinib de biologicals veel sneller uit de markt zal duwen dan de analisten verwachten; de middelen die inmiddels op de markt zijn doen dat ook o.a. omdat ze worden voorgeschreven aan nieuwe patienten. De analisten gingen er van uit dat ze pas voorgeschreven zouden worden wanneer bv. Humira niet meer goed werkt
- GLPG is druk doende met de opbouw van een salesapparaat; daarvoor zijn erg veel sollicitanten; men wil graag voor GLPG werken en dit middel verkopen
- de recruiting voor IPF loopt ook erg snel
- er komt een go/nogo moment als een kwart van de patienten een jaar onderweg zijn; is dus een belangrijk moment, maar dat duurt nog wel even
- voor IPF kan sprake zijn van compassionate use van het medicijn omdat IPF zo levensbedreigend is; dat wil zegeen dat het medicijn voorgeschreven mag worden voor goedkeuring
- opnieuw positieve geluiden over Toledo, met name t.a.v. de dubbele werkzaamheid; versterking van goede eiwitten en verzwakking van slechte eiwitten; het potentieel van deze molecule is erg groot; volgend jaar fase 2 voor 5 verschillende ziektes tegelijk
- OA zal zeker gepartnerd worden; is te groot in US om zelf te doen
- grote partner is gewenst in verband met de zelfstandigheid van GLPG
- er werden veel vragen gesteld over Manta; recruitment verloopt traag en zou daarom op het kritieke pad kunnen komen te liggen. Onno wilde hier verder niet te veel over kwijt omdat het aan Gilead is om dat te doen. Mijn persoonlijke mening/indruk is dat het mogelijk zal leiden tot een waarschuwing op de verpakking (er is preklinisch iets geconstateerd en daar wordt onderzoek naar gedaan)maar dat de FDA niet zo'n goed medicijn lange tijd aan patienten gaat onthouden om op het onderzoek te wachten. Tenslotte zijn de meeste patienten vrouwen en de mannen zijn meestal ouder dan 60)
- hetzelfde geldt voor de tijdline voor goedkeuring FDA; Gilead moet dit communiceren. Aanstaande woensdag is een conf. call t.a.v. de resulataten van Gilead; mogelijk gaat Gilead daar iets zeggen.
- t.a.v. Filgotinib werd nog een vraag gesteld m.b.t. combinatiemoleculen; Gilead heeft dat in eerste instantie bedongen in de deal, maar heeft daar niet veel werk van gemaakt. Zal opnieuw besproken worden omdat GLPG wellicht aanvullende molecules heeft. Ook Abbvie zal mogelijk komen met een combi medicijn en het zou vervelend zijn dat Gilead/GLPG die kans zou laten liggen
- en natuurlijk; de overname die er wel/niet komt. onno herhaalde zijn gevoelsn t.a.v. het gesprek met Gilead hierover. Hij is er gerust op dat er geen overname komt.

De nieuwe spreuk is "blijf bij ons, het is nog maar net begonnen".

Advies is woensdag te luisteren naar de conference call van Gilead.
Pokerface
0
quote:

MZ schreef op 30 april 2019 15:44:

[...]

Hoi Topperke,

Ik heb jouw opmerkingen deels in acht genomen.
1. IPF nu op 5,000m$ gezet
2. marktaandeel IPF op 50% gezet
3. Winstmarge naar 25% gezet (ik blijf graag iets conservatief)

Tot slot opgezocht wat de gemiddelde kosten zijn per phase. Ik kwam deze site tegen:https://www.researchgate.net/figure/Costs-by-therapeutic-area-and-phase-in-US-million_fig1_293640487

De PT wordt nu berekend door ((milestones in cash + expected net profit - Kosten onderzoek)*K/W)/ aantal uitstaande aandelen.
Hoi MZ,

Allereerst bedankt voor je overzicht. Je steekt daar veel energie in en dat wordt gewaardeerd. Toch een kritische noot van mij: Je koersdoel staat inmiddels op ruim € 800 als ik het goed zie. Is dat niet erg hoog? Op welke termijn verwacht jij deze koers? En waar kom je uit als je de slagingskans voor Filgo overal op 100% zet? Ik zou tekenen voor een dergelijke koers, maar ik kan me deze niet voorstellen binnen 10 jaar.
Endless
1
quote:

Pokerface schreef op 1 mei 2019 14:39:

[...]

Hoi MZ,

Allereerst bedankt voor je overzicht. Je steekt daar veel energie in en dat wordt gewaardeerd. Toch een kritische noot van mij: Je koersdoel staat inmiddels op ruim € 800 als ik het goed zie. Is dat niet erg hoog? Op welke termijn verwacht jij deze koers? En waar kom je uit als je de slagingskans voor Filgo overal op 100% zet? Ik zou tekenen voor een dergelijke koers, maar ik kan me deze niet voorstellen binnen 10 jaar.
Volgens Onno zelf is deze koers realistisch binnen enkele jaren( zelfs 2x zo hoog ) . Zeker met de grote toekomst wat Toledo.
K. Wiebes
0
Ik kan me het betreffende interview met Moses en Onno niet meer écht voor de geest halen; maar volgens mij verkocht Onno z'n Aby's, na de NDAQ-IPO, voor 'n eurootje of 20...

Dus wát allemaal realistisch is en wat niet zullen we tóch nog even moeten afwachten.
DÉ realiteit is, dat de koers op 102 staat. Helaas.
Endless
0
quote:

hoebeet schreef op 1 mei 2019 15:05:

Ik kan me het betreffende interview met Moses en Onno niet meer écht voor de geest halen; maar volgens mij verkocht Onno z'n Aby's, na de NDAQ-IPO, voor 'n eurootje of 20...

Dus wát allemaal realistisch is en wat niet zullen we tóch nog even moeten afwachten.
DÉ realiteit is, dat de koers op 102 staat. Helaas.
Rtlz beursinside op de iexdag juni 2018. Zie you tube. Hier had hij het over 10x de toen huidige koers 80 euro en in de presentatie in de zaal 10-20x keer de huidige koers. Tot nu toe vertelt hij geen sprookjes al jaren komt uit wat hij zegt.
Moet er wel 2-3 blockbusters inzitten. filo is alvast 1
MZ
1
quote:

Pokerface schreef op 1 mei 2019 14:39:

[...]

Hoi MZ,

Allereerst bedankt voor je overzicht. Je steekt daar veel energie in en dat wordt gewaardeerd. Toch een kritische noot van mij: Je koersdoel staat inmiddels op ruim € 800 als ik het goed zie. Is dat niet erg hoog? Op welke termijn verwacht jij deze koers? En waar kom je uit als je de slagingskans voor Filgo overal op 100% zet? Ik zou tekenen voor een dergelijke koers, maar ik kan me deze niet voorstellen binnen 10 jaar.
Hoi Pokerface,i k doe het graag hoor, informatie delen daar is het forum tenslotte voor.
Ik heb nog een kleine wijziging toegebracht in de formule.
Het lijkt mij namelijk dat de K/W factor enkel over winsten moet worden genomen en niet over Milestones.
De PT wordt nu berekend door (((expected net profit - Kosten onderzoek)*K/W)+Milestones in cash)/ aantal uitstaande aandelen.

Bijgevoegd het herziene koersdoel. Of dit te hoog is? Kijk zelf maar naar de getallen zou ik zeggen ;-) Alles valt of staat uiteraard bij goede onderzoeksresultaten, maar ik denk oprecht dat de koers nog minimaal zal verdubbelen binnen afzienbare tijd.
Bijlage:
Piet2010
0
MZ : een K/W factor van 15 lijkt me heel redelijk, maar niet alles vertaalt zich naar winst. GLPG zal een toenemend bedrag steeds herinvesteren in nieuw onderzoek. Omdat de eigen vermogen positie goed is en groeit door de royalties en milestones, kiest men er voor om nieuwe onderzoeken niet te partneren, maar deze voor eigen rekening uit te voeren. Daar zijn enorme kosten mee gemoeid. Tijdens de AVA werd gister ook gevraagd naar een soort break-even point en Bart Fillius gaf daarop aan dat dit om bovengenoemde reden nog ver weg ligt.
4.141 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 204 205 206 207 208 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 feb 2024 17:35
Koers 35,930
Verschil +0,540 (+1,53%)
Hoog 36,130
Laag 35,110
Volume 70.324
Volume gemiddeld 73.945
Volume gisteren 65.920

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront