PENSIOENEN

161 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Senior 1936
1
de pensioenen zijn al 12 jaar niet geïndexeerd, terwijl de pensioenpotten jaarlijks voller en voller worden. Ondertussen is er al bijna 1700 miljard euro pensioenvermogen. Dit vermogen levert over de afgelopen 30 jaar ca. 7% rendement per jaar op.
Het probleem is dat de pensioenen worden berekend op basis van 0% rekenrente en dan wordt vermeld dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen te laag is om de pensioenen te indexeren. Dat is echter in strijd met artikel 126 van de Pensioenwet waarin staat dat voor de berekening van de pensioenen moet worden uitgegaan van de marktwaardering (die 7% dus). Een gulden middenweg zou zijn om uit te gaan van ca. 3% rekenrente, zoals ook op Europees niveau wordt gehanteerd. En dan zou er voor de gepensioneerden "gewoon" kunnen worden geïndexeerd.
Ook voor de werkenden is niet-indexeren een slechte zaak, want dat leidt tot hogere pensioenpremies en een lagere pensioenopbouw.
De pensioeofondsen zijn schatrijk maar de politiek maakt ons wijs dat de fondsen (met 1700 mld in de kassen) arm zijn. En dat verhaal zouden wij (gepensioneerden en werkenden) dan ook niet moeten pikken.
Volgende keer zal ik hier nader op ingaan.

drooglegging
0
Nu de rentes omhoog gaan zullen toch ook de dekkingsgraden gaan stijgen?

Er komt een hele vette verhoging aan, 12 jaar indexatie inlopen dus, een kwart meer pensioen per maand om te beginnen bij het ABP.(12x2%=24%)

Ik denk dat andere krachten mijn positieve input gaan tegenhouden, de dubbele agenda gaat opgeld doen waarschijnlijk.

Geachte senior,

Hou dit draadje in stand door er af en toe wat achter te laten of vragen te stellen, het kan een hot item worden de komende jaren.
Senior 1936
2
Prof Van Praag geeft inzicht in de cijfers en maakt duidelijk dat pensioenen niet-indexeren onnodig was en dat een nieuw pensioenstelsel overbodig is. De FNV heeft zich in het overleg met Koolmees laten overdonderen; gepensioneerden en werkenden worden daar de dupe van !

Hieronder de column van Prof. Van Praag en Huub Esten:

Breng ons ‘beste’ pensioenstelsel niet om zeep voor onzeker casinopensioen
Het pensioenstelsel wordt omgebouwd, maar waarom? Het is solide en de ¬reserves zijn gigantisch, betogen Bernard van Praag en Huub Esten (3 juni 2020).
Al sinds 2006 wordt geroepen dat het Nederlandse pensioenstelsel ‘onhoudbaar’ is en de belofte van een zeker pensioen op de oude dag niet is waar te maken. Daarbij heerst een zekere kippendrift ¬bij politici, ambtenaren, fonds¬bestuurders, werkgevers en vakbondsfunctionarissen om aan te tonen dat het stelsel onhoudbaar is. En daarom moeten wij als de wiedeweerga overschakelen op een stelsel dat zowel voor de gepensioneerden als voor de werkers die nog pensioen opbouwen, veel onzekerder zal uitpakken.
Het zal afhangen van de beurskoersen en de rente op het moment van pensionering of we een mooie oude dag hebben of de hand moeten ophouden bij onze kinderen. Geen zonnig vooruitzicht voor de jongeren. De term ‘casinopensioen’ mogen wij niet meer gebruiken van Tuur ¬Elzinga (FNV) en minister Koolmees, maar dat is het natuurlijk wel.
Deze paniek wordt veroorzaakt door de werking van de thermometer die De Nederlandsche Bank (DNB) bij de pensioenfondsen aanlegt om te bepalen of ze gezond of ziek zijn: de roemruchte dekkingsgraad. De vraag is echter of die dekkingsgraad wel een deugdelijk instrument is om die gezondheid van een fonds te meten. Die hangt af van de ‘rekenrente’ en dat is een subjectieve keuze van DNB. Kiest men 0,3 procent rente, dan is de situatie dramatisch; kiest men 2,6 procent (zoals bijvoorbeeld in Canada) dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Verdriedubbeling reserves
Hoog tijd eens te kijken naar de werkelijke gang van zaken de laatste twintig jaar bij de Nederlandse pensioenfondsen. Bekijken we de ontwikkeling van de reserves van alle pensioenfondsen bij elkaar, van 2000 tot heden, dan zien we ongeveer een verdriedubbeling van de reserves. Hoe kwam dat? De jaarlijkse premie-ontvangsten en pensioenuitkeringen hielden elkaar ongeveer in evenwicht. De gigantische groei van de reserves met meer dan 6 procent per jaar komt door de prachtige rendementen op de beleggingen.
Hierbij zij opgemerkt dat de rendementen over de jaren heen sterk schommelen en in bepaalde jaren zelfs negatief waren. Maar pensioencontracten lopen over zestig jaar. Men hoeft de pensioenpolitiek niet van jaar tot jaar aan te passen aan beurs- en rentefluctuaties en daarmee het land in rep en roer te brengen. Men kon in 2000 ongeveer veertig jaar de uitkering volhouden zonder nieuwe inkomsten aan premies en rendementen uit beleggingen voordat de pot leeg was. In 2019 kon de uitkering 49 jaar worden volgehouden. Wanneer we zouden hebben geïndexeerd vanaf 2009 met een inflatie van 2 procent, zou diezelfde verhouding zijn uitgekomen op circa 38.
Fingerspitzengefühl
Ja maar, klinkt het, feiten uit het verleden zeggen niets over heden of toekomst. Dat is maar ten dele waar. De zon gaat elke morgen op en wij zouden verbaasd zijn als dat op een dag niet gebeurde. De medische kennis en kunde stoelt grotendeels op onderzoek en ervaringen uit het verleden. En zo kunnen we doorgaan.
Is er dan een gigantische trendbreuk te verwachten die de toekomst van ons pensioensysteem in gevaar brengt? Sommigen stellen met veel aplomb dat de rendementen in de toekomst enorm zullen dalen. Ook hier hebben deze economische wijzen geen wetenschappelijke argumentatie voor, behalve het fingerspitzengefühl van bekende economen. Dat heeft ons al vaak bedrogen. Het is boterzacht. Strandt het pensioenschip dan door de vergrijzing? Dat zal inderdaad tot een tijdelijke afzwakking van de groei van de reserves leiden, maar niet zodanig dat de houdbaarheid in gevaar komt. Stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden en aldus de uitkeringslast met 50 procent, dan nog is er geen man over boord.
Kerngezond patiënt
Ons pensioensysteem is een mammoettanker. Hij verandert langzaam van koers, maar mijnenvelden zien we honderden kilometers tevoren aankomen. Met dergelijke grote reserves is er alle tijd om bijtijds bij te sturen, zo nodig. Nu is dat in elk geval niet nodig. Conclusie: er is geen reden voor ongerustheid over ons pensioensysteem.
Het hardnekkig vasthouden aan dogmatisch verankerde toetsingscriteria zoals een dekkingsgraad berekend tegen een rekenrente die níets te maken heeft met de gemiddelde rendementen van pensioenfondsen, leidt tot paniek – aangewakkerd door onheilsberichten van Koolmees en De Nederlandsche Bank. Al wordt de patiënt volgens dokter DNB en dokter Koolmees met de dag zieker, in feite wandelt hij kerngezond rond.
Er is geen reden dit (volgens de internationale pensioenadviseur Mercer) ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ ten grave te dragen. In het nog niet uit-onderhandelde ‘pensioenakkoord’ wordt de methode van de dekkingsgraad bij het oud vuil gezet en ingeruild voor een onversneden casinopensioen waarbij, als de wens van DNB wordt ingewilligd, de rekenrente weer in alle glorie van stal wordt gehaald. Het is de duivel uitdrijven met Beëlzebub.
Bernard van Praag is em. Universiteitshoogleraar economie UvA en lid verantwoordingsorgaan ABP; Huub Esten is lid Landelijk Actiecomité ‘Red Het Pensioenstelsel’


Rowi62
0
Als je 4% moet maken en je maakt minder krijg je problemen. Als je 90 hebt en je keert gepensioneerden 100 uit kom je nog meer in de problemen en pik je asociaal van niet gepensioneerden hun potje.
Alle deskundigen buigen zich over de nieuwe regeling (voor aktieven) maar voor gepensioneerden en alle opgebouwde rechten is het wel of niet invaren van belang.

Het zal duidelijk zijn dat een gepensioneerde van Zorg en Welzijn (90%) omlaag gaat vergeleken met een gepensioneerde die bij een goed gedekt fonds zit, (100+ %)

Het FNV fonds was rijp voor de slacht ooit en ze gingen huilend naar het PGGM over . Vraag die nooit iets te doen dus !!!!
Senior 1936
0
quote:

drooglegging schreef op 25 februari 2021 12:59:


Nu de rentes omhoog gaan zullen toch ook de dekkingsgraden gaan stijgen?

Er komt een hele vette verhoging aan, 12 jaar indexatie inlopen dus, een kwart meer pensioen per maand om te beginnen bij het ABP.(12x2%=24%)

Ik denk dat andere krachten mijn positieve input gaan tegenhouden, de dubbele agenda gaat opgeld doen waarschijnlijk.

Geachte senior,

Hou dit draadje in stand door er af en toe wat achter te laten of vragen te stellen, het kan een hot item worden de komende jaren.

het nieuwe pensioenstelsel (als dat wetsvoorstel tenminste door het nieuwe parlement wordt aangenomen) geeft veel onzekerheid, vandaar dat nu al wordt gesproken over een casinopensioen.
En hoger pensioen op basis van het nieuwe stelsel is nog maar zeer de vraag.
Ik wil nog ff benadrukken dat niet indexeren van de pensioenen in de afgelopen 12 jaren voor de gepensioneerden 20 tot 25% koopkrachtverlies heeft opgeleverd, terwijl pensioenvermogen jaarlijks vele miljarden groter werd, nu al meer dan 1700 mld met 7% rendement.
Veel instanties van gepensioneerden, zoals Stichting Pensioenbehoud, Stichting voor Pensioenbelangen, KBO-Brabant, enz roepen op om via een petitie te protesteren tegen de huidige gang van zaken: samenvooreeneerlijkpensioen.nl/. Ik heb inmiddels al getekend
Senior 1936
0
quote:

Rowi62 schreef op 25 februari 2021 13:18:


Als je 4% moet maken en je maakt minder krijg je problemen. Als je 90 hebt en je keert gepensioneerden 100 uit kom je nog meer in de problemen en pik je asociaal van niet gepensioneerden hun potje.
Alle deskundigen buigen zich over de nieuwe regeling (voor aktieven) maar voor gepensioneerden en alle opgebouwde rechten is het wel of niet invaren van belang.

Het zal duidelijk zijn dat een gepensioneerde van Zorg en Welzijn (90%) omlaag gaat vergeleken met een gepensioneerde die bij een goed gedekt fonds zit, (100+ %)

Het FNV fonds was rijp voor de slacht ooit en ze gingen huilend naar het PGGM over . Vraag die nooit iets te doen dus !!!!

ik wil hierbij nog opmerken dat de pensioenfondsen na betaling van de pensioenen en de gemaakte onkosten vele miljarden overhouden (ca.20 tot 30 miljard per jaar). Dit vermogen wordt overigens voor 70 tot 80% belegd in buitenlandse projecten.

Zouden de gepensioneerden de afgelopen 12 jaren wel een pensioenindexatie hebben gekregen dan zou dat de Nederlandse economie ten goede zijn gekomen ! !
objectief
0
quote:

Senior 1936 schreef op 25 februari 2021 13:11:Prof Van Praag geeft inzicht in de cijfers en maakt duidelijk dat pensioenen niet-indexeren onnodig was en dat een nieuw pensioenstelsel overbodig is. De FNV heeft zich in het overleg met Koolmees laten overdonderen; gepensioneerden en werkenden worden daar de dupe van !Prof. Van Praag is slechts een van de vele deskundigen; dat zegt totaal niets.
Vergeet het idee van garantie/zekerheid dat is een utopie want alles verandert in de tijd, en indexering/hoger pensioen is natuurlijk uitgesloten bij deze lage rente.
De jongeren betalen nu voor de gepensioneerden.
agapim
0
quote:

objectief schreef op 25 februari 2021 13:33:


[...]

.............................
De jongeren betalen nu voor de gepensioneerden.Grote onzin, het omgekeerde is het geval.

.
Rowi62
0
quote:

agapim schreef op 25 februari 2021 14:58:


[...]

Grote onzin, het omgekeerde is het geval.

.

Helemaal geen onzin. In de besturen van pensioenfondsen is dit momenteel een verhitte discussie. Doorgaan met de gepenioeneerden een vol pensioen uit te keren gaat ten koste van ALLE nog niet uitgekeerde pensioenen. Alleen als je met een hogere verwachte rente rekent komt het goed maar haal je die niet is de jongere flink de klos.

Daarom nu korten en als de rendementen dan echt hoger zijn dan gedacht indexeer je weer.

Wilbar
0
quote:

objectief schreef op 25 februari 2021 13:33:


[...]

Prof. Van Praag is slechts een van de vele deskundigen; dat zegt totaal niets.
Vergeet het idee van garantie/zekerheid dat is een utopie want alles verandert in de tijd, en indexering/hoger pensioen is natuurlijk uitgesloten bij deze lage rente.
De jongeren betalen nu voor de gepensioneerden.


Dat is zeker niet helemaal waar. Steeds meer bedrijven stappen over op een "Beschikbare Premie Regeling" (de BP-regeling). Waarbij elke deelnemer zijn eigen spaarpot opbouwt. Uiteraard ligt dan het risico bij de deelnemer en niet meer bij de werkgever omdat er vooral geen garantie meer wordt afgegeven mbt de hoogte van het pensioen. Tot afschuw van de vakbonden want hiermee wordt ook de invloed van vakbonden bij pensioenfondsen ondermijnd. Het voordeel voor de deelnemer is dan ook weer wel dat hij/zij een zekere invloed krijgt in welk soort bedrijven hij/zij wil beleggen (een soort van thema fondsen) en dat men niet meer afhankelijk is van het bestuur van een pensioenfonds. Wil iemand deels beleggen in tabaks- en/of wapenindustrie: ja dat kan. Wel de individuele deelnemer alleen maar "groen" beleggen: ja dat kan ook.
agapim
0
quote:

Rowi62 schreef op 25 februari 2021 15:02:


[...]
Helemaal geen onzin. In de besturen van pensioenfondsen is dit momenteel een verhitte discussie. Doorgaan met de gepenioeneerden een vol pensioen uit te keren gaat ten koste van ALLE nog niet uitgekeerde pensioenen. Alleen als je met een hogere verwachte rente rekent komt het goed maar haal je die niet is de jongere flink de klos.

Daarom nu korten en als de rendementen dan echt hoger zijn dan gedacht indexeer je weer.
Ziende blind en horende doof ?

Ook de jongeren zijn de dupe van het hanteren van de veel de lage rekenrente.
De pensioenpremie's stijgen daardoor tot extreme hoogte, volstrekt onnodig.

Overigens, als het voor de jongeren op uitbetalen komt horen ook zij bij de groep ouderen en zullen ook zij opnieuw zuchten onder het PensioenROOF regime van de Nederlandse Bank.

.
Senior 1936
0
quote:

objectief schreef op 25 februari 2021 13:33:


[...]

Prof. Van Praag is slechts een van de vele deskundigen; dat zegt totaal niets.
Vergeet het idee van garantie/zekerheid dat is een utopie want alles verandert in de tijd, en indexering/hoger pensioen is natuurlijk uitgesloten bij deze lage rente.
De jongeren betalen nu voor de gepensioneerden.


er zijn veel meer deskundigen die zijn standpunt terzake van pensioenen innemen. Ik heb al genoemd:
veel instanties van gepensioneerden, zoals Stichting Pensioenbehoud, Stichting voor Pensioenbelangen, KBO-Brabant, enz. D ie instanties roepen op om via een petitie te protesteren tegen de huidige gang van zaken: samenvooreeneerlijkpensioen.nl/. Ik heb inmiddels al getekend
objectief
0
quote:

Senior 1936 schreef op 25 februari 2021 15:55:


[...]
er zijn veel meer deskundigen die zijn standpunt terzake van pensioenen innemen. Ik heb al genoemd:
veel instanties van gepensioneerden, zoals Stichting Pensioenbehoud, Stichting voor Pensioenbelangen, KBO-Brabant, enz. D ie instanties roepen op om via een petitie te protesteren tegen de huidige gang van zaken: samenvooreeneerlijkpensioen.nl/. Ik heb inmiddels al getekend


Ik lees enkel namen van belangengroeperingen; dat is wel heel doorzichtig.
Senior 1936
0
quote:

objectief schreef op 25 februari 2021 16:04:


[...]

Ik lees enkel namen van belangengroeperingen; dat is wel heel doorzichtig.

wat bedoel je met: dat is wel heel doorzichtig ?
Iedereen kan controleren wat de doelstelling is van die belangengroepen en wie er in het bestuur zitten.
Mijn idee is dat belangengroepen opkomen voor de belangen van alle gepensioneerden en werkenden, en zich daar ook prima voor inzetten.
KBO-Brabant heeft een rechtszaak ingesteld tegen de Nederlandse Staat, ondersteund door vele belangengroepen Zie hieronder:
Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus Nederlandse Staat
Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en eveneens advocaat.

De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud wél ontvankelijk zijn in hun collectieve vordering, terwijl de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de rechtbank. Het meest belangrijke is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud heeft afgewezen, bevat de uitspraak voldoende concrete handvatten voor eisers en hun advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van de procedure.

KBO-Brabant is met 125.000 leden een van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.
De Stichting PensioenBehoud behartigt de pensioenbelangen van gepensioneerden in ons land.

Eisers worden in hun procedure financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

Rowi62
0
quote:

agapim schreef op 25 februari 2021 15:20:


[...]

Ziende blind en horende doof ?

Ook de jongeren zijn de dupe van het hanteren van de veel de lage rekenrente.
De pensioenpremie's stijgen daardoor tot extreme hoogte, volstrekt onnodig.

Overigens, als het voor de jongeren op uitbetalen komt horen ook zij bij de groep ouderen en zullen ook zij opnieuw zuchten onder het PensioenROOF regime van de Nederlandse Bank.

.


Lul niet zo dom. Ene rekenrente bepaalt nooit hoeveel er in de beleggingspot zit. Het is enkel een maat om aan te geven hoeveel je later uit kunt geven. IK heb het over de reeds opgebouwde DB rechten.
Niet de toekosmtige regeling voor aktieven.

De domste in pensioenfodsbesturen zijn die oudjes altijd. Lachwekkend soms. Denken dat als de rente stijgt de beleggingen direct meer waard worden...
agapim
0
Tja als je ontkent dat de door jou eerder genoemde dekkinggraden van 90 en 100% vooral worden bepaald door de gehanteerde te lage onrealistische rekenrente.
En als je daar vervolgens op voortborduurt met de misvatting dat er teveel aan de ouderen wordt uitgegeven....
Dan hoor je inderdaad in het kamp (niet-)objectief thuis. Gefeliciteerd :)

.
drooglegging
0
Het excuus van de te lage rekenrente komt te vervallen, de rente stijgt immers.

"Ouderen verheugd over verhoging pensioen"

"Gepensioneerden kunnen verder op vakantie nu de uitkeringen stijgen"

Zomaar wat krantenkoppen voor de komende weken, >10 jaar lang heeft die rot lage rente pijn gedaan, het leed is geleden.

Ik denk dat de media "niet thuis" zal geven, dubieuze krachten blokkeren het gewoon, het stinkt echt aan alle kanten....

De aandelen deden 7-12% op jaarbasis, jarenlang een zekerheid, steeds weer die lage rot rente, dit zien en zagen ze niet aankomen, scenario B wordt uit de kast getrokken....
Senior 1936
0
Sommige partijen willen de AOW verhogen. Dat lijkt erg mooi, maar als de AOW wordt verhoogd en tegelijkertijd wordt gefiscaliseerd, zoals D66 en GL willen, is dat een sigaar uit eigen doos. Fiscalisering betekent 18% EXTRA belasting over het pensioen.

VforVermogen
0
AOW en pensioenen worden onbetaalbaar. Wie durft zich hard te maken en de jongere generaties te redden.
objectief
0
quote:

drooglegging schreef op 25 februari 2021 21:35:Ik denk dat de media "niet thuis" zal geven, dubieuze krachten blokkeren het gewoon, het stinkt echt aan alle kanten....Marsmannetjes??
161 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 700,19 0,00 0,00% 20 apr
AMS25-24h^ 701,39 +1,20 +0,17% 20 apr
AMX 1.030,80 0,00 0,00% 20 apr
ASCX 1.327,68 -23,59 -1,75% 20 apr
BEL 20 3.946,37 0,00 0,00% 20 apr
BRX20-24h^ 3.944,31 -2,06 -0,05% 20 apr
Germany30^ 15.160,70 +31,19 +0,21% 20 apr
Dutch15-index 18.766,68 -237,02 -1,25% 20 apr
Euro30-index 20.125,46 -415,27 -2,02% 20 apr
US30^ 33.813,34 0,00 0,00% 20 apr
US500^ 4.133,52 0,00 0,00% 20 apr
Nasd100^ 13.803,27 0,00 0,00% 20 apr
Japan225^ 28.624,67 0,00 0,00% 20 apr
WTI 62,65 0,00 0,00% 20 apr
Brent 66,50 0,00 0,00% 20 apr
EUR/USD 1,2028 -0,0008 -0,07% 06:22
BTC/USD 55.331,06 -1.491,91 -2,63% 06:22
Gold spot 1.781,90 +3,90 +0,22% 06:22
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
DSM 150,650 +0,850 +0,57% 20 apr
Wolters Kluwer 76,880 +0,100 +0,13% 20 apr
AEX 700,19 0,00 0,00% 20 apr
Dalers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 23,780 -0,990 -4,00% 20 apr
UNIBAIL-RODAMCO-... 68,130 -2,620 -3,70% 20 apr
Royal Dutch Shell A 15,788 -0,598 -3,65% 20 apr

Nieuws Forum

'Verkiezingsprogramma's schieten teko...
haas op 18 apr 2021 19:33
10
Elektrisch laadbedrijf EVBox gaat de ...
Bob de Bouwer 59 op 18 apr 2021 14:32
38
'Investeringsplatform Allfunds wil na...
psps op 17 apr 2021 22:05
5
Energieopbrengst zonnepanelen in 2020...
Bunder op 17 apr 2021 20:06
4
Centrale banken worden steeds serieuz...
Bunder op 17 apr 2021 18:56
28