Kijk maar eens naar de lage volumes op de beurzen en kijk dan vervolgens waar het meest in gehandeld is.... een maal raden en van wie al dat nieuw gecreëerd geld vandaan komt.... juist overheid en ECB... bang dat anders de banken omvallen.