Goed zo ASML gewoon terugslaan. Een deal ligt voor de hand.