Ik citeer: "Als ik naar de EBITDA (het bedrijfsresultaat) kijk". EBIT is bedrijfsresultaat; EBITDA is de operationele kasstroom. Die fout mag u niet maken meneer Steentjes