Tekort personeel wordt bedreiging | Belegger.nl

Tekort personeel wordt bedreiging

Door Robert Schuckink Kool op 17 mei 2018 om 15:03 | Views: 620

Tekort personeel wordt bedreiging

Overal versnelt de opkomst van zonne-energie, zeker ook in Nederland. Het valt me de laatste tijd ook werkelijk op: je ziet overal huizen in aanbouw met zonneceldaken. Hele wijken. 

Bovendien ontdekken ook steeds meer bedrijven dat ze met zonne-energie simpelweg goedkoper uit zijn. Een ontwikkeling waar eigenlijk iedereen voor is, want zonne-energie is goed voor het milieu en dus het klimaat. En niet te vergeten voor de portemonnee van de gebruikers!

De vraag naar zonnecelinstallaties is zo groot dat hiervoor tienduizenden vakmensen nodig zijn, vooral technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau. De energie-installaties moeten immers worden gebouwd en onderhouden, huizen moeten worden aangepast, enzovoorts.

Gigantisch

De energietransitie biedt ons land tevens enorme kansen. De zonne-energiesector is mondiaal al echt belangrijk. Maar dit is pas het begin. De komende decennia wordt deze sector gigantisch: een van de hoekstenen van de mondiale economie, zoals de fossiele energiesector dat decennialang geweest is.

Er komt bovendien veel techniek en innovatie bij zonne-energie kijken, bijvoorbeeld bij de omvormers die zonnewarmte in energie omzetten. Nederland kan daar economisch flink van profiteren. We hebben namelijk in onder andere Delft en Eindhoven genoeg technische kennis in huis om een belangrijke rol te kunnen spelen bij verdere innovaties rondom zonne-energie.

Bovendien zullen landen die in de voorhoede van de energietransitie opereren de komende decennia extra werkgelegenheid genereren. Maar daar moet er wel een tandje worden bijgeschakeld! 

Alle seinen op groen, maar één ding ontbreekt

Want de Sociaal Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviesorganen van ons land, waarschuwt onze beleidsmakers. De SER signaleert dat werkelijk alle seinen op groen staan voor een versnelde energietransitie.

Maar er ontbreekt iets om dat waar te maken: voldoende gekwalificeerd personeel. Zoals het er nu voorstaat, ontstaan er de komende jaren echt forse tekorten aan geschoold personeel voor de zonne-energiesector. De SER zegt dat er grootschalige scholing en herscholing nodig is om voldoende vaklui voor de energietransitie op te leiden. De Nederlandse overheid kan daarin samen met het bedrijfsleven een cruciale rol spelen. 

Urgentie

Er is ook echt urgentie, anders dreigt volgens de SER het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 voor Nederland een nutteloos stuk papier te worden. Doodzonde zou dat zijn, want alle seinen staan op groen.

Werkelijk iedereen wil zonne-energie, omdat het economisch de slimste keuze is, en omdat het milieu en klimaat er mee gediend zijn. Het momentum is er. Faciliteer dan nu ook de energietransitie, mede als overheid. Als we Nederland werkelijk in versneld tempo willen vergroenen, is die aan zet.

Deze column is geschreven door Robert Schuckink Kool, directeur van Trend Invest

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.