Doemdenker Roubini vreest depressie

Door Belegger.nl op 26 maart 2020 13:00 | Views: 11.534

Doemdenker Roubini vreest depressie

Beleggers, maak uw borst maar nat. Nu de Covid-19 pandemie steeds verder uit de hand loopt, mogen we in het gunstigste geval hopen op een recessie die dieper is dan die van na de financiële crisis van 2008.

Deze onheilstijding is afkomstig van Nouriel Roubini, een vooraanstaand econoom die momenteel hoogleraar economie is aan New York University’s Stern School of Business.

Erger dan 2008

In een artikel op de website van Project Syndicate stelt Roubini dat de in zijn ogen slappe beleidsreactie op de uitbraak van het coronavirus ertoe heeft geleid dat de kans op een veel slechtere uitkomst dan in 2008 met de dag toeneemt.

Tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 en de Crisis van de jaren dertig verloren de aandelenmarkten 50% of meer van hun waarde, bevroren de kredietmarkten, volgden massale faillissementen, stegen de werkloosheidscijfers met meer dan 10% en kromp het bruto binnenlands product met 10% of meer op jaarbasis.

Dit alles in de loop van ongeveer drie jaar. In de huidige crisis zijn de macro-economische en financiële effecten in drie weken tijd even schrijnend geworden.

Acute ineenstorting

Veel experts verwachten een V-vormige neergang, met een sterke daling van de productie gedurende een kwartaal, en vervolgens een snel herstel in het volgende kwartaal. Roubini is het daar volstrekt mee oneens.

De krimp die nu aan de gang is, lijkt V- noch U- noch L-vormig te zijn (een scherpe terugval gevolgd door stagnatie). Het lijkt eerder op een I: een verticale lijn die de accute ineenstorting van de financiële markten en de reële economie vertegenwoordigt.

Zelfs tijdens de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog is het grootste deel van de economische activiteit niet letterlijk stilgelegd, zoals nu het geval is in China, de Verenigde Staten en Europa, zo redeneert Roubini.

Een gunstig scenario

In het gunstigste geval zullen we rekening moeten houden met een economische neergang die ernstiger is dan de crisis van 2008, maar met een kortere levensduur. Roubini, voormalig adviseur van de Amerikaanse president Bill Clinton, verwacht een opleving in het vierde kwartaal van dit jaar, zowel in de economie als op de beurzen.

Er zijn echter drie voorwaarden voor dit scenario.

Het virus beteugelen

Ten eerste zouden de VS, Europa en andere zwaar getroffen economieën wijdverbreide Covid-19-testen, tracering en behandelingsmaatregelen, gedwongen quarantaines en een volledige lockdown van het type dat China heeft uitgevoerd, moeten instellen. En omdat het 18 maanden kan duren voordat een vaccin wordt ontwikkeld en op schaal geproduceerd, zullen antivirale en andere geneesmiddelen op grote schaal moeten worden ingezet.

Monetaire stimulering

Ten tweede moeten de monetaire beleidsmakers doorgaan met het implementeren van onconventionele maatregelen. Dat betekent onder meer rentevoeten die nul of negatief zijn, grootschalige obligatie-opkoopprogramma’s en kredietverlichting.

De Amerikaanse Federal Reserve is al bezig om het enorme tekort aan dollarliquiditeit op de wereldmarkten aan te pakken, maar we hebben volgens Roubini nu meer faciliteiten nodig om banken aan te moedigen leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen die momenteel illiquide zijn maar nog wel solvent.

Fiscale stimulering

Ten derde moeten de regeringen een enorme fiscale stimulans geven, onder meer door middel van zogeheten helikoptergeld zoals directe contante betalingen aan huishoudens.

Gezien de omvang van de economische schok zullen de begrotingstekorten in ontwikkelde economieën moeten stijgen van 2-3% van het bruto binnenlands product tot ongeveer 10% of meer. Alleen centrale overheden hebben een balans die groot en sterk genoeg is om de ineenstorting van de particuliere sector te voorkomen, zo waarschuwt Roubini.

Als deze steunmaatregelen worden gefinancierd middels standaard overheidsschulden, zou de rente sterk stijgen en zou het herstel in de kiem worden gesmoord. Onder de huidige omstandigheden zijn interventies die al lang door de linkse partijen worden voorgesteld, waaronder helikoptergeld, mainstream geworden.

Een reusachtige crisis

Helaas is de reactie van de volksgezondheidszorg op de virusuitbraak in een aantal geavanceerde economieën ver achtergebleven bij wat nodig is om de pandemie in te dammen.

Verder is het uitgebreide pakket noodmaatregelen dat de Amerikaanse regering op dinsdag overeenkwam met de Senaat volgens Roubini “niet groot genoeg en niet snel genoeg” om de juiste voorwaarden te scheppen voor tijdig herstel. Het risico van een nieuwe Crisis, erger dan die van de jaren 30, neemt dan ook met de dag toe, zo waarschuwt hij.

Tenzij de pandemie wordt gestopt, zullen economieën en markten in de hele wereld hun vrije val voortzetten. Maar zelfs als de pandemie min of meer in toom wordt gehouden, is het mogelijk dat de totale groei tegen het einde van 2020 nog steeds niet is teruggekeerd.

Immers, zodra de beperkende maatregelen worden opgeheven gaat een nieuwe golf besmettingen optreden. Geneesmiddelen waar velen op rekenen, kunnen minder effectief blijken te zijn dan gehoopt. De economieën zullen dan weer krimpen en de markten zullen weer instorten.

Bovendien zouden fiscale maatregelen weinig effect hebben als grote overheidstekorten tot hoge inflatie leiden, met name als een reeks virusgerelateerde aanbodschokken de potentiële groei vermindert. En veel landen kunnen dergelijke leningen gewoonweg niet in hun eigen valuta aangaan. Wie gaat regeringen, bedrijven, banken en huishoudens in opkomende markten redden?

Doemdenken à la Roubini

Zelfs als de pandemie en de economische gevolgen onder controle zouden worden gebracht, zijn er nog andere problemen voor de wereldeconomie.

Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen naderen, zal de Covid-19-crisis plaats maken voor hernieuwde conflicten tussen het Westen en China, Rusland, Iran en Noord-Korea, die allemaal al gebruik maken van cyberoorlogsvoering om de VS te ondermijnen. De onvermijdelijke cyberaanvallen op het verkiezingsproces in de VS kunnen leiden tot een omstreden eindresultaat, wat mogelijk resulteert in een burgeroorlog.

Verder onderschatten de markten, zoals Roubini al eerder betoogde, het risico op een oorlog tussen de VS en Iran dit jaar. Ook zijn de betrekkingen tussen de VS en China verslechtert omdat beide landen elkaar de schuld geven van de virusuitbraak. 

Aanhoudende depressie

Deze risicofactoren - ongecontroleerde pandemieën, onvoldoende economisch-politieke mogelijkheden en geopolitieke problemen – zouden de wereldeconomie volgens Roubini in een aanhoudende depressie kunnen storten, met alle gevolgen van dien op de beurzen.

Na de crash van 2008 heeft een krachtige (zij het vertraagde) beleidsreactie de wereldeconomie gered. Deze keer hebben we misschien niet zoveel geluk, besluit Roubini.

Lees ook: 'Dit is niet de financiële crisis van 2008'

 

Reacties

5 Posts
frankvl
0
Ik heb nog nooit, nee werkelijk nog NOOIT een verwachting sinds 2012 zien uitkomen.
Maan Arkenbosch
0
China zorgt voor E.U.afhankelijkheid, een voorwaarde voor economisch imperialisme!
Het is onbegrijpelijk dat China met het Corona virus of Chinese griep, propagandistisch positief wegkomt!
Veelal wordt de wereld regelmatig met griep virussen geconfronteerd, welke hun oorsprong in China hebben.
Oorzakelijk verband is de slechte hygiëne en consumeren van besmette (wilde) dieren in China.
Daarbij houdt het regime, de kwaadaardige gevolgen, uit economische motieven, veel te lang onder de pet.
Hierdoor ontstaan forse globale financieel-economisch verliezen, en hoge ziektekosten, welke zwakte van het Westen, China al dan niet propagandistisch en economisch weer uitbuit!
Thans zijn hierdoor de aandelenmarkten met soms meer dan 30% in korte tijd gedaald, zodat hierdoor China, weer goedkoop, E.U. bedrijven kan opkopen, vooral als deze (strategische) bedrijven in faillissement verkeren..
In dat opzicht heeft Trump gelijk, om China in deze, een verwijt te maken.
Terwijl het Westen, zich forse klimaat en milieu lasten veroorlooft, om de natuur te herstellen, produceren 10.700 steenkolenmijnen duizenden miljoenen ton steenkool en uiteindelijk CO2 uitstoot, via centrales..
Daarbij werden in 2019, 1170 nieuwe steenkolenmijnen opgestart en miljoenen tonnen steenkool uit Indonesië en Australië geïmporteerd.
Deze goedkope energiebron is de exportkracht van China, echter bevuilt het wereld klimaat/temperatuur verhogingen, in ernstige mate.
Het is onbegrijpelijk dat de E.U. bevolking zware milieu-belastingen moet betalen, terwijl de goedkope Chinese productie indirect door steenkool gevoed, dat niet hoeft.
Het wordt de hoogste tijd dat deze Chinese export naar de E.U., via de Zijderoute, aan de grens met een klimaat/milieubelasting verzwaart wordt, zodat dit het milieu ten goede komt.
Dat is niet alleen goed voor de E.U. bedrijvigheid, werkgelegenheid en uiteindelijk ook het milieu in de E.U.!
Wanneer gaan de E.U. landen/De Nederlandse politiek, dit, ook stijgende zeespiegel probleem, eindelijk, aanpakken?
De Chinezen dienen in deze ook hun verantwoordelijkheid te nemen, zo niet, dan maar via invoer restricties uit China of op Chinese bedrijven stringente maatregelen toepassen.
Het is van belang dat onderdelen van een productielijn, in de E.U. gemaakt worden, zodat bedrijven niet meer afhankelijk zijn van Chinese toeleveranciers.
Grote schuldenlanden zoals Griekenland, Italië en Spanje.kunnen dan toeleverancier worden en zo hun schulden terugdringen, omdat er dan minder werkelozen en meer export inkomsten zijn.
De E.U. moet weer zelfvoorzienend worden.
frankvl
0
Maan Arkenbosch, is cryptogrammen Uw hobby? Er is werkelijk NIETS van Uw artikel te begrijpen!
Geen enkele zin in Uw artikel is te begrijpen.
5 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.