Nee inderdaad; Liever vastgoed, aandelen en obligaties.