Forum: Koffiekamer » Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs | Belegger.nl

Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs

9.645 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 478 479 480 481 482 483 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Werknemers pompstations mogen drie jaar eerder met pensioen

Medewerkers van pompstations kunnen voortaan drie jaar eerder stoppen met werken. Dat zijn vakbond FNV Metaal en de werkgeversorganisaties Bovag en Beta dinsdag overeengekomen.

In de nieuwe cao voor de 17.000 werknemers in de branche is vastgelegd dat alle medewerkers onder de regels uit het pensioenakkoord vallen voor een zwaar beroep. 'Meer dan terecht, want deze medewerkers staan de hele dag, werken op onregelmatige tijden en hebben te maken met onveiligheid’, stelt FNV-bestuurder Albert Kuiper.

Ook is het generatiepact uit de vorige cao uitgebreid. Oudere werknemers kunnen vanaf zestig jaar minder werken. Ze werken dan 80%, krijgen daarvoor 90% loon en bouwen 100% pensioen op.

De sociale partners zijn verder overeengekomen dat alle werknemers tijdens de looptijd van de cao met €140 bruto per maand erop vooruitgaan. De nieuwe cao begint op 1 januari 2020 en is twee jaar lang geldig.

fd.nl/economie-politiek/1329348/werkn...
voda
0
Pensioen voor werkenden weer duurder

Een grote groep werknemers en werkgevers gaat in 2020 toch meer betalen voor pensioen, ondanks de oproep van minister Wouter Koolmees om premies niet te laten stijgen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het FD en PensioenPro naar de ontwikkeling van pensioenpremies. Wanneer premies stijgen, gaat dat ten koste van loon van werknemers of bedrijfswinsten. Daarnaast kiezen steeds meer fondsen ervoor om minder pensioen te beloven voor de ingelegde premie, werknemers zijn dan in feite ook duurder uit.

Begin van de orkaan

Pensioenfondsen en deskundigen waarschuwen voor meer en grotere ingrepen volgend jaar, door de lage rente en lagere verwachte beleggingsrendementen. 'Wat we zien zou wel eens het begin van een orkaan kunnen zijn', zegt pensioenadviseur Hans Kennis van Montae & Partners.


Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken riep sociale partners eind vorig jaar op de premies dit jaar nog niet te laten stijgen. Hij deed dat tegelijkertijd met zijn besluit om pensioenfondsen de ruimte te geven kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen zodat er 'rust' is voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Koolmees noemde het uitstellen van kortingen én premieverhogingen ‘evenwichtig’, omdat van het eerste vooral gepensioneerden profiteren en van het tweede vooral werkenden.

Premie omhoog, opbouw omlaag

Maar bij de helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen stijgt de premie alsnog, of krijgen werknemers minder terug voor hun inleg. Bij die fondsen sparen circa 600.000 werknemers voor hun pensioen. In de bouw bijvoorbeeld stijgen de premies met 10%, in de glastuinbouw en bloembollenteelt met 13% en bij bedrijven aangesloten bij pensioenfonds Zoetwaren met 12%. Bibliotheekmedewerkers en personeel van levensmiddelengroothandels blijven hetzelfde betalen maar bouwen vanaf dit jaar respectievelijk 20% en 12% minder pensioen per jaar op.

Van de grootste tien pensioenfondsen verhogen alleen Bouw en BPL (Landbouw) dit jaar de premie. De anderen maken wel een pas op de plaats. Maar zij voorzien forse premiestijgingen voor volgend jaar. Een aantal fondsen heeft dat ook al aangekondigd. In de metaalsector waarschuwen PME en PMT vast dat de premie in 2021 met 16% (PME) tot 26% (PMT) stijgt. Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) verhoogt volgend jaar de premie met 17%. Ambtenarenpensioenfonds ABP, dat dit jaar niets aan premie of opbouw doet, kreeg daarvoor stevige kritiek van het eigen Verantwoordingsorgaan.

Premie onder de kostprijs

Naast de kortingsdreiging en uitblijvende indexatie (de compensatie voor inflatie) bij pensioenfondsen, zorgt ook de premie voor steeds meer verdeeldheid in de pensioensector. Die moet door de lage rente eigenlijk nog verder omhoog dan al gebeurt. Pensioenfondsbestuurders vinden het steeds moeilijker om te verantwoorden dat zij pensioen beloven, maar daar niet genoeg premie voor innen.

De premiedekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre de premie de kosten van pensioenopbouw dekt, is vorig jaar bij veel fondsen tot rond 70% gedaald. Met name gepensioneerden zijn daar boos over, omdat te lage premies ten koste gaan van de dekkingsgraad van een pensioenfonds. De kans op korten van pensioenen wordt dan groter en die op indexatie kleiner.

Stijgende pensioenkosten

Werkgevers en werknemers op hun beurt hikken tegen de almaar stijgende pensioenkosten aan. Dat verkleint de ruimte om de lonen te laten stijgen, zegt bijvoorbeeld werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Ondernemingspensioenfondsen, verbonden aan een bedrijf en niet aan een hele sector, zijn vaak later met hun premiebesluit en maken die niet altijd bekend. Maar ook daar wordt ingegrepen blijkt nu al. Bij AkzoNobel Pensioenfonds bijvoorbeeld blijft de premie (circa 27%) gelijk, maar verlaagt de opbouw met bijna 15%. Als de premie vorig jaar €100 aan pensioen voor later opleverde, wordt dat dit jaar nog maar €85. Shell en Unilever laten weten dat de premies dit jaar stijgen, maar niet met hoeveel.

fd.nl/economie-politiek/1330286/pensi...
voda
0
Pensioenfonds kan weer aankloppen bij uitvoerder APG, maar niet bij PGGM of MN

APG staat als enige van de drie grote Nederlandse pensioenuitvoerders weer open voor nieuwe pensioenfondsen die willen aansluiten. Dat zegt bestuursvoorzitter Gerard van Olphen in gesprek met het FD.

De stap van APG — met klanten als pensioenfonds ABP en Bouw de grootste pensioenuitvoerder van Nederland — komt gelegen. Steeds meer pensioenfondsen klagen dat zij grote moeite hebben om een uitvoerder te vinden voor de administratie van hun pensioenen: het bijhouden van wie hoeveel pensioen moet krijgen en dat uitkeren. De meeste fondsen doen dat niet zelf.

Huis op orde

De drie grote uitvoerders, naast APG, ook PGGM en MN, accepteerden de afgelopen jaren geen nieuwe klanten voor pensioenbeheer, of namen zelfs afscheid van fondsen. Tegelijkertijd trekken kleinere partijen zich terug uit deze markt die draait om schaalgrootte, omdat zij te weinig verdienen. In de sector waarschuwen bestuurders en adviseurs dat pensioenfondsen uit nood zelfs kiezen om dan maar te fuseren met een groter fonds. 'Er wordt echt geleurd met fondsen’, zei bestuursvoorzitter Toine van de Stee van pensioenuitvoerder BlueSky Group vorige maand in vakblad PensioenPro.

Ook APG, dat 4,5 miljoen pensioenen en €534 mrd (eind november 2019) aan vermogen beheert, heeft al jaren geen nieuwe klanten aangenomen voor pensioenbeheer. Een uitzondering was Architectenbureaus, vanwege de verwantschap met de bestaande klant pensioenfonds Bouw. 'We hebben de afgelopen jaren gezegd: we concentreren ons op onze kernactiviteiten. Het huis op orde maken stond voorop', zegt APG-bestuursvoorzitter Van Olphen nu. APG verkocht onder meer dochters InAdmin en Loyalis om zich helemaal te kunnen richten op pensioenen. Nu die verkopen zijn afgerond, wil Van Olphen 'het signaal afgeven dat pensioenfondsen hier welkom zijn als nieuwe klant'.

Nog steeds staat APG niet open voor alle fondsen die aankloppen. ‘Het moet wel wat toevoegen’, aldus Van Olphen. Als het leidt tot schaalvoordelen zijn klanten welkom. Geen minifondsjes dus, met maar een paar honderd deelnemers. En ook geen fondsen met mega-ingewikkelde pensioenregelingen die heel anders zijn dan die van de fondsen die APG al als klant heeft.

PGGM en MN zijn dicht

De nummer twee en drie, PGGM en MN, bevestigen maandag dat pensioenfondsen die een nieuwe uitvoerder zoeken bij hen niet terechtkunnen. PGGM, de tweede uitvoerder van Nederland, kondigde twee jaar terug aan terug te gaan naar de basis: de pensioenen van Zorg en Welzijn (PFZW). Pensioenfondsen die klant willen worden van PGGM rest maar een optie: fuseren met PFZW. Ook MN concentreert zich op de bestaande klanten, de metaalfondsen PMT en PME en het pensioenfonds voor de Koopvaardij.

Pensioenuitvoerder TKP, een Aegon-dochter, wil afscheid nemen van een aantal klanten, waaronder nota bene het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat fonds en pensioenfonds IBM zoeken nieuw onderdak. Adviseur AON is helemaal gestopt met de pensioenuitvoering. Nieuwkomers, bijvoorbeeld uit de automatisering, proberen het gat te vullen, maar zij moeten zich nog bewijzen. Pensioenfonds Detailhandel stapt als eerste over naar Cap Gemini. Centric heeft een paar kleinere pensioenfondsen als klant weten aan te trekken die weg moesten bij Syntrus Achmea.

Voor de financiële crisis hadden de Nederlandse pensioenuitvoerders juist de ambitie om flink te groeien. De grote pensioenfondsen zetten toen hun uitvoerders op afstand. Zo werd PGGM losgekoppeld van pensioenfonds Zorg en Welzijn en APG van ambtenarenfonds ABP. Maar het aantrekken van andere pensioenfondsen als klant, leverde tegen de verwachtingen in niet veel nieuw geld op. En wel veel meer complexiteit, omdat al die fondsen andere pensioenregelingen hebben.

fd.nl/economie-politiek/1330798/pensi...
voda
0
APG-topman: 'Nog meer uitstel pensioenakkoord kunnen we niet maken'

'Tijd voor een doorbraak'. En: 'partijen moeten uit hun schuttersputje komen'. Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen van APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, laat er geen misverstand over bestaan. Politiek, sector en sociale partners mogen het pensioenakkoord niet meer laten mislukken. 'Nog meer uitstel kunnen we niet maken.'

Van Olphen deed die oproep in zijn eigen organisatie, in zijn Nieuwjaarstoespraak tegenover de mensen die 4,5 miljoen pensioenen en €534 mrd beheren voor onder anderen ambtenaren, bouwvakkers en schoonmakers, maar wil hem ook delen met de buitenwereld. 'We hebben nog honderd dagen, in een debat dat al elf jaar duurt.’

Veel tijd is er inderdaad niet meer. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken moeten kabinet, werkgevers en werknemers in april klaar zijn met de uitwerking van de twee pensioencontracten uit het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Een meer collectief contract — een wens van de bonden — en een individueler contract zoals het kabinet wilde. Dat tijdschema is krap en succes niet verzekerd, klinkt het in de pensioensector.

'Of het 1 april, 1 mei of 1 juni wordt, dat maakt niet zoveel uit', zegt de APG-topman over het krappe tijdpad. 'Maar na de zomer, of na de verkiezingen? Dat is spelen voor tijd en doet geen recht aan hoe belangrijk het is dat Nederland weer vertrouwen krijgt in het pensioenstelsel. Aan de ene kant hebben we het beste pensioenstelsel in de wereld. Het is het best gefinancierde stelsel. Maar aan de andere kant: de Nederlander vertrouwt het niet. De rek is er gewoon uit.'

U pleit voor een doorbraak. Waarom nu?

'Het is niet zo dat ik twijfel aan dadendrang of integriteit. Maar het is een ingewikkelde discussie. Het moet zorgvuldig. En dan blijven we toch een beetje hangen. Het pensioenakkoord ging vooral over de AOW-leeftijd en eerder stoppen met werken. Er lagen contouren voor de tweede pijler met twee nieuwe pensioencontacten om verder uit te werken. Veel weten we al: het worden premieregelingen, het risico verschuift richting deelnemers. Vervolgens moet de vraag dan zijn: hoe gaan we die deelnemers zo goed mogelijk helpen? Maar het lijkt nu alsof tegenstellingen nog steeds worden gekoesterd.'

In april moet het rond zijn. Wat zijn dan de stappen die de partijen nu moeten zetten?

‘Wat je nu vaak ziet, is een discussie in de trant van 'mijn contract is superieur aan jouw contract'. Eerlijk gezegd lijken de twee nieuwe contracten best wel op elkaar. Hoe je het ook wendt of keert: het zijn beide premiecontracten: waarbij we uitgaan van de premie en met beleggingsrendementen toegroeien naar een verwachte pensioen. Er is geen - schijn van - garantie meer. En dan is het ene contract een individueel contract met een aantal collectieve elementen en het ander is een collectief contract met een aantal individuele kenmerken. Voor de deelnemer is dat niet zo heel verschillend.'

'In mijn eigen woorden: heel veel mensen zijn goed - wij soms ook - in het bewonderen van het eigen schuttersputje. Het zou toch mooi zijn als we in staat zijn om daar uit te komen. En het gesprek op te zoeken. Niet bij iedere oplossing meteen denken: hier is een volgend probleem.'

Wat als het nu niet lukt, wat betekent dat dan voor de deelnemers van APG?

'Stel nu dat er eind dit jaar geen pensioenakkoord is, en de wereld blijft een beetje zoals die is, dan is de vraag wat gaat de minister volgend jaar doen? Als hij niet opnieuw uitstel wil geven voor kortingen dan komen er mogelijk fondsen in een horrorscenario: pensioenpremie verhogen, toekomstige opbouw verlagen en bestaande pensioenen korten. En dat moeten wij zo doen dat deelnemers dit begrijpen en ervaren als rechtvaardig voor jongeren, voor werkenden midden in hun carriere en voor gepensioneerden. Dat is een enorm dilemma. Daarom zeg ik: playing for time, dat is niet de route.’

Komen premieverhogingen en kortingen er met een akkoord dan niet?

‘Dat durf ik niet zeggen. Het is niet zo dat als er een nieuw pensioencontract er in één keer een heleboel geld bijkomt of dat er een lang leven risico of de rente er in ene heel anders uitziet. En het is ook niet zo dat als we dit jaar een akkoord hebben, dat we dan op 1 januari een nieuw pensioenstelsel hebben. Maar er ontstaat wel weer een nieuw perspectief en mensen moeten daar ook weer vertrouwen in krijgen. Dat ben ik ben met FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga eens (die opriep volgend jaar alvast te beginnen met indexeren, red). Of dan volgend jaar indexeren de goede route is, dat is een tweede.’

fd.nl/economie-politiek/1330774/apg-t...
agapim
2
Eerst een REËELE REKENRENTE, zeker als we overgaan naar "premiecontracten" met een risicoverschuiving naar de deelnemers !9.645 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 478 479 480 481 482 483 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 615,57 0,00 0,00% 17 jan
AMS25-24h 616,13 +0,56 +0,09% 06:30
AMX 940,44 0,00 0,00% 17 jan
ASCX 1.040,54 0,00 0,00% 17 jan
BEL 20 4.007,20 0,00 0,00% 17 jan
BRX20-24h 4.010,49 +3,29 +0,08% 06:30
Germany30^ 13.508,30 -17,83 -0,13% 06:30
Dutch15-index 16.840,74 +131,36 +0,79% 17 jan
Euro30-index 19.696,84 +200,13 +1,03% 17 jan
US30# 29.338,21 -8,39 -0,03% 06:30
US500# 3.325,68 -3,74 -0,11% 06:30
Nasd100# 9.167,40 -6,33 -0,07% 06:30
Japan225# 24.091,30 +50,03 +0,21% 06:30
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.560,35 +3,05 +0,20% 06:30
EUR/USD 1,1095 +0,0005 +0,04% 06:30

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 40,670 0,000 0,00% 17 jan
ABN AMRO BANK N.V. 16,435 0,000 0,00% 17 jan
ADYEN NV 777,800 0,000 0,00% 17 jan
Dalers Laatst +/- % tijd
AALBERTS NV 40,670 0,000 0,00% 17 jan
ABN AMRO BANK N.V. 16,435 0,000 0,00% 17 jan
ADYEN NV 777,800 0,000 0,00% 17 jan

Nieuws Forum

Cijferseizoen voor beleggers komt op ...
Barley op 20-jan-20 05:11
1
Ondernemers weten nieuwe investerings...
Mick75 op 20-jan-20 00:48
3
Leegstand in Nederlandse winkelstraat...
g.raaier op 19-jan-20 23:36
25
'Britse economie gaat na brexit steed...
goeruh op 19-jan-20 22:56
9
Kaag: overleg met ASML over export ch...
Nuob op 19-jan-20 21:54
27