Forum: Koffiekamer » 2009/2010 : TOTAL economic MELTDOWN » Pagina: 93 | Belegger.nl

2009/2010 : TOTAL economic MELTDOWN

6.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 305 306 307 308 309 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
[verwijderd]
2
Europese denktank: EU blijft overeind, VS en Groot Brittannië vallen om
Amerikaanse bank Goldman Sachs hielp Griekenland met frauderen cijfers

--------------------------------------------------------------------------------


Vergelijking begrotingstekorten van diverse Eurozone-landen. De grafiek laat zien dat het enorme tekort van Griekenland relatief is, gezien het feit dat het land slechts voor 2,6% bijdraagt aan het BNP van de Eurozone.


Terwijl veel analisten en economische experts in Amerika, Groot Brittannië en Azië de Griekse financiële crisis beschouwen als het begin van de het einde van de Euro en misschien zelfs van de hele EU, denkt de Europese Denktank LEAP/E2020 daar heel anders over. Volgens de leden van het gerenommeerde onderzoeksinstituut worden de gevolgen van de Griekse crisis voor de EU door met name de VS en Groot Brittannië doelbewust uitvergroot en overdreven, om zo de aandacht af te leiden van hun eigen, nog veel penibelere financiële situatie. LEAP/E2020 denkt dan ook dat, hoewel de Europeanen het zwaar zullen krijgen, de EU uiteindelijk overeind zal blijven, maar dat de VS en Groot Brittannië juist zullen omvallen.
In de 42e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin staat dat in de loop van 2010 het effect van de vele biljoenen die de overheden in 2009 hebben uitgegeven om hun economiën overeind te houden, zal zijn uitgewerkt. Deze enorme sommen geld hebben de wereldwijde systeemcrisis, zoals in 2008 door de denktank werd voorspeld, met enkele maanden uitgesteld. Deze mogelijkheid was destijds al voorzien: de experts van LEAP/E2020 schreven toen dat als de overheden dit pad zouden kiezen -wat inderdaad gebeurd is- de uiteindelijke klap alleen maar zou worden uitgesteld en veel harder zou gaan aankomen.

Die klap, aanvankelijk voorzien voor de herfst van 2009, zal nu ongeveer een jaar later komen. De gekozen tijdelijke lapmiddelen, bestaande uit de zeer kostbare economische stimulansmaatregelen, zullen dan namelijk niet meer op te brengen zijn.

De vorig jaar voorziene 'geopolitieke dislocatie' wordt inmiddels steeds duidelijker zichtbaar. IJsland, Dubai en Griekenland belandden in een grote financiële crisis, en talloze andere landen balanceren op het randje. Overal stijgt de werkloosheid met grote sprongen en raken miljoenen hun uitkeringen kwijt omdat ze te lang zonder baan zitten. De mensen die nog wél werken krijgen vaak te maken met lagere salarissen. Daarnaast wordt er overal fors bezuinigd op publieke diensten.

Het uiteenvallen van het geopolitieke systeem is ook te zien aan het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen, de groeiende spanning tussen de VS en China op zowel economisch als militair gebied, en het opnieuw toegenomen risico op een nieuwe oorlog in het Midden Oosten (Israël, Iran, e.d.). LEAP/E2020 denkt dat we nu aan het begin van een versnelling van de wereldwijde systeemcrisis staan, en dat deze gekenmerkt zal worden door vijf negatieve trends:

1. De explosie van de publieke schuldenzeepbel en het daaraan verbonden bankroet van steeds meer landen.

2. De fatale impact van steeds meer faillissementen en de enorme schuldenberg op het Westerse bankensysteem.

3. De onvermijdelijke stijging van de rentetarieven.

4. Als gevolg van deze ontwikkelingen groeiende internationale spanning (en oplopende -mogelijk hyper- inflatie - X.).


5. Toenemende sociale onzekerheid.

Crisis Griekenland voorbode van ontwikkelingen 2010
De financiële crisis in Griekenland laat zien wat 2010 voor de rest van de Westerse wereld in petto heeft. De berichtgeving over de situatie van Griekenland is volgens LEAP/E2020 een perfekt voorbeeld van de manier waarop de in toenemende mate elkaar bestrijdende economische blokken het nieuws en de informatievoorziening manipuleren. Daarom is het van cruciaal belang om de komende maanden en jaren het wereldnieuws kritisch te bekijken, en te bedenken dat veel van dit nieuws steeds vaker doelbewust een verdraaide of verkeerde voorstelling van zaken zal laten zien.*

De experts van de denktank omschrijven de Griekse crisis als een boom die gebruikt wordt om een heel bos van de veel gevaarlijkere schuldenposities van met name de VS en Groot Brittannië te verbergen. Het Griekse probleem is een interne EU-aangelegenheid die binnen enkele weken zal worden opgelost, omdat de EU-leiders nu de gelegenheid hebben om Griekenland te dwingen zijn verouderde politieke en economische systeem los te laten en de 21e eeuw binnen te treden. De Griekse economie draagt voor slechts 2,5% bij aan het BNP van de Eurozone. Daarom is de Griekse crisis een perfekte test voor de stabilisatiemechanismes die de Eurolanden hebben ingevoerd.


Zorgelijke ontwikkeling voor de VS: China is langzaam maar zeker het financieren van de Amerikaanse staatsschuld aan het afbouwen, en dat terwijl de VS onder Obama ongekend veel geld nodig heeft.


De leiders en media van de Anglo-Saksische wereld maken -net als vorig jaar, toen ze voorspelden dat een banken'tsunami' uit Oost Europa de Eurozone zou wegvagen- gretig gebruik van de Griekse situatie om de catastrofale ontwikkeling van hun eigen economiën en schuldensituatie te verbergen. De VS en Groot Brittannië hebben namelijk steeds meer moeite met het aantrekken van kapitaal, en proberen om die reden de Eurozone minder aantrekkelijk te maken voor buitenlandse beleggers en investeerders.

Ondertussen zijn de Eurozone-leiders maar wat blij dat de Euro is gezakt tot (op dit moment) $ 1.37. Ook al beseffen ze dat dit slechts een tijdelijke situatie is omdat het grote probleem de waardevermindering van de dollar en het Britse pond is, toch geeft het de Europese exporteurs tijdelijk even wat ademruimte.

De financiële speculanten (o.a. hedge funds) en banken die grote belangen hebben in Griekenland zijn ermee gebaat dat de Eurozone snel over de brug komt met financiële steun, omdat als deze achterwege blijft, hun eigen financiële positie fors zal verslechteren als onder andere de maatregel wordt genomen om de kredietstatus van Griekenland te verlagen. Hun leningen aan Griekenland worden dan veel minder waard en ook zullen hun speculaties tegen de Euro mislukken. In 2008/2009 lukte het deze hedge funds en banken om op vergelijkbare wijze de Amerikaanse overheid zo ver te krijgen om AIG en feitelijk heel Wall Street met schandalige hoeveelheden belastinggeld uit te kopen. Het besluit van de Nederlandse Tweede Kamer om de Grieken geen cent steun te geven is dus een zeer goede stap, omdat hier wéér alleen maar de banken en hedge funds mee gespekt zouden worden.

Goldman Sachs en Griekse regering grote boosdoeners

In de huidige fase van de wereldwijde systeemcrisis spelen hoofdzakelijk de investeringsbanken op het Amerikaanse Wall Street een buitengewoon kwalijke rol. Dat geldt met name voor de leider van deze 'bende': Goldman Sachs. De New Yorkse investeringsbank is namelijk direkt betrokken bij de misleidende trucs die ervoor zorgden, dat het Griekse huishoudboekje op papier in orde leek en het land tot de Euro mocht toetreden. Daarvoor gebruikten ze een listig financieel model, dat ervoor zorgde dat de klant enkele jaren later automatisch met enorme financiële problemen opgezadeld zou worden. De grote profiteur daarvan was natuurlijk Goldman Sachs.

In het Griekse geval werd er een lening verhoogd die niet op de Griekse begroting verscheen. Door zo'n swap overeenkomst konden de Grieken fictief de
[verwijderd]
2
vervolg...

In het Griekse geval werd er een lening verhoogd die niet op de Griekse begroting verscheen. Door zo'n swap overeenkomst konden de Grieken fictief de omvang van hun nationale schuld drastisch verkleinen. Overigens waren de Griekse leiders hier 100% van op de hoogte, en daarom zouden ze volgens de Europese denktank onderworpen moeten worden aan gerechtelijke vervolging, omdat ze zowel de EU als hun eigen burgers belazerd hebben, met als doel te kunnen profiteren van het opgenomen worden in de Eurozone.

Het bedrog van Goldman Sachs is echter net zo ernstig als dat van de Griekse regering, zeker als bedacht wordt dat de vice-president van Goldman Sachs in Europa destijds Mario Draghi was, de huidige president van de Italiaanse Centrale Bank en kandidaat om Jean-Claude Trichet op te volgen als hoofd van de Europese Centrale Bank (!). Hoewel LEAP/E2020 hem niet onmiddellijk wil beschuldigen van het doelbewust manipuleren van de Griekse statistieken, suggereert de denktank dat er toch minstens een onderzoek naar ingesteld zou moeten worden.


In Amerika is Paul Volcker, het huidige hoofd van Obama's financiële adviseurs, één van de grootste critici van Goldman Sachs geworden. Hij is mogelijk de enige die voldoende ervaring en kennis heeft om harde maatregelen tegen deze criminele investeringsbank -en andere, vergelijkbare financiële instellingen- te nemen. Volgens de denktank zouden de hele EU en al haar burgers er mee gebaat zijn om alle (voormalige) managers van dit soort investeringsbanken, die honderden miljarden hebben verdiend aan de financiële crisis, uit te sluiten van het bekleden van een publieke financiële of economische functie (zoals bij de ECB, de Europese Commissie en de Nationale Centrale Banken). De belangenverstrengeling die daarmee gepaard zou gaan, zou namelijk alleen maar meer financiële schade opleveren voor de Europese burgers en regeringen.

De Eurozone kan een eerste goede stap nemen door de Griekse regering te verplichten om te breken met Goldman Sachs, iets wat volgens de Financial Times (28 januari) nog steeds niet gebeurd is. Aangezien het hoofd van Goldman Sachs zich in een recent interview als 'God' omschreef, zou het juist heel verstandig zijn om te beseffen dat deze bank, en alle vergelijkbare collega-investeringsbanken, zich daadwerkelijk als duivels kunnen gedragen. Het advies aan Europa en feitelijk de hele wereld is om hier lering uit te trekken en konsekwenties aan te verbinden.

Als laatste geeft het team experts iedereen die wil weten in welk land de volgende schuldencrisis gaat uitbreken, de tip om uit te zoeken welke staten de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de diensten van Goldman Sachs. Het is namelijk zo goed als zeker dat deze landen de volgende slachtoffers zullen zijn.

* Deze kritische houding geldt natuurlijk óók de Europese denktank zélf. Zo verzwijgen deze Europese experts op hun beurt eveneens een aantal belangrijke zaken, zoals het feit dat de Europese banken er financieel nog beroerder voorstaan dan hun Amerikaanse collega's, en dat de werkelijke publieke schuldenlast ook in de Eurozone véle malen hoger is dan waar ook LEAP/E2020 vanuit gaat. Om die reden is het allerminst zeker dat de EU overeind zal blijven, en niet, net als de VS en Groot Brittannië, ten onder zal gaan.(1)


Xander

Bron: LEAP/E2020

nobahamas
1
Hé tegenspoed,
Greece sucks
Goldman sucks
Nout sucks
Bos sucks
ING sucks
ING sucks Greece
Greece sucks Goldman
...
Nout / Bos etc.


All suckers
Kroq
2
Ondernemers Industrie nog steeds somber

Ondernemers in de industrie waren in januari een fractie somberder gestemd dan in december. Het producentenvertrouwen daalde van -8,1 naar -8,3.

biflatie.nl/artikelen/34-economisch/4...
Kroq
2
China moet geld blijven uitgeven

De OESO maant China om voldoende te blijven spenderen, ook wanneer de overheidsstimulus ter ondersteuning van de economische groei aflopen. China moet haar traditionele spaarzaamheid overboord gooien en in de eerste plaats in het sociale welzijn van haar burgers investeren.

biflatie.nl/artikelen/34-economisch/4...
paulta
2
Corio kwam met de cijfers na sluiting beurs: Tegenvallend.
Verdere afwaarderingen, meer afschrijvingen, en verder al het bekende wat wij lezers van deze website al weten.
Uniebal en Wereldhave zitten in de lijn van Corio.

ING als grootste OG-bedrijf zit niet in zelfde lijn als voornoemde bedrijven, ze waarderen bijna niet af, vergelijk het zelf maar ....
Er komen onderzoeken naar manier van doen en laten en de houding van de accountant die hier voor had getekend.
De geloofwaardigheid staat ter discussie... met als inzet: De Aandeelhouder.
Bakoenin
1
quote:

paulta schreef:


Corio kwam met de cijfers na sluiting beurs: Tegenvallend.
Verdere afwaarderingen, meer afschrijvingen, en verder al het bekende wat wij lezers van deze website al weten.
Uniebal en Wereldhave zitten in de lijn van Corio.

ING als grootste OG-bedrijf zit niet in zelfde lijn als voornoemde bedrijven, ze waarderen bijna niet af, vergelijk het zelf maar ....
Er komen onderzoeken naar manier van doen en laten en de houding van de accountant die hier voor had getekend.
De geloofwaardigheid staat ter discussie... met als inzet: De Aandeelhouder.


Toen per 1 juli 2009 de boekhoudregels voor banken werden aangepast waarbij banken niet (meer) hoefden af te schrijven op bad products ,zoals zij dat voorheen wel moesten, was er geen protest, ook niet van de aandeelhouders. Het zal allemaal wel helpen bij de gezondmaking van de bancaire sector maar diezelfde aandeelhouder heeft absoluut geen reeel zicht op de werkelijke situatie bij de banken. Dat is niet alleen zorgwekkend maar ook onacceptabel.

Toen ik in juli mijn bank in kennis stelde van het feit dat ik in mijn bedrijf dezelfde regel zou gaan toepassen hadden de dame en heren natuurlijk weinig begrip voor mijn poging om ook de resultaten mijn bedrijf wat op te krikken.
Kaiser
1
Kaiser
1
Amerikaanse discontoverhoging duwt Aziatische beurzen stevig in het rood

De Aziatische beurzen noteren vanmorgen meestal duidelijk lager. De reactie op de aankondiging van de Amerikaanse centrale bank dat het disconto omhoog gaat, wordt dus duidelijk negatief onthaald.
De Nikkei noteert in Tokio bijna 200 punten lager, hetgeen overeenstemt met een verlies van bijna 2%. De index houdt voorlopig echter wel stand boven het niveau van 10.000 punten.

In Hong Kong verliest de Hang Seng ruim 450 punten of meer dan 2% lager. Singapore noteert op zijn beurt in het rood, de Straits Times verliest circa 30 punten of ruim een vol procent.
Kaiser
1
FED verhoogt disconto, Goldman Sachs waarschuwt voor te snelle renteverhoging

Gisterenavond verhoogde de FED onverwacht haar disconto. Dat staat nu op 0,75%, wat overeenstemt met een verhoging met een kwart procent. De maatregel is bedoeld om de banken te ontmoedigen om noodkredieten op te nemen. De FED benadrukte duidelijk dat de basisrente niet naar omhoog gaat.
Volgens Goldman Sachs dreigt er inderdaad een ramp wanneer de Amerikaanse centrale bank te snel haar basisrente gaat verhogen. De analisten van de bank zijn echter van mening dat de FED dit ook wel beseft en haar algemene monetaire politiek niet zo snel gaat wijzigen.

De tijd is volgens Goldman Sachs nog veel te vroeg om de rente al te verhogen. De Amerikaanse economie kan bijlange na nog op eigen benen staan en heeft de lage rentetarieven dus broodnodig.

Sommige indicatoren geven aan dat de tijd is aangebroken om de basisrente op te trekken, maar dat is dus duidelijk niet het geval. In ieder geval zal het Federal Open Market Committee op haar volgende meeting waarschijnlijk geen verdere wijziging in de monetaire politiek aankondigen.

Goldman Sachs wijst er op dat het tempo waaraan jobs verloren gaan sterk is vertraagd en dat een trendommekeer in de maak lijkt.
Kaiser
1
Forse winstdaling bij AngloAmerican

Anglo American maakte beter dan verwachte resultaten bekend die de mijnbouwgroep toelaten om de dividenduitkering te hervatten wanneer de grondstoffenprijzen blijven herstellen. Op jaarbasis daalde de winst evenwel met 53%.
Die winstdaling was het gevolg van lagere prijzen voor een aantal grondstoffen. De onderliggende winst bedroeg in 2009 $2,43 mrd, tegenover $5,22 tijdens het boekjaar 2008.

Per aandeel werd $2,14 verdiend, tegenover een consensusverwachting van maar $1,99. Anglo American heeft over het afgelopen jaar $2 mrd bespaard, onder andere door 23000 banen te schrappen.
Kaiser
1
Vincent Juvyns (ING): “Onze rijkdom is deels op schulden gebaseerd”
19 FEBRUARI 2010
De Griekse problemen moeten dringend opgelost worden, daar is iedereen het over eens. Er zullen harde besparingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De oplossing waar de Grieken voor staan, is moeilijk maar zeker niet onmogelijk.
Vincent Juvyns (ING): “België heef in feite het voorbeeld gegeven. In de jaren 90 was onze situatie bijna even erg als die in Griekenland nu. Het deficiet op de begroting was torenhoog opgelopen, de werkloosheid liep de spuigaten uit enzovoort. Onder andere onder impuls van Jean-Luc Dehaene zijn we er in geslaagd om tot een gezondere situatie te komen.”

De regering heeft spijtig genoeg van een paar goede jaren niet geprofiteerd om tekort op de begroting terug te dringen en daar betalen we nu de prijs voor. Juvyns: “Ik blijf gematigd positief, maar we worden wel met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Het westen heet rijk te zijn, maar die rijkdom is in belangrijke mate op schulden gebaseerd. Zo kan het echter niet verder, gezien de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. We moeten goed opletten of morgen zijn we de ‘dode landen’ in plaats van de geïndustrialiseerde landen.”
[verwijderd]
1
LONDEN - ‘Griekse toestanden’ – zo werd donderdag door sommige economen gereageerd op desastreuze statistieken over de Britse belastinginkomsten in januari. Die suggereren dat het Britse begrotingstekort, bij een ongewijzigde trend, dit jaar zou kunnen uitkomen op 12,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Griekenland is dat 12,7 procent.

www.volkskrant.nl/economie/article135...
easy come
0
Het is een politiek gedreven belsuit dat bovendien in mijn optiek te laat komt, maar het zal door de markten negatief worden opgevat, ook al is de impact van het besluit niet groot", aldus Eeken.

Eeken stelt dat de langetermijntrend positief blijft en dat de kortetermijntrend op het punt staat om te slaan naar positief, "maar dan moeten de markten niet in 1 keer wegklappen. De markt zal de komende twee handelsdagen na de opgebouwde weerbaarheid van de afgelopen dagen, wel even onder druk komen te staan, maar daarna liggen de risico's toch aan de bovenkant", aldus Eeken.
6.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 305 306 307 308 309 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 547,21 +3,50 +0,64% 24 mei
AMS25-24h 548,32 +1,11 +0,20% 24 mei
AMX 748,69 +8,30 +1,12% 24 mei
ASCX 978,86 +0,51 +0,05% 24 mei
BEL 20 3.472,34 +27,25 +0,79% 24 mei
BRX20-24h 3.479,61 +7,27 +0,21% 24 mei
Germany30^ 12.027,80 +75,39 +0,63% 13:05
Dutch15-index 15.401,27 +113,28 +0,74% 24 mei
Euro30-index 17.219,25 +104,75 +0,61% 24 mei
US30# 25.609,11 +30,81 +0,12% 24 mei
US500# 2.830,20 +2,25 +0,08% 24 mei
Nasd100# 7.305,30 +4,34 +0,06% 24 mei
Japan225# 21.129,40 +12,18 +0,06% 24 mei
New York WTI spot 58,37 +0,46 +0,79% 24 mei
Gold World Spo... 1.284,52 +1,07 +0,08% 25 mei
EUR/USD 1,1206 +0,0002 +0,02% 25 mei

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNIBAIL-RODAMCO-... 138,400 +2,800 +2,06% 24 mei
ADYEN NV 721,000 +12,800 +1,81% 24 mei
NN Group 36,130 +0,520 +1,46% 24 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
ASR Nederland 34,870 -0,920 -2,57% 24 mei
Vopak 36,790 -0,340 -0,92% 24 mei
Akzo Nobel 76,080 -0,220 -0,29% 24 mei

Nieuws Forum

Beleggers opnieuw iets positiever
Donald de Kwakerd op 26-mei-19 12:59
5
'Huawei beheert cruciale data KPN'
anton128 op 26-mei-19 12:56
11
ING voert koersdoel Takeaway fors op
jolioso op 26-mei-19 11:59
10
Beurzen houden winst vast in middagha...
Bonost op 26-mei-19 11:32
4
'Beleggers opnieuw iets positiever'
Bonost op 26-mei-19 11:27
8