Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

AOW premie van ouderen

50 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Boemba ~ de stem van de rede
0
Het mag geen verrassing zijn dat ik het natuurlijk roerend eens ben met eib.

:)

"Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen ze zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven"
Oscar Wilde

[verwijderd]
0
Bedankt voor de steunbetuigingen maar er is blijkbaar nog veel missiewerk te verrichten door mij.

Misschien onverwachts maar ik ben groot voorstander van het huidige prensioensysteem dat bestaat uit een omslagstelsel en daarboven op een spaarstelsel. AOW was, is en blijft belangrijk voor een heel grote groep mensen. Mijn opa was groot aanhanger van vadertje Drees, het leek hem verschrikkelijk dat hij afhankelijk zou worden van zijn kinderen, zoals zijn eigen ouders op late leeftijd.

Het probleem in deze eeuw is niet het stelsel op zich maar de bevolkingsopbouw. Vanaf 1900 is de bevolking gegroeid van 4 naar 16 Miljoen mensen. De piramide vorm van de demografie zorgde altijd voor meer dan genoeg premie betalers voor een beperkte groep gebruikers. Nu de piramide gaat draaien zal het systeem onder zijn eigen gewicht instorten als we niet drastische maatregelen gaan nemen. Met zijn allen lukt dat wel maar niet als de helft van de bevolking de andere kant op kijkt en de hete aardappel zoveel mogelijk bij de jongeren legt.

De lasten zijn alleen op te brengen met meebetalende ouderen, langer werken en belasting op erfenissen. Niet leuk allemaal, ook niet voor mezelf trouwens. Marique, je had het over de pensioenen. Ik ben altijd lid geweest van het VAP (Vereniging Aanpak Pensioenen). Mede door hun is het pensioen stelsel flink verbeterd maar er valt nog meer te verbeteren. Jammer genoeg heeft de VAP zich dit jaar moeten opheffen vanwege gebrek aan interesse. Vooral mijn generatiegenoten en jongeren laten een stuitend gebrek aan kennis en betrokkenheid blijken, itt de geengageerde babyboomers. Voorlopig strijd ik voor een hopeloze zaak, tot de bom barst, en dan zullen de ouderen diep betreuren dat ze de boel de boel hebben gelaten.

EIB

[verwijderd]
0
Als de AOW generatie van nu en de babyboom generatie werkelijk voor hun eigen oude dag de premies en de bijbehorende kosten zouden hebben betaald waarom is er dan nu zo veel ophef over??

Ik vind het een uitermate goed plan om de AOW'ers ook premie mee te laten betalen, dan worden in ieder geval de kosten over alle generaties uitgesmeerd ipv afgewenteld op de jongere generaties. Ik kan me volledig vinden in hetgeen Eib betoogd. Daarnaast denk ik dat het de economie alleen maar goed zal doen als jongere generaties voor zichzelf werken en niet in een houdgreep worden genomen door de vergrijzende AOW generatie. Hioe er nu mee wordt omgegaan gaat ten koste van de motivatie en innovatie kracht van de jongere generatie.

groet

marique
1
quote:

i.e.x. schreef:

ik vindt het niet terecht dat 65 plussers nu nog aow krijgen, omdat ze in de jaren 80 uitgekocht zijn door de regering, voor 80 bouwde iedere burger een eigen aow op , later konden ze een uitkoop regeling treven met de regering, zijn julie daar eigelijk wel van op de hoogte,
Ben je zelf wel goed op de hoogte i.e.x.?

Met die afkoopregeling heeft de overheid de trouwe spaarders een loer gedraaid van hier tot gunder. Rekening houdend met inflatie was de afkoopsom een schijntje van wat de mensen hadden gespaard. Lees onderstaand stukje maar eens en laat de betekenis daarvan maar eens goed tot je doordringen.

>>>
De Invaliditeitswet (IW) 1913 (volledig in werking in 1919) kende voor arbeiders tussen de 14 en de 65 jaar de verplichting rentezegels te plakken. ...
De geplakte zegels waren waarde- noch welvaartsvast. De uit te betalen renten waren daardoor laag (ca. f 11 tot f 26 per maand in 1963). Mede vanwege het ontbreken van een indexering van opgebouwde rechten, is de Invaliditeitswet op 1 juli 1967 ingetrokken. In 1964 was al een begin gemaakt met de afkoop van opgebouwde rechten. De laatste rentezegels zijn in 1990 en 1991 afgekocht.
...
Bron: Pensioenatlas.nl
<<<

vrgr
marique
marique
2
quote:

henny huisman schreef:

Als de AOW generatie van nu en de babyboom generatie werkelijk voor hun eigen oude dag de premies en de bijbehorende kosten zouden hebben betaald waarom is er dan nu zo veel ophef over??
Twee dingen Henny. Op de eerste plaats denk ik dat de ophef niet door de huidige AOW-generatie wordt veroorzaakt. Als je deze ouderen kent, weet je dat ze van oudsher gewend zijn om alles maar over zich heen te laten komen. Het kabaal komt m.i. vooral uit de kring van huidige jonge werkenden. En die zijn duidelijk niet op de hoogte van hoe de zaak in elkaar steekt. Darmee kom ik op punt twee: volkomen gebrek aan kennis van de materie.

Iedereen behoort te weten dat de betaalde AOW-premie niet voor jezelf is, maar voor een 65-plusser. En iedereen betaalt die premie in de verwachting dat de toekomstige jongere t.z.t. ook die premie voor hem/haar zal betalen.
Moet dit veranderen? Ja, liever nog gisteren dan vandaag. Ik ben er een groot voorstander van dat ieder voor zijn/haar eigen toekomst zorgt. Maar je kunt niet mensen die nu weinig of geen aanvullende inkomsten boven hun AOW hebben nog eens gaan belasten met een AOW-premiebetaling. Geleidelijk afschaffen dus dat AOW-premiestelsel en de mensen die financieel afhankelijk zijn van hun AOW-uitkering met rust laten.

Als de jongere generatie denkt dat ze met afschaffeing van het AOW-stelsel voordeliger uit zijn, vergissen ze zich. (ook dat is gebreke aan kennis!) I.p.v. AOW-premie betaal je dan een veel hogere pensioenpremie. Het enige voordeel is dat je dan voor jezelf 'spaart' en niet voor je ouwe (groot)moeder of (groot)vader.
En dan mag je hopen dat de regering en de vakbonden (!!!), tegen de tijd dat je denkt je eigen gespaarde pensioenpot te kunnen aanspreken, inmiddels niet de spelregels hebben gewijzigd.
Want dat was wèl het grote voordeel van de huidige AOW-regeling. Die heeft 50 jaar, dat is twee generaties, alle politieke winden getrotseerd. Terwijl in diezelfde periode de individuele pensioen- en lijfrenteregelingen regelmatig werden aangepast, al naar gelang de politieke wind waaide. En je weet dat politieke wind altijd tegenwind is, nooit wind achter!

vrgr
marique

yinx
0
Allereerst ik behoor niet tot de AOW doelgroep waar het hier over gaat.
We praten nu alleen over het betalen van AOW premie door 65++ die aanmerkelijk meer krijgen dan aow + een klein pensioentje. Ik vraag me af over welk bedrag je dan praat (want er is ook een maximum aan verbonden) in verhouding tot degenen die dan een beroep doen op deze uitkering. Ik kan me niet voorstellen dat je meer gaat betalen dan je ooit gekregen zou hebben als je wel voor een uitkering in aanmerking zou komen. Dat zal niemand accepteren. Dus we praten niet echt over een oplossing van het probleem, daar is meer voor nodig. Het is naar mijn mening een samenhang van maatregelen die bepaalt of het acceptabel is voor ouderen en betalenden of niet. Maatregelen betrekking tot pensioen hoogte, gecorrigeerd voor inflatie, hoeveel draag je zelf bij, ziektekosten wat is verzekerd en wat moet je allemaal nog zelf bijdragen enz enz.
[verwijderd]
0
Marique,
Ten eerste wil ik opmerken dat ik je niet overal ongelijk geef. Ten tweede geef je me de indruk dat ik niets weet....ik weet niet of dat waar is en jij kan dat denk ik ook niet weten. Maar ik kan me vergissen. verder, zoals met alles, zijn er verschillende invalshoeken om tegen een bepaald probleem aan te kijken daarbij is de ene mening niet beter of meer waar is dan een andere, het is slechts een mening.

quote:

marique schreef:

[quote=henny huisman]
Als de AOW generatie van nu en de babyboom generatie werkelijk voor hun eigen oude dag de premies en de bijbehorende kosten zouden hebben betaald waarom is er dan nu zo veel ophef over??
[/quote]

Twee dingen Henny. Op de eerste plaats denk ik dat de ophef niet door de huidige AOW-generatie wordt veroorzaakt. Als je deze ouderen kent, weet je dat ze van oudsher gewend zijn om alles maar over zich heen te laten komen. Het kabaal komt m.i. vooral uit de kring van huidige jonge werkenden. En die zijn duidelijk niet op de hoogte van hoe de zaak in elkaar steekt. Darmee kom ik op punt twee: volkomen gebrek aan kennis van de materie.

Ik denk dat je hier verkeerd zit. Het is voornamelijk de politiek die de toename van de kosten van de vergrijzing heeft aangezwengeld en daarin is toch nog altijd de oudere generatie beter vertegenwoordigd.

Iedereen behoort te weten dat de betaalde AOW-premie niet voor jezelf is, maar voor een 65-plusser. En iedereen betaalt die premie in de verwachting dat de toekomstige jongere t.z.t. ook die premie voor hem/haar zal betalen.
Moet dit veranderen? Ja, liever nog gisteren dan vandaag. Ik ben er een groot voorstander van dat ieder voor zijn/haar eigen toekomst zorgt. Maar je kunt niet mensen die nu weinig of geen aanvullende inkomsten boven hun AOW hebben nog eens gaan belasten met een AOW-premiebetaling. Geleidelijk afschaffen dus dat AOW-premiestelsel en de mensen die financieel afhankelijk zijn van hun AOW-uitkering met rust laten.

Ik ken het systeem. heb nergens gezegd dat iets afgeschaft moet worden of dat de minder bedeelden ergens de dupe van moeten worden. Ik heb slechts willen zeggen dat ik denk dat de kosten beter verdeeld moeten worden over de generaties.

Als de jongere generatie denkt dat ze met afschaffeing van het AOW-stelsel voordeliger uit zijn, vergissen ze zich. (ook dat is gebreke aan kennis!) I.p.v. AOW-premie betaal je dan een veel hogere pensioenpremie. Het enige voordeel is dat je dan voor jezelf 'spaart' en niet voor je ouwe (groot)moeder of (groot)vader.
En dan mag je hopen dat de regering en de vakbonden (!!!), tegen de tijd dat je denkt je eigen gespaarde pensioenpot te kunnen aanspreken, inmiddels niet de spelregels hebben gewijzigd.
Want dat was wèl het grote voordeel van de huidige AOW-regeling. Die heeft 50 jaar, dat is twee generaties, alle politieke winden getrotseerd. Terwijl in diezelfde periode de individuele pensioen- en lijfrenteregelingen regelmatig werden aangepast, al naar gelang de politieke wind waaide. En je weet dat politieke wind altijd tegenwind is, nooit wind achter!

Ach, de economie/maatschappij is dynamische hé. De oude generatie houdt vast aan verworven rechten maar de jonge generatie mag dat kennelijk niet. Ik heb er niet zo'n moeite mee hoor met verandering, als het maar op een eerlijke evenredige manier gebeurd.

groet
HH

vrgr
marique

ellemme
0
Marique en anderen,

Wat een discussie hier! Ik ben niet in de materie ingevoerd, laat ik dat voorop stellen. Desalniettemin heb ik als niet AOW-trekker (niet nu, nog in de toekomst, dat was mijn keuze!)toch wat op te merken na het lezen van alle reacties! Ik vrees dat menigeen wel woest op me zal zijn na het lezen van dit bericht! Maar goed, ik voel toch die "urge" nou eenmaal, en dus ........ daar gaat die dan!

Wat me allereerst opvalt is de heftigheid waarmede de standpunten, die naar mening wijd uiteen lopen, verdedigd dan wel gemotiveerd worden. Sorry, maar het schijnt me toe dat er 2 kampen zijn, de zg "Habers" en de "Nicht-Habers," en dus "Zij die Nu AOW ontvangen" en "Zij die Nu Geen AOW Ontvagen." Die laatste categorie zou nu dus geconfronteerd worden met oplopende lasten, want anders is er wanneer zij aan de beurt komen voor AOW geen geld meer, niet voor hen noch voor de gene die nu reeds AOW trekken.

De "Nicht-Habers" maken zich duidelijk zorgen en zouden het redelijk vinden indien men De Overheid of welke gespeciaaliseerde instelling dan ook zou verplichten een deel van de AOW terug te laten halen (?) bij hen die nu een AOW genieten (?). Alleen dan, zo wordt door de "Nicht-Habers" gesteld, kunnen de contribuenten er zorg voor dragen dat AOW blijft doorgaan (niet failliet gaat)en zal er in de toekomst voor de huidige "Nicht-Habers" ook nog wat in het AOW potje zitten. Duidelijk ook dat de huidige contribuenten zodoende dan een mindere verhoging van contributies in hun vooruitzicht hebben.

Gaat dat voorstel door, dan komt het er dus in het kort op neer dat de "Habers" gekort gaan worden op de AOW, want zo lijkt me duidelijk, zij houden minder AOW netto over doordat een deel van hun AOW uikering naar de premie bak gaat. Nou waarom zou je ze dan eerst die AOW moeten geven is mijn simpele vraag. Toch niet om de Ambtenarij die dat allemaal administreert aan het werk te houden? Een andere vraag waar ik als leek moeite mee heb is de volgende: "Wordt bij de Jaarlijkse Belasting Aangifte de Belastingbetaler niet allang verplicht om en AOW, en Regulier Pensioen, en Andere Inkomsten verplicht op een formuliertje in te dienen, waarna hij keurig wordt aangeslagen?" Of anders gesteld: Wat houdt iemand die boven zijn Euro 30-40-50,000 aan Pensioen en andere Inkomsten nog AOW krijgt nu daadwerkelijk aan die AOW over na belasting? Ik heb duidelijk geen kijk op de regelingen die van toepassing zijn in zo'n geval (gelukkig maar!), maar ik geloof niet dat ik er niet ver naast zit als ik het op "Niet Veel" of (Heel Weing" houd. Inderdaad, dat is ook de bedoeling, want AOW is zo dacht ik tenminste (suggesties voor correcties op mijn denk patroon worden op prijs gesteld)niet een voorziening die bedoeld voor de Leden van Het Koninklijk Huis ()alhoewel ook die beziiten niet veel volgens Bernhard), danwel voor "Onderdanen" met een riant inkomen. Ja die AOW is wel een uitkomst voor die mensen die weinig inkomsten hebben op het moment dat ze 65 jaar zijn en met pensioen gaan. Het is een soort "safety net" dacht ik (is dat juist gezien?).

Nou als alles zo is al boven beschreven, dan lijkt het mij dat er reeds geen sprake is van overmatige "uitbuiting" van de AOW door hen die reeds een goed pensioen en andere inkomsten hebben. Wat me wel heel duidelijk is is dat een deel van hen die de nu de premies voor de AOW moeten opkuchen dat liever niet doet, laat staan dat deze groep vrolijker wordt van een AOW premie verhoging. Ik zou niet al te veel willen generaliseren (dat is gevaarlijk zo is mij verteld), maar het lijkt me uit de reacties alhier dat het vooral de jongere generatie is die zich ernstige zorgen maakt over de premie en de AOW! Ja velen in die generatie leven nu op hun tandvlees: dwz. kunnen geen dak boven hun hoofd betalen (Euro 300,00 of meer), kunnen niet een fatsoenlijke fiets kopen (afgezien van een Chinese dan), kunnen geen nieuwe spocht-aatoo kopen en iedere dag uit eten gaan in een restaurant, en moeten geld lenen om 2 a 3 keer per jaar met vakantie te gaan (want dat is nodig daar velen gestressed zijn)! O ja, en ik vergat dat ze ook geen kinderen meer kunnen verwekken omdat kinderen te duur zijn in het onderhoud danwel omdat zij een andere "gebruiksaannwijzing" volgen! Neen, die "Oudjes" die de jongere generaties op de Wereld gezet hebben die zijn voor alles verantwoordelijk! Ook voor de "AOW - puinhoop." Inderdaad, oudjes moeten snel plaats maken (oprotten), want dan kan hun huis verkocht worden! Kunnen er weer op vakantie gegaan worden, spocht-aatoo gereden worden, en van de bediening in een restaurant genoten worden. Allemaal goed voor de economie!! Het is maar dat jullie dat weten!!

Ten slotte dit: Dat de oudere generatie het makkelijker gehad zou hebben dan de huidige? Heel moeilijk te generaliseren. Als we naar het GDP per hoofd van de bevolking kijken (gemeten in constante prijzen van het jaar weet ik veel) dan lijkt dat niet evident. Als je naar de consumptie per hoofd van de bevolking kijkt ook niet. Maar als je naar het hoofdelijk verbruik van psycho-pharmaceutische medicijnen kijkt, nou dan lijkt heeft het er alle schijn van dat die oudere generatie beter af was (zeg nou niet dat dergelijke medicijnen toen niet bestonden)!!

Mvg,

Ellemme

[verwijderd]
0

Wat me allereerst opvalt is de heftigheid waarmede de standpunten, die naar mening wijd uiteen lopen, verdedigd dan wel gemotiveerd worden.

Nou als alles zo is al boven beschreven, dan lijkt het mij dat er reeds geen sprake is van overmatige "uitbuiting" van de AOW door hen die reeds een goed pensioen en andere inkomsten hebben. Wat me wel heel duidelijk is is dat een deel van hen die de nu de premies voor de AOW moeten opkuchen dat liever niet doet, laat staan dat deze groep vrolijker wordt van een AOW premie verhoging. Ik zou niet al te veel willen generaliseren (dat is gevaarlijk zo is mij verteld), maar het lijkt me uit de reacties alhier dat het vooral de jongere generatie is die zich ernstige zorgen maakt over de premie en de AOW! Ja velen in die generatie leven nu op hun tandvlees: dwz. kunnen geen dak boven hun hoofd betalen (Euro 300,00 of meer), kunnen niet een fatsoenlijke fiets kopen (afgezien van een Chinese dan), kunnen geen nieuwe spocht-aatoo kopen en iedere dag uit eten gaan in een restaurant, en moeten geld lenen om 2 a 3 keer per jaar met vakantie te gaan (want dat is nodig daar velen gestressed zijn)! O ja, en ik vergat dat ze ook geen kinderen meer kunnen verwekken omdat kinderen te duur zijn in het onderhoud danwel omdat zij een andere "gebruiksaannwijzing" volgen! Neen, die "Oudjes" die de jongere generaties op de Wereld gezet hebben die zijn voor alles verantwoordelijk! Ook voor de "AOW - puinhoop." Inderdaad, oudjes moeten snel plaats maken (oprotten), want dan kan hun huis verkocht worden! Kunnen er weer op vakantie gegaan worden, spocht-aatoo gereden worden, en van de bediening in een restaurant genoten worden. Allemaal goed voor de economie!! Het is maar dat jullie dat weten!!

[/quote]

Over heftigheid van verdedigen gesproken.......
ellemme
0
Beste Henny H.,

Hier dan een verwijzing naar de groep die de AOW gaat "redden." Vandaag te lezen op Beursgorilla site:

Test geeft jongeren inzicht in financiële situatie


UTRECHT (ANP) - Zes op de tien werkende jongeren hebben betalingsproblemen. Daarom heef het Nibud speciaal voor deze groep een test ontwikkeld waarmee zij kunnen zien of zij het risico lopen financieel in de problemen te komen.
Aan de hand van 24 vragen kunnen de jongeren nagaan "of zij een financiële ramp zijn, of dat zij hun zaakje goed voor elkaar hebben". De vragen zijn te vinden op www.jeugd-en-geld.nl.
Vooral jongeren die op zichzelf wonen, hebben het financieel moeilijk. Bijna een derde van hen heeft rekeningen openstaan, die al betaald hadden moeten zijn.

Mvg,

Ellemme

PS Allemaal de schuld van de "Ouderen."

marique
1
quote:

ellemme schreef:

...
Een andere vraag waar ik als leek moeite mee heb is de volgende: "Wordt bij de Jaarlijkse Belasting Aangifte de Belastingbetaler niet allang verplicht om en AOW, en Regulier Pensioen, en Andere Inkomsten verplicht op een formuliertje in te dienen, waarna hij keurig wordt aangeslagen?" Of anders gesteld: Wat houdt iemand die boven zijn Euro 30-40-50,000 aan Pensioen en andere Inkomsten nog AOW krijgt nu daadwerkelijk aan die AOW over na belasting?
...
Hi Elleme, ik vind dat je als zgn niet-kenner de discussie behoorlijk goed analiseert.
Inderdaad zijn er twee kampen.
Wart/wit geredeneerd zijn er de AOW-trekkers die denken dat ze recht hebben op AOW omdat ze er ooit voor hebben betaald. Verkeerde gedachte, omdat ze betaalden voor de toenmalige ouderen. Aan de andere kant heb je de werkenden die vinden dat ze teveel AOW-premie betalen, maar niet goed weten hoe het AOW- en belastingsysteem werkt.

Die vraag over belasting is simpel te beantwoorden. Maximaal 52% van de ontvangen AOW vloeit via belastingheffing weer terug in de staatskas.
De ontvangen AOW is een kleine 8.000 euro per jaar, per gehuwd persoon.

Aan de andere kant, de kermende werkenden die de AOW-premie moeten ophoesten, betalen via ons boeiende belastingsysteem maximaal ongeveer 9.000 euro per werkende. Wie een inkomen heeft van meer dan 29.000 euro gaat pas over dat meerdere gewoon inkomsten- of loonbelasting betalen. Dus over de eerste 29.000 euro betaal je alleen AOW-premie en geen inkomsten- of loonbelasting.

Stel nu dat de overheid morgen beslist dat de AOW met onmiddellijke ingang volledig wordt afgeschaft. Gaat de werkende er dan op vooruit? Antwoord is nee, want:
- de AOW'er zonder aanvullend pensioen krijgt dan bijstand tot het AOW-niveau. Dat wordt uiteindelijk betaald uit de belastingpot, die gevuld moet worden door dezelfde werkende. Dus de inkomsten- of loonbelasting gaat omhoog.
- de werkende moet voortaan, als hij 70% pensioen wil halen, zelf het ontstane AOW-gat opvullen met een hogere pensioenpremie die ongeveer gelijk zal zijn aan de huidige AOW-premie.

Er zit momenteel een klein addertje onder het belastinggras. De totale AOW-inkomsten voor de staat zijn te weinig om alle AOW-betalingen te kunnen doen. Er wordt dus 'stiekem' wat AOW betaald uit de gewone belastingpot.

Je kunt om diverse redenen voor of tegen het huidige systeem zijn. Maar fiscaal-individueel of macro-economisch maakt het geen bal uit.

vrgr
marique

ellemme
0
Marique,

De laatste allinea van jouw reactie is dus hetgene waar het mij om ging. Fiscaal individueel en macro-economisch maakt het dus niets uit (alhoewel het heeft er alle schijn van dat het fiscaal individueel weliets, maar zeer weing, uitmaakt) Het is dus een voorbeeld, zie ik dat goed, van vestzak/broekzak en heeft dus meer te maken met de verdeling van de poet die er in NL circuleert!

Wordt de AOW wel geheel afgeschaft, en hoeft niemand dus meer AOW af te dragen, maar ook niemand zal meer AOW ontvangen, dan maakt het wel wat uit. Want zij die nu AOW ontvangen (afkomstig van de afgedragen gelden in de vorm van AOW, danwel via het "gewone" bastingstelsel van inkomsten, loon en vermogensbelasting etc.) zouden dan in dat geval helemaal niets ontvangen! Zij die nu AOW betalen, betalen dan meer belasting, en degenen die nu AOW ontvangen ontvangen dan niets meer!

Als bovenstaande door mij juist wordt geinterpreteerd uit jouw verhaal, dan lijkt mij dat het boegeroep richting AOW gewoon afkomstig is van mensen die niet kunnen/willen geloven dat er ouderen in de maatschappij zijn die zeer gebaat zijn bij dat extraatje dat AOW heet! Vraag is dan bv; "Zouden diezelfde "nee" roepers deze positie ook willen verdedigen wanneer het neer komt op werkeloosheids uitkeringen (meestal aan jongere bevolkings groeperingen, tenminste jonger in vergelijking met de 65 plussers)?" Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, niet. En wat te denken van de Hypotheek aftrek (de meeste van die "oudjes" maken daar geen gebruik van). Waarom bespaart de overheid daar dan niet op? Die hypotheekrente aftrek is alleen maar goed voor de banken want die hebben er een goede klandizie aan overgehouden. Of wat te denken van een reductie van het leger ambtenaren (moet toch voor een deel te "out-sourcen" zijn naar India), of sluit eens wat Ambassades binnen de EEG (waar dienen die EEG gezanten voor?), en zo natuurlijk nog veel, heel veel, meer!

Zoals gezegd, het lijkt me echter dat we in een maatschappij leven. Dat woord "Maatschappij" zou een redelijke aanwijzing kunnen zijn dat het hier om een "maatschappelijke" keuzes gaat --- let op de woorden Maat en Schappelijk. Je zou ook van een positieve sociale --- niet te verwarren met Socialisme! --- opstelling kunnen spreken.Ik zou daarom ook alleen maar wil zeggen "Beste individueel, het komt niet alleen maar op graaien neer in het leven, rijk leven is iets anders dan cash. " En voor hen die nu in de Provincie Zeeland leven: Dat kan omdat de ouderen in de jaren 50, 60 en 70 daarvoor betaald hebben. Hadden ze dat niet gedaan dan was het heden nog ondergelopen gebied!

Mvg

Ellemme
[verwijderd]
0
Had nog wat reakties tegoed:

Over de kosten van het omslag-stelsel.

Stel Nederland heeft al honderd jaar een constante bevolking van 16 miljoen mensen. Gemiddelde levensverwachting is 80 jaar. Dus ieder jaar cohort is 200.000 groot. Laten we de AOW-premie in dit geval gelijk stellen aan 1.

Dan het scenario bij een altijd groeiende bevolking.
In dit scenario zijn er veel meer werkenden dan in het 1e scenario en ook nog minder ouderen dan in het 1e scenario. De AOW-premie is in dit geval fors lager dan 1.0.

De huidige situatie in Nederland is nog iets gunstiger dan in de "piramide bevolkingsopbouw" van scenario 2. Er zijn namelijk ook nog minder jongeren dan in het geval van scenario 2. De gehele geboortegolf tussen 1945 en 1970 is nu nog aan het werk! Volgens mijn berekening is de huidige premie nog geen 0,5.

Het laatste scenario is de "krimpende bevolkingsgroei" scenario zoals in Japan (nog 300 mensen in het jaar 3000), Duitsland en Italie.
De premie ligt dan altijd boven 1.0.

Nu even naar Nederland in het rampjaar 2035.
Het laatste jaar van de geboortegolf (jaar cohorten groter dan 200.000) gaat met AOW. Volgens mijn bereking ligt de premie dan boven 1.5. Dus een toename van 3x de huidige premie. En dan nog de ziektekosten (iedere 80+ kost 30.000 per jaar en laatste 4 levensjaren zijn veruit het duurst) etc.

Hoe dat allemaal ooit betaald moet worden is mij een raadsel!
Ik weet dat je in een omslag-systeem niet kunt spreken van "te weinig" premie hebben betaald maar wel van "weinig" premie hebben betaald. De huidige ouderen hebben puur geluk gehad, zij hebben weinig premie betaald en de huidige werkenden zijn met velen en dus is de premie nog steeds laag.

Marique, je schrijft over het vervangen van het omslag-stelsel door een spaar-pensioen-stelsel. Daar ben ik helemaal geen voorstander van, wel van een gecombineerd stelsel zoals we nu hier hebben.
Een spaar-pensioen-stelsel voor wereldwijd iedereen heeft zeker macro-economisch negatieve aspecten. Hoe moet in vredesnaam al dat geld renderend belegt worden? Er is nu al het probleem van teveel kapitaal dat renderend gemaakt moet worden, er is helemaal geen vraag naar al dat kapitaal.

Visioen:
In 2030 wordt er iedere week geprotesteerd door krasse tachtigers (protest generatie) in Den Haag. Van der Waal zal vanaf zijn anti-zwaartekracht stoel hoog boven de menigte de meute ophitsen. Jammer genoeg is de premier weer eens op bezoek bij koning Willem IV om de zoveelste Amalia crises te bezweren maar de voorzitter van de 1e kamer, Geert Wilders, is bereid om de petitie aan te nemen.

Een goed renderend en volatiel 2005 gewenst,
EIB
[verwijderd]
0
berichtje voor marigue

wil nog effe reageren op dat AOW gebeuren.

jij denkt dat anderen niets weten van en over de AOW , nou dan zit je goed mis want er zijn ook burgers in nederland die betalen niets aan AOW
daar ben ik achter gekomen via de sociale-verzekeringsbank, die mensen zijn namelijk gemoedsbezwaarde van belasting premies van AOW
en zetten dat geld zelf op een apparte rekening
dus dat wil zeggen dat die mensen meer verstand hebben dan jij denkt. en natuurlijk waar jij niet van op de hoogste bent.
[verwijderd]
0
quote:

otties schreef:

berichtje voor marigue

wil nog effe reageren op dat AOW gebeuren.

Bijna twee jaar nadat de discussie gevoerd is???
[verwijderd]
0
de tijd gaat door gordon , je moet met de tijd mee gaan. dus ook het verleden weer recht zetten , en het is goed voor je geheugen gordon , de zaak weer goed op een rijdje te zetten van het verleden.
marique
0
quote:

otties schreef:

jij denkt dat anderen niets weten van en over de AOW , nou dan zit je goed mis want er zijn ook burgers in nederland die betalen niets aan AOW
daar ben ik achter gekomen via de sociale-verzekeringsbank, die mensen zijn namelijk gemoedsbezwaarde van belasting premies van AOW
en zetten dat geld zelf op een apparte rekening
dus dat wil zeggen dat die mensen meer verstand hebben dan jij denkt. en natuurlijk waar jij niet van op de hoogste bent.
Otties, als ik de indruk wek dat ik denk dat anderen niets weten dan communiceer ik niet goed. Mijn fout.
Waar ik wèl achter sta is mijn opvatting dat er soms draadstarters zijn die zomaar wat roepen zonder dat ze ook maar in de verste verte iets over het betreffende onderwerp schijnen te weten. En dan tik ik ze op de vingers met niet te weerleggen feiten.

Dan die gemoedsbezwaarden. Ik weet dat gemoedsbezwaarden het recht hebben om te weigeren allerlei VERZEKERINGSpremies te betalen. Volgens mij geldt dat niet voor belasting en tav de AOW heb ik ernstige twijfels. Als jij gelijk hebt met die AOW-premie zou ik graag willen weten waar ik dat kan vinden.

Die gemoedsbezwaardenregeling geldt iig wel voor pensioenpremies (= niet hetzelfde als AOW-premie!!!). Zie hieronder:
>>>
Regeling gemoedsbezwaarden Wet Bpf 2000
Artikel 1. De aanvraag
De aanvraag tot vrijstelling van de verplichtstelling van een persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering
Artikel 6. Spaarbijdragen
1. De persoon of rechtspersoon die is vrijgesteld, betaalt dezelfde bijdragen welke hij verschuldigd zou zijn, indien hij geen vrijstelling had, aan het bedrijfstakpensioenfonds in de vorm van spaarbijdragen. In de statuten en reglementen wordt geregeld waarop deze spaarbijdragen recht geven.
<<<

Let op artikel 6. Weet je zeker dat wat jij vertelt betrekking heeft op de AOW-premie?

vrgr
marique
marique
0
quote:

marique schreef:

Dan die gemoedsbezwaarden. Ik weet dat gemoedsbezwaarden het recht hebben om te weigeren allerlei VERZEKERINGSpremies te betalen. Volgens mij geldt dat niet voor belasting en tav de AOW heb ik ernstige twijfels. Als jij gelijk hebt met die AOW-premie zou ik graag willen weten waar ik dat kan vinden.
Gevonden otties:

>>>
Informatie voor gemoedsbezwaarden
21-12-2005
U kunt bij de SVB ontheffing aanvragen voor de premieplicht werknemers en/of volksverzekeringen als u vanuit uw levensovertuiging bezwaar heeft tegen elke vorm van verzekering. In plaats van de verschuldigde premie betaalt u dan een verhoogde belasting. Het bedrag is in beide gevallen hetzelfde.
Bij de SVB kunt u het formulier “Verklaring van gemoedsbezwaren” aanvragen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Als u aan de voorwaarden blijkt te voldoen ontvangt u een "ontheffing verzekeringsplicht wegens gemoedsbezwaren". Eventueel melden wij u ook aan bij het CVZ en UWV.

De ontheffing kan worden gevraagd voor de:

Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)*
Ziektewet (ZW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet Werk en Inkomsten naar arbeidsvermogen (WIA)

* Het is niet mogelijk om gemoedsbezwaard te zijn voor de Zorgverzekeringwet. Maar als u gemoedsbezwaard bent voor de AWBZ dan bent u tevens uitgesloten van de verzekeringsplicht voor de Zorgverzekeringswet.
<<<

vrgr
marique
[verwijderd]
0
dan hebben ze niet alles aan je verteld, of goed opgezocht. want als je gemoedsbezwaarde bent dan wordt je vervangende belasting appart gezet op een rekening bij de svb , wat jij betaalt aan aow is voor de ouderen. want de jongeren betalen voor de ouderen. dat is bij gemoedsbezwaarden niet zo. (vervangende spaarbelasting op eigenrekeningnaam geparkeert bij svb en erfrechten.) mijn aow is niet erfbaar als je dood gaat is het voorbij , bij gemoedsbew. is dat niet zo, die krijgen op dat moment alles uitgekeert wat er op de rekening over is gebleven, dat is dus het verschil.
50 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 914,97 -1,98 -0,22% 18:05
AMX 887,01 -5,65 -0,63% 18:05
ASCX 1.258,40 -5,89 -0,47% 18:05
BEL 20 4.038,15 +5,14 +0,13% 18:05
Germany40^ 18.539,20 +132,13 +0,72% 22:29
US30^ 40.356,60 -59,50 -0,15% 22:29
US500^ 5.558,67 -6,34 -0,11% 22:29
Nasd100^ 19.759,00 -68,80 -0,35% 22:29
Japan225^ 39.512,20 -452,80 -1,13% 22:29
WTI 77,32 -0,97 -1,24% 22:29
Brent 81,34 -0,92 -1,12% 22:29
EUR/USD 1,0854 -0,0037 -0,34% 22:59
BTC/USD 65.873,37 -1.976,59 -2,91% 22:59
Gold spot 2.409,64 +11,64 +0,49% 22:59
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
NEEM NU EEN ABONNEMENT OP IEX PREMIUM > NU 3 MAANDEN VOOR SLECHTS €24,95!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASMI 693,200 +27,800 +4,18% 17:35
BESI 153,700 +2,550 +1,69% 17:38
RANDSTAD NV 45,350 +0,640 +1,43% 17:35
Dalers Laatst +/- % tijd
Akzo Nobel 56,600 -1,740 -2,98% 17:35
ADYEN NV 1.108,800 -26,000 -2,29% 17:35
PROSUS 32,620 -0,465 -1,41% 17:35

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront